Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 6579
Karar Tarihi: 18/12/2015
(24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015
tarih ve 32521522-103.01.01-E.29323 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
- Makro Faktoring A.Ş. ve Demir Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izinlerinin anılan
Şirketlerin talepleri doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanununun (Kanun) 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal
edilmesine,
- Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmi
Gazete’de yayımlanmasına
karar verilmiştir.
Download

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu