AR-GE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SONUÇLANAN PROJELER
SIRA
NO
PROJE ADI
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ / KURUMU
1
Yüksek ve Orta Oleik Yağ Aside Sahip Ayçiçeği Hibritlerinin Islahı ve Adaptasyonlarının
Belirlenmesi
İbrahim ŞAHİN /
TRAKYABİRLİK (S.S.Trakya Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)
2
Çekirdeksiz Kuru Üzümde Kitlesel Depolama Olanaklarının Araştırılması
Dr. Mübeccel TOPUZOĞLU / TARİŞ
3
Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Gıda Sanayi İşletmelerinin Gıda Güvenliğini ve Kalitesinin
Sağlamaya Yönelik Araçlara Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi
Prof.Dr. Kemal ESENGÜN /
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
4
Şanlıurfa Doğal Barınak Besiciliğinde Zeolit Mineralinin Hayvan Refahı Üzerine Etkisi
Prof.Dr. Gürbüz AKSOY /
Harran Üniversitesi
5
Bodur Elma Yetiştiriciliğinde Güneş Enerjili Damla Sulama Sistemi Sürdürülebilir Entegre
Yöntemlerin Geliştirilmesi
Prof.Dr. Yakup ÖZKAN /
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
6
Çekirdeksiz Kuru Üzümde Zirai İlaç Kalıntısının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler
Dr. Mübeccel TOPUZOĞLU /
S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği
7
Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Tarafından Ege Bölgesi
Pamuk Üreticilerine Verilen Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Benal YOLDAŞ /
S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım
Satış Kooperatifleri Birliği
8
Ege Bölgesinde Yeraltı Kaynak Suyu Kullanılarak Karadeniz Kalkan Balığı (Psetta maxima
Linnaeus, 1758) Yavrularının Yaşayabilirliği ve Gelişiminin Araştırılması
Serkan ILGAZ /
Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
9
Ayçiçeği Tarımında Verimlilik ve Destekleme Politikalarının Etkinliğinin Belirlenmesi
İbrahim ŞAHİN /
TRAKYABİRLİK (S.S.Trakya Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)
10
Sorumlu Yöneticiliğin Sektörde Mevcut Durumunun ve Sorunlarının Tespiti ve Çözüm
Önerilerinin Araştırılması
Filiz YILDIRIM / Tarımsal Kalkınma Vakfı
11
Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre ile Uyumun Geliştirilmesi: Yeni Bir Yöntem Uygulaması
Hüseyin İskender ARUOBA /
Oba Akvakültür Ltd. Şti.
12
Trakya Yöresinde Üretilen Tahıllarda ve Karma Yemlerde Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi
Dr. Nesrin ÇITAK /
TRAKYABİRLİK
(S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği)
13
Organik Tarıma Uygun Bakır İçerikli Fungisitlerin Endüstriyel Tasarımı
Kemal KESENCİ / SAFA Tarım A.Ş
14
Aromatik Suların Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Bitki Patojenlerine / Nematodlara Karşı
Doğal/Biyolojik Mücadelede “Organik Pestisit” Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
Nazif EKZEN / TİKTA A.Ş.
15
Kekik, Defne ve Adaçayı Çeşitleri Hasat ve Hasat Sonrası İşlemler İçin Yenilikçi Model
Araştırması ve Pilot Uygulaması
Prof. Dr. Kenan TURGUT /
Antalya Ticaret Borsası
16
Akdeniz Bölgesinden Toplanacak Bal Arısı (Apis mellifera L.) Ekotiplerini Morfolojik, Davranış
ve Performans Karakterleri Yönünden Tanımlayarak, Adana İli Koşullarında Islah Etme
Yollarının Araştırılması
Prof. Dr. Ulviye KUMOVA /
Çukurova Üniversitesi
17
Geleneksel Gıda Ürünlerinde Gıda Güvenliği Güvenirliği açısından Tüketici Algısının
Belirlenmesi ve Geleneksel Gıda Ürünü Üreten KOBİ'lere Pazar Payı Artırım Yollarının
Belirlenmesi
Melek US /
SETBİR (Türkiye Süt, Et, Gida Sanayicileri
ve Üreticileri Birliği)
18
Gölbaşı Gölü (Hatay) Tatlı Su Midyelerinin Ekonomik Değer Taşıyan Özelliklerinin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Hülya ŞEREFLİŞAN /
Mustafa Kemal Üniversitesi
19
Güneşköy Güneş Serası Projesi
Doç. Dr. Çetin GÖKSU / S.S. Güneşköy
Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi
AR-GE SONUÇLANMIŞ PROJELER
20
Gelin Böceği (Chilocorus bipustulatus (Coleoptera: Coccinellidae))’nin Sıcaklığa Bağlı Uygun
Simulasyon Modelinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. İsmail KARACA /
Süleyman Demirel Üniversitesi
21
Varroa Parazitine Dirençli Anadolu Bal Arısı Kolonilerinin Seçimi ve Dirençli Kolonilerin
Üretilmesi
Doç. Dr. İbrahim ÇAKMAK /
Uludağ Üniversitesi
22
Küresel İklim Değişikliğinin Akdeniz’deki Balık Stokları Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Prof.Dr. Cemal TURAN /
Mustafa Kemal Üniversitesi
23
Konya İlinde Kırsal Alanda Tarım İşletmelerinde Yoksulluk Analizi ve Uygun Stratejilerin
Modellemesi
Hüseyin ERGUN / Konya Ticaret Borsası
24
Orta Anadolu’da Sürdürülebilir İkinci Ürün Silajlık Mısır Araştırmaları
Nami SAĞIR / İlci İnşaat San. Tic. A.Ş.
25
Enerji Tarımı İçin Alternatif Üretim Tekniğiyle Yosun Üretimi
Erdoğan GÖĞEN /
ITC-KA Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.
26
Süt ve Süt Ürünleri ve İçme Sularında Patojenik Bakterilerin Tanısı için Tanı Kitlerinin
Geliştirilmesi
Doç. Dr. Fatma Yeşim EKİNCİ /
Yeditepe Üniversitesi
27
Ayvalık Zeytin Çeşidi Meyvelerinde Görülen Şekil Bozukluğunun Olası Nedenlerinin
İncelenmesi ve Üreticiye Yönelik Uygulamaların Geliştirilmesi
Dr. Mustafa TAN /
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi
28
Endüstriyel Amaçlı Organik Siyah Mersin Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. İbrahim UZUN /
Antalya Ticaret Borsası
29
Lale Soğanı Üretiminde Atık Olarak Ortaya Çıkan Lale Çiçeklerinden Doğal Gıda Boyası ve
Biyoaktif Madde Üretimi
Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ /
Erciyes Üniversitesi
30
Elma Yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sisteminin Ekonomik Analizi ve Benimsenmesini
Etkileyen Faktörler
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt GÜL /
Süleyman Demirel Üniversitesi
31
Antepfıstığının Makineli Sistemle Çıtlatılması ve Geliştirilmesi
Dr. Hüseyin TEKİN /
Tek Entegre Antepfıstığı İşleme Sanayi
32
Mikroalg Kaynaklı Likopen Üretimi ve Verim Artırımı İçin Uygun Yöntem Geliştirilmesi
Prof. Dr. Meltem CONK DALAY /
Ege Üniversitesi
33
İnfrared Isıtmalı Fındık Kurutma Makinesi Geliştirilmesi
Cengiz Özdemir KELEŞ /
Daitek Isıtma Sist. San Dış Tic Ltd Şti.
34
Doğal Antioksidan ve Diyet Lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının
Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜL /
Süleyman Demirel Üniversitesi
35
Moleküler Baskılama Temelli Aflatoksin Ekstraksiyon Kartuşlerının Tasarımı
Dr. Lokman UZUN /
Hacettepe Üniversitesi
36
Aflatoksin Tespiti İçin İmmünoafinite Kolonlarının Geliştirilmesi
Doç. Dr. Selma ÖZTÜRK /
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
37
Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta Absoluta
(lepidoptera: gelechiidae) ya Karşı Biyolojik Mücadelede Kullanılan Macrolophus Caliginosus
ve trichogramma sp. Türlerinin Kitlesel Üretimi ve Tekniğinin Yerleştirilmesi
Yönetici Cansu GÖLOĞLU /
Onca Bio Tarım Hayvancılık Ltd.
38
Yerli Irklarımızdan İvesi, Kıvırcık, Akkaraman, Morkaraman, Karayaka, Anadolu Merinosu
Koyunlarında Et Kalitelerinin Belirlenmesi
Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ /
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
39
İvesi Koyunlarında Süt Verim Özellikleri ve Belirteç Genler Arası İlişkinin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Seyrani KONCAGÜL /
Harran Üniversitesi
40
Kastamonu İli Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa OLFAZ /
Kastamonu Ticaret Borsası
AR-GE SONUÇLANMIŞ PROJELER
41
Sakız x Akkaraman G1 Genotipinin Halk Elinde Yetiştiriciliği
Dr. Banu YÜCEER / Ankara Üniversitesi
42
Sığırların Bakteriyel Hastalıkları İçin Hızlı Moleküler Tanı Kitleri Geliştirilmesi
Prof. Dr. Hakan YARDIMCI /
Ankara Üniversitesi
43
Doğu Karadeniz Bölgesi Alabalık İşletmelerinde Anaç Stok Yönetim Sistemi Oluşturulması ve
Biyoteknolojik Tekniklerin Uygulanması
Hüseyin SALİHOĞLU /
Trabzon Merkez ve İlçeleri İçsu Ürünleri
Tarımsal Üretici Birliği
44
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde İstavrit Balığı (Trachurus mediterraneus steindachner, 1868)
Yetiştiriciliği
Yrd.Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR /
Karadeniz Teknik Üniversitesi
45
Ege Denizinde Balık Kafesleri Çevresinden Avlanan Doğal Ortam Balıkları İle Kafes ve
Çevresindeki Su ve Sedimentin Bazı Veteriner İlaç Kalıntıları Yönünden İncelenmesi
Prof. Dr. Emine BAYDAN /
Ankara Üniversitesi
46
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Anaç ve Yumurtalarında Enfeksiyona Sebep Olan
saprolegnıa spp.’ye Karşı Bazı Doğal Bitkisel Ürünlerin Antifungal Etkileri
Prof. Dr. Öznur DİLER /
Süleyman Demirel Üniversitesi
47
Ayçiçeğinde Orobanş Parazitine ve Mildiyö Hastalığına Dayanıklı Yüksek Oleik Aside Sahip
Ayçiçeği Hibrit Çeşit Geliştirilmesi
Dr. Nesrin ÇITAK /
TRAKYABİRLİK (S.S.Trakya Yağlı
Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği)
48
Karvakrol ve Timol İçerikli Kekik Uçucu Yağlarının Biyopestisit Olarak Kullanılabilme
Olanaklarının Belirlenmesi
Doç.Dr. Mehmet ARSLAN /
Mustafa Kemal Üniversitesi
49
Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin Sulu Koşullarında Azaltılmış ve Sıfır Toprak İşlemeli Tarım
Araştırmaları
Nami SAĞIR / İLCİ İnşaat Sanayi Tic. AŞ
50
Bazı Silajlık Mısır Çeşitlerinin Kurak Koşullar Altında Verim ve Kalite Parametrelerinin
Belirlenmesi
Doç.Dr. Dursun BÜYÜKTAŞ /
Akdeniz Üniversitesi
51
Genetik Mühendisliği Kullanarak Biyodizel Üretimine Yönelik Verimi Arttırılmış Yeni Nesil
Mikroalg Geliştirilmesi
Turgay TEKİNAY /
Gazi Üniversitesi
52
İç Anadolu Bölgesi Koşullarına Uygun Çerezlik Ayçiçeği Hibritlerinin Geliştirilmesi
Dr. Ahmet YILMAZ /
Avesa Tarım Gıda Hayvancılık Ltd.Şti.
53
AB’ye Üyeliğinin Türkiye Şekerpancarı Tarımı ve Şeker Sektörü Üzerine Sosyo-Ekonomik
Etkisinin Analizi
Atilla YILMAZ /
PANKOBİRLİK (S. S. Pancar Ekicileri
Kooperatifleri Birliği)
54
İhracatı Yapılan Doğal Çiçek Soğanlarının Kültüre Alınması
Baykal VELİAĞAGİL /
Floramarla Süs Bitkileri Ür. İnş.Taah. Nak.
İth.İhr.Tic.Ltd.Şti.
55
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanımı ile Fonksiyonel Meyve Suyu ve Nektarlarının
Geliştirilmesi
Prof. Dr. Ahmet ÇOLAK /
Ankara Üniversitesi
56
GDO Tespiti İçin Otoanalizör ve Referans Materyallerin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Hüseyin Avni ÖKTEM /
NANObiz Ltd. Şti.
57
Broiler Entegrasyonları İçin Salmonella Kontrol Programının Geliştirilmesi
Prof. Dr. Mehmet AKAN /
Ankara Üniversitesi
58
Farklı Yörelerde, Gemlik Zeytin Çeşidi ile Kurulan Kapama Bahçelerin Yerel Zeytin Çeşitlere
Dönüştürülmesi İçin Çevirme Aşısı Kullanılma Olanağı
Doç.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA /
Ankara Üniversitesi
59
Farklı Peynir Çeşitlerinden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Tanımlanması ve Süt
Endüstrisinde Kullanımının Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Gülden BAŞYİĞİT KILIÇ /
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
60
E.coli ve Cl.perfringens tip C Enfeksiyonlarına Karşı Kombine Serum Üretimi
Ahmet GEDİK / ATAFEN A.Ş.
61
Gıdalarda Hile Amacıyla Kullanılan Bitkisel Kaynaklı Bileşenlerin Tespiti İçin Kit Üretimine
Yönelik Yöntem Geliştirilmesi
Yrd.Doç. Dr. Zülal KESMEN /
Erciyes Üniversitesi
AR-GE SONUÇLANMIŞ PROJELER
62
Kablosuz Akıllı Sulama Teknolojisi Geliştirme
Ahmet YAMAN /
Delta-Net Network Bilgisayar ve İletişim
Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.
63
Meyve Suyu Sanayine Yönelik Şeftali Çeşitlerinin Tespiti
Mustafa ADINIR /
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği
64
Domates Salçalarında Kullanılan Ambalajların Standartlara Uygunluğunun Belirlenmesi
Ahmet ÖZMUMCU / Salça, Dondurulmuş
ve Konserve Gıda Sanayicileri Derneği
65
Ülkemiz Tarım Makinaları için GPS Destekli Hassas Tarım Platformunun Geliştirilmesi
Özgehan ÖZEN / GEOSYS Ltd. Şti.
66
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Endemik Türlerin Klasik ve Biyoteknolojik Yöntemlerle
Kültüre Alınması ve Ekonomiye Kazandırılması
Doç. Dr. N.Yeşim YALÇIN MENDİ /
Çukurova Üniversitesi
67
Türkiye Florasına Ait Monofloral Balların Karakterizasyonu
Doç. Dr. Sevgi KOLAYLI /
Karadeniz Teknik Üniversitesi
68
Kuzey Ege Denizi Paragat Balıkçılığında Temel Avcılık Parametrelerinin Belirlenmesi
Doç Dr. Uğur ÖZEKİNCİ /
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
69
Moleküler Markör Teknolojileri Kullanarak Verticillium Solgunluğuna Dayanıklı Pamuk
Hatlarının Geliştirilmesi
Doç. Dr. Sami DOĞANLAR /
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
70
Türkiye'de Koyun ve Keçi Eti Tüketimini Etkileyen Sosyo Ekonomik Özelliklerin Belirlenmesi
Prof. Dr. İlkay DELLAL /
Ankara Üniversitesi
71
Kastamonu Taşköprü Sarımsağının Virüsten Arındırılması ve Kitlesel Üretimi
Prof. Dr. Saadet BÜYÜKALACA /
Çukurova Üniversitesi
72
Geleneksel Tedavide Kullanılan Gümüşhane Bölgesi Bazı Üzümsülerin (Morus nigra L., Morus
rubra L., Rosa canina L.) Antikanser, Antioksidan, Antigenotoksik ve Yara İyileştirici Etkilerinin
İncelenmesi
Yrd. Doç.Dr. Kağan KILINÇ /
Gümüşhane Üniversitesi
73
Zeytin Sineği (Bactrocera oleae Gmelin) (Diptera: Tephritidae) Mücadelesinde Besin Cezbedici
Tuzakların Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması
Prof. Dr. Hüseyin BAŞPINAR /
Adnan Menderes Üniversitesi
74
Yağlı Tohumlu Bitkilerde Üretim Stratejilerinin Geliştirilmesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK /
Selçuk Üniversitesi
75
Hasat ve Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasına Yönelik Teknoloji Geliştirilmesi
Özgehan ÖZEN / GEOSYS Ltd. Şti.
76
TR 83 Bölgesi İçin Geliştirilebilir İyi Tarım Uygulamaları ve Swot Analizi
Prof. Dr. Osman KARKACIER /
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
77
Zirai Ürünlerde Pestisitlerin Hızlı Tayini İçin Elektrokimyasal Nanosensör
Doç. Dr Serdar ABACI /
Hacettepe Üniversitesi
78
Farklı Seviyelerdeki Humik Asitin Kahverengi Alabalıklarda (Salmo trutta fario Linneaus, 1792)
Bağırsak Bakteri Florası ve Balık Filetolarının Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri
Üzerine Etkileri
Prof.Dr. Muhammed ATAMANALP /
Atatürk Üniversitesi
79
Bazı Sebzelerde Sulamaya Bağlı Ağır Metal Birikimi, Mineral Besin Dağılımı ile Biyokimyasal
ve Fizyolojik Etkilerin Araştırılması
Yrd. Doç. Dr. Etem OSMA /
Erzincan Üniversitesi
80
Tıbbi Aromatik Bitkilerin Peynir Endüstrisinde Kullanılarak Ekonomiye Kazandırılması
Hasan CANKURT /
Cankurt Süt ve Süt Ürünleri Ltd. Şti.
81
Bacillus thuringiensis tenebrionis, Mm2 İzolatının Coleopteran Zararlılara Karşı Biyopestisit
Olarak Geliştirilmesi
Doç. Dr. Kazım SEZEN /
Kar-Biyosit Ltd. Şti.
82
Biyokütleden Yakıt Briketi Üretimi
Esra BOZTEPE / Efsus Bilişim Ltd. Şti.
AR-GE SONUÇLANMIŞ PROJELER
83
Su Kaynaklarında Pestisit Tayinine Yönelik Yüzey Plazmon Rezonans Temelli Sensörlerin
Üretimi
Prof. Dr. Adil DENİZLİ /
Hacettepe Üniversitesi
84
Süt ve Süt Ürünlerinde Sitokrom B Primerleri ile Tağşiş Tespitine Yönelik Kantitatif Polimeraz
Zincir Reaksiyonu Kiti Geliştirilmesi
Timuçin Avşar / Done Genetik Ltd. Şti.
85
Yüzeyde Güçlendirilmiş Raman Spektroskopisi İle Balda Taklit ve Tağşişin Belirlenmesine
Yönelik Analiz Metotlarının Geliştirilmesi
Dr. Nalan Oya SAN / Gazi Üniversitesi
86
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektörü 2023 Vizyonuna Ulaşılması İçin Yöntem ve Modellerin
Belirlenmesi
Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV /
Medeniyet Araştırmaları Derneği
87
Bazı Yerli Koyun Irklarında Mikrosatellit DNA Polimorfizm Tekniğinin Kullanılması ile Ebeveyn
Tayini
Yrd. Doç. Dr. Emel ÖZKAN /
Namık Kemal Üniversitesi
88
Muğla Bal Arısında (Apis mellifera anatoliaca) Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı
Direnç Geliştirilmesi
Yrd Doç. Dr. Devrim OSKAY /
Namık Kemal Üniversitesi
89
Hatay Yöresinde Seçilmiş Bazı Defne (Laurus nobilis L.) Tiplerinin Yaprak ve Uçucu Yağ
Tarımına Uygunluklarının Araştırılması ve Ex-situ Muhafazası
Prof. Dr. Filiz AYANOĞLU /
Mustafa Kemal Üniversitesi
90
5 parametre GDO Tanı Kiti Geliştirilmesi
Dr İ.Çağatay KARAASLAN /
Hacettepe Üniversitesi
91
İkinci Nesil (Lignoselülozik) Biyoetanol Üretimi
Prof.Dr. Günnur KOÇAR /
Ege Üniversitesi
92
Antibakteriyel Termoplastik Elastomer ,% 100 Geri Dönüşür Malzemeden Üretilecek Buzağı
Besleme Biberonu Üretim ar-ge ve Uygulama Projesi
Sinan ŞEKERCİ /
A Tasarım Ar-Ge Danışmanlık Medikal
Plastik ve Plastik Pazarlama Şti.
Nohut (Cicer arietinum)’da Kuraklığa Dayanıklılığın Fizyolojik ve Genomik Esasları
Prof. Dr. Anne FRARY /
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
94
Kimeral Dikensiz Kesme Gülden İn Vitro Ayrıştırma İle Saf Dikensiz Gül Eldesi
Doç. Dr. Fatih Ali CANLI /
Süleyman Demirel Üniversitesi
95
İlaç Hammaddesi Olarak Kullanılan Astragalus ve Ruscus Türlerinin Kültüre Alınması, Etken
Madde İçeriklerinin Araştırılması ve Üretime Yönelik Pilot Çalışmaların Gerçekleştirilmesi
Hürcan ATMACA /
Bionorm Doğal Ürünler San. Tic. Ltd. Şti.
96
Kayısıda SNP Moleküler Markırların Geliştirilmesi
Yrd. Doç. Dr. Kahraman GÜRCAN /
Erciyes Üniversitesi
97
Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Mutasyon Islahı
Prof.Dr. Hasan BAYDAR /
Süleyman Demirel Üniversitesi
98
0900 Ziraat ve Stella Kiraz Çeşitleri ile Kuş Kirazı Anacına rol Bodurluk Genlerinin Aktarılması
Prof. Dr. Ahmet EŞİTKEN /
Selçuk Üniversitesi
99
Biyolojik Mücadele Ajanı, Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus Türk İzolatı (SpliNPVTR1)’nın Formülasyonu, Kitle Üretim Modeli ve Tarımsal Mücadele Potansiyelinin Ortaya
Konulması
Dr. Umut TOPRAK / Ankara Üniversitesi
100
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Tescil Edilmiş Bazı Tarla Bitkileri Çeşitlerinin DNA
Parmak İzlerinin Çıkarılması ve Bunların Kataloğunun Oluşturulması
Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ /
Ege Üniversitesi
101
Kırmızı Kabuklubit, Aonidiella aurantii (Hom.:Diaspidiae)’nin parazitoiti Aphytis melinus
(Hym.:Encyrtidae)’un Turunçgil Alanlarında Biyolojik Mücadele Amacıyla Kitle Üretimi ve Salım
Dozunun Belirlenmesi
Doç. Dr. Lerzan ERKILIÇ / Biyolojik Tarım
Danışmanlık ve Müh. Hiz. Ltd Şti.
102
Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Bulaşan ve Gıda Güvenilirliğini Tehdit Eden Maddelerin
Yeni Ucuz ve Hızlı Nanoteknolojik Yöntemle Tespiti
Arş. Gör. Gülçin BOLAT /
Hacettepe Üniversitesi
103
Gıdalara Normal veya Tağşiş Amaçlı Katılan Jelatin Kaynağının Tespiti İçin Yeni Yöntemlerin
Geliştirilmesi
Doç. Dr. Osman SAĞDIÇ /
Yıldız Teknik Üniversitesi
93
AR-GE SONUÇLANMIŞ PROJELER
104
Ekşi Hamurdan Starter Kültür Olarak Kullanılabilecek Mayaların İzolasyonu, Teknolojik
Özelliklerinin Belirlenmesi ve Bu Mayaların Ekmek Üretiminde Kullanılması
Prof. Dr. Muhammet ARICI /
Yıldız Teknik Üniversitesi
105
Vibrasyonel Spektroskopik Yöntemler Kullanılarak Süt ve Süt Ürünlerinde Menşei (Tür) Tespiti
Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI /
Hacettepe Üniversitesi
106
Endüstriyel Toz Ekşi Maya Üretiminde Farklı Kurutma Yöntemleri, Proses ve Kullanım
Koşullarının Araştırılması
Öğr. Gör. Müge HENDEK ERTOP /
Gümüşhane Üniversitesi
107
Atık Meyve Kabuklarının Değerlendirilerek Antimikrobiyal Film Üretiminin Gerçekleştirilmesi ve
Su Ürünlerinin Kaliteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Berna KILINÇ / Ege Üniversitesi
108
Türkiye Bağlarından Şarap/Alkol Fermentasyonuna Uygun Mayaların Seçilmesi ve Moleküler
Tanımlanması
Prof. Dr Neş'e BİLGİN /
Boğaziçi Üniversitesi
109
Şap Aşısı Kalitesinin Arttırılması İçin Şap Virüsü 146s Partikülü Baskılanmış Kriyojel Kolonların
Hazırlanması
Dr. Nilay BERELİ / Hacettepe Üniversitesi
110
Kanatlı Hayvanların Paratifoid Salmonella İnfeksiyonlarına Karşı Aşı Üretimi
Ahmet GEDİK / ATAFEN A.Ş.
111
Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Biyoetanol Üretiminde Tarımsal Atıkların Biyoteknolojik
Olarak İşlenmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması
Doç. Dr. Özlem BARIŞ /
Atatürk Üniversitesi
112
Antepfıstığında Kesilen Bölge İlişkili Yeni Nesil DNA Sekanslaması (RAD-Seq) İle SNP ve
Cinsiyet Markörlerin Geliştirilmesi ve Haritalanması
Prof.Dr. Salih KAFKAS /
Çukurova Üniversitesi
113
Anadolu Mandası’na Özgü Ebeveyn Kiti Oluşturulması
Elif AKYAYLA / Genometri Biyoteknoloji
Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
114
Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir
Yönetim Modelinin Geliştirilmesi
Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ / Su Ürünleri
Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği
115
Sivas İlinde Süt Sığırcılık İşletmelerinde Subklinik Mastitisten Kaynaklanan Ekonomik
Kayıpların Belirlenmesi
Yrd.Doç.Dr. Hakan MURAT /
Cumhuriyet Üniversitesi
116
Deltametrin Kirliliğinin Giderilmesine Yönelik Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım: Nanopolimerik
Sorbent Sistemlerinin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Prof. Dr. Sinan AKGÖL / Ege Üniversitesi
117
Baca Gazı Arıtımı Sonucu Elde Edilen Arıtım Atığının Gübre Olarak Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Doç.Dr. Fatih ER / Selçuk Üniversitesi
AR-GE SONUÇLANMIŞ PROJELER
Download

Sonuçlanan Projeler - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı