Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Karar Sayısı: 6580
Karar Tarihi: 18/12/2015
(24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
Kurul Başkanlığının 17.12.2015 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 15.12.2015
tarih ve 32521522-103.01.03-E.29324 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Kredi Alta Faktoring A.Ş.’nin Sümer Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen
şirketlerin birleşme işlemi neticesinde Kredi Alta Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361
sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde
iptal edilmesine
karar verilmiştir.
Download

Madde 1- 1 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu