T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karar Tarihi : 22.12.2015
Karar Sayısı : 2015-03
KARAR
Madde 1- Amaç:
Bu kararın amacı, İlimiz genelinde 2016 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplanması / taşınması /
bertarafına ilişkin olarak uygulanacak ücretler ile İlimizde hava kirliliğini önlemeye yönelik
olarak alınacak ek önlemlerin, belirlenmesidir.
Madde 2- 2016 Yılı Tıbbi Atık Toplama/Taşıma/Bertaraf Ücretleri:
İlimiz sınırları içerisinde oluşan tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı faaliyetlerinin
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapılmasına dair 5491 sayılı Kanun ile
22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği(TAKY) hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
TAKY Madde-7/d’de “Mahallin en büyük mülki amiri; …Tıbbi atıkların toplanması, taşınması
ve bertarafında uygulanacak ücreti mahalli çevre kurulu aracılığıyla belirlemekle… görevli ve
yetkilidir.” ibaresi yer almaktadır.
Bilecik İli genelinde 2016 yılı içerisinde tıbbi atıkların toplanması/taşınması/bertarafına ilişkin
olarak tabloda belirtilen ücretlerin uygulanacaktır:
2016 Yılı Toplama - TaşımaBertaraf Ücreti
Tıbbi Atık Üreticisi Türü
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1A ve B’de belirtilen büyük ve
orta miktarda tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için,
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-1C’de belirtilen küçük miktarda
tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları için,
Toplam çalışan sayısı 50 ila 250 arasında olup sağlık birimi (revir vb.)
bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için
Toplam çalışan sayısı 251 ve üzerinde olup sağlık birimi (revir vb.)
bulunan sanayi kuruluşları/işletmeler için
(Kg) başına 2,37 TL + KDV
Aylık 27 TL + KDV
Aylık 53 TL + KDV
Aylık 106 TL + KDV
Bilecik ili genelinde faaliyet gösteren tıbbi atık üreticileri ile ilgili Belediyeler (veya bu
Belediyelerle Protokol yapmış sterilizasyon tesisi yönetimi) arasında sözleşme yapılmasına ve
28.02.2016 tarihine kadar sözleşme yapmayan tıbbi atık üreticilerinin sözleşme yapmış
sayılmasına ve tıbbi atık toplama/taşıma ve bertaraf ücreti ödemelerinde;
a) Sabit fiyat ödemeleri aylık olarak,
b) Birim fiyat ödemeleri (kg bazlı) tıbbi atıkların atık üreticisinden alınması esnasında
yapılacaktır.
Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri ile bünyesinde birden çok sağlık birimi
bulunduran veya aynı yerleşke içerisinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşları, tek tıbbi atık
üreticisi olarak kabul edilecektir. İlimizde faaliyet gösteren eczaneler bu Karar hükümlerinden
muaf tutulacaktır.
1
T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karar Tarihi : 22.12.2015
Karar Sayısı : 2015-03
Madde 3- Hava Kirliliğini Önlemeye Yönelik Ek Önlemler:


Bilecik Meteoroloji Müdürlüğü tarafından üç günlük hava durum ve inversiyon
tahminlerinin bir gün önceden Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne gönderilmesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aracılığıyla da tüm Belediyelere faks ve elektronik posta
yoluyla gönderilmesi,
İnversiyon şiddetinin %70’in üzerinde olacağı günlerde, Belediyeler tarafından hava
kirliliğini önleyici anonsların yapılması, gereklidir.
Madde 4- Yürürlük:
Alınan bu Mahalli Çevre Kurulu Kararı’nın ilan edilmesinden (Valilik ilan panosunda, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü internet sayfası, basın bülteni ile yerel basında 5 iş günü) sonra
yürürlüğe girmesi, bir örneğinin ilimize bağlı ilçe Kaymakamlıklarına, Merkez ve Merkez’e
bağlı Belde Belediye Başkanlıkları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi, ilgili
kurum ve kuruluşlarca alınan kararın kendilerine bağlı diğer ilgili birimlere duyurulmasının
sağlanması gereklidir.
İşbu karar aynı konulu yeni MÇK Kararı alınıncaya kadar geçerlidir.
24.12.2014 tarih ve 2014-01 no.lu Bilecik İl Mahalli Çevre Kurulu kararının 4. Maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
Kararı oy birliği ile verilmiştir.
BAŞKAN
Hıdır KAHVECİ
Vali Yardımcısı
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
İbrahim KOZALAK
Bilecik Belediye
Başkanlığı
Seyit MURATOĞLU
İl Jandarma Komutanlığı
(Üye Katılmadı)
İl Emniyet Müdürlüğü
Murat AKAT
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Hediye İMAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğü
Übeyde TEKPINAR
Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü
Mustafa DEMİRBAŞ
İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
Mehmet KOCABIÇAK
Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü
2
T.C.
BİLECİK VALİLİĞİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Karar Tarihi : 22.12.2015
Karar Sayısı : 2015-03
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Hüsnü ÇAĞLAYAN
Bilecik Defterdarlığı
(Üye Katılmadı)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Abdurrahman OZAN
İl Sağlık Müdürlüğü
(Üye Katılmadı)
İl Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Nezir AYHAN
Orman ve Su İşleri Bilecik
Şube Müdürlüğü
(Üye Katılmadı)
Orman İşletme Müdürlüğü
Bahtiyar KÜÇÜKKALKAN
Karayolları G. M. 144. Şube
Şefliği
M. Erdinç ÇALIŞKAN
Bilecik Meteoroloji
Müdürlüğü
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Uzm. Dr. Ömer BALCI
Bilecik Halk Sağlığı
Müdürlüğü
Ahmet SEVİNEN
Ziraat Odası Başkanlığı
Göksel BALCI
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığı
3
Download

2015-03 MÇK Kararı İçin TIKLAYINIZ.