BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 25 Aralık 2015
JCR Eurasia Rating,
Uşak Seramik Sanayi A.Ş.’ni ve “Mevcut Tahvil İhracını”nı
derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not’unu ‘BBB (Trk) olarak eyit etmiş, görünümünü ise ‘Stabil’ den “Pozitif”’e revize etmiştir.
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Not ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’ olarak teyit etmiştir.
JCR Eurasia Rating, “Uşak Seramik Sanayi A.Ş.”’ni ve “ mevcut tahvil ihracını ”, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’, olarak teyit etmiş görünümünü ise ‘’Stabil’’ den
“ Pozitif ”e revize etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları aşağıda
gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
3
BC
40 yılı aşan faaliyet geçmişi ve yaklaşık 220,000 m2 alan üzerinde kurulu bulunan modern tesislerinde duvar karosu, yer karosu, bordür, dekor ve porselen üretimi
gerçekleştiren Uşak Seramik, 2004 yılında yapı malzemeleri ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Tanışlar Grubu’nun bünyesine katılmıştır. Seramik, granit üretimi ve
pazarlaması alanında hizmet veren Tanışlar Grup , bünyesindeki Uşak Seramik, SeramikPark, Albinno, Granitta Favoritta, User Fix, Emiliano,S Design, Tanışlar Petrol,
Tanışlar Nakliyat, Tanışlar Madencilik, Tanışlar İnşaat, Hit Enerji, Urganlı Kaplıcaları ve Uşak Seramik Pazarlama A.Ş gibi marka ve kuruluşlarıyla sektörde kendine önemli
bir yer edinmiştir. Yurt içinde geniş bir bayi ağı ile hizmet veren firma yurt dışında çok sayıda ülkeye yaptığı ihracat ile her geçen gün marka bilinirliğini artırmaktadır.
Üretimde kaliteyi en üst sıralarda tutarak seramik sektöründe dünya markaları arasında yer almak vizyonu doğrultusunda sürekli olarak geliştirdiği ve yenilediği ürünleriyle
ilerleyen firma; uluslararası faaliyetleri olan firmaların üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi,
kurumsallaşma, ihracat artışı ve uluslararası markalaşma sağlamak amacıyla Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen “Turquality” programına dâhil olmuş ve belirlediği
vizyonunun gerçekleştirilmesi doğrultusunda bu devlet destekli markalaşma programıyla önümüzdeki 4 yıllık süreçte önemli bir destek bütçesine kavuşmuştur.
Satışlarındaki artışa karşın, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve yukarı yönlü seyri, görece yüksek borçluluk seviyesinden kaynaklanan yüksek finansal giderleri nedeniyle
firma yeterli içsel kaynak yaratamamaktadır. 2015 yılı içerisinde uzun vadeli tahvil ihraç etmek suretiyle sermaye piyasalarından borçlanma başarısı gösteren ve bu yolla
fon yapısını çeşitlendiren firma kar marjının daha yüksek olduğu granit üretimine odaklanarak karlılık seviyesini yukarı çekme gayreti içerisindedir. Bu bağlamda yapacağı
yatırımlar için yatırım teşvik belgesi almıştır. Sorunlu alacaklarındaki artışa karşın tamamına yakın kısmına karşılık ayrılması suretiyle aktif kalitesini koruyan firmanın
sorunlu alacaklarının varlık ve öz kaynaklara oranı dikkate alındığında mevcut durumun yönetilebilir düzeyde olduğu görülmektedir.
Genel olarak seramik sektörünün görünümü pozitif olmasına karşın, yakın coğrafyadaki karışıklardan kaynaklanan ve bulaşıcılık potansiyeli taşıyan jeopolitik risklerin
artarak devam etmesi, dünya ekonomilerindeki zayıf toparlanma, emtia fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin emtia ihraççısı olan gelişmekte olan ülkeler üzerindeki artan
baskısı sonucu daha önce gelişmiş ekonomileri etkisi altına alan finansal krizin gelişmekte olan ülkelere doğru evrilmesi ve FED ’in faiz artırımına başlaması, gelişmekte
olan ülkelere olan sermaye akımlarında azalmaya neden olabileceği gibi, kurlardaki volatilite ve TL’nin önemli para birimleri karşısında değer kaybı reel sektör firmalarının
borç ödeme güçlerinde aşınmayı beraberinde getirecektir. Faizlerdeki olası yukarı yönlü hareketin eşlik edeceği ekonomik aktivitelerdeki yavaşlama ekonominin ana
sürükleyici motoru konumundaki inşaat sektöründe ve akabinde seramik sektöründe daralmayı gündeme getirecektir.
1990 yılından beri borsada işlem gören şirketin karlılık performansında sektör ortalamasının altında kalmasına karşın sınırlı iyileşme, satış artışının devam etmesi, 728
gün vadeli tahvil ihracı suretiyle fon kaynaklarının çeşitlendirmesi, piyasa kabulü ve pazar payı, Turquality programına dahil olması nedeniyle tahsisi edilen desteklerden
sağlanacak fayda ile gelecek döneme ilişkin karlılık ve büyüme projeksiyonları dikkate alınarak Firmanın Uzun vadeli Ulusal notu “BBB (Trk)” nun görünümü “Stabil” den
“Pozitif”’ e revize edilmiştir.
Hisselerinin büyük kısmı halka açık olmakla beraber, ortaklık yapısında kontrolü elinde tutan TANIŞ Grubunun ihtiyaç duyulması halinde “Uşak Seramik Sanayi A.Ş.” ‘ye
finansal güçlerinin yeterliliğine bağlı olarak uzun ve kısa vadeli likidite temin edebilecek yeterli arzuya ve etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldukları
düşünülerek Şirket’in Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (3) olarak teyit edilmiştir. Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek
sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, şirketin mevcut öz kaynak seviyesi, büyüme oranları, artan satış hacmi, aktif kalitesi ve sermaye yapısı, pazar çeşitliliği, piyasa
penatrasyonu, piyasalarda ve faaliyet ortamındaki mevcut riskler dikkate alındığında, mevcut müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik
seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek seviyeye ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating
notasyonu içerisinde, Şirket’in Ortaklardan Bağımsızlık Notu (BC) olarak teyit edilmiş olup, yeterli seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistleri Sn. Şevket GÜLEÇ ve Sn.
Ersin KILIÇKAP ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, Uşak Seramik Sanayi A.Ş.