FEN EĞİTİMİ
FEN EĞİTİMİNDE
TEKNOLOJİ
KULLANIMI
Dr. Hülya BAL
FEN EĞİTİMİ
Proje
NEDİR?
……..
FEN EĞİTİMİ
Proje Nedir ?
• Ne / Niçin: Amaç / Ürün
• Kiminle: Ekip / Yönetici
• Ne Zaman: Başlangıç / Bitiş Tarihleri Takvim / İş Akışı
• Nasıl: Yöntem / Süreç / İşleyiş
• Nerede: Yapılacak İşler Listesi
Yapılacak işler, tarihler, yer, sorumlular çizelgesi, malzeme ve satın alma,
ölçmeler, sayısallaştırma
• Ne Kadar: Bütçe
• Ne Oldu: Sonuç / Değerlendirme
Sonuç/Ürün Ölçümlerin Analizi
• Etkililik: Hedefe ne ölçüde ulaşıldı?
• Verimlilik: Sonuç ve maliyetlerin birlikte değerlendirilmesi
FEN EĞİTİMİ
Her bir öğrenci yeni ve zor bir
bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken,
öğrenirken ve hatırlarken farklı
ve kendine özgü yollar kullanır.
HAYAT TARZI DEĞİŞTİ
TOKYO
MEKSİKO CİTY
Avusturalya
Öğrenme - Öğretme Süreci
-----------------------------------Öğretmen merkezli stratejiler
Klasik
sunum
---------------------------------->
Öğrenci merkezli stratejiler
Tüm sınıf
Rol yapma
tartışması
Küçük
Video
Hikâye anlatımı
grup
gösterimi
tartışması
Programlandırılmı
Okul
Simülasyon
ş birebir öğretme
gezisi
İşbirliğine
Alıştırma
bağlı
yapma
öğrenme
Gösterim
Drama
Oyun oynama
Proje
Bağımsız
çalışma
Kütüphan
e taraması
Öğrenme
merkezleri
Sorgulama
Keşfetme
Problem
temelli
öğrenme
Programlandırıl
mış öğrenme
Kişileştirilmiş
öğrenme
sistemleri
Geleneksel ve Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri
Geleneksel Teknikler
Çoktan seçmeli testler
Doğru-yanlış soruları
Eşleştirme soruları
Tamamlama (boşluk doldurma)
soruları
Kısa cevaplı yazılı yoklamalar
Uzun cevaplı yazılı yoklamalar
Soru -cevap
Alternatif Teknikler
Performans değerlendirme
Öğrenci ürün dosyası (portfolyo)
Kavram haritaları
Yapılandırılmış grid
Tanılayıcı dallanmış ağaç
Kelime ilişkilendirme
Proje
Drama
Görüşme
Yazılı raporlar
Gösteri
Poster
Grup ve/veya akran
değerlendirmesi
Kendi kendini değerlendirme
Ülkemizde yapılan
araştırmalar öğretmenlerin
ve öğretmen adaylarının
teknoloji okur-yazarı
olmayı bir öğretmenin
önemli bir niteliği olarak
gördükleri anlaşılmaktadır.
Eğitimcilerin ve konuyu yakından izleyen velilerin gözlemlerine göre; etkin yapılan bir
teknoloji destekli eğitim sonucunda öğrencilerde gözlenebilen değişiklikler şöyle
sıralanabilir.
Teknoloji kullanımını benimseyen,
Teknoloji kullanımından korkmayan,
Bilgiyi paylaşmaktan mutluluk duyan,
Kendisine özgüveni olan,
Araştırmacı ve ahlaki yapıya sahip,
Öğrenme ve eğitim kurumlarını benimseyen,
Sorgulayıcı,
Öğretmen
Sınıfta öğrenme
 aynı yer
 aynı zaman
 aynı hız
 aynı konu
Öğretmen
Öğrenci
İnternet
Öğrenci
Öğrenci
Kütüphane
Öğrenci
Multimedya
Aile
İletişim
BİT Araçlarının Eğitimde
Kullanılması
Kısa Tanımlarla Sizce
Teknoloji Nedir?
 Alışkanlıklarımızın değişmesidir.
 Oturduğun yerden kanalları değiştirebilmektir.
 1,5 saatte İstanbul’dan Antalya’ya gitmektir.
 İstenildiği zaman size ulaşılabilmesidir.
 Hava atmak için kullanılan bir yöntemdir.
 Hazır bilgiye ulaşma tembelliği
Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerindeki potansiyeli ve gücü
• Eğitimcilerin teknoloji yeterlikleri onların sunacakları hizmeti
doğrudan etkileyecektir
• Öncelikle öğretmenlerin teknoloji okur-yazarı olmaları yolunda
çaba harcanmalı ve bu becerileri kullanabilecekleri ortamların da
sunmaları sağlanmalıdır.
Eğitim etkinliklerini geliştirme
çabalarında teknolojinin etkili bir
şekilde kullanımının sağlanması çok
önemlidir
İnternet teknolojisinin
gelişmesiyle Fen derslerinde
Etkileşimli Web Destekli
Öğretiminin niteliği de artmıştır.
STEM Eğitiminde
Kullanılabilecek BIT
Yazılımları
Eğitim Performanslarının Karşılaştırılması
 Uluslararası platformda ülkelerin eğitim
performanslarının karşılaştırılmasında OECD’nin
PISA programı yaygın olarak kullanılmaktadır.
 PISA sonuçları eğitim sistemindeki değişikliklerin
değerlendirilmesinde ve eksikliklerin
belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
 Çağdaş toplumların gelişmişlik düzeyleri
 bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı
gelişmelere uyum sağlama becerisi,
 bilim ve teknoloji üretme düzeyi,
 yaratıcı ve üretken bireyler yetiştiren
kaliteli eğitim sistemler ile
ölçülmektedir.
“Hemen hemen aynıyız ve bizi
ayırandan daha çok birbirimize
bağlayan şeyler var.” Birçok öğrenci
için, projenin bakış açılarını
genişlettiğini ve onlara yeni bir
imkânlar dünyasının kapılarını
açtığını düşünüyorum.
Bilinenler!
BİLİNMEYENLER .…?????
Isıyla çiçek açan duvar kağıdı
 Gerçekten çok ilginç bir
duvar kâğıdı. Isıyla temasa
geçtiğinde bu duvar kâğıdı
çiçekler açıyor. Özel
tasarlanan bu duvar kâğıdı
ile soğuk havalarda evinizde
bahar esintisini
hissedebilirsiniz.
 Bu yüzükler sayesinde, doğum
günlerini,
evlilik
yıldönümlerini
unutmayacaksınız.
Tarih
geldiğinde Son 24 saat içinde
her saat, parmağınızı 10 saniye
boyunca 120 dereceye kadar
ısıtıyor.
 Geçebileceğiniz
şekilde
açılabilen otomatik kapılar.
Yatay çubukların uçlarında
bulunan
sensörler
sayesinde
çubuklar
geçeceğiniz kadar açılıp, ısı
yalıtımında yüksek başarı
sağlıyorlar.
 BÜYÜYEN AYAKKABI
Çocukların ayaklarının
ne kadar büyüdüğü
malum. Ne kadar sık
ayakkabı almak gerektiği
de. Inchworm isimli bir
ayakkabı şirketi 3
numarayı aynı anda
kapsayan bir ayakkabı
yapmış
 İş yerinde yada evde, nerde olursanız
olun bu kahve fincanı çok işinize
yarayacak. Kahve içmenin keyfi yanında
başka bir keyifte elbette kurabiye
yemektir. Eğer kurabiyenizi koyacak bir
yer arıyorsanız bu fincan tam size göre.
Fincanın altına yapılmış bir rafı sayesinde
kurabiyenize kolayca ulaşabilirsiniz.
 Fen ve teknoloji okuryazarlığı;
Bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme,
problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri,
yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve
dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için
gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve
bilgilerin bir bileşimidir.
MATERYAL TÜRLERİ
Multimedya (Çoklu Ortam-SesVideo-Resim-Grafik): Çoklu ortam
birden fazla elektronik materyalin
ortak bir platformda kullanılması
olarak tanımlanabilir. Ses, video,
resim,
yazı, animasyon
gibi
materyaller
çoklu
ortam
çalışmalarının en çok kullanılan
materyalleridir.
Animasyon: Genellikle bir olayın gerçekleşme
adımlarını veya bir işin yapılış şeklini açıklama
eşliğinde hareketlendirilmiş temsili gösterimleri içerir.
Simülasyon (Benzetim-Canlandırma): Simülasyon en kısa ifadesi ile
taklit demektir. Gerçek hayattaki bir durumun veya sistemin taklit
edilmesidir. Bazı durumlarda simülasyonlar maliyet ve zaman
konusunda avantajlı olduğu için kullanılırken, bazı durumlarda ise
vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
E-Doküman: Elektronik doküman diye de adlandırdığımız
bu kavram ile en çok bilgilerin bir elektronik dosya
formatında (pdf, doc, xls vb.) saklanmasını ifade
etmektedir.
Etkileşimli İçerik: Kullanıcının pasif olarak izlediği, okuduğu veya
dinlediği materyallerin dezavantajlarını ortadan kaldırma ve öğrenen
kişinin daha aktif bir şekilde içerik ile etkileşim kurmasını ifade eden bir
kavramdır. Öğrenmenin öğrenenin aktif katılımı ile gerçekleşen bir süreç
olduğu gerçeğini dikkate aldığımızda hazırlanacak materyallerde
etkileşimin sağlanması önemlidir.
E-Portfolyo: Kişilerin yapmış olduğu çalışmaları belirlenen bir format
dahilinde düzenlemesi ve elektronik ortama sunması veya saklaması
olarak tanımlayabiliriz.
Eğitsel Oyun : Eğitsel oyunlar, öğrenenlere belirli hedefler ve var olan
prosedürler sunan sanal bir ortam sağlar. Bu ortamda öğrenenler
kendilerine sunulan görevleri yerine getirmek için ön bilgilerini
kullanırlar.
Çalışma Yaprağı: Çalışma yaprakları,
herhangi bir konunun öğretimi sürecinde
öğrencilerin
yapması
gerekenlerin
belirtildiği işlem basamaklarını içeren,
bilgilerini
kendi
kendilerine
yapılandırmalarına yardım eden ve aynı
anda tüm sınıfın verilen etkinliğe
katılımını sağlayan materyallerdendir.
Science-Technology-Engineering-Mathematics (STEM)
Avrupa’daki bazı ve fen ve matematik
eğitimi projeler
-Üniversite Projeleri
ODTÜ --- Bilim Merkezi
Hacettepe Üniversitesi --- Dünya Arı günü
TED --- Bilim il el ele, Chain reaction,
-TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışması
http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-ortaogretimogrencileri-proje-yarismasi
-Bilim Şenliği - Ürün dosyaları
4006, 4007 Projeleri
Ayrıntılı bilgiler için;
http://fcl.eun.org/
http://scientix.eu/
KEDİ
-
B
A
C
D
A bölgesinde taralı
alan dışında kalan
kısmı
iki
eşit
parçaya
bölebilir
misiniz?
A BÖLGESİ
B bölgesinde taralı alan
dışında kalan kısmı üç
eşit parçaya bölebilir
misiniz?
D bölgesini yedi eşit
parçaya
bölebilir
misiniz?
D BÖLGESİ
TEKNOLOJİNİN SAĞLADIĞI
ZARAR VE FAYDALARI
Kişisel gelişim için
1-EBA portalı
2-etwinning
3-Scientix
4-Eramsus + Comenius KA1,KA2 projeleri
5-Bilim Olimpiyatları
6-Kongre ve konferanslar
7-MEB seminer ve kursları
8-Bilimiçin el ele
Arguman Tabanlı Öğretim Teknikleri
Dr. Hülya BAL
Ulusal Destek Servisi, NSS
İl eTwinning Koordinatörleri
Sorumlusu/Ambassador
mail: [email protected]
Telefon: 0 541 419 42 19
Download

FEN Eğitiminde Teknoloji Kullanımı