HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 9 kalem muhtelif tank hurda malzeme, kapalı
zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 07.01.2016 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
ÖNEMLİ HUSUSLAR
• SÖZ KONUSU İHALEDE GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ARTIRMA HÜKÜMLERİ
UYGULANMAKTADIR.
• Malzemelerin teslimatı ilgili listelerdeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam
•
•
•
•
•
•
edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda
belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma
itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir. Malzemenin yükleme , nakliyesi
ve diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
İhaleye yalnızca TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 17 04 09 atık kodlu lisans
veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, tankları alacak olan
firma tankların içerisindeki yakıt kalıntılarının bertarafını sağlayıp, bertaraf
formu düzenleyecek 05 01 08 atık koduna sahip firmalarla noter onaylı protokol
(sözleşme) yapacak ve bu protokol (sözleşme) metnini de ihale teklifine
ekleyecektir. Lisansların (17 04 09 ve 05 01 08) geçerlilik süresi işin
tamamlanma süresine kadar devam edecektir.
Söz konusu tankların taşıma/bertaraf/geri kazanım ve işlemlerde kullanılan
Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) birer nüshası ile tehlikeli atıkları
taşıyan firma/firmalara ait bilgi/belgeler ve bu atıkların bertaraf/geri
kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki bilgiler ve atığı taşıyan
araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer nüshası ve Ulusal Atık Taşıma
Formlarının (UATF) birer nüshası teslimatta Hurda Tedarik Müdürlüğü Sevk Ekip
Personeline teslim edilecektir. Alıcı ve taşıyıcı firmalar Ulusal Atık Taşıma
Formlarının (UATF) ilgili nüshalarını (her aşamada yapılan işlem sonucunda)
ilgili Makamlara ulaştırmakla mükelleftir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat
hükümlerine ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ilgili hükümlerine uygun
hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır, doğabilecek her
türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden dolayı gelecek cezalardan
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b. masraflar
alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20 toleranslıdır.
İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir. Belirtilen malzeme
miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz sorumlu değildir.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/170-173 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi/Ihaleler.aspx
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2014YERSAT1609
137.600
Geçici Teminat
KG
Çekim Süresi
18.000,00 TL
20
İş Günü
AĞRI, VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2014YERSAT1609 - AĞRI, VAN, MARDİN İL VE İLÇELERİ 5 AYRI DEPO (O BÖLGESİ)
1
2
3
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
AĞRI PATNOS 3. JANDARMA ALAY
20.000
KOMUTANLIĞI
VAN DSİ 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 15.000
VAN KARAYOOLARI 11. BÖLGE
50.600
MÜDÜRLÜĞÜ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
YAKIT TANKI HURDASI(4 ADET)
FUEL OİL TANKI HURDASI
AKARYAKIT TANKI HURDASI
4
MARDİN ŞENYURT DDY 6. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
12.000
FUEL OİL TANKI VE TESİSİ HURDASI
5
MARDİN KIZILTEPE ŞENYURT DDY
6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 66. YOL
BAKIM ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ
664. KISIM ŞEFLİĞİ
40.000
AKARYAKIT TANKI VE KALORİFER KAZANI HURDASI
TOPLAM 137.600
(± % 20 toleranslı)
2
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1222
304.000
KG
20.000,00 TL
25
İş Günü
MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1222 - MALATYA, ELAZIĞ, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
1
MALATYA MİT BÖLGE DAİRE BAŞKANLIĞI
4.000
2 ADET FUEL OİL TANKI
2
MALATYA 2. ORDU KARARGAH DESTEK
KOM.LIĞI
8.000
5 ADET YAKIT TANKI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.1 ADETİ HURDALIK
SAHASINDA OLUP DİĞERLERİ FARKLI SAHALARDADIR.BAZILARININ İÇERİSİNDE
SIVI HALDE YAKIT VARDIR.
3
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZ KOM.LIĞI
3.000
ASFALT TANKI HURDASI (1 ADET)
4
ELAZIĞ KARAYOLLARI 8. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ HAZAR BAKIMEVİ
6.000
7 ADET 4000 KG ASFALT TANKI VE 2 ADET 2000 KG ASFALT TANKI
BULUNMAKTADIR.HURDA TANKLAR YERİNDE KESİLİP ALINACAK OLURSA YANGIN
EMNİYET TEDBİRLERİNİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR.
5
ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ
6.000
2 ADET ASFALT TANKI.TANKLARIN İÇERİSİNDE ZİFT BULAŞIĞI BULUNMAKTADIR.
175.000
(1)ELAZIĞ HAZAR BAKIMEVİNDE 9 ADET2)BİNGÖL KARLIOVA BAKIMEVİNDE 2
ADET3)MALATYA MERKEZDE 11 ADET 4)MALATYA HEKİMHAN BAKIMEVİNDE 8
ADET 5)MALATYA KARAHAN BAKIMEVİNDE 5 ADET 6)MALATYA SÜRGÜ
BAKIMEVİNDE 2 ADET 7)ARAPGİR ÖRTÜLÜ BAKIMEVİNDE 5 ADET 8)ADIYAMAN
MERKEZDE 5 ADET 9)ADIYAMAN GÖLBAŞI BAKIMEVİNDE 2 ADET ÇEŞİTLİ İL VE
İLÇELERDE 49 ADET ASFALT-BİTÜM TANKI HURDASI MEVCUTTUR.TANKLARIN
İÇERİSİNDE BİTÜM ARTIĞI YOKTUR.
MALZEMENİN NİTELİĞİ
6
ELAZIĞ KARAYOLLARI GENEL MÜD. 8.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DEPOLAR
7
DİYARBAKIR PİRİNÇLİK KKK 52. BAKIM
MERKEZ KOM.LIĞI
2.000
HEK SAHASINDA FUEL OİL TANKI HURDASI MEVCUTTUR.TANKLARIN İÇERİSİNDE
TORTU MEVCUTTUR.
8
DİYARBAKIR DSİ 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
YAKIT TANKI HURDASI(1ADET)
9
DİYARBAKIR KREDİ VE YURTLAR KURUMU
ZİYA GÖKALP YURT MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
3 ADET FUEL-OİL TANKI HURDASI
10
DİYARBAKIR TASFİYE
MÜDÜRLÜĞÜ
15.000
TIR DORSESİNE AKUPLELİ DURUMDA 2 ADET YAKIT TANKERİ
11
DİYARBAKIR TCK KARAYOLLARI 9. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
17.000
SEYRANTEPE MAKİNE İKMAL BAŞMÜHENDİSLİĞİ SAHASINDA 2 ADET DORSEYE
MONTAJLI ASFALT TANKI HURDASI VE 1 ADET DİSTRİBÜTÖR TANKI HURDASI
MEVCUTTUR.
12
DİYARBAKIR KARAYOLLARI 9. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
20.000
ROLEY VE DİSTRİBİTÖR TANKI HURDASI (Malzeme 2 adet roley, 1 adet distribitör
tankından oluşmaktadır. Şase ve lastikleri akupleli vaziyettedir.)
13
DİYARBAKIR DİCLE ÜNİVERSİTESİ
30.000
14
ŞANLIURFA KKK 20. ZIRHLI TUGAY
KOM.LIĞI
6.000
İŞLETME
TOPLAM 304.000
15 adet fuel-oil kazanı hurdası.(Açık sahada ve kazanlarında içerisinde kalıntı
bulunmaktadır.)
8 ADET FUEL OİL TANKI HURDASI MEVCUTTUR.TANKLARIN İÇERİSİ BOŞ OLUP
FUEL OİL ARTIGI İÇ VE DIŞ YÜZEYLERDE MEVCUTTUR.HURDA MALZEMELERİN
TAMAMI UFAK BOY VE EBATLARDADIR.
(± % 20 toleranslı)
3
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1374
66.000
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
DENİZLİ, AFYON, KÜTAHYA ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1374 - DENİZLİ, AFYON, KÜTAHYA ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 6 AYRI
DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
6.000
KÜÇÜK KALORİFER KAZANI VE BUNA BAĞLI BORULAR AYRICA 20
TON KAPASİTELİ FUEL OİL TANKI HURDASINDAN
OLUŞMAKTADIR.TANKIN İÇERİSİNDE FUEL OİL TORTUSU
BULUNMAKTADIR.
2
AFYONKARAHİSAR HAVA MEYDAN
KOMUTANLIĞI
1.000
1 adet LPG tankı hurdası. (Tankın içerisinde gaz bulunmamaktadır.
Tanklar araç yanaşmasında uygun konumda olup şehir merkezine
5 km uzaklıktadır.)
3
AFYON DDY 7. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
20.000 Malzeme 3 adet fuel oil tankı hurdasından oluşmaktadır.
4
KÜTAHYA KARAYOLLARI 14.
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 145. ŞUBE
ŞEFLİĞİ
4 ADET ASFALT VE ASTAR TANKI MEVCUTTUR.TANKLARIN
İÇERİSİNDEKİ MALZEMELER BOŞALTILMIŞ OLUP DİPLERİNDE
TORTU BULUNMAKTADIR.3 TANESİ 20 TON KAPASİTELİ,1 TANESİ
35.000
İSE 40 TON KAPASİTELİDİR.20 TONLUK TANKLARDAN BİR TANESİ
PUSAN KÖYÜ GİRİŞİNDEKİ BAKIMEVİNDEDİR.2 ADET 20 TONLUK
VE 1 ADET 40 TONLUK TANKER YALNIZSARAY BAKIMEVİNDEDİR.
5
ESKİŞEHİR MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ DEFTERDARLIĞI
2.000
6
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2.000
1
DENİZLİ MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM 66.000
GEÇİKKUŞAĞI TARIMSAL ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA 1
ADET FUEL OİL TANKI BULUNMAKTADIR.
OSMANGAZİ YERLEŞKESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAZAN
DAİRESİNDE BULUNMAKTA OLAN 1 ADET YAKIT TANKI
HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.İÇERİSİNDE YAKIT TORTUSU
VARDIR.
(± % 20 toleranslı)
4
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1557
119.700
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
MALATYA, TUNCELİ, MUŞ, BATMAN, BİTLİS, HAKKARİ, VAN İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1557 - MALATYA, TUNCELİ, MUŞ, BATMAN, BİTLİS, HAKKARİ, VAN İLİ VE
İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
MALATYA MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ ESKİ DEVLET
HASTANESİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
28.000
FUEL OILLE ÇALIŞAN 7 ADET KALORİFER KAZANI İLE BAĞLANTI
BORU VE MÜŞTEMİLATI MEVCUTTUR.
7.000
1 ADET YAKIT TANKI BULUNMAKTADIR.
2
TUNCELİ KKK 4. KOMANDO
TUGAY KOM.LIĞI
3
MUŞ HKK HAVA MEYDAN
KOMUTANLIĞI HEK
4
MUŞ İL ÖZEL İDARESİ
SEKRETERLİĞİ
7.000
ŞANTİYE SAHASINDA BULUNAN YAKIT TANKLARININ İÇERİSİ BOŞ
DURUMDADIR.BAZI TANK HURDALARI ÇEKİLİ TİPTEDİR.
5
BATMAN KAMU HASTANELERİ
BİRLİĞİ
2.500
1 ADET FUEL OİL TANKI HURDASI MEVCUTTUR.
6
BATMAN İL ÖZEL İDARESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
1 ADET ASFALT TANKI
7
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
TATVAN MESLEK YÜKSEKOKULU
8.000
MESLEK YÜKSEKOKULU SAHASINDA 2 ADET YAKIT TANKI HURDASI
MEVCUTTUR.TANKLARIN DİBİNDE AZ MİKTARDA TORTU
MEVCUTTUR.
8
HAKKARİ TARIM VE HAYVANCILIK
İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.500
KALORİFER KAZANI HURDASI BULUNMAKTADIR
9
700
VAN TCK 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 60.000
TOPLAM 119.700
YAKIT TANKI(9 ADET DİĞER ALÜMİNYUM VASFINDA,UÇAK YEDEK
YAKIT TANKI DEPOSU)
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA 12 ADET YAKIT TANKI HURDASI
MEVCUTTUR.20 TON KAPASİTELİ YAKIT TANKLARI YER ALTINDA
BULUNMAKTADIR.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT ŞANTİYESİ
SAHASINDA SÖKÜK VAZİYETTE 20 TON KAPASİTELİ 12 ADET
MAZOT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.AYRICA 1 ADET 5 TON
KAPASİTELİ YAKIT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.
(± % 20 toleranslı)
5
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1631
110.500
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
ARDAHAN, KARS, ERZURUM, TRABZON, ORDU İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1631 -
1
2
3
4
ARDAHAN, KARS, ERZURUM, TRABZON, ORDU İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI
DEPO/SAHADA
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
ARDAHAN MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
YAKIT TANKI(2 AYRI DEPODA 3 ADET YAKIT TANKI HURDASI.İÇLERİNDE
10.000
YAKITA AİT TORTU VE BULAŞIKLARI MEVCUTTUR.)
KARS DDY 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ HAYRİ GÜR SPOR
SALONU
25.000
17.500 TAKRİBİ 5 ADET TANK HURDASI OLUP İÇLERİNDE TORTU MEVCUTTUR.
1.000
5
TRABZON SÜRMENE
MALMÜDÜRLÜĞÜ
1.000
6
TRABZON SÜRMENE MAL
MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
7
8
9
TRABZON SÜRMENE MAL
MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON DSİ 22. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
ORDU PERŞEMBE 222 NOLU HAVA
RADAR KOM.LIĞI
4 ADET TANK OLUP 2 TANKIN İÇERİSİNDE AZ MİKTARDA FUEL OİL ARTIĞI
VE 2 ADET DE MONTELİ VAZİYETTEDİR.
7.000
YAKIT TANKI HURDASI
SÜRMENE ALİ KİRALI ORTAOKULU KAZAN DAİRESİNDEN ÇIKAN 1,5 METRE
YÜKSEKLİĞİNDE 2 METRE UZUNLUĞUNDA YAKIT TANKI HURDASI
MEVCUTTUR.İÇERİSİNDE TAKRİBİ %5 FUEL OİL VARDIR.TAKRİBİ OLARAK
950 KG GELMEKTEDİR.
KÜÇÜKDERE ENVER DURSUN YILMAZ ORTAOKULU KAZAN DAİRESİNDE 1
ADET YAKIT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.İÇERİSİNDE TAKRİBEN %15 FUEL
OİL VARDIR.
SÜRMENE DEVLET HASTANESİNDE 2 ADET YAKIT TANKI HURDASI
MEVCUTTUR.İÇERİSİNDE TAKRİBEN %15 FUEL OİL VARDIR.
30.000
8 ADET YAKIT TANKI MEVCUT OLUP İÇLERİ BOŞTUR.
15.000
5 ADET YAKIT TANKI MEVCUTTUR. DEPO ŞEHİR MERKEZİNE 8 KM
UZAKLIKTADIR.
TOPLAM 110.500
(± % 20 toleranslı)
6
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1633
109.500
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
KAYSERİ, ANKARA, ÇORUM, AMASYA, SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1633 - KAYSERİ, ANKARA, ÇORUM, AMASYA, SAMSUN İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
DEPO/SAHA ADI
KAYSERİ TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
3.000
KAYSERİ GARI DEPOLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA 1 ADET, REVİZÖRLÜK
MÜDÜRLÜĞÜ SAHASINDA 1 ADET FUEL OİL TANKI MEVCUTTUR.İÇLERİNDE FUEL
OİL ARTIĞI BULUNMAKTADIR.
5.000
7 ADET PARÇA HALİNDE ZİFTLİ FUEL OİL TANKI HURDASI BULUNMAKTADIR.
ÇEVRE BAKANLIĞINCA TALINMASI VE KESİLMESİ YASAK OLDUĞUNDAN TESLİM
ALINMAMIŞTIR. TAKRİBEN %90 DEMİR ÇELİK HURDASI VE %10 ZİFT-FUEL
OİL-BETON ARTIĞIDIR.)
3
ANKARA MSB HARİTA GENEL KOM.LIĞI
8.000
KAPALI BİNA İÇERİSİNDE 2 ADET FUEL OİL TANKI HURDASI
BULUNMAKTADIR. TANKLARIN KAPASİTESİ TAKRİBİ 20 TON OLUP
YAKLAŞIK 1 METRELİK KISMI TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDEDİR.
MALZEMELERİ ÇIKARMAK İÇİN BİNANIN ÇATISININ KALDIRILMASI
GEREKMEKTEDİR.
4
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ
5.000
ZİFT VE FUEL OİL TANKI HURDALARI MEVCUTTUR.
5
ÇORUM İL JANDARMA KOM.LIĞI
21.500
2 ADET FUEL OİL TANKI, 2 ADET AKARYAKIT TANKI, 1 ADET BENZİN TANKI
MEVCUTTUR. FUEL OİL TANKERLERİNİN İÇERİSİNDE KALINTI TORTU OLUP DİĞER
TANKERLERİN İÇERİSİNE BAKILMAMIŞTIR.
6
AMASYA İL ÖZEL İDARESİ
15.000
6 ADET ASFALT TANKI HURDASI MEVCUTTUR
7
AMASYA SABUNCUOĞLU ŞERAFEDDİN
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
35.000
HASTANENİN KALORİFER DAİRESİNDE 3 ADET FUEL OİL TANKI VE ESKİ KADIN
DOĞUM KALORİFER DAİRESİNDE 2 ADET FUEL OİL TANKI HURDASI MEVCUTTUR.
1 ADET FUEL OİL TANKI TAKRİBEN 7.000 KG GELMEKTEDİR.
8
SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GAZİ DEVLET HASTANESİ
2.000
TAKRİBİ 5 TONLUK, 1 ADET OKSİJEN GAZI TANKI HURDASI MEVCUT OLUP
5*110CM EBATINDADIR.
9
SAMSUN DSİ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
15.000
2 ADET YAKIT TANKI HURDASI BULUNMAKTADIR. 8 METRE BOYUNDA VE İÇİNDE
FUEL OİL BULAŞIĞI VARDIR.
109.500
(± % 20 toleranslı)
7
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1636
141.000
KG
10.000,00 TL
20
İş Günü
MUĞLA, AYDIN, İZMİR, MANİSA, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİ 15 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1636- MUĞLA, AYDIN, İZMİR, MANİSA, BALIKESİR, BURSA, ÇANAKKALE İLİ VE İLÇELERİ 15 AYRI DEPO/SAHADA
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
MUĞLA DHMİ DALAMAN HAVALİMANI
BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
6.000
4 ADET YAKIT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.
2
MUĞLA BODRUM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI
10.000
TORBA MEVKİİNDE ASFALT ŞANTİYESİNDE 6 ADET ASFALT TANKI HURDASI
3
MUĞLA FETHİYE KARAÇULHA BAKIMEVİ
10.000
2 ADET TAKRİBİ 5 TON KAPASİTELİ, 3 ADET TAKRİBİ 3 TON KAPASİTELİ VE 1 ADET TAKRİBİ 2
TON KAPASİTELİ AKARYAKIT TANKI MEVCUTTUR.
4
AYDIN ÇİNE DEVLET HASTANESİ
8.000
KAZAN DAİRESİNDE BULUNAN TANKLAR DEMONTE EDİLMİŞ DURUMDADIR.2 ADET 20
TONLUK FUEL OİL TANKI MEVCUTTUR.HURDA TANKLARIN YERİNDE KESİM YAPILARAK
BERTARAF EDİLMESİ GEREKMEKTE OLUP İÇERİNDE MUHTEMEL YAĞLARIN KALINTILARININ
TEMİZLENMESİ GEREKMEKTEDİR.TANKLARIN ETRAFINDA DUVAR ÖRÜLÜ OLUP
TESLİMATTAN ÖNCE BİLDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
5
İZMİR BERGAMA MALMÜDÜRLÜĞÜ
2.000
YUSUF KEMALETTİN PERİN FEN LİSESİ'NDE 1 ADET TAKRİBİ 20 TON KAPASİTELİ YAKIT TANKI
BULUNMAKTADIR. İÇİNDE BULAŞIĞI MEVCUTTUR.
6
İZMİR HKK HAVA RADAR MEVZİ KOM.LIĞI
3.000
2 ADET YAKIT TANKI HURDASI MEVCUT OLUP BİR TANESİ HEK SAHASINDA, DİĞERİ İSE 209
NO'LU RADAR KARABURUN BİRLİĞİ SAHASINDADIR.
7
İZMİR MENDERES DEREKÖY İLKOKUL
MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
OKULUN KAZAN DAİRESİNDE BULUNAN 1 ADET KALORİFER KAZANI, 1 ADET YAKIT TANKI VE
EKİPMAN BORULARI MEVCUTTUR.YAKIT TANKI VE KAZAN AKUPLE OLUP İÇERİSİNDE YAKIT
BULAŞIĞI VARDIR.
8
İZMİR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
KAKLIÇ İLKOKUL SAHASINDA 1 ADET YAKIT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.
9
İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ
10.000
ASFALT ŞANTİYESİ SAHASINDA 1 ADET ASFALAT TANKERİ HURDASI MEVCUTTUR.TANKERİN
ŞAŞESİ VE 8 TEKERİ ÜZERİNDEDİR.RUHSATTA YARI RÖMÖRK OLARAK GEÇMEKTEDİR.
10 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZBETON A.Ş.
15.000
3 ADET MİKSER KAZANI BULUNMAKTADIR VE TAKRİBEN %50 BETON İHTİVA ETMEKTEDİR.
11 İZMİR HKK HAVA TEKNİK OKULLAR KOM.LIĞI
40.000
7 ADET YAKIT TANKI HURDASINDAN OLUŞMAKTADIR.BU MALZEMELERİN 4 TANESİ
MOTORİN,2 TANESİ BENZİN,1 TANESİ İSE LPG TANKIDIR.TANKLARIN İÇİ TAMAMEN KURUM
TARAFINDAN BOŞALTILMIŞTIR.
3.000
2 ADET ŞASE ÜZERİNDE VE İKİ TEKERLEKLİ ZİFT ISITMA ÜNİTESİ VE ZİFT TANKI
BULUNMAKTADIR.1 TANESİ TAKRİBEN 1.500 KG GELMEKTEDİR.AYRICA MOTOR KISMI
TAKRİBEN 150 KG GELMEKTEDİR.
13 OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
12.000
1 ADET FUEL OİL TANKI VE 4 ADET SU TANKI HURDASI MEVCUTTUR. FUEL OİL TANKININ
İÇERİSİNDE YAKIT ARTIĞI BULUNMAKTADIR.
14 BALIKESİR KGM 141. ŞUBE ŞEFLİĞİ
5.000
1 ADET 2.30 METRE ÇAPINDA, 4 METRE BOYUNDA KIZGIN YAĞ TANKI HURDASI
MEVCUTTUR. İÇERİSİNDE BULAŞIĞI BULUNMAKTADIR.
11.000
3 ADET BİTÜM TANKI VE 2 ADET TANKIN MONTAJ DEMİRLERİNDEN OLUŞMAKTADIR.
TANKERLERDEN 2 TANESİ MONTAJLI DURUMDADIR. İÇLERİNDE ATIK YAĞ BULAŞIĞI VARDIR.
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
12 DAİRE BAŞKANLIĞI
MANİSA ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT
ÇANAKKALE KARAYOLLARI 14. BÖLGE
15 MÜDÜRLÜĞÜ 142. ŞEFLİĞİ
TOPLAM 141.000
(± % 20 toleranslı)
8
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1731
52.000
KG
5.000,00 TL
8
İş Günü
DENİZLİ, ISPARTA İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1731 - DENİZLİ, ISPARTA İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
DENİZLİ TCK 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ 27. ŞUBE ŞEFLİĞİ
4.000
MALZEME DÖRT KÖŞELİ TANK HURDASIDIR.İÇERİSİNDE FUEL OİL
BULAŞIĞI MEVCUTTUR.
2
ISPARTA YALVAÇ MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
KALORİFER KAZANI HURDASI (1 ADET) (MALİYE LOJMANLARI
KAZAN DAİRESİNDE)
3
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
6.000
1 ADET ARAÇ ÜSTÜ ASFALT TANKI HURDASI BULUNMAKTA OLUP
KISMİ OLARAK BULAŞIĞI VARDIR.
4
ISPARTA/YALVAÇ KARAYOLLARI
13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 ADET ARAÇ ÜSTÜ 20 TON KAPASİTELİ ROLEY ASFALT TANKI, 2
ADET 40 TON KAPASİTELİ ASFALT TANKI, 2 ADET 10 TON
40.000
KAPASİTELİ ASFALT TANKI VE 4 ADET 500 LT KAPASİTELİ KARE
ASFALT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.
TOPLAM
52.000
(± % 20 toleranslı)
9
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1829
50.500
KG
5.000,00 TL
8
İş Günü
SAKARYA, KOCAELİ, İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ İLİ VE İLÇELERİ 6 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF TANK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1829 - SAKARYA, KOCAELİ, İSTANBUL, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ İLİ VE İLÇELERİ
6 AYRI DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
SAKARYA GENÇLİK SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
9.000
HİZMET BİNASI KAZAN DAİRESİNDE 1 ADET FUEL OİL TANKI
HURDASI, 1 ADET EJANTÖR MEVCUTTUR VE TAKRİBİ AĞIRLIĞI
2500 KG'DIR. SAPANCA İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR SALONUNDAKİ
KAZAN DAİRESİNDE 1 ADET FUEL OİL TANKI OLUP İÇİNDE TAKRİBİ
2.5 TON YAKIT VARDIR. AYRICA DIŞ SAHADA DA 1 ADET FUEL OİL
YAKIT TANKI OLUP İÇİNDE TAKRİBİ 100 KG FUEL OİL VARDIR. BU
TANKERLERİN TAKRİBİ TOPLAM AĞIRLIĞI 1500 KG GELMEKTEDİR.
GEYVE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI KAZAN DAİRESİNDE 2 ADET
KALORİFER KAZANI, 1 ADET SU TANKI VE BİNA İÇİNDEKİ
ODALARDA KALORİFER PETEKLERİ VE BORULARI VARDIR. TAKRİBİ
AĞIRLIĞI 5000 KG'DIR.
2
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE
BAŞKANLIĞI
4.000
1 ADET ASFALT TANKI HURDASI MEVCUTTUR.KISMİ OLARAK
BULAŞIĞI MEVCUTTUR.
3
İSTANBUL KKK TUZLA PİYADE
OKULU KOM.LIĞI
2.500
HURDA SAHASINDA 4 ADET YAKIT TANKI HURDASI MEVCUT OLUP
İÇLERİNDE FUEL OİL BULAŞIĞI BULUNMAKTADIR.
4
İSTANBUL HASDAL KKK. 6.
3.000
MOTORLU PİYADE ALAY KOM.LIĞI
YAKIT TANKI HURDASI
5
KIRKLARELİ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
FUEL OİL TANKI VE MÜŞTEMİLATLARI MEVCUT OLUP TANKIN
İÇERİSİNDE BULAŞIĞI MEVCUTTUR.
6
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYE
BAŞKANLIĞI
30.000
3 ADET FUEL OİL TANKI VE TANKLARIN İÇERİSİNDE TORTU
BULAŞIĞI BULUNMAKTADIR.
50.500
(± % 20 toleranslı)
10
07.01.2016 14:00
Perşembe
Download

07.01.2016 Tarihli Yerinde Satış (Muhtelif Tank Hurdası) ihale listesi