İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Final Programı
1. hafta
1
21 Aralık Pazartesi
22 Aralık Salı
23 Aralık Çarşamba
PLASTİSİTE
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR
VERME
2
25 Aralık Cuma
Geoteknik deprem
mühendisliği
YAPI FİZİĞİ
(Sınav saat 10:00'da
başlayacaktır)
9:00 - 10:30
24 Aralık Perşembe
Yol üstyapısında geoteknik
uygulamalar
10:35 - 12:05
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE
NÜMERİK YÖNTEMLER
LİNEER VİSKOELASTİSİTE
3
12:10 - 13:40
4
13:45-15:15
5
1
Hızlı tren hatlarının tasarımı
MALZEME DENEY VE
KONTROLÜNDE
İSTATİSTİKSEL METOTLAR
SİSMİK İZOLASYON
İLERİ YAPI DİNAMİĞİ
15:20 - 16:50
2. hafta
28 Aralık Pazartesi
29 Aralık Salı
30 Aralık Çarşamba
31 Aralık Perşembe
04 Ocak Pazartesi
9:00 - 10:30
STABİLİTETEORİSİ
İLERİ PROJE YÖNETİMİ
TEKNİKLERİ
Baraj haznelerinin tasarımı
ve işletilmesi
Mühendislik
uygulamalarında
metasezgisel algoritmalar
İHALE YÖNETİMİ
Wetland hydrology and
surface-ground water
interactions
Betonarme yapılarda
tasarım yöntemleri
Zeminlerin deformasyon
davranışının tanımlanması
ve modellenmesi
YÜZEYSEL VE DERİN
TEMELLERİN ANALİZİ VE
TASARIMI
Yapı sistemlerinin dinamik
modellemesi
YOL ÜSTYAPI YÖNETİM
SİSTEMİ
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
Müh. matematiğinde
analitik ve nümerik
yöntemler
JAVA PROGRAMLAMAYA
GİRİŞ
ÖNGERMELİ BETON
Numerical methods in
water resources
engineering
Advanced dynamic
hydrology
4
Kompozit Malzemeler
13:45-15:15
Design and analysis of
engineering experiments
5
15:20 - 16:50
SONLU ELEMANLAR I
İNŞAAT YÖNETİMİNDE VERİ
AMBARLAMA
YAPISAL ÇELİK SİSTEMLER
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı
2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Final Programı
1. hafta
1
11 Ocak Pazartesi
12 Ocak Salı
13 Ocak Çarşamba
PLASTİSİTE
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR
VERME
2
15 Ocak Cuma
Geoteknik deprem
mühendisliği
YAPI FİZİĞİ
(Sınav saat 10:00'da
başlayacaktır)
9:00 - 10:30
14 Ocak Perşembe
Yol üstyapısında geoteknik
uygulamalar
10:35 - 12:05
YAPI MÜHENDİSLİĞİNDE
NÜMERİK YÖNTEMLER
LİNEER VİSKOELASTİSİTE
3
4
5
1
12:10 - 13:40
13:45-15:15
Hızlı tren hatlarının tasarımı
MALZEME DENEY VE
KONTROLÜNDE
İSTATİSTİKSEL METOTLAR
SİSMİK İZOLASYON
İLERİ YAPI DİNAMİĞİ
15:20 - 16:50
2. hafta
18 Ocak Pazartesi
19 Ocak Salı
20 Ocak Çarşamba
21 Ocak Perşembe
22 Ocak Cuma
9:00 - 10:30
STABİLİTETEORİSİ
İLERİ PROJE YÖNETİMİ
TEKNİKLERİ
Baraj haznelerinin tasarımı
ve işletilmesi
Mühendislik
uygulamalarında
metasezgisel algoritmalar
İHALE YÖNETİMİ
Wetland hydrology and
surface-ground water
interactions
Betonarme yapılarda
tasarım yöntemleri
Zeminlerin deformasyon
davranışının tanımlanması
ve modellenmesi
YÜZEYSEL VE DERİN
TEMELLERİN ANALİZİ VE
TASARIMI
Yapı sistemlerinin dinamik
modellemesi
YOL ÜSTYAPI YÖNETİM
SİSTEMİ
2
10:35 - 12:05
3
12:10 - 13:40
Müh. matematiğinde
analitik ve nümerik
yöntemler
JAVA PROGRAMLAMAYA
GİRİŞ
ÖNGERMELİ BETON
Numerical methods in
water resources
engineering
Advanced dynamic
hydrology
4
Kompozit Malzemeler
13:45-15:15
Design and analysis of
engineering experiments
5
15:20 - 16:50
SONLU ELEMANLAR I
İNŞAAT YÖNETİMİNDE VERİ
AMBARLAMA
YAPISAL ÇELİK SİSTEMLER
Download

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı 2015