Öğr. Gör. Fatih ÖCAL
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Üniversite
Bölüm / Program
Yıllar
Lisans
Y. Lisans
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Böl. Elektronik ABD
Bilgisayar Eğitimi
1989
2006
Doktora
Celal Bayar Üniversitesi
Makine Mühendisliği(Devam Ediyor)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon
Faks
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü, Muradiye,
Manisa
+90 236 201 21 59 , VOIP:2159
+90 236 241 21 43
e-posta
Web sayfası
[email protected], [email protected]
www2.cbu.edu.tr/users/fatihocal
Adres
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
MEB
Görev Unvanı
Teknik Öğretmen
Yıllar
1989-1995
Dokuz Eylül Üniversitesi, KMYO
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Öğretim Görevlisi
Öğretim Görevlisi
1995-2011
2011-
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO
Görev
MYO Müdür Yardımcılığı
Yıllar
1997-2005
Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO
Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO
MYO Müdür Yardımcılığı
Yönetim Kur. Üyeliği
2011-2011
1997-2011
Celal Bayar Üniversitesi, Kırkağaç MYO
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
2011-2011
TEZLER
Y. Lisans
İlgi Alanları
Yabancı Dil
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,“FPGA Kullanarak Şifreleme Sistemi Tasarımı ve
Gerçekleştirilmesi” (Danışman: Yrd.Doç.Dr. Remzi YILDIRIM)
Veri Tabanı Prog, Görsel Prog, Sayısal Tasarım, FPGA, Mikroişlemciler, Mikrodenetleyiciler,
Bilgisayar Ağları
Fransızca,İngilizce
ÖZGÜN YAYINLARI
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
TAŞTAN M., ATA R., ÖCAL F., “PIC Micro-Denetleyicisiyle Oto Boyama ve Kurutma Sisteminin
1
Otomasyonu”, Endüstri & Otomasyon Dergisi, Sayı:94, 42-46, 2005.
TAŞTAN M., UYKAN S., ÖCAL F., “PIC16F877 Mikrodenetleyicisi ile Oto Klimasının Kontrolü”, Celal
2
Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, Sayı 6, S: 62-67, 2006
ÖCAL F., TAŞTAN M., ALBAYRAK M., “İleri Şifreleme Algoritmasında Şifre Geri Besleme Metodu”, Celal
3
Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Teknik Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 11, 2009
R. ATA, F. ÖCAL “Manisa’nın yenilenebilir enerji potansiyelinin analizi” C.B.Ü. Fen Bilimleri Dergisi,
4
10(1), s. 1– 10, 2014
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
ÖCAL, F., BİLGE H.Ş., “Güvenli iletişim için donanımsal şifreleme sistemi”, I. Ulusal Elektronik İmza
1
Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 64-69, Ankara, 2006
PROJELERİ
1
Tarih
Kuruluş
2014
TÜBİTAK
Konu
Evsel-Endüstriyel Buzdolapları ve Soğutma Ekipmanlarına Yönelik
Ozon Jeneratörünün Geliştirilmesi, Proje No: 7131106, Kuruluş:
Ekinler Endüstri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Görev
Akademik
Danışman
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Yıl
2014-2015
2015-2016
Dönem
Güz/Bahar
2014-2015
Güz
2014-2015
Güz
2014-2015
Bahar
2014-2015
Bahar
2015-2016
Güz
2015-2016
Güz
Verildiği Yer
Celal Bayar Üni. ElektrikElektronik Müh.
Celal Bayar Üni. ElektrikElektronik Müh.
Celal Bayar Üni ElektrikElektronik Müh.
Celal Bayar Üni. ElektrikElektronik Müh.
Celal Bayar Üni. ElektrikElektronik Müh.
Celal Bayar Üni. ElektrikElektronik Müh.
Celal Bayar Üni ElektrikElektronik Müh.
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
Aralık 2015
Ders
Düzey
Tasarım Projesi I-II
Lisans
Temel Bilgisayar Bilimleri
Lisans
Ağ Sistemleri
Lisans
Temel Bilgisayar Programlama
Lisans
Mikroişlemciler
Lisans
Bilgisayar Programlama I
Lisans
Ağ Sistemleri
Lisans
Download

Öğr. Gör. Fatih ÖCAL - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü