HAFTALIK PARA VE BANKA
İSTATİSTİKLERİ
24 Aralık 2015
PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİNDEKİLER
1. MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI
2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
3. BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ (TCMB Dahil)
4. BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEÇİLMİŞ KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ
5. BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜKETİCİ KREDİLERİ (Orijinal Vadeye Göre)
6. BANKACILIK SEKTÖRÜ MENKUL DEĞERLERİ
7. BANKACILIK SEKTÖRÜ MEVDUATLARI
8.BANKACILIK SEKTÖRÜ YABANCI PARA MEVDUATLARI
9. BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİNİN TÜRKİYE'DE YERLEŞİKLERLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
1.MERKEZ BANKASI SEÇİLMİŞ BİLANÇO KALEMLERİ VE PARA ARZI
18/12
2015
MERKEZ BANKASI ANALİTİK HESAPLARI
AKTİF
I-Dış Varlıklar
II-İç Varlıklar
III-Değerleme Hesabı
PASİF
I-Dış Yükümlülükler
II-İç Yükümlülükler
III-Merkez Bankası Parası
A-Rezerv Para
Bilgi için; Emisyon
Bilgi için; Bankalar Mevduatı
B-Diğer Merkez Bankası Parası
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ (Milyon USD)
I-Altın
II-Brüt Döviz Rezervleri
PARA ARZI
M1=
Dolaşımdaki Para
Dolaşıma Çıkan Banknot + Madeni Para
Banka Kasaları (-)
+ Vadesiz Mevduat (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
+ Vadesiz Mevduat (YP)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
M2= M1 +
Vadeli Mevduat (TL)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
+ Vadeli Mevduat (YP)
Mevduat Bankaları
Katılım Bankaları
TCMB
M3= M2+
Repo
+ Para Piyasası Fonları
+ İhraç Edilen Menkul Kıymetler
(BİN TL)
11/12
2015
26/12
2014
19/12
2014
Haftalık % Önceki 5 Hafta
Değişim % Değişim Ort.
Yıl Sonuna
Göre %
Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre %
Değişim
304.173.101
338.094.644
-11.451
-33.910.092
304.173.101
9.746.856
243.664.761
50.761.484
120.118.368
103.987.655
15.646.791
-69.356.884
113.531
17.548
95.983
310.869.157
344.300.725
582.010
-34.013.578
310.869.157
9.445.460
248.555.256
52.868.441
116.406.625
103.576.246
12.365.744
-63.538.183
116.502
17.590
98.912
280.058.626
297.276.052
5.602.021
-22.819.447
280.058.626
10.808.057
194.700.552
74.550.016
102.237.881
86.453.035
15.168.193
-27.687.864
126.450
20.135
106.315
282.969.628
300.035.204
6.194.870
-23.260.446
282.969.628
11.031.135
196.887.560
75.050.934
103.377.243
86.292.223
16.469.957
-28.326.310
127.345
20.135
107.210
-2,15
-1,80
-101,97
0,30
-2,15
3,19
-1,97
-3,99
3,19
0,40
26,53
-9,16
-2,55
-0,24
-2,96
-0,30
-0,18
24,90
0,25
-0,30
0,47
-0,16
-1,08
-0,30
-0,39
1,34
-0,39
-0,49
-0,67
-0,45
8,61
13,73
-100,20
-48,60
8,61
-9,82
25,15
-31,91
17,49
20,28
3,16
-150,50
-10,22
-12,85
-9,72
7,49
12,68
100,18
-45,78
7,49
-11,64
23,76
-32,36
16,19
20,51
-5,00
-144,85
-10,85
-12,85
-10,47
309.882.334
94.572.309
105.795.455
11.223.146
120.960.107
111.211.863
9.729.392
18.852
94.349.918
86.265.968
8.076.448
7.502
1.200.730.301
529.995.607
500.454.413
29.541.194
360.852.360
338.844.262
22.008.098
1.243.532.865
12.186.980
5.068.116
25.547.468
304.219.710
94.719.129
105.384.046
10.664.917
117.304.716
107.674.657
9.613.204
16.855
92.195.865
84.332.087
7.856.256
7.522
1.200.459.365
533.561.044
504.109.685
29.451.359
362.678.611
340.630.864
22.047.747
1.241.614.397
10.133.145
5.191.771
25.830.116
251.991.722
77.420.141
87.954.590
10.534.449
105.042.324
96.404.141
8.611.892
26.291
69.529.257
63.753.087
5.768.274
7.896
1.018.546.163
507.414.932
478.168.790
29.246.142
259.139.509
241.313.781
17.825.728
1.063.151.797
6.280.778
13.091.779
25.233.077
251.593.838
77.277.707
87.793.778
10.516.071
104.818.207
96.045.961
8.751.460
20.786
69.497.924
63.664.214
5.825.749
7.961
1.010.660.976
497.003.728
467.947.659
29.056.069
262.063.410
244.255.366
17.808.044
1.058.222.550
9.752.334
13.159.242
24.649.998
1,86
-0,16
0,39
5,23
3,12
3,29
1,21
11,85
2,34
2,29
2,80
-0,27
0,02
-0,67
-0,73
0,31
-0,50
-0,52
-0,18
0,15
20,27
-2,38
-1,09
0,26
-0,49
-0,38
0,91
0,81
0,84
0,42
6,60
0,39
0,41
0,22
0,50
0,32
0,36
0,38
0,13
0,31
0,33
-0,02
0,28
-1,28
8,10
-0,35
22,97
22,15
20,28
6,54
15,15
15,36
12,98
-28,29
35,70
35,31
40,01
-4,99
17,89
4,45
4,66
1,01
39,25
40,42
23,46
16,97
94,04
-61,29
1,25
23,17
22,38
20,50
6,72
15,40
15,79
11,17
-9,30
35,76
35,50
38,63
-5,77
18,81
6,64
6,95
1,67
37,70
38,73
23,59
17,51
24,96
-61,49
3,64
2. BANKACILIK SEKTÖRÜ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
I. VERİLEN KREDİLER
A. Yurtiçi
1. TL
2. YP
B. Yurtdışı
1. TL
2. YP
II. MENKUL DEĞERLER
A. Yurtiçi
1. TL
2. YP
B. Yurtdışı
1. TL
2. YP
III. TOPLAM MEVDUATLAR VE FONLAR
A. Yurtiçinde Yerleşik
1. TL
a. Vadesiz
b. Vadeli
2. YP
a. Vadesiz
b. Vadeli
B. Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
1. TL
2. YP
C. Yurtdışında Yerleşik
1. TL
a. Vadesiz
b. Vadeli
2. YP
a. Vadesiz
b. Vadeli
D. Yurtdışında Yerleşik Bankalar
1. TL
2. YP
18/12
2015
1.440.073.566
1.425.524.109
1.004.918.098
420.606.011
14.549.457
1.078.628
13.470.829
281.447.119
278.526.729
220.123.400
58.403.329
2.920.390
756.100
2.164.290
1.248.170.594
1.141.286.493
682.082.148
128.999.655
553.082.493
459.204.345
94.758.611
364.445.734
28.254.801
12.411.476
15.843.325
54.784.113
10.674.178
1.749.804
8.924.374
44.109.935
7.548.326
36.561.609
23.845.187
3.812.499
20.032.688
(BİN TL)
11/12
26/12
19/12
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2015
2014
2014
Değişim % Değişim Ort.
1.445.715.005 1.208.982.348 1.197.039.733
-0,39
0,32
1.431.383.159 1.198.293.127 1.186.252.162
-0,41
0,31
1.005.040.522
880.838.682 870.240.892
-0,01
0,27
426.342.637
317.454.445 316.011.270
-1,35
0,43
14.331.846
10.689.221
10.787.571
1,52
1,62
1.039.706
683.809
701.303
3,74
2,18
13.292.140
10.005.412
10.086.268
1,34
1,59
282.159.992
244.492.648 245.165.170
-0,25
0,34
279.209.948
241.730.590 242.347.259
-0,24
0,33
219.883.567
206.270.508 206.848.463
0,11
0,17
59.326.381
35.460.082
35.498.796
-1,56
0,96
2.950.044
2.762.058
2.817.911
-1,01
1,09
756.100
1.233.100
1.233.100
0,00
-0,01
2.193.944
1.528.958
1.584.811
-1,35
1,50
1.255.980.596 1.068.056.245 1.052.263.765
-0,62
0,47
1.149.240.524
978.334.339 961.126.188
-0,69
0,53
690.322.277
646.885.561 628.301.559
-1,19
0,65
133.301.623
121.207.039 113.012.417
-3,23
2,41
557.020.654
525.678.522 515.289.142
-0,71
0,31
458.918.247
331.448.778 332.824.629
0,06
0,35
92.503.018
70.231.266
70.119.281
2,44
0,34
366.415.229
261.217.512 262.705.348
-0,54
0,35
26.996.564
26.389.447
26.371.351
4,66
-0,39
12.159.578
16.471.527
15.174.263
2,07
-2,70
14.836.986
9.917.920
11.197.088
6,78
2,68
54.765.961
40.205.522
41.153.296
0,03
0,24
10.544.070
8.945.535
9.411.827
1,23
-0,03
1.776.038
1.199.274
1.538.655
-1,48
-0,03
8.768.032
7.746.261
7.873.172
1,78
-0,02
44.221.891
31.259.987
31.741.469
-0,25
0,31
7.379.034
5.796.841
5.857.855
2,29
-0,01
36.842.857
25.463.146
25.883.614
-0,76
0,37
24.977.547
23.126.937
23.612.930
-4,53
-0,16
3.799.080
8.049.314
8.180.259
0,35
-2,89
21.178.467
15.077.623
15.432.671
-5,41
0,40
Yıl Sonuna Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
19,11
20,30
18,96
20,17
14,09
15,48
32,49
33,10
36,11
34,87
57,74
53,80
34,64
33,56
15,11
14,80
15,22
14,93
6,72
6,42
64,70
64,52
5,73
3,64
-38,68
-38,68
41,55
36,56
16,86
18,62
16,66
18,74
5,44
8,56
6,43
14,15
5,21
7,33
38,54
37,97
34,92
35,14
39,52
38,73
7,07
7,14
-24,65
-18,21
59,74
41,50
36,26
33,12
19,32
13,41
45,91
13,72
15,21
13,35
41,11
38,97
30,21
28,86
43,59
41,25
3,11
0,98
-52,64
-53,39
32,86
29,81
(BİN TL)
3. BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ (TCMB Dahil)
11/12
2015
1.445.742.120
1.413.036.574
27.115
0
0
0
27.115
0
27.115
1.269.303.746
1.258.257.178
900.453.650
357.803.528
11.046.568
862.457
10.184.111
71.870.419
70.794.044
22.701.878
48.092.166
1.076.375
90.002
986.373
71.835.294
69.626.391
62.133.707
7.492.684
2.208.903
87.247
2.121.656
26/12
2014
1.209.005.135
1.183.443.932
22.787
0
0
0
22.787
0
22.787
1.062.456.196
1.054.125.330
782.434.906
271.690.424
8.330.866
554.144
7.776.722
56.195.826
55.482.166
20.947.300
34.534.866
713.660
63.300
650.360
64.769.123
63.124.428
58.446.071
4.678.357
1.644.695
66.365
1.578.330
II.MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER
II.I.TCMB (*)
II.II.MEVDUAT BANKALARI
a.TL
b.YP
II.III.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
a.TL
b.YP
II.IV.KATILIM BANKALARI
a.TL
b.YP
32.832.490
0
25.133.802
16.592.128
8.541.674
7.315.777
3.092.945
4.222.832
382.911
382.911
0
32.705.546
0
24.887.968
16.242.140
8.645.828
7.412.604
3.104.173
4.308.431
404.974
404.974
0
25.561.203
0
19.407.422
15.584.269
3.823.153
6.147.084
3.419.439
2.727.645
6.697
6.697
0
23.648.618
0
17.676.175
14.126.006
3.550.169
5.965.607
3.254.839
2.710.768
6.836
6.836
0
0,39
0,99
2,15
-1,20
-1,31
-0,36
-1,99
-5,45
-5,45
-
1,61
2,09
2,82
0,86
0,63
0,61
0,69
-5,79
-5,79
-
28,45
29,51
6,47
123,42
19,01
-9,55
54,82
5.617,65
5.617,65
-
38,83
42,19
17,46
140,60
22,63
-4,97
55,78
5.501,39
5.501,39
-
III. TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR
III.I.MEVDUAT BANKALARI
a.TL
b.YP
III.II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
a.TL
b.YP
III.III.KATILIM BANKALARI
a.TL
b.YP
45.466.225
40.699.620
40.198.261
501.359
604.384
602.619
1.765
4.162.221
4.132.270
29.951
45.778.955
40.606.414
40.105.043
501.371
604.574
602.786
1.788
4.567.967
4.538.144
29.823
35.347.468
31.838.138
31.256.778
581.360
473.471
471.515
1.956
3.035.859
3.028.575
7.284
36.154.616
32.213.781
31.629.958
583.823
473.592
471.383
2.209
3.467.243
3.459.936
7.307
-0,68
0,23
0,23
0,00
-0,03
-0,03
-1,29
-8,88
-8,94
0,43
0,33
0,33
0,35
-1,52
-0,52
-0,53
0,02
0,50
0,49
1,30
28,63
27,83
28,61
-13,76
27,65
27,80
-9,76
37,10
36,44
311,19
25,75
26,34
27,09
-14,12
27,62
27,84
-20,10
20,04
19,43
309,89
IV.KREDİLER ÖZEL KARŞILIKLARI (-)
IV.I.MEVDUAT BANKALARI
a.TL
b.YP
IV.II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
a.TL
b.YP
IV.III.KATILIM BANKALARI
a.TL
b.YP
34.229.401
31.147.532
30.829.573
317.959
356.318
354.553
1.765
2.725.551
2.706.754
18.797
34.190.383
31.040.151
30.723.913
316.238
356.282
354.494
1.788
2.793.950
2.775.244
18.706
26.527.758
24.378.233
24.082.116
296.117
304.239
302.283
1.956
1.845.286
1.838.002
7.284
26.761.038
24.588.502
24.291.421
297.081
303.710
301.501
2.209
1.868.826
1.861.519
7.307
0,11
0,35
0,34
0,54
0,01
0,02
-1,29
-2,45
-2,47
0,49
0,50
0,50
0,53
-1,47
-0,01
-0,01
0,02
0,52
0,52
0,51
29,03
27,77
28,02
7,38
17,12
17,29
-9,76
47,70
47,27
158,06
27,91
26,68
26,92
7,03
17,32
17,60
-20,10
45,84
45,41
157,25
5.292.537
1.436.638
3.855.899
5.053.529
1.113.112
3.940.417
5.273.370
1.436.916
3.836.454
5.025.218
1.113.112
3.912.106
4.584.005
1.377.698
3.206.307
4.323.862
1.159.140
3.164.722
4.595.399
1.377.695
3.217.704
4.330.940
1.159.140
3.171.800
0,36
-0,02
0,51
0,56
0,00
0,72
0,19
-0,07
0,28
0,24
0,00
0,31
15,46
4,28
20,26
16,88
-3,97
24,51
15,17
4,28
19,83
16,68
-3,97
24,23
TOPLAM KREDİ HACMİ (I+II)
I. MALİ OLMAYAN KESİME VERİLEN KREDİLER
I.I.TCMB
1.Yurtiçi
a.TL (Dolaysız)
b.YP (Dolaysız)
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.II.MEVDUAT BANKALARI
1.Yurtiçi
a.TL
b.YP
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.III.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
1.Yurtiçi
a.TL
b.YP
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.IV.KATILIM BANKALARI
1.Yurtiçi
a.TL
b.YP
2.Yurtdışı
a.TL
b.YP
V.TMSF'na DEVROLUNAN TAKİPLİ ALACAKLAR
a.TL
b.YP
VI.TMSF'na DEVROLUNAN TAKİPLİ ALACAK KARŞILIKLARI (-)
a.TL
b.YP
(*) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na kullandırılan krediler
19/12
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
Değişim % Değişim Ort.
1.197.062.572
-0,39
0,32
1.173.413.954
-0,41
0,30
22.839
0,73
0,30
0
0
0
22.839
0,73
0,30
0
22.839
0,73
0,30
1.051.876.353
-0,48
0,29
1.043.578.666
-0,48
0,29
773.494.537
-0,08
0,23
270.084.129
-1,47
0,45
8.297.687
-0,36
0,89
571.477
4,62
2,57
7.726.210
-0,78
0,78
56.608.131
-0,25
0,17
55.890.647
-0,24
0,13
20.878.494
0,37
0,24
35.012.153
-0,53
0,09
717.484
-0,37
2,66
63.300
0,00
0,00
654.184
-0,40
2,93
64.906.631
0,62
0,45
63.134.231
0,27
0,32
58.480.180
0,35
0,23
4.654.051
-0,40
1,02
1.772.400
11,83
5,24
66.526
-1,07
1,59
1.705.874
12,36
5,41
Yıl Sonuna
Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre %
Değişim
Değişim
19,11
20,30
18,91
19,93
19,86
19,59
19,86
19,59
19,86
19,59
18,90
20,10
18,80
20,00
14,99
16,32
29,76
30,53
32,12
32,65
62,83
57,89
29,93
30,78
27,58
26,65
27,29
26,36
8,78
9,14
38,51
36,62
50,27
49,47
42,18
42,18
51,05
50,17
11,60
11,36
10,60
10,58
6,68
6,62
59,51
60,35
50,19
39,37
30,06
29,74
51,04
39,75
18/12
2015
1.440.100.879
1.407.268.389
27.313
0
0
0
27.313
0
27.313
1.263.263.992
1.252.257.128
899.713.190
352.543.938
11.006.864
902.313
10.104.551
71.694.332
70.621.935
22.787.001
47.834.934
1.072.397
90.002
982.395
72.282.752
69.812.556
62.349.923
7.462.633
2.470.196
86.313
2.383.883
(BİN TL)
4. BANKALAR VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ SEÇİLMİŞ KREDİ BÜYÜKLÜKLERİ
Yıl Sonuna
Göre %
Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre
% Değişim
18/12
2015
11/12
2015
26/12
2014
19/12
2014
A. MEVDUAT BANKALARI (I+II+III)
564.889.554
565.816.500
507.136.282
503.244.710
-0,16
0,10
11,39
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
288.980.505
289.310.562
267.449.037
265.980.471
-0,11
0,10
8,05
8,65
130.860.124
130.729.535
114.444.376
113.959.729
0,10
0,16
14,34
14,83
-8,51
a.Konut
Haftalık % Önceki 5 Hafta
Değişim % Değişim Ort.
12,25
b.Taşıt
5.642.363
5.620.219
6.189.430
6.167.364
0,39
0,17
-8,84
c.Diğer
152.478.018
152.960.808
146.815.231
145.853.378
-0,32
0,04
3,86
4,54
186.454.958
186.746.049
156.882.400
155.402.500
-0,16
0,16
18,85
19,98
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
a.İş yeri
6.264.498
6.251.169
4.944.771
4.907.136
0,21
0,19
26,69
27,66
b.Taşıt
14.181.211
14.121.513
12.823.987
12.708.898
0,42
0,10
10,58
11,58
c.Diğer
166.009.249
166.373.367
139.113.642
137.786.466
-0,22
0,16
19,33
20,48
89.454.091
89.759.889
82.804.845
81.861.739
-0,34
0,00
8,03
9,27
a.Taksitli
41.501.661
41.277.588
38.173.370
37.895.072
0,54
0,12
8,72
9,52
b.Taksitsiz
47.952.430
48.482.301
44.631.475
43.966.667
-1,09
-0,09
7,44
9,07
IV.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
9.761.403
9.754.505
6.649.670
6.753.835
0,07
0,32
46,80
44,53
V.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
7.010.352
7.007.410
5.064.330
5.061.883
0,04
0,62
38,43
38,49
VI.TASFİYE OLUNACAK KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
7.241.166
7.237.279
5.553.245
5.786.727
0,05
0,46
30,40
25,13
66.460
64.446
89.524
91.112
3,13
1,27
-25,76
-27,06
25,97
III.KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
a.Taksitli
7.174.706
7.172.833
5.463.721
5.695.615
0,03
0,45
31,32
B. KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI (I+II)
1.548.976
1.553.203
1.500.773
1.510.412
-0,27
0,04
3,21
2,55
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
1.352.591
1.354.509
1.394.968
1.403.981
-0,14
0,10
-3,04
-3,66
b.Taksitsiz
3.712
3.743
5.525
5.630
-0,83
-1,08
-32,81
-34,07
b.Taşıt
4
5
41
44
-20,00
-12,63
-90,24
-90,91
c.Diğer
1.348.875
1.350.761
1.389.402
1.398.307
-0,14
0,11
-2,92
-3,54
196.385
198.694
105.805
106.431
-1,16
-0,40
85,61
84,52
-
-
a.Konut
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
a.İş yeri
0
0
0
0
-
b.Taşıt
2.147
2.148
0
0
-0,05
377,23 -
c.Diğer
194.238
196.546
105.805
106.431
-1,17
-0,61
83,58
81.276
81.426
52.609
53.083
-0,18
-0,12
54,49
53,11
967
967
1.115
1.115
0,00
0,02
-13,27
-13,27
C. KATILIM BANKALARI (I+II+III)
22.599.177
22.580.824
20.718.138
20.711.145
0,08
0,04
9,08
9,12
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
13.892.197
13.862.968
11.960.786
11.895.896
0,21
1,21
16,15
16,78
11,42
III.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
IV.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
82,50
11.947.600
11.935.132
10.791.789
10.723.144
0,10
0,08
10,71
b.Taşıt
638.447
636.447
571.967
566.492
0,31
0,46
11,62
12,70
c.Diğer
1.306.150
1.291.389
597.030
606.260
1,14
25,67
118,77
115,44
a.Konut
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
7.132.935
7.115.318
7.097.802
7.143.191
0,25
-1,84
0,49
-0,14
a.İş yeri
2.031.480
2.031.567
2.892.240
2.901.772
0,00
-5,35
-29,76
-29,99
b.Taşıt
1.600.969
1.585.700
1.353.062
1.344.925
0,96
0,11
18,32
19,04
c.Diğer
3.500.486
3.498.051
2.852.500
2.896.494
0,07
0,03
22,72
20,85
1.574.045
1.602.538
1.659.550
1.672.058
-1,78
-0,21
-5,15
-5,86
370.587
374.040
448.825
446.042
-0,92
-1,44
-17,43
-16,92
1.203.458
1.228.498
1.210.725
1.226.016
-2,04
0,20
-0,60
-1,84
110.355
116.604
78.077
77.954
-5,36
1,25
41,34
41,56
44,06
III.KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
a.Taksitli
b.Taksitsiz
IV.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
V.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
VI.TASFİYE OLUNACAK KREDİ KARTLARI ( Bireysel + Kurumsal )
a.Taksitli
90.931
113.787
61.426
63.122
-20,09
0,05
48,03
197.792
207.368
133.777
134.171
-4,62
0,86
47,85
47,42
145
619
1.376
1.435
-76,58
-0,03
-89,46
-89,90
197.647
206.749
132.401
132.736
-4,40
0,86
49,28
48,90
D. FİNANSMAN ŞİRKETLERİ (I+II)
22.952.797
22.745.289
17.721.904
17.320.981
0,91
0,79
29,52
32,51
I.TÜKETİCİ KREDİLERİ (TL + YP)
10.013.350
9.860.257
8.544.921
8.381.743
1,55
1,11
17,18
19,47
852.762
854.256
835.672
833.848
-0,17
-0,27
2,05
2,27
9.087.771
8.932.638
7.696.653
7.535.481
1,74
1,26
18,07
20,60
b.Taksitsiz
a.Konut
b.Taşıt
c.Diğer
II.TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER (TL + YP)
a.İş yeri
b.Taşıt
c.Diğer
72.817
73.363
12.596
12.414
-0,74
-0,30
478,10
486,57
12.939.447
12.885.032
9.176.983
8.939.238
0,42
0,55
41,00
44,75
0
0
0
0
-
-
-
-
12.938.958
12.884.563
9.176.626
8.938.868
0,42
0,55
41,00
44,75
489
469
357
370
4,26
0,88
36,97
32,16
III.TASFİYE OLUNACAK TÜKETİCİ KREDİLERİ
197.437
198.886
143.414
143.332
-0,73
-0,22
37,67
37,75
IV.TASFİYE OLUNACAK TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER
467.492
468.634
312.542
314.024
-0,24
5,79
49,58
48,87
5. BANKACILIK SEKTÖRÜ TÜKETİCİ KREDİLERİ (Orijinal Vadeye Göre)
18/12
2015
(BİN TL)
11/12
2015
26/12
2014
19/12
2014
Haftalık % Önceki 5 Hafta
Değişim
% Değişim Ort.
Yıl Sonuna
Göre %
Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre %
Değişim
TOPLAM TÜKETİCİ KREDİLERİ
304.225.293
304.528.039
280.804.791
279.280.348
-0,10
0,14
8,34
8,93
I.MEVDUAT BANKALARI (TL+YP)
288.980.505
130.860.124
111.190
21.800.502
108.948.432
5.642.363
94.351
5.282.703
265.309
152.478.018
13.793.634
127.241.043
11.443.341
289.310.562
130.729.535
110.705
21.837.504
108.781.326
5.620.219
91.537
5.259.532
269.150
152.960.808
14.052.768
127.403.220
11.504.820
267.449.037
114.444.376
77.248
20.644.310
93.722.818
6.189.430
82.234
5.517.277
589.919
146.815.231
12.606.424
117.256.265
16.952.542
265.980.471
113.959.729
79.602
20.543.255
93.336.872
6.167.364
79.982
5.491.069
596.313
145.853.378
12.379.929
116.372.492
17.100.957
-0,11
0,10
0,44
-0,17
0,15
0,39
3,07
0,44
-1,43
-0,32
-1,84
-0,13
-0,53
0,10
0,16
-0,41
0,03
0,18
0,17
2,35
0,21
-1,23
0,04
0,35
0,06
-0,52
8,05
14,34
43,94
5,60
16,25
-8,84
14,73
-4,25
-55,03
3,86
9,42
8,52
-32,50
8,65
14,83
39,68
6,12
16,73
-8,51
17,97
-3,79
-55,51
4,54
11,42
9,34
-33,08
1.352.591
3.712
0
300
3.412
4
0
4
0
1.348.875
87.837
1.029.752
231.286
13.892.197
11.947.600
28.205
4.867.682
7.051.713
638.447
34.156
602.739
1.552
1.306.150
241.922
868.326
195.902
1.354.509
3.743
0
311
3.432
5
0
5
0
1.350.761
89.490
1.028.463
232.808
13.862.968
11.935.132
28.327
4.864.217
7.042.588
636.447
33.826
601.042
1.579
1.291.389
239.076
857.055
195.258
1.394.968
5.525
0
306
5.219
41
0
41
0
1.389.402
68.919
1.000.386
320.097
11.960.786
10.791.789
27.965
4.797.075
5.966.749
571.967
27.004
542.556
2.407
597.030
135.314
448.929
12.787
1.403.981
5.630
0
308
5.322
44
0
44
0
1.398.307
68.171
1.006.162
323.974
11.895.896
10.723.144
29.405
4.767.051
5.926.688
566.492
26.762
537.319
2.411
606.260
145.991
447.581
12.688
-0,14
-0,83
-3,54
-0,58
-20,00
-20,00
-0,14
-1,85
0,13
-0,65
0,21
0,10
-0,43
0,07
0,13
0,31
0,98
0,28
-1,71
1,14
1,19
1,32
0,33
0,10
-1,08
-4,18
-0,73
-12,63
-12,63
0,11
-0,36
0,29
-0,50
1,21
0,08
0,61
0,07
0,09
0,46
3,27
0,32
-0,72
25,67
2,35
31,08
270,72
-3,04
-32,81
-1,96
-34,62
-90,24
-90,24
-2,92
27,45
2,94
-27,75
16,15
10,71
0,86
1,47
18,18
11,62
26,48
11,09
-35,52
118,77
78,79
93,42
1.432,04
-3,66
-34,07
-2,60
-35,89
-90,91
-90,91
-3,54
28,85
2,34
-28,61
16,78
11,42
-4,08
2,11
18,98
12,70
27,63
12,18
-35,63
115,44
65,71
94,00
1.443,99
A.KONUT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
B.TAŞIT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
C.DİĞER
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI (TL+YP)
A.KONUT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
B.TAŞIT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
C.DİĞER
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
III.KATILIM BANKALARI (TL+YP)
A.KONUT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
B.TAŞIT
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun (*)
C.DİĞER
1 Yıla Kadar
1 Yıldan Uzun - 5 Yıla Kadar
5 Yıldan Uzun
(BİN TL)
6. BANKACILIK SEKTÖRÜ MENKUL DEĞERLERİ
I. TOPLAM MENKUL DEĞERLER
I.I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçi
a.TL
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
b.YP
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
B.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.II.KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI
A.Yurtiçi
a.TL
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
b.YP
1.Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili
2.Hisse Senetleri
3.Diğer
B.Yurtdışı
a.TL
b.YP
I.III.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçi
a.TL
1.Hisse Senetleri
2.Diğer
b.YP
1.Hisse Senetleri
2.Diğer
B.Yurtdışı
a.TL
b.YP
II.MENKUL DEĞERLER DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
III. TOPLAM MENKUL DEĞERLER (NET) (I-II)
18/12
2015
281.447.119
268.844.184
266.108.747
210.885.308
209.755.493
470.049
659.766
55.223.439
47.749.471
0
7.473.968
2.735.437
756.100
1.979.337
5.225.878
5.215.428
4.134.240
3.678.919
97.379
357.942
1.081.188
999.587
0
81.601
10.450
0
10.450
7.377.057
7.202.554
5.103.852
21.555
5.082.297
2.098.702
0
2.098.702
174.503
0
174.503
4.478.122
276.968.997
11/12
2015
282.159.992
269.579.475
266.816.942
210.664.501
209.530.269
468.418
665.814
56.152.441
48.956.744
0
7.195.697
2.762.533
756.100
2.006.433
5.185.250
5.174.667
4.088.168
3.640.519
94.997
352.652
1.086.499
1.004.818
0
81.681
10.583
0
10.583
7.395.267
7.218.339
5.130.898
21.555
5.109.343
2.087.441
0
2.087.441
176.928
0
176.928
4.806.368
277.353.624
26/12
2014
244.492.648
233.779.276
231.054.115
197.446.350
196.419.344
376.092
650.914
33.607.765
30.378.295
222
3.229.248
2.725.161
1.233.100
1.492.061
4.647.876
4.624.243
4.035.874
3.451.598
99.062
485.214
588.369
546.032
0
42.337
23.633
0
23.633
6.065.496
6.052.232
4.788.284
20.792
4.767.492
1.263.948
0
1.263.948
13.264
0
13.264
633.425
243.859.223
19/12
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
Değişim % Değişim Ort.
245.165.170
-0,25
0,34
234.461.465
-0,27
0,34
231.689.551
-0,27
0,34
198.032.964
0,10
0,17
197.015.783
0,11
0,17
374.749
0,35
0,13
642.432
-0,91
-0,22
33.656.587
-1,65
1,02
30.497.620
-2,47
0,70
223
3.158.744
3,87
3,45
2.771.914
-0,98
0,37
1.233.100
0,00
-0,01
1.538.814
-1,35
0,53
4.625.367
0,78
0,44
4.601.805
0,79
0,44
4.025.974
1,13
0,46
3.452.343
1,05
0,57
97.976
2,51
-0,05
475.655
1,50
-0,38
575.831
-0,49
0,35
533.508
-0,52
0,36
0
42.323
-0,10
0,29
23.562
-1,26
0,48
0
23.562
-1,26
0,48
6.078.338
-0,25
0,31
6.055.903
-0,22
0,03
4.789.525
-0,53
0,17
20.799
0,00
0,00
4.768.726
-0,53
0,17
1.266.378
0,54
-0,30
0
1.266.378
0,54
-0,30
22.435
-1,37
22,73
0
22.435
-1,37
22,73
801.965
-6,83
9,98
244.363.205
-0,14
0,22
Yıl Sonuna
Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
15,11
14,80
15,00
14,66
15,17
14,86
6,81
6,49
6,79
6,47
24,98
25,43
1,36
2,70
64,32
64,08
57,18
56,57
-100,00
-100,00
131,45
136,61
0,38
-1,32
-38,68
-38,68
32,66
28,63
12,44
12,98
12,78
13,33
2,44
2,69
6,59
6,56
-1,70
-0,61
-26,23
-24,75
83,76
87,76
83,06
87,36
92,74
92,81
-55,78
-55,65
-55,78
-55,65
21,62
21,37
19,01
18,93
6,59
6,56
3,67
3,63
6,60
6,58
66,04
65,72
66,04
65,72
1.215,61
677,82
1.215,61
677,82
606,97
458,39
13,58
13,34
7. BANKACILIK SEKTÖRÜ MEVDUATLARI
I. TL MEVDUATLAR
I.I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçi Yerleşikler
a.Vadesiz
b.Vadeli
B.Yurtdışı Yerleşikler
I.II.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçi Yerleşikler
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar)
b.Vadeli (Katılma Hesapları)
B.Yurtdışı Yerleşikler
II.YP MEVDUATLAR
II.I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçi Yerleşikler
1.Gerçek Kişiler
a.Vadesiz
b.Vadeli
2.Tüzel Kişiler
a.Vadesiz
b.Vadeli
B.Yurtdışı Yerleşikler
II.II.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçi Yerleşikler
1.Gerçek Kişiler
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar)
b.Vadeli (Katılma Hesapları)
2.Tüzel Kişiler
a.Vadesiz (Özel Cari Hesaplar)
b.Vadeli (Katılma Hesapları)
B.Yurtdışı Yerleşikler
III.TOPLAM MEVDUAT (I+II)
IV.BANKALARARASI MEVDUAT
A.TL
B.YP
V.TOPLAM MEVDUAT (Bankalararası Dahil) (III+IV)
(BİN TL)
18/12
11/12
26/12
19/12
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2015
2015
2014
2014
Değişim % Değişim Ort.
692.756.326
700.866.347
655.831.096
637.713.386
-1,16
0,64
652.388.159
660.699.372
617.150.922
599.260.508
-1,26
0,67
642.537.682
650.981.564
608.679.309
590.382.154
-1,30
0,68
119.246.504
123.666.118
112.343.593
104.243.972
-3,57
2,58
523.291.178
527.315.446
496.335.716
486.138.182
-0,76
0,32
9.850.477
9.717.808
8.471.613
8.878.354
1,37
0,00
40.368.167
40.166.975
38.680.174
38.452.878
0,50
0,19
39.544.466
39.340.713
38.206.252
37.919.405
0,52
0,20
9.753.151
9.635.505
8.863.446
8.768.445
1,22
0,47
29.791.315
29.705.208
29.342.806
29.150.960
0,29
0,14
823.701
826.262
473.922
533.473
-0,31
-0,40
503.314.281
503.140.138
362.708.764
364.566.098
0,03
0,35
469.402.123
469.449.647
336.772.139
338.629.635
-0,01
0,37
429.163.491
429.057.759
307.855.709
309.191.781
0,02
0,37
258.624.932
258.632.190
186.891.403
187.513.525
0,00
0,41
43.637.588
43.387.872
33.459.770
33.286.380
0,58
-0,12
214.987.344
215.244.318
153.431.633
154.227.145
-0,12
0,52
170.538.559
170.425.569
120.964.306
121.678.256
0,07
0,32
43.048.102
41.262.439
31.004.155
31.008.097
4,33
0,88
127.490.457
129.163.130
89.960.151
90.670.159
-1,30
0,15
40.238.632
40.391.888
28.916.430
29.437.854
-0,38
0,28
33.912.158
33.690.491
25.936.625
25.936.463
0,66
0,07
30.040.855
29.860.488
23.593.068
23.632.848
0,60
0,01
20.820.986
20.756.972
17.153.303
17.142.485
0,31
0,06
4.902.549
4.719.430
3.542.981
3.520.351
3,88
-0,09
15.918.437
16.037.542
13.610.322
13.622.134
-0,74
0,11
9.219.869
9.103.516
6.439.765
6.490.363
1,28
-0,09
3.170.372
3.133.278
2.224.359
2.304.453
1,18
0,70
6.049.497
5.970.238
4.215.406
4.185.910
1,33
-0,48
3.871.303
3.830.003
2.343.557
2.303.615
1,08
0,54
1.196.070.607 1.204.006.485 1.018.539.860 1.002.279.484
-0,66
0,51
52.099.987
51.974.111
49.516.384
49.984.282
0,24
-0,42
16.223.975
15.958.658
24.520.841
23.354.522
1,66
-2,94
35.876.012
36.015.453
24.995.543
26.629.760
-0,39
1,22
1.248.170.594 1.255.980.596 1.068.056.244 1.052.263.766
-0,62
0,47
Yıl Sonuna Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
5,63
8,63
5,71
8,87
5,56
8,83
6,14
14,39
5,43
7,64
16,28
10,95
4,36
4,98
3,50
4,29
10,04
11,23
1,53
2,20
73,81
54,40
38,77
38,06
39,38
38,62
39,40
38,80
38,38
37,92
30,42
31,10
40,12
39,40
40,98
40,16
38,85
38,83
41,72
40,61
39,15
36,69
30,75
30,75
27,33
27,11
21,38
21,46
38,37
39,26
16,96
16,86
43,17
42,05
42,53
37,58
43,51
44,52
65,19
68,05
17,43
19,34
5,22
4,23
-33,84
-30,53
43,53
34,72
16,86
18,62
8.BANKACILIK SEKTÖRÜ YABANCI PARA MEVDUATLARI
(BİN TL)
11/12
2015
543.151.732
3.996.142
539.155.590
504.115.660
429.057.759
14.110.442
40.391.888
20.555.571
35.039.930
29.860.488
726.543
3.830.003
622.896
26/12
2014
393.614.893
5.910.585
387.704.308
360.817.772
307.855.710
9.480.218
28.916.430
14.565.414
26.886.536
23.593.068
437.702
2.343.557
512.209
183.952
185.280
167.275
168.399
-0,72
0,11
9,97
171.924
173.239
155.676
156.840
-0,76
0,13
10,44
9,62
146.415
147.446
132.827
133.098
-0,70
0,08
10,23
10,01
88.234
88.879
80.636
80.719
54.877
55.077
43.671
43.753
28.692
29.087
29.925
29.946
1.944
1.957
1.853
1.848
2.721
2.758
5.187
5.172
58.181
58.567
52.191
52.379
37.226
37.329
33.338
33.572
19.936
20.218
17.951
17.838
856
852
662
723
163
168
240
246
5.166
4.849
4.090
4.662
13.727
13.880
12.475
12.671
3.328
3.300
2.713
2.796
9.502
9.668
8.826
8.906
495
498
440
466
402
414
496
503
6.616
7.064
6.284
6.409
12.028
12.041
11.599
11.559
10.249
10.261
10.179
10.173
7.103
7.133
7.401
7.378
4.677
4.686
4.020
3.994
1.715
1.732
1.960
1.956
37
37
28
27
674
678
1.393
1.401
3.146
3.128
2.778
2.795
2.279
2.293
2.029
2.037
781
746
670
670
30
33
23
29
56
56
56
59
239
250
189
159
1.321
1.316
1.010
992
974
964
749
742
272
276
191
179
13
13
6
6
62
63
64
65
219
214
221
235
(*) Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının TCMB nezdinde açtırdıkları Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat ve Süper Döviz Hesaplarını kapsamaktadır.
-0,73
-0,36
-1,36
-0,66
-1,34
-0,66
-0,28
-1,39
0,47
-2,98
6,54
-1,10
0,85
-1,72
-0,60
-2,90
-6,34
-0,11
-0,12
-0,42
-0,19
-0,98
0,00
-0,59
0,58
-0,61
4,69
-9,09
0,00
-4,40
0,38
1,04
-1,45
0,00
-1,59
2,34
0,12
0,01
0,26
0,16
0,68
0,03
-0,62
1,26
0,72
1,40
2,53
-0,01
-0,27
0,09
0,25
-0,47
0,12
-0,24
-0,28
-0,24
-0,35
-0,13
0,79
0,24
-0,38
-0,44
-0,73
4,73
7,25
-1,01
0,23
0,19
0,08
3,76
0,99
0,62
9,42
25,66
-4,12
4,91
-47,54
11,48
11,66
11,06
29,31
-32,08
26,31
10,04
22,67
7,66
12,50
-18,95
5,28
3,70
0,69
-4,03
16,34
-12,50
32,14
-51,62
13,25
12,32
16,57
30,43
0,00
26,46
30,79
30,04
42,41
116,67
-3,13
-0,90
9,31
25,42
-4,19
5,19
-47,39
11,08
10,88
11,76
18,40
-33,74
10,81
8,33
19,03
6,69
6,22
-20,08
3,23
4,06
0,75
-3,73
17,10
-12,32
37,04
-51,89
12,56
11,88
16,57
3,45
-5,08
50,31
33,17
31,27
51,96
116,67
-4,62
-6,81
TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II)
I.TCMB'DEKİ İŞÇİ DÖVİZLERİ (*)
II.BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR
II.I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
II.II.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
BİLGİ İÇİN: DÖVİZ CİNSİ VE KOMPOZİSYONU (Milyon ABD Doları)
BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II)
I.MEVDUAT BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
1.Gerçek Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
2.Tüzel Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
II.KATILIM BANKALARI
A.Yurtiçinde Yerleşikler
1.Gerçek Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
2.Tüzel Kişiler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
B.Yurtiçinde Yerleşik Bankalar
C.Yurtdışında Yerleşikler
-.ABD Doları
-Euro - ABD Doları Karşılığı
-Diğer - ABD Doları Karşılığı
-Kıymetli Maden Depo Hesapları-ABD Doları Karşılığı
D.Yurtdışında Yerleşik Bankalar
19/12
Haftalık % Önceki 5 Hafta
2014
Değişim % Değişim Ort.
397.213.684
0,00
0,40
6.017.825
-0,79
-0,24
391.195.859
0,01
0,40
364.345.763
-0,04
0,43
309.191.782
0,02
0,37
10.828.731
7,32
2,88
29.437.854
-0,38
0,28
14.887.396
-5,67
0,39
26.850.096
0,61
0,06
23.632.848
0,60
0,01
368.358
-3,57
-0,71
2.303.615
1,08
0,54
545.275
3,07
0,85
Yıl Sonuna Geçen Yılın Aynı
Göre %
Dönemine Göre
Değişim
% Değişim
37,99
36,74
-32,92
-34,12
39,07
37,83
39,66
38,31
39,40
38,80
59,73
39,84
39,15
36,69
33,13
30,25
31,12
31,30
27,33
27,11
60,06
90,19
65,19
68,05
25,34
17,74
18/12
2015
543.154.993
3.964.699
539.190.294
503.935.572
429.163.491
15.142.754
40.238.632
19.390.695
35.254.722
30.040.855
700.571
3.871.303
641.993
9,24
(BİN TL)
9. BANKALARIN YURTDIŞI ŞUBELERİNİN TÜRKİYE'DE YERLEŞİKLERLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ
18/12
2015
I.KREDİLER, BANKALARDAN ALACAKLAR VE TASFİYE OLACAK ALACAKLAR
A.Gerçek ve Tüzel Kişilere Verilen Krediler
a.TL
b.YP
B.Bankalardan Alacaklar
a.TL
b.YP
C.Tasfiye Olunacak Alacaklar
a.TL
b.YP
D.Tasfiye Olunacak Alacaklar Karşılığı ( - )
a.TL
b.YP
II.MENKUL DEĞERLER
A.Türkiye'de İhraç Edilen Menkul Değerler
a.TL
-Devlet İç Borçlanma Senetleri
-Diğer
b.YP
-Devlet İç Borçlanma Senetleri
-Diğer
B. Hazine Müsteşarlığınca Yurtdışında İhraç Edilen Menkul Değerler (Eurobond)
III.MEVDUAT VE BANKALARA BORÇLAR
A.Gerçek Kişiler Mevduatı
a.TL
b.YP
B.Tüzel Kişiler Mevduatı
a.TL
b.YP
C.Bankalara Borçlar
a.TL
b.YP
Bilgi İçin; ( Milyon ABD Doları )
MEVDUAT VE BANKALARA BORÇLAR (YP)
1.Gerçek Kişiler Mevduatı
2.Tüzel Kişiler Mevduatı
3.Bankalara Borçlar
11/12
2015
26/12
2014
19/12
2014
Haftalık Önceki 5 Hafta Yıl Sonuna Göre
% Değişim % Değişim Ort.
% Değişim
Geçen Yılın Aynı
Dönemine Göre
% Değişim
361.223.918
37.229.045
566.192
36.662.853
323.928.674
85.657.904
238.270.770
363.509
326.186
37.323
297.310
268.653
28.657
45.305.230
360.167.887
38.346.417
563.770
37.782.647
321.755.208
84.853.212
236.901.996
363.322
325.791
37.531
297.060
268.334
28.726
44.708.139
259.555.638
29.936.576
452.195
29.484.381
229.489.264
66.398.851
163.090.413
441.509
224.986
216.523
311.711
198.937
112.774
50.676.890
263.158.406
30.211.632
451.598
29.760.034
232.813.330
66.110.493
166.702.837
441.694
224.566
217.128
308.250
195.217
113.033
50.637.062
0,29
-2,91
0,43
-2,96
0,68
0,95
0,58
0,05
0,12
-0,55
0,08
0,12
-0,24
1,34
0,75
2,34
0,05
2,38
0,58
0,76
0,52
-1,00
4,89
-13,65
-0,52
3,57
-12,41
0,14
39,17
24,36
25,21
24,35
41,15
29,01
46,10
-17,67
44,98
-82,76
-4,62
35,04
-74,59
-10,60
37,26
23,23
25,38
23,19
39,14
29,57
42,93
-17,70
45,25
-82,81
-3,55
37,62
-74,65
-10,53
19.731.140
19.663.521
25.626.825
25.618.513
0,34
0,12
-23,01
-22,98
15.169.526
15.003.716
23.253.630
23.253.640
1,11
0,08
-34,76
-34,76
15.158.482
14.992.672
23.230.040
23.230.050
1,11
0,08
-34,75
-34,75
11.044
4.561.614
0
4.561.614
25.574.090
391.135.476
669.127
126.882
542.245
25.588.545
6.678.032
18.910.513
364.877.804
109.999.575
254.878.229
11.044
4.659.805
0
4.659.805
25.044.618
386.644.791
663.605
127.148
536.457
24.250.659
4.394.866
19.855.793
361.730.527
108.766.015
252.964.512
23.590
2.373.195
0
2.373.195
25.050.065
259.970.544
464.570
148.519
316.051
23.440.863
7.127.004
16.313.859
236.065.111
64.661.705
171.403.406
23.590
2.364.873
0
2.364.873
25.018.549
260.512.764
462.238
148.988
313.250
23.420.408
7.044.459
16.375.949
236.630.118
64.552.032
172.078.086
0,00
-2,11
-2,11
2,11
1,16
0,83
-0,21
1,08
5,52
51,95
-4,76
0,87
1,13
0,76
0,00
0,26
-53,18
92,21
-53,18
92,89
-
-
-
0,26
0,20
0,97
-0,66
-0,35
-0,73
3,43
12,08
2,06
0,84
0,76
0,87
92,21
2,09
50,45
44,03
-14,57
71,57
9,16
-6,30
15,92
54,57
70,12
48,70
92,89
2,22
50,14
44,76
-14,84
73,10
9,26
-5,20
15,48
54,20
70,40
48,12
93.593
185
6.452
86.956
93.939
184
6.823
86.932
81.129
136
7.039
73.954
81.260
135
7.049
74.076
-0,37
0,54
-5,44
0,03
0,65
-1,03
1,74
0,57
15,36
36,03
-8,34
17,58
15,18
37,04
-8,47
17,39
GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR
Raporda yer alan bankacılık istatistikleri, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım
bankaları ve katılım bankalarının T.C. Merkez Bankası'na istatistik amaçlı
gönderdikleri haftalık raporlamalardan elde edilmekte olup geçici niteliktedir.
Uluslararası istatistik standartlar paralelinde hazırlanan para ve banka istatistikleri,
yerleşiklik ilkesi gereği, bankaların sadece yurtiçi şubelerini kapsamakta olup yurtdışı
şube işlemleri dahil edilmemiştir. Bu nedenle, başka kaynaklarda yayımlanan
bankacılık istatistikleri ile kıyaslama yaparken bu konunun göz önüne alınması
gerekmektedir.
Yayımlanan istatistiklere ait detay sunumlar ve zaman serilerine T.C. Merkez Bankası
internet sitesinden "Veriler / İstatistiki Veriler (EVDS) / Para-Banka İstatistikleri"
başlıklarından ulaşılabilir (http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html).
İrtibat : T.C. Merkez Bankası, İstatistik Genel Müdürlüğü
Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü
Tel: 312 507 6921 - 312 507 6927
Elektronik Posta: [email protected]
Download

haftalık para ve banka istatistikleri