N°22 - Aralık 2015
AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN)
DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU
E-BÜLTENİ
TİCARİ VE TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ TEKLİF VE TALEPLERİ
Referans no: BOUK20150713001
Bir İngiliz imalatçısı, ticari yenilenebilir enerji tesisatı için patenti alınmış akümülatör sentetik akıllı şebeke
sistemini yeni pazarlarda dağıtacak distribütörler aramaktadır. İngiltere merkezli bu KOBİ, yenilenebilir enerjiyi
depolamak için yeni ve patentli teknoloji geliştirerek birçok enerji dağıtım şebekesinin eksik yönlerini
kapatmaktadır. Bu sistem, yenilenebilir enerji, bateriler ve elektrik şebekesi kontrolü için tek bir dört yönlü
inverter/evirici kullanmaktadır. Şirket, yeni pazarlarda yenilenebilir ürünler için distribütörler ve tesisatçılar
aramaktadır.
Referans no:
TOUA20141104002
Ukrayna’da bir araştırma enstitüsü güneş panellerinin izlenmesine yönelik tasarım ve metotlar için yeni
teknolojiler önermektedir. Önerilen teknoloji ve tanısal metot, güneş panellerinin etkililiğini %20 civarında
iyileştirerek kolayca ve ucuza mal etmekte ve hizmet süresini 20 yıla kadar arttırmaktadır. Enstitü, güneş
panellerinin üretimi için ek çalışmalar yapmak, bu gelişmiş teknolojiden kullanmak ve metotları kontrol etmek
için bu konuyla ilgilenen ortaklar aramaktadır.
Referans no: TOEE20150225001
Estonya’dan bir şirket, sıradan pencere güneşliklerinin daha iyi kullanılabilmesi için şık bir aparat geliştirmiştir.
Bu yenilik, yapıların pencere ev otomasyonu için yeni bir yaklaşım olup yenileme ve dekorasyon projeleri içindir.
Şirket, ev otomasyonu donanımı üretimi ve dağıtımı alanında deneyimi olan ortaklar, mimarlık ve mühendislik
firmalar, büyük enerji tasarrufu için güneş kontrolü çok önemli önemli olan bina sahipleri ve kiracılar
aramaktadır.
Referans no: BODK20151013002
Danimarka’dan bir teknik hizmet sağlayıcısı, tüm elektrikle ilgili işlerde -kurulum, bakım, endüstriyel makinelerin
tamiri ve işletilmeleri, nakliye gibi- uzmandır. Kıyı petrol endüstrisi, endüstriyel gaz endüstrisinde ve de
endüstriyel otomasyon alanlarında çok fazla deneyimi olan bu şirket ortaklar aramaktadır.
Referans no: TRBE20150508001
Büyük ölçekli ve/veya birleşik solar sistemlerinde aktif Belçika’dan bir şirket ısıya dayalı uzun dönemli depolama
teknolojileri aramaktadır. Bu şirket, teknik işbirliği anlaşmalarıyla pazarda önerilen çözümleri entegre etmeyi
istemektedir.
Referans no: BOBE20151022001
Mühendislik ve danışmanlık hizmetlerinde uzman Belçika’dan bir şirket, çevre önerileri hizmet anlaşmaları ve
karşılıklı üretim anlaşmaları ile ilgili yeni ve/veya daha geni projelere girmeye isteklidir. Bu Belçika’daki şirket
bağımsızdır fakat 50 yıldan fazla olan deneyimiyle 5 kıtada proje yürütme deneyimi vardır. Şirketin uzmanlık
alanları su ve sanitasyon yönetimi, katı atık yönetimi, toprak ve yer altı suyu yönetimidir.
Referans no: BOES20150401001
Kuzey İspanya’da bulunan şirket, uzman ve nitelikli personeliyle endüstri, inşaat, altyapı ve çevre gibi alanlarda
akustik mühendisliği alanlarında hizmetler vermektedir. Müşterilere yüksek kalitede ve yenilikçi hizmetler
sunulmaktadır: 3D gürültü haritası, ses ölçümler, akustik sertifasyonu, akustik gözlem kamerası gibi. Şirket ticari
acente anlaşmaları, hizmet anlaşmaları ve/veya alt sözleşme/taşeronluk aramaktadır.
Referans no: BOFI20150122001
Finlandiya’dan güç kaynağı tasarımında uzman bir mühendislik şirketi güç kaynağı tasarımı ve danışmanlığı
konularında alt sözleşme/taşeronluk önermektedir. Şirketin ana yetkinlik alanı standartlara göre Lityum batarya
şarj mimarisi, sistem dizaynı, spesifikasyon ve ürün güvenlik değerlendirmelerini yapmak ve yüksek kalitede
batarya kaynak kullanımı kanalları sunmaktır.
Referans no: BOLT20150220002
Biokütle ısıtma santrali alanında uzman Litvanya’dan bir şirket ticaret için arabulucular aramaktadır (acenteler,
temsilciler, distribütörler) ve bu konuda alt sözleşme/ taşeronluk önermektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarına göre
çeşitli endüstriyel süreçler ve bölgesel ısınma için uygulamalar sağlayacaktır.
Referans no: TRBE20150128002
Isı eşanjörü/dönüştürücü tasarlama, üretiminde ve atık gazlarda ısı geri kazanımında uzman olan Belçika’dan bir
şirket teknolojisini geliştirmek için otomatik temizleme teknikleri aramaktadır. Pazarda olan ya da
geliştirilmekte olan temizlik çözümleri için teknik işbirliği anlaşması, teknik yardım ile ticari anlaşma ya da AR-GE
ortaklığı aramaktadır.
Referans no: BRRS20150710002
Sırp asıllı firma bal üretimi konusunda uzmanlaşmış, paketleme ve bal ticareti yapan yeni tedarikçiler ve
üreticiler aramaktadır.
Referans no: BRSE20150910001
İsveç şirketi çeşitli şekillerde organik üretim yapan, glüten içermeyen makarna üretimi gerçekleştiren, firmalarla
işbirliği aramaktadır. Firma üretici olmalı ve makarna üretimi ile ilgili olması dışında alternatif hammaddelerden
de (baklagiller) üretim yapabilmelidir.
İsveçli firma, İskandinavya ve diğer Avrupa ülkelerinde sağlık ve süpermarket zincirlerinden oluşan mağaza
ağına sahiptir.
Referans no: BRFR20151201002
Mantar üretimi ile ilgili olan Fransız firma, özel bir tür olan ‘‘ Verpa Bohemica ’’ denilen kuzu göbeği mantarı
olarak bilinen mantar türünü tedarik edeceği firmayı aramaktadır. Firma belirtilen mantar çeşidinden 2016 yılı
bahar ayından önce donmuş olarak 10 ton ithal etmeyi istemektedir.
Referans no: BRNL20151116001
Hollandalı firma kurutulmuş meyve, bal, meyve suları, safran ve diğer gıda ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır.
Bu kapsamda firma profilini genişletip, tarım ve gıda üretimi yapan firmalarla işbirliği gerçekleştirmeyi
istemektedir.
Referans no: BRUK20151112001
İngiltere’de yerleşik İskoç firması gıda ürünleri için plastik ambalaj tasarımı ve üretimi gerçekleştirmektedir. Söz
konusu firma renksiz veya renkli Polyethylene terephthalate (PET), geri dönüştürülmüş Polyethylene
terephthalate (RPET) ve Polyethylene (PE) plastik hammaddesi konusunda tedarikçi aramakta olup, ortak
üretim konusunda da işbirliğine açıktır.
Referans no: BRUK20151116001
İngiltere’de ve yurtdışında dağıtım ağı olan İngiliz gıda ve içecek firması, rulo pasta, kek, çaylar ve kahveler, taze
sandviç, çörekler vb. konusunda faaliyet gösteren firmalar ile franchise anlaşması yapmak istemektedir.
Referans no: BRHR20140520001
Hırvat firma, plastik ve ambalaj sektöründe çeşitlilik sunabilen, farklı renklerde folyo halinde strafor ve PVC
üretimi yapabilen tedarikçiler aramaktadır.
Referans no: BRLT20140604002
Litvanya’da yerleşik firma, endüstri ve enerji sektöründe çalışan subaplar, pompalar, düzey göstergeleri, ısı
değiştiriciler, buhar donanımları, buhar kazanları, ısı ve güç üniteleri kombine eden tedarikçiler aramaktadır.
Referans no: BOFR20150617001
Fransa’da yerleşik firma, baobab suyu üretmekte olup, Avrupa'da satışlarını genişletmek için sözleşme
imzalayacağı acenta ve dağıtım şirketleri aramaktadır.
Referans no: BOLT20151201001
Litvanya’da yerleşik firma, gıda ürünleri ekipmanları üretmekte olup,
aramaktadır.
acenta ve dağıtım yapan firmalar
Referans no: 20110309003 BO
Sırbistan’da yerleşik firma mantar üretimi yapmakta olup, ürünlerini yurt dışında daha fazla satabilmek
amacıyla distribütörler aramaktadır.
HORIZON 2020 KAPSAMINDA AÇIK OLAN ÇAĞRILAR
Çağrı Adı:
FOF-02-2016: IA İnovasyon Eylemi
Konu: Dinamik Üretim Ortamlarında Kullanılacak Yeni Gömülü Hafıza Fonksiyonu Kullanan Makine Ve Robot
Sistemleri Geliştirmek.
Mevcut üretim bantlarında kullanılan makinalar, seri üretim ve tek tip ürün üretimine hizmet verebilir. Böyle bir
üretim bandı makinasında farklı görevler ve farklı ürünler yapabilmek mümkün değildir. Her yeni ürün tasarımı
için yeni ürün bandı gerekecektir. Bu durum hem üretim alanının genişlemesini hem de yüksek maliyetli yatırım
hem de yeni iş gücü istihdamı gerektirecektir.
Yeni geliştirilecek gömülü hafıza içeren robotik makinalar, yeni ürüne göre şekil alacak ve fonksiyonlarını
yenileyecektir. Böylece yeni ürünün aynı üretici tarafından düşük maliyetlerle üretilmesine imkân verecektir.
Bu çağrı işte bu sebeple gömülü yazılım içeren üretime yönelik robotların tasarımı için açılmıştır.
Çağrı kapsamında proje başvuruları 21 Ocak 2016 17:00:00 (Brüksel yerel saati) tarihine kadar alınacaktır.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2367-fof-022016.html adresinde mevcuttur.
Çağrı Adı:
FOF-01-2016: RIA Araştırma ve Yenilik eylemi
Konu: Eklemeli Ve Çıkartmalı Üretim İçin Yeni Hibrid Makineler Yaklaşımı
Geleneksel ürün ve mal üretiminde eklemeli ve çıkarmalı yöntemler ayrı ayrı birbirini takip eden bir prosesle
üretilmektedir. Hibrid yöntemler ise bu iki prosesi tek platformda birleştirmektedir. Eklemeli üretim çıkarmalı
üretimle elde edilen parçaların kullanımıyla elde edilir. Bu sebeple eklemeli üretimin başarısı yine çıkartmalı
üretime dayanmaktadır. Oysa tek prosese dayalı hibrit üretimler hem ürün çeşitliliğini hem de yama yapabilme
imkânını bizlere sunar. Günümüzde kullanılmaya başlanılan hibrit üretim maliyetleri ise mevcut teknolojiyle çok
pahalıdır. Bu sebeple hibrit üretim teknolojisinin geliştirilmesi için bu çağrı açılmıştır.
Çağrı teklifi kapsamında başvurular 15 Ocak 2016 17:00:00 (Brüksel yerel saati) tarihine kadar alınacaktır.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2369-fof-012016.html adresinde mevcuttur.
Çağrı Adı:
CIRC-05-2016: RIA Araştırma ve İnovasyon Eylemi
Konu: Kentsel Organik Atıkların Geri Dönüşüm Potansiyelini Arttırmak
Şehirlerde ortaya çıkan üretim atıklarının bertaraf edilmesi giderek artan bir sorun halinde karşımıza
çıkmaktadır. Çok az belediye ayrıştırma ve parçalama istasyonları kullanmaktadır. Bu istasyonların kullanıldığı
belediyelerde ise yapılan işlemler yapılması gerekenin yanında hiçbir değer taşımamaktadır. Yüksek inovasyon
içeren atık geri dönüşüm şemaları, biyolojik tabanlı ürünlerin üretimi ve biyo yakıt gibi atıktan enerji kazanımı
yöntemlerinin geliştirilmesi gereklidir.
Bu çağrıda yerel yönetimler, paydaşlar ve STK’larla yapılacak işbirlikleri çerçevesinde atıkların geri dönüşümünü
verimli hale getirebilecek projeler yanında. Atık üretimini azaltacak ve yok edecek teknolojilerin geliştirilmesine
destek verilecektir.
Çağrı teklifi kapsamında başvurular 08 Mart 2016, 17:00:00 (Brüksel yerel saati) tarihine kadar alınacaktır.
Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgiler:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2359-circ-052016.html adresinde mevcuttur.
Çağrı Adı:
CIRC-04-2016: RIA Araştırma ve İnovasyon Eylemi
Konu: Çevrimsel İş Ekonomisine Dayalı Yeni İş Modelleri Ve Ekonomik Çözüm Önermeleri
Çevrimsel ekonominin sürdürülebilir kalkınma ve kaynakların verimli kullanımının teminatı için büyük bir
potansiyeli vardır. Bu sebeple özellikle; değer zincirlerinde, alışılmış kalıplarda, üretici alıcı ilişkilerinde ve
finansal kaynaklarda köklü değişikliklere yer veren iş modellerine ihtiyaç vardır. Bu iş modelleri aynı zamanda
güvenilirlik ve tekrarlanabilirdik göstermelidir. Bu modeller tüm tedarik zincirini kapsayıcı olmalıdır. Çevrimsel
ekonomi iş modelleri girişimcilerin, işletmelerin, ortak hareket edip verimliliklerini arttırmayı hedeflemelidir.
Çevrimsel ekonominin kalıcılığı ve sürdürülebilirliği için devler politikaları ve iş dünyası kararları elzemdir.
Gelecek proje teklifleri yukarıdaki temel kriterleri temel almalı ve çevrimsel ekonominin gelişmesini engelleyen
faktörleri bertaraf edecek nitelikte olmalıdır.
Bu çağrı kapsamında hazırlanan projeler için son başvuru tarihi 08 Mart 2016 17:00:00 (Brüksel yerel saati) :
Çevrimsel İş Ekonomisine Dayalı Yeni İş Modelleri Ve Ekonomik Çözüm Önermeleri konulu çağrı ile ilgili ayrıntılı
bilgi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2360-circ-042016.html adresinde mevcuttur.
Çağrı Adı:
SPIRE-04-2016: RIA Araştırma ve İnovasyon Eylemi
Konu: Yeni ve Mevcut Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimli Fırın Tasarımı
Günümüzde endüstriyel fırınların çoğu doğal gaz kullanmaktadır. Bu durumda enerjinin verimli kullanılması ve
enerji kaçaklarının önlenmesi için çeşitli fırın kaplamaları tasarımları gereklidir. Yeni nesil endüstriyel fırınlar ise
alternatif enerjiler kullanan tasarımlar da olacaktır.
Proje önerilerinde, yeni fırınların yapımında veya mevcut fırın modifikasyonunda daha verimli ve etkili
teknolojileri kullanma gibi tüm etmenleri dikkate almak gerekir.
Çağrı kapsamında hazırlanacak projeler 21 Ocak 2016, 17:00:00 (Brüksel yerel saatiyle) tarihine kadar
alınacaktır.
Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2356-spire-042016.html adresinde mevcuttur.
Download

doğu marmara konsorsiyumu e