İkinci Grup Antrenörler için Gelişim Seminer Programı
Sıra no
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konu
Sorumlu öğretim
üyesi
Antrenörlükte değerler Doç. Dr. Süleyman
eğitimi ve etik
ŞAHİN
Sağlık bilgisi ve ilk
Prof. Dr. Recep
yardım
GÜRSOY
Sporda iletişim
Doç. Dr. Adnan
becerileri
ERSOY
Öğle yemeği
İnsan gelişiminin
Yrd. Doç. Dr.
boyutları
Beytullah DÖNMEZ
Sporda yetenek seçimi Prof. Dr. Recep
GÜRSOY
Sporda sorun çözme
Yrd. Doç. Dr. Yakup
ve yaratıcılık becerileri AKYEL
Yaş gruplarında
Yrd. Doç. Dr.
antrenman prensipleri Ramazan
ve planlaması
SAVRANBAŞI
Güreşe yönelik eğitsel Yrd. Doç. Dr. Celal
oyunların gelişimi ve
TAŞKIRAN – Doç. Dr.
etkileri
Hamdi PEPE
Öğle yemeği
Güreşte kilo ayarlama, Yrd. Doç. Dr. Erkan
akut kilo kaybının fiz.
DEMİRKAN
etkileri ve vücut
hidrasyon düzeyinin
izlenmesi
Güreş tarihi
Doç. Dr. Haluk KOÇ
Güreşte teknik, taktik
Yrd. Doç. Dr.
öğretim metodolojisi
Ramazan
SAVRANBAŞI-Celal
TAŞKIRAN
Güreşte değişen
Doç. Dr. H. İbrahim
kurallar
CİCİOĞLU
11-13 yaş grubu ve 14- Serbest:Öğr. Gör.
15 yaş grubu
Muhammet BODUR
çocuklaraTemel Güreş
Tekniklerin öğretimi
Greko-Romen: Akif
(serbest ve grekoCANBAŞ
romen güreşi
minderde uygulama)
Seminere Katılım Belgelerinin Dağıtımı
Tarih ve Saat
28.12.2015
Saat: 09.15-10.00
28.12.2015
Saat: 10.15 – 11.00
28.12.2015
Saat: 11.15 – 12.00
28.12.2015
Saat: 13.30 – 15.00
28.12.2015
Saat: 15.15 – 16.00
28.12.2015
Saat: 16.15 – 17.00
29. 12. 2015–
Saat: 09.00 – 09.45/ 10.00 -10.45
29.12.2015 – Saat 11.00– 11.45
29.12.2015 –
Saat: 13.00- 13.45/14.00-14.45
29.12.2015 – Saat:15.00 – 15.45
29.12.2015
Saat: 16.00 – 17.30
30.12.2015
Saat: 09.00-09.45
30.12.2015
Serbest Saat:10.00-11.30
Greko-Romen saat: 11.30-13.00
30.12.2015- Saat: 13.00
Download

II. Antrenör Semineri Programı için Tıklayınız….