6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÇALIŞMA KAĞIDI
*Aşağıdaki numaraların ve harflerin karşısına
kıtaların ve okyanusların adlarını yazınız.
KITALAR
1
2
3
4
5
6
7
OKYANUSLAR
A
B
C
*Aşağıdaki doğru/yanlış cümlelerini
tamamlayınız.
( ) Kutuplara eşit uzaklıkta geçen, dünyayı iki eşit
parçaya bölen en büyük paralel dairesine Ekvator
denir.
( ) Ekvator en büyük paralel dairesidir.
( ) Ekvatora paralel giden kutuplara gittikçe
küçülen dairelere meridyen denir.
( ) Paraleller için başlangıç 0° paralelidir.
( ) Paralellerin boyları birbirine eşittir.
( ) Her paralel dairesi Dünya'yı İki eşit yarım
küreye böler.
( ) 1° lik aralıklarla çizilmiş 90 tanesi Kuzey
Yarımküre'de, 90 tanesi Güney Yarımkürede olmak
üzere toplam 180 tane paralel dairesi vardır.
( ) Kuzey Kutup Noktası 90° kuzey paralelidir.
( ) Güney Kutup Noktası 90° güney paralelidir.
( ) Bütün paralel daireleri kutup noktalarında
birleşir.
( ) Paralel daireleri birbirlerine paralel olarak
uzanırlar, yani kesişmezler.
( ) Türkiye ekvatora göre Güney Yarımküre'dedir.
( ) Bir kutuptan bir kutuba giden, ekvatoru ve
paralelleri dik bir şekilde kesen yaylara meridyen
denir.
( ) Toplam 360 tane yarım meridyen yayı vardır.
{ ) Başlangıç meridyeni Greenwood başlangıç
meridyenidir.
( ) Başlangıç meridyeni Dünya'yı doğu ve batı
yarımküreler olmak üzere iki eşit yarımküreye
böler.
( ) Meridyenler içinde en uzun olan 0°
meridyenidir.
( ) İki meridyen arasındaki uzaklık her yerde 111
km'dir.
( ) Türkiye, başlangıç meridyeninin batısında yer
alır.
( ) Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe
meridyenler birbirlerine yaklaşırlar.
( ) Türkiye'nin topraklarının tamamı doğu
yarımkürededir.
( ) Türkiye'nin Ekvator'a göre Kuzey Yarımküre'de
bulunması matematik konumuyla ilgilidir.
( ) Türkiye'de ortalama yükseltinin batıdan doğuya
doğru artması matematik konumuyla ilgili bir
durumdur.
( ) Türkiye'nin topraklarının bir bölümünün Avrupa
kıtasında, bir bölümünün Asya kıtasında bulunması
matematik konumuyla ilgili bir durumdur.
( ) Üzerinde yerleşik hayat olmayan tek kıta
Antartika'dır.
*Türkiye’nin Matematik konumunu yazınız.
Download

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 1. ÇALIŞMA KAĞIDI *Aşağıdaki