Eylül | 2014
Plastik endüstrisi için ENGEL dergisi.
İlk çıraklar Shangai'de eğitime başlıyor
ENGEL ikili mesleki eğitim ihracat ediyor
Sayfa 7
Fakuma 2014'deki ENGEL standına hoş geldiniz
Yenilikçi uygulamalar, dünya prömiyerleri ve bir yıl dönümü
Sayfa 8
Sürekli kaliteye geçiş yapmak
Braun iQ ağırlık kontrolü ile ıskartaları önlüyor
Sayfa 18
Dolgulu çukur yüzeyler tek adımda
Proses entegrasyonu birim maliyetleri düşürüyor
Sayfa 14
be the first.
Yenilikçilik sınır tanımıyor
Sadece net bir bakış açısına sahip olanlar yeni yolları
keşfedebilir ve bunları başarılı bir şekilde yönetebilir.
Ve bazen basit bir kolon bile daha düşük yatırım maliyetlerine ve daha yüksek bir esnekliğe ulaştıran bakış
açısının önünü kapatabilir.
Ekim ayında düzenlenecek olan Fakuma'daki fuar standlarımızda işlenecek olan ana başlıklardan bir tanesi kolonsuz enjeksiyon makinesinin 25. yıl dönümüdür. 25 yıl
önce kolonsuz teknoloji , kapama ünitesi için yeni çözümler yönünde atılan önemli adımlardan bir tanesiydi.
Günümüzde bu çözüm dahice bir teknoloji dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Tüm dünyada 10.000'den
fazla müşteri tarafından kullanılan 60.000'den fazla kolonsuz ­ENGEL makineleri kullanılmakta, bu da kolonsuz
teknolojinin yenilikçi makine teknolojisinde muazzam bir
ilerleme sağlayan, başarı derecesi yüksek ve öncü bir
fikir olduğunu kanıtlamaktadır.
A ncak böyle bir yenilikçi dönüm noktası sadece müşteri
faydaları anlamında bir artış sağladığında değerli olarak kabul edilebilir. Ve bu değerlendirme elde edilebilir
üretim verimliliğinin tüm unsurlarını kapsayacak şekilde
prosesin tamamını kapsamalıdır. Bütün müşterilerimiz
ve onların müşterilerinin plastik parçalarının üretiminde
giderek daha yüksek seviyeli bir esneklik ve sürekli
olarak ağırlaşan kalite garantileri ile birlikte daha düşük
maliyet faktörleri talep etmektedirler. Bu talepleri karşılamak için sistemin tamamının mükemmel bir şekilde
senkronize olması ve tüm gereklilikleri karşılıyor olması
gerekmektedir.
Kolonsuz teknoloji tam bir başarı hikayesidir. 25 yıl sonra
bile sistemin avantajlarından pek çoğu hala rakipsiz
durumdadır ve konu bazı yatırım kararlarının alınmasına
geldiğinde çok daha fazla önem kazanmıştır. Kalıp ölçüleri, otomasyon gereklilikleri ve çok daha fazlası açık
bir şekilde kolonsuz sistemi işaret etmektedir.
Geleneksel olmayan yollardan ilerliyor olması ­ENGEL'i
benzersiz kılmaktadır. Proses entegrasyonunun gelişimi
Dr. Peter Neumann
CEO E
­ NGEL Holding
ve özgün hizmetlerin geliştirilmesi gibi güncel yenilikler bu geleneği sürdürmektedir. Fakuma'da yenilikçilik
yolunda attığımız yeni adımları transfüzyon hazneleri
üreterek, iki teknolojinin tek bir proseste entegre edilmesini göstererek sergileyeceğiz. Konunun ne olduğu
önemsizdir – iQ ağırlık kontrolü veya ­ENGEL e-flomo
– Enjeksiyon'un bu mevcut sayısındaki makaleler sadece yenilikçi detayların – satış öncesinde olduğu kadar
satış sonrasında da – modern makine teknolojisinin
kullanımında maksimum verimlilik sağladığını ve en iyi
kaliteyi ortaya çıkardığını göstermektedir.
Veya Braun şirketinin sayfa 19'da söylediği gibi: Mekanik
anlamda karmaşık kalıplarla ilgili kısa ayar süreleri bir
avantajı garanti etmektedir ve bunu da şirketin yenilikçi
gücünü geriye doğru izleyerek görmek mümkündür.
Yenilikçi teknolojilere yatırım yapanlar şirketlerini gelecek
için hazırlamaktadır.
Tüm dünyada yaşanan siyasi ve ekonomik zorlukların
neden olduğu mevcut endişelerin ışığında mücadele
etmeye devam etmeli ve diğerlerinin önünde yer almak
için yeniliklerden yararlanmak zorundayız. Ürünlerimiz,
hizmetlerimiz, yeniliklerimiz kapsamında müşteri faydalarına odaklanmaktan asla vazgeçmemeliyiz.
KÜNYE
Yayıncı: ­ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-­ENGEL-Straße 1, A-4311 Schwertberg, www.­engelglobal.com
Redaksiyon: Susanne Zinckgraf, ­ENGEL / Gerd Liebig, E
­ NGEL (sorumlu)
Tasarım: neudesign – büro für visuelle kommunikation
Injection, ­ENGEL firmasının müşteri dergisidir. Düzenli olarak Almanca, İngilizce, Türkçe ve Lehçe olarak yayınlanır. Makalelerin
basımına ancak redaksiyon ile mutabakat halinde ve kaynak belirtme şartıyla izin verilir.
Haberler
Güncel
Geçmişe bakış
4
ENGEL tüm dünyada. yanı başınızda.
Fuarlar, organizasyonlar, projeler
6
Dünya turu
ENGEL med.con bir ağ oluşturma organizasyonu olarak tasarlandı
7
İlk çıraklar Shangai'da eğitime başlıyor
ENGEL ikili mesleki eğitim ihraç ediyor
8
Fakuma 2014'deki ENGEL standına hoş geldiniz
Yenilikçi uygulamalar, dünya prömiyerleri ve bir yıl dönümü
13
Müşteriye yakın olmak – sürekli bir meydan okuma
Satış öncesi ve satış sonrasında müşteriye yakınlık
14
Dolgulu çukur yüzeyler tek adımda
Proses entegrasyonu birim maliyetleri düşürüyor
16
Hafif ve sürdürülebilir
Pollmann yeni bir üretim hücresinin verimlilik potansiyelinden
en iyi şekilde yararlanıyor
18
Sürekli kaliteye geçiş yapmak
Braun iQ ağırlık kontrolü ile ıskartaları önlüyor
­ENGEL dünya çapında. Sahada.
Büyük ölçekli bir makine için
Landshut’taki BMW tesislerine teslim edilen ­
E NGEL
v-duo bir yılı sadece biraz
geçen oldukça kısa bir süre
içerisinde tasarlanmış ve üretilmiştir.
Hafif konstrüksiyon için kullanılıyor
BMW ­ENGEL v-duo'yu işletime alıyor
36.000 kN'lik bir kapama gücüne sahip olan bir E
­ NGEL
v-duo 3600 makinesinde BMW HP-RTM prosesini kullanarak fiber plastik kompozit malzemeden büyük yapısal bileşenler üretmektedir. Bu makine presleme prosesi
içerisinde bitmiş parçaların çıkarılmasını ve yeni fiber dokuların yerleştirilmesini sağlayan iki yatay, hareketli kayar
tabla ile donatılmıştır. Bu üretim prensibi çevrim sürelerini
kısaltmakta ve enerji verimliliğini artırmaktadır, çünkü kalıp
her çevrimde sadece kısa bir süreliğine açılmaktadır.
Yeni dikey, büyük ölçekli makine termoplastiklerin ve
termoset kompozitlerin ekonomik seri üretimi için temiz
bir kesme yaklaşımı sunuyor. Hem organik levhaların
hem de filmlerin kalıp ayırmasında ve HP-RTM proseslerinde yer çekimi ile çalışmak çoğu zaman mantıklıdır.
Bu yöntem parçaların tutulması ve eklenmesi gereken
parçaların kalıba sabitlenmesi için harcanan çabayı azaltır ve aynı zamanda manuel müdahaleye olanak sağlar.
Fiber kompozit uygulamaları için kullanılan geleneksel
presler ile karşılaştırıldığında ­ENGEL’in yeni dikey makinesi kıyaslanabilir ölçüdeki küçük karbon ayak izi ile
öne çıkmaktadır. Buna ek olarak geniş ölçekli makineler ile ilgili enerji verimliliği anlamında yeni standartlar
oluşturmaktadır.
Maksimum performans için
her şey elektronik
ENGEL FIP 2014'te Lyon'da
Kompakt üretim hücreleri, hızlı kalıp değişimleri ve esnek
proses entegrasyonu Haziran 2014'te Lyon, Fransa'da
düzenlenen FIP fuarında ­ENGEL'in standında öne çıkan
özelliklerdi. Fuar standında ­ENGEL diğer şeylerin yanında ambalaj sanayisi için entegre bir sistem çözümü
sergilemiştir. Bir ­ENGEL e-motion 160 plastik enjeksiyon makinesinde ince duvarlı plastik enjeksiyon yöntemi kullanılarak polisitren malzemeden hava yolları için
4_ENGEL injection-2014
içecek bardakları üretilmiştir. 3 saniyenin altında kalan
bir çevrim süresi elde edilmiştir. Dirsek kolu ve mil için
tasarlanan kapalı sistem sayesinde ­ENGEL e-motion
gıda ambalaj üretimi gibi düzenli üretim alanlarında tercih
edilen makine tipidir.
­ENGEL'in fuar standında göze çarpan diğer unsurlar
yeni kontrol ünitesi jenerasyonu CC300 ile optimizasyon
araçları ile servis ürünleri idi. Eğitim ve hizmet tüm dünyada E
­ NGEL sistem felsefesinin ayrılmaz birer parçasıdır.
Bununla bağlantılı olarak şirketin Paris yakınlarındaki
Wissous'ta bulunan satış ve servis birimi aynı zamanda
kendi eğitim merkezi ile donatılmıştır ve düzenli müşteri eğitimleri, atölye çalışmaları ve konferanslar burada
düzenlenmektedir.
Hava yollarında kullanılan içecek bardakları
FIP fuarında bir E
­ NGEL
e-motion 160 plastik
enjeksiyon makinesinde
üretilmiştir.
Tek bir kaynaktan
ENGEL Fill ile işbirliği yapıyor
Merkezi Gurten’de bulunan Fill, ­ENGEL AUSTRIA ile
kompozit üretim alanında partnerlik anlaşmasına varmışlardır. Avusturya’nın bu iki büyük şirketi elyaf ile kuvvetlendirilmiş plastik bileşenlerin sanayi üretimi için ihtiyaca
uygun çözümler üretmek adına birlikte çalışacaklardır.
“İşbirliğimizin amacı pazarın ihtiyaçlarını çok daha verimli
bir şekilde karşılayabilmek ve kompozit süreçlerin sanayileşmesinin gelişmesini daha da hızlandırmaktır” diyor
­ENGEL AUSTRIA’nın Otomotiv iş kolu başkan yardımcısı
Franz Füreder. “Fill ile dünyanın en iyi teknolojilerine
sahip olan ve tıpkı ­ENGEL gibi araştırma ve geliştirme
faaliyetlerine önem veren bir partner bulmuş olmaktan
ENGEL ve Fill FRP (fiber ile
güçlendirilmiş plastik) bileşenlerin sanayi üretimi için
ihtiyaca uygun anahtar teslim çözümler üretme konusunda birlikte çalışacaklardır. (Resimler: NMB, Fill)
dolayı çok mutluyuz.”
Elyaf ile güçlendirilmiş
plastik (FRP) malzemeden üretilmiş bileşenler
otomotiv hafif yük yapısı
alanında anahtar bir rol
oynamaktadır. Şu anda
en büyük güçlük, yenilikçi kompozit parçaların seri üretimi için ekonomik prosesler geliştirmektir
Sistem ve otomasyon tecrübesi ile plastik enjeksiyon
makine üreticisi ­ENGEL, başarı için hayati önem taşıyan başarı faktörlerinden birine hali hazırda sahiptir. Fill
­ENGEL'in ürün portföyünü preform üretimi ve işlemesi
alanında genişletmektedir.
“Disiplinler arası yetkinlik bir FRP projesinin başarılı olması açısından hayati
öneme sahiptir.”
Franz Füreder, ­ENGEL otomotiv başkan yardımcısı
Teknolojiler katma değer
yaratmaktadır
Bangkok'ta otomotiv semineri
Daha düşük ağırlık, daha fazla konfor ve daha düşük birim fiyatlar - bunlar otomotiv sanayisinin araç bileşenleri
için ortaya koyduğu taleplerdir. Entegre plastik çözümleri
bu taleplerin karşılanmasında anlamında belirleyici bir
rol oynamaktadır. Bangkok'ta Haziran ayı sonlarında
gerçekleştirilen otomotiv semineri sırasında, ­ENGEL
ve Borouge partner şirketleri bunun uygulamada nasıl
görünebileceğini sergilemişlerdir.
Bu organizasyona Tayland'dan otomotiv uzmanlarının
yanında Malezya, Endonezya ve diğer Güney Doğu
Asya ülkelerinden de uzmanlar katılmıştır. Hepsi hesaba
katıldığında E
­ NGEL ve Borouge 130 adet ziyaretçi ağırlamıştır. “Otomotiv sanayi bizim en büyük pazarımızdır”
diyor Bangkok'taki ­ENGEL Makine (Tayland) yönetici
direktörü Gilles Lefevre. “­ENGEL hali hazırda bölgedeki
öncü tedarikçilerden bir tanesidir.”
Dersler ve numune parçalar yardımıyla ­ENGEL ve Borouge yenilikçi
malzemeler ve işleme teknolojileri ile ilgili bir sunum yaptılar.
Yıllık 2.4 milyon adet araç üretimi ile Tayland en büyük
on otomotiv ulusu arasında yer almaktadır. Neredeyse
tüm büyük otomotiv üreticileri ve OEMler Tayland'da
kendi tesislerine sahiptirler. ­ENGEL Bangkok'ta bir şube
açarak bu önemli pazar varlığı ile ilgili aksiyon almıştır.
Ön izleme 2014
Plastex, Brno/ Çek Cumhuriyeti, 29 Eylül – 3 Ekim
Colombiaplast, Bogota/Kolombiya, 29 Eylül – 3 Ekim
Interplas, Birmingham/İngiltere, 30 Eylül – 2 Ekim
Equiplast, Barcelona/İspanya, 30 Eylül – 3 Ekim
Composite Europe, Düsseldorf/Almanya, 7 – 9 Ekim
Fakuma, Friedrichshafen/Almanya, 14 – 18 Ekim
Plastimagen, Mexico City/Meksika, 18 – 21 Kasım
Plast Eurasia, Istanbul/Türkiye 4 – 7 Aralık
Detaylı bilgiler ve randevu organizasyonları için:
[email protected]
_5
ENGEL injection-2014
ENGEL med.con
bir ağ oluşturma organizasyonu
olarak tasarlandı
Tartışmasız temizlik, maksimum ürün güvenliği, ekonomik verimlilik – ­ENGEL med.con
2014 medikal teknoloji alanındaki mevcut ve gelecek zorluklara cevaplar sağlıyor.
Dört yıl önceki ilk ­ENGEL med.con'dan bu yana bu
medikal konferans plastik enjeksiyon makinesi üreticilerinin fuar takviminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Tüm dünyada bu organizasyon ­ENGEL'in en çok
ilgi çeken organizasyonlarından bir tanesidir. “­ENGEL
med.con bir tür ağ oluşturma organizasyonu şeklinde
oluşmuştur” diyerek açıklama yapıyor ­ENGEL AUSTRIA
Medikal iş birimi başkan yardımcısı Christoph Lhota.
“Müşterilerimiz ve partnerlerimiz bu platformu fikir alışverişinde bulunmak ve mevcut trendler, yenilikçi ürünler
ve yöntemler hakkında bilgi edinmek için kullanmaktadır.
Katılımcılar bize sıklıkla bu fikirlerin çoğunun doğrudan
uygulanabileceğini bildirmektedir.”
A BD, Çin, A lmanya ve Fransa'da gerçekleştirilen başarılı
organizasyonlardan sonra Kasım ayının sonuna dek
takvimde yer alan başka tarihler de söz konusudur.
­ENGEL canlı sunumlar kullanacak ve proses entegrasyonu ile performansın en yüksek noktası konularına
odaklanacaktır. Bunun dışında başarı faktörleri ve pazar
fırsatları hakkında özel eğitimler ve aynı zamanda da bir
partner fuarı söz konusu olacaktır. “Medikal teknolojide başarının anahtarı katma değer zinciri boyunca yer
alan şirketlerin arasındaki kurumsal ortaklıklardır” diyor
Christoph Lhota.
ENGEL med.con 2014
Mirandola/İtalya, 17 - 18 Eylül
Kopenhag/Danimarka, 6 Kasım
Warwick/İngiltere, 27 Kasım
Ayrıntılı bilgi ve kayıt:
[email protected]
ABD ve Shangai'da başarılı
organizasyonlar
“Medikal teknoloji ve sağlık bakımı Çin'de önemli
büyüyen pazarlardır” diyerek vurguluyor ­ENGEL
Machinery Shangai Satış ve Servis Müdürü Gero
Willmero Mayıs'taki med.con'a katılan 50'den fazla
katılımcı ile ilgili olarak. Başlıca uluslararası grupların
yanı sıra giderek artan sayıda küçük çaplı işletmeler
de bu sektörlere yatırım yapmaktadır. Bunlar hala sanayiye özel bilgi birikimine sahip
olamayabiliyorlar, bu nedenle
de ­ENGEL'in sistem çözümü
yetkinliğine ve uzun yıllara dayanan tecrübesine güvenmek
durumunda kalabiliyorlar.
Gero Willmeroth
ABD'de de medikal teknoloji
alanından gelen talepler oldukça yüksek bir seviyede.
­ENGEL Kuzey Amerika ekibi bir değil iki Medikal Gün
organizasyonunda 200'den
fazla misafir ağırlama mutluMark Sankovitch
luğuna erişmiştir. Bunların ilki
Mart ayında York, Pennsylvania'daki bağlı şirket
merkezinde, ikincisi ise bir ay sonra Corona, California'daki teknik merkezde gerçekleştirilmiştir.
Medikal günler ile sürekli olarak değişen medikal çevreye tedarikte bulunmakta yeni zorluklarla
karşılaşan müşterilerimize yardımcı olabilmek için
zaman ve kaynak katkısı sağlıyoruz” diyor ­ENGEL
Kuzey Amerika Başkanı Mark Sankovitch. “Yaşlanan nüfus, hastanın sorumluluğuna kaymakta olan
bakım noktası ve yeni hükumet direktifleri burada,
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medikal araç gereç üreticilerinin taleplerini değiştirmektedir.”
6_ENGEL injection-2014
Önümüzdeki dört yıl içerisinde
­ENGEL Machinery Shangai 10
genç adamı CNC teknikerleri olarak eğitecektir. Schwertberg,
Avusturya'daki ­ENGEL merkezinde eğitmenlik yapan Werner
Wurm (solda) yerinde eğitimle
destek vermektedir. Onun Çinli iş
arkadaşı Li Taoxian (sağda) Avusturya'da eğitim almıştır.
ENGEL ikili mesleki eğitim ihracat ediyor
İlk çıraklar Shangai'da eğitime başlıyor
On genç adam bir başlangıç yaptılar bile: önümüzdeki
dört yıl boyunca ­ENGEL Machinery Shangai bunları
CNC teknikerleri olarak yetiştirecektir. “Sürekli olarak
yüksek bir yetişmiş personel talebi ile karşı karşıya olduğumuz Çin'de hızla büyüyoruz” diyerek vurgu yapıyor
­ENGEL CEO'su Peter Neumann. “Çin'de yetkin personel
bulmak oldukça zor olabiliyor, çünkü pek çok alanda
personelin devlet tarafından verilmiş olan eğitimleri bizim yüksek taleplerimizi karşılayamıyor. Çin'de de kendi
eğitim programımızı hayata geçirme kararı almamızın
altında yatan neden budur.”
Çin'deki diğer pek çok çırak ile kıyaslandığında E
­ NGEL
çırakları ilk yıldan itibaren işleri ile ilgili ciddi bir pratik
temel elde etmekte ve ödeme almaktadır. ­ENGEL yeni
eğitim atölyesini Schwertberg'de bulunan ve uluslararası ödüller kazanmış olan şirket merkezindeki atölyenin
koşullarına paralel olarak tasarlamıştır; bu yeni tesis
benzer bir şekilde teknolojinin son ürünü makineler ile
donatılmıştır. Eğitimcilerin kendisi de Avusturya'da eğitim
almıştır. Çıraklar şimdi dönüşümlü olarak 12 haftalık
bir pratik eğitime ve altı haftalık bir sınıf içi eğitime tabi
tutulmaktadır. Sonunda kendilerine hem Çin hem de
Avrupa'da kabul gören Avusturya standartlarına eşit
olan kalifikasyon kazandırılmış olacaktır.
oluşturmuştur. Bu iki şirket Shangai Enformasyon Teknoloji Koleji (SITC) ile ideal partneri bulmadan önce
Shaingai ve çevresindeki çok sayıdaki eğitim tesisini
yerinde incelemiştir. SITC geleceğin CNC teknikerlerinin
teorik eğitimi alanında faaliyet gösteren ve bu eğitim için
özel bir sınıf açmış olan bir eğitim kurumudur.
“SITC eğitmenlerinin ikili eğitim sistemi ile ilgili olarak açık
bir algı kazandıklarından emin olmak için onları Avusturya'ya davet ettik. Onlar burada iken tesislerimizdeki
ve bir meslek okulundaki çıraklık programı hakkında
detaylı bilgi edindiler” diyor E
­ NGEL'de İnsan Kaynaklarının başında bulunan Michael Grininger.
Hedef programı bir sonraki eğitim dönemi gibi erken bir
dönemde SITC'deki eğitim sınıfını her yıl düzenli olarak
doldurabilmektir. Gelecekte genç erkek ve kadınlar aynı
zamanda yine Shaingai'da Avrupa standartlarına sahip
olan plastik teknikerleri olarak da eğitileceklerdir.
Avusturya'da eğitmenlerin eğitimi
İkili bir mesleki eğitim programı tesis etmede ­ENGEL
Çin'de bir öncü olarak ortaya çıkmaktadır. A vusturya'daki ALPLA Werke A. Lehner GmbH & Co. KG partner
firması ile birlikte E
­ NGEL bunun için gerekli olan altyapıyı
_7
ENGEL injection-2014
ENGEL'in Shangai'daki yeni eğitim atölyesi teknolojinin
son ürünü makineler ile donatılmıştır.
Yetenekli iş gücüne yönelik artan taleplerin karşılandığından emin olmak için ­ENGEL
her zaman iç eğitimlere ciddi yatırımlar yapmıştır: yaklaşık olarak 150 çırak şu anda
Avusturya'daki tesislerde eğitim almaktadır. Şimdi bir ilk olarak Shangai'da bulunan
geniş ölçekli makine tesisinde de çıraklar eğitilmeye başlanmıştır.
Fakuma 2014'deki ­
ENGEL standına hoş geldiniz
Bariyersiz kalıp bölgesi, kompakt üretim hücreleri ve yenilikler için yüksek bir kapasite:
­ENGEL 14-18 Ekim tarihleri arasında Friedrichshafen'de gerçekleştirilecek olan Fakuma 2014'te kolonsuz teknolojinin 25. yılını kutlayacaktır.
Doğu salonunda bir ­ENGEL victory 80 etkileyici bir şekilde kolonsuz plastik enjeksiyon makinelerinin verimlilik
ve maliyet verimliliği anlamındaki en yüksek talepleri
nasıl karşılamaya devam edebildiğini etkileyici bir şekilde
gösterecektir. Enerji verimliliği sağlayan servo hidrolik
ecodrive teknolojisi ve yeni CC300 kontrol ünitesi ile
donatılmış olan kolonsuz makine drenaj sistemleri için
bağlantı parçaları üretecektir - kolonsuz teknolojinin
avantajlarını en iyi etki ile sergileyecek şekilde tasarlanmış bir uygulama. Kalıp geniş maça pistonları ile önemli
bir büyüklüğe sahip olduğu halde 80 tonluk makineye
hala hızlı ve güvenilir bir şekilde takılabilmektedir. Kalıba müdahale edecek olan kolonları olmadığından kalıp
montaj plakaları köşelerine kadar kullanılabilmekte ve
son derece büyük kalıplar oldukça küçük plastik enjeksiyon makinelerine takılabilmektedir. Bu da genel
verimliliği artırmaktadır. Daha küçük makineler daha az
enerjiye ihtiyaç duyarlar ve de daha önemlisi işletmede
daha az yer tutarlar.
>> Doğu salonu, Stand FO-03
“Pek çok sektördeki maliyet baskısı nedeniyle boşlukların sayısı
artmakta ve kalıplar giderek büyümektedir. Kalıp boyutu ile kıyaslandığında ise mevcut kapama gücü gereksinimi teknolojik parçaların üretiminde oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. Kolonsuz
teknoloji daha küçük makineleri monte ederek artan maliyetler
döngüsünü geriye çevirme imkanı sağlamıştır.”
Franz Pressl, Ürün Yöneticisi E
­ NGEL victory
8_ENGEL injection-2014
­ NGEL kolonsuz teknolojisi hakkında
E
daha fazla bilgi edinin
Uygulamalı örnekleri ile ­E NGEL YouTube
kanalı
www.youtube.com/user/injectthefuture/playlists
> ­ENGEL 25 yıl E
­ NGEL kolonsuz teknolojisi
25 yıllık kolonsuz teknoloji – internetteki yıldönümü
www.engelglobal.com/tie-bar-less
­ENGEL iş birimlerinden Fakuma öne çıkanları
>> Salon A5, Stand A5-5204
Teletronik: ­ENGEL e-motion 50 TL ve Friedrichshafen'deki dünya galası
Yeni Yeni kolonsuz ve tamamı elektronik E
­ NGEL e-motion 50 TL fiberglass ile güçlendirilmiş PBT/ASA malzemeden 15 delikli fiş yuvaları üretecektir. Bitmiş konektördeki 15 kontak deliği birbirlerine oldukça yakındır
ve kalıplı dama tahtası yapısı mikrometre aralığındaki et
kalınlıkları ve köşe uzunlukları ile eşit derecede uyumludur. Bu pazar bölümünde tamamen elektronik olan
makineler standarttır. Oldukça kompakt üretim hatlarını
sunabilmek için E
­ NGEL tam elektrikli enjeksiyon makinelerini kolonsuz kapama ünitesi ile kombine etmiş,
­ NGEL e-motion TL adıyla pazara sunmuştur. ­ENGEL
E
e-motion TL'yi K 2013'te 30 tonluk bir ilk kapama gücü
ile görücüye çıkarmış olan ­ENGEL bu yeni seriyi Fakuma 2014'e kadar 50 tonluk bir versiyonu da dahil
ederek geliştirecektir. Daha küçük versiyonda da söz
konusu olduğu gibi, yeni E
­ NGEL e-motion 50 TL plastik
enjeksiyon makinesini diğer tipteki tamamı elektronik
makineler ile kıyaslandığında daha hafif yapan ve daha
kompakt yapan tek parçalı makine çerçevesi özelliği
ile uyumludur.
Yeni ­ENGEL e-motion 50 TL
fuarda fiş yuvaları üreterek yüksek seviyeli hassasiyetini sergileyecektir.
“Fabrika alanının metre karesi başına giderek daha yüksek bir
verimlilik sağlamak yönündeki trend devam ediyor. Elektronik
sanayinde kolonsuz plastik enjeksiyon makineleri için büyük bir
potansiyelin var olduğuna inanıyoruz.”
Heinz Rasinger, ­ENGEL teletronics başkan yardımcısı
_9
ENGEL injection-2014
Otomotiv: Teknoloji entegrasyonu yeni kalite vizyonları sağlıyor
Daha büyük bir verimlilik, güvenlik ve kaliteye ulaşmanın bir yolu olarak proses entegrasyonu iyi bir şekilde
yapılandırılmıştır. Şimdi daha çeşitlendirilmiş bir bakış
açısının benimsenmesi gerekmektedir. Konu artık basit bir şekilde plastik enjeksiyon kalıplarındaki proses
adımlarını yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya
doğru entegre etmenin dışına çıkmış, bunun yanında
farklı proses teknolojilerini birbirleri ile kombine etmeyi
de kapsamına almıştır. Fuardaki standında PC-ABS'deki merkezi konsol bileşenlerini üretmek için ENGEL bir
ENGEL duo 2550/550 plastik enjeksiyon makinesi ile
iki teknolojiyi kombine etmek için entegre ENGEL viper
20 robotunu kullanacaktır. Bu proseslerin birleştirilmesi
kapsamındaki çeşitliliği göstermek için numune parça değişken bir et kalınlığına ve yüzey yapılarına sahip olacaktır.
ENGEL foammelt sayesinde boşluk, alttan kesmeler de
dahil olacak şekilde, tamamen doldurulur ve bileşenler
üzerinde soğuduktan sonra çökme belirtileri oluşmaz;
bunun yanında değişken termal sıcaklık kontrolü yüksek
seviyeli bir parlak yüzey sağlamaktadır.
ENGEL duo plastik enjeksiyon makinesinin yeni tasarımı Fakuma 2014'te
görücüye çıkarılacaktır. Kullanıcılar daha düşük operasyon yüksekliği ve kalıp
ile meme alanına daha kolay erişim sayesinde iyileştirilmiş bir ergonomiden
yararlanacaklardır.
ENGEL viper robotlarının hızı, esnekliği, kompakt
yapısı, enerji verimliliği ve kolay kullanımı gibi özelliklerinin tamamı iyileştirilmiştir.
“İlk defa ince duvarlı parçaları yüksek bir yüzey kalitesine ve
aynı zamanda da mükemmel bir yapı sürekliliğine sahip olacak
şekilde tek bir plastik enjeksiyon adamında üretmeyi başarıyoruz.”
Franz Füreder, ENGEL otomotiv başkan yardımcısı
Medikal: En yüksek mükemmelliğe sahip proses entegrasyonu
Standının medikal bölümünde ENGEL kan transfüzyonunda kullanılan entegre filtreli hava haznelerini bir
ENGEL e-victory 160 combi üç bileşen özellikli ve ecodrive ile temiz oda tasarımlı plastik enjeksiyon makinesinde
üretecektir. Enjeksiyon bu yüksek derecede yenilikçi
yöntem ile ilgili olarak detaylı bir rapor temin etmektedir
(sayfa 14 itibariyle).
“Hava hazneleri ürün güvenliği ve hijyen ile ilgili ciddi gerekliliklere rağmen ekonomik bir biçimde üretilmesi gereken bir
seri üründür.”
Christoph Lhota, ENGEL başkan yardımcısı
10_ENGEL injection-2014
Ambalaj: Maksimum performans için her şey elektronik
ENGEL'in ambalaj iş birimi Friechshafen/Almanya'da tamamı elektronik bir plastik enjeksiyon makinesi sundu.
500 ml'lik yiyecek kapları 2 gözlü bir kalıbı desteklemekte olan bir ­ENGEL e-motion 160'da üretilecektir.
Kalıp içi etiketleme (IML) kapların işaretlenmesi için
kullanılacaktır.
En yeni makine jenerasyonu neredeyse üç saniyenin
altında kalan çevrim sürelerine ve saniyede 500 mm'den
fazla bir enjeksiyon hızına ulaşabilmekte, bunu yaparken
maksimum performansı maksimum enerji verimliliği ile
kombine edebilmektedir. Dirsek kolu ve mil için düşünülmüş olan kapalı sistem her zaman için tüm hareketli
makine parçalarında ideal, temiz bir yağlamayı garanti
etmektedir. Bu da E
­ NGEL'i gıda ambalajları üretimi gibi
düzenli alanlarda ­ENGEL e-motion tipi tercih edilen
makine üreticisi yapmaktadır.
Yüksek performans için hazır:
tamamı elektronik bir ­ENGEL
e-motion makine Friedrichshafen'de yiyecek kapları üretecektir - bunlara JML de dahil.
“ENGEL e-motion serisinin sürekli olarak geliştirilmesi bu makinelerin yüksek performanslı paketleme sanayisi alanındaki
uygulamalarda kurulmasına hizmet etmektedir.”
Kurt Hell, E
­ NGEL ambalaj satış müdürü
Teknik kalıplar: LIM çoklu bileşen proseslerinin verimli kullanımı
Likit silikonun (LSR) işlenmesi ile ilgili ana gereklilik bunun tam otomatik, susuz, düşük çapaklı olması ve ek
işlem gerektirmemesidir. Bir ­ENGEL e-victory 120 combi
plastik enjeksiyon makinesi - bir E
­ NGEL viper lineer
robot ile otomatize edilmiş - ­ENGEL sistem çözümlerinin
gereklilikleri tam olarak yerine getirmekle kalınmadığını,
aynı zamanda LIM çoklu bileşenli proseslerin güvenli
ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağladığını etkileyici bir şekilde gösterecektir. Entegre edilmiş contaları olan akış ölçümü sensör gövdeleri üretilecektir.
­E NGEL tarafından geliştirilmiş ve patenti alınmış ve
sistemde uygulanmakta olan iQ ağırlık kontrolü yazılımı eriyik miktarındaki değişimleri güncel üretim süreci
içerisinde eriyik miktarındaki dalgalanmaları kompanse
etmektedir. E
­ NGEL kolonsuz teknolojisi aynı zamanda
bu uygulamada yüksek proses stabilitesine önemli bir
katkı sağlarken patentli güç dağıtıcısı plaka yüzeyleri
arasındaki kalıba güç temin etmektedir. Hem dıştaki
hem de içteki gözler bu esnada hassas bir şekilde
eşit bir güç ile kapalı tutulmakta, bu da kalıp aşınmasını ciddi şekilde azaltırken ürün kalitesini artırmaktadır.
Bunun en başında kolonsuz makinelerin kalıp alanına
serbest bir şekilde erişilebilmesi en verimli otomasyon
konseptlerine uyum sağlamaktadır.
Bu standın teknik kalıp bölümünde ­ENGEL entegre contalı sensör gövdelerinin üretimini sergileyecektir.
“Servo güçlü enjeksiyon birimlerinin kullanımı ile maksimum
hassasiyeti garanti edebiliriz. Normalde çok küçük enjeksiyon
birimlerinin de içerildiği özel çözümler gerektirmektedir. Bu durumda biz bu ihtiyacı standart bir birim ile karşılayabiliyoruz.”
Leopold Praher, E
­ NGEL elast/LIM satış müdürü
_11
ENGEL injection-2014
ENGEL plus: ENGEL e-flomo kontrolü eline alıyor
Fakuma organizasyonunda ENGEL servis ürünleri ve
optimizasyon gereçleri ile ilgili ismi olan ENGEL plus
hakkında özel bir sunum yapacaktır. Göstergenin ana
kriterlerinden bir tanesi de akıllı kalıp sıcaklığı kontrolüdür. Kompakt sıcaklık kontrollü su dağıtımı sistemi
manuel ayarlar içermektedir ve bir makineye entegre
edilebilmektedir; elektronik gözlem ürün güvenilirliğine
katkı sağlamış ve günümüzde kullanılmakta olan yaklaşık
bin adet yeni makinede proses optimizasyonunu daha
kolay hale getirmiştir. Fakuma 2014 için ENGEL proses
gözleminden proses kontrolüne kadar bir sonraki adımları atacaktır. Yeni geliştirilmiş olan ENGEL e-flomo akış
oranlarını tam otomatik olarak düzenlemeyi ve kontrol
etmeyi sağlayan elektronik kontrol valflerine sahiptir;
ENGEL bunu fuarda canlı olarak sunacaktır.
ENGEL e-flomo proses periyodu boyunca kalıp içindeki sıcaklığı su
basıncının değişken olduğu durumlarda bile sürekli olarak sabit
tutmaktadır. Bu da daha büyük bir verimlilik, proses güvenilirliği
sürekli bir yüksek oranlı üretim sağlamaktadır.
“Kalıp sıcaklığı kontrolünün üretim proseslerinin ve bileşen
kalitesinin üzerinde büyük bir öneme sahip olmasına rağmen
bu konuya biraz fazla dikkat gösterme eğilimindeyiz.”
Wolfgang Degwerth, ENGEL müşteri hizmetleri bölümü başı
ENGEL ve partnerleri: yaslı ve çevre dostu
ENGEL'in yeşil makineleri ve sistem çözümleri Fakuma
2014 boyunca hem ENGEL'in standında hem de birkaç
partner standında görücüye çıkacaktır.
Örneğin Salon A5'te (A5-5312) Kunststoff Institut Lüdenscheid de kolonsuz bir makine ile üretim yapacaktır.
Bir ENGEL victory plastik enjeksiyon makinesi kartvizit kutuları üretmek için kullanılacaktır. Bu uygulama
ile Kunststoff Institut Lüdenscheid ek bir aktif ısıtma
kaynağı olmayan pasif bir yeşil kalıp konseptini tanıtacaktır ve bu konsept yaklaşık 60 °C'lik kalıp duvarı
sıcaklıklarında bile şeritlerin şekillendirilmesini tamamen
sağlayabilmektedir.
Partner katılımcılar olan pi4_robotics ve Impact Coatings, EHLEBRACHT Kunststoff-Technik ile birlikte salon
A1 (stant A1-1205) plastik enjeksiyon prosesinin, yüzey
işlemenin ve işlemenin (kalite güvence de dahil olarak)
kolonsuz bir ENGEL victory plastik enjeksiyon makinesi
kullanılarak nasıl verimli ve yer tasarrufu sağlayan bir
şekilde entegre edilebileceğini gösterecektir.
ROS özellikle kompleks bileşen geometrisi ile ilgili hassas
kalıplama üzerine odaklanacaktır. Tamamen elektronik
bir ENGEL e-motion 200/110 plastik enjeksiyon makine
otomobil soğutma pompalarında kullanılan pervaneleri
salon A5'te (Stant A5-5104) üretecektir.
Kolonsuz teknolojinin – 25. yılı – yıl dönümü internette
www.engelglobal.com/tie-bar-less
12_ENGEL injection-2014
Müşteriye yakın olmak –
sürekli bir meydan okuma
Müşteriye yakın olma gerekliliği artmaktadır. Bu genel
geçer bir ifade gibi görünebilir. Siz bir şirket olarak müşterilerinize ne kadar yakın olmak isterdiniz? Sürekli olarak
müşteriye yakın olmak ise pek çok şey talep etmektedir
ve tekrarlanan ifadeler bunun için yeterli değildir.
“Satış öncesinde” müşteriye yakın olmak müşterinin,
onun sektörünün ihtiyaçlarına vakıf olan ve uygulama
odaklı bir çözümü uygulamaya çalışan profesyonel bir
danışman tarafından yönlendirilmek anlamına gelmektedir. Fakat bu bile hikayenin sonunu getirmeye yetmiyor.
Sürekli büyümekte olan küreselleşme branşa özgü bir
adaptasyonun yanında ilgili bölge hakkında bir fikre sahip olmayı da gerektirmektedir, çünkü farklı ülkelerde
tamamen farklı talepler söz konusu olabilmektedir. Bu
bakış açısına sahip olmak üretim tesisinin müşteriye
yakın bir mesafede bulunması ve ilgili pazarın gerçek
ihtiyaçlarına vakıf olan satış personeli tarafından verilen
özel bir danışmanlık hizmetinin verilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle aynı spesifikasyonlara sahip olan paket çözümler farklı pazarlarda tamamen farklı sonuçlara
neden olabilmektedir.
Küresel pazarlar için iyi bir his
ENGEL tüm dünyada 29 şubeye ve sekiz üretim tesisine
sahiptir, bu da hızlı aksiyonları, profesyonel rekabeti ve
maliyet açısından verimli çözümleri garanti etmektedir.
Bunu elde etmek için pazarlar ve branşa özgü teknik
çözümlerde çok ciddi bir tecrübe gereklidir. Fakat bununla da bitmiyor. Pek çok ürün basit bir fikir ile yolculuğuna başlar. Böyle bir fikri başarıya dönüştürmek
için dinlemek, anlamak yenilikçi yollardan ilerlemek çok
önemlidir. Ve yeni yollardan ilerleyen kişiler uygulama
teknolojisi uzmanlığına ve aynı zamanda da bu hayata geçtiğinde gerekli hassasiyete ihtiyaç duymaktadır.
Üretkenliği ve ekonomik verimliliği olumlu anlamda optimize eden çözümler bulan kişiler müşterileri ikna edip
onları kazanabilir.
Bu da bizi doğrudan “satış sonrası hizmetler”e getirmektedir. Basit ifade etmek gerekirse satış sonrası
maksimum oranda makine ve ürün verimliliği anlamına
gelmektedir. Müşteriye makine üreticisi tarafından bir
çözüm iletilir ve eldeki görev bu çözüm için en yüksek
verimlilik seviyesini garanti etmektir. Bu sadece tek bir
makine için geçerli değildir, entegre üretim proseslerini de kapsamaktadır. Uzun vadeli kullanımda her gün
meyve verecek şekilde bir plastik enjeksiyon makinesine yatırım yapmak için elden geçirilmesi gereken çok
sayıda ayar cıvatası söz konusudur. Makine operatörlerinin mükemmel bir şekilde eğitilmesi, yedek parçaların
hızlı ve küresel bir şekilde monte edilmemiş olması,
makine parkının müsaitliği en yüksek seviyede garanti
edilmelidir - bunlar da bakım sözleşmeleri, yağ bakımı ve
everQ ile edilebilir. Bu da tek bir hedefle bireysel olarak
uyarlanmış çözümler anlamına gelmektedir: makine ve
sistem çözümlerinin en yüksek performansta ve müsaitlik seviyelerinde bakımının yapılması.
Her zaman değişime açık
Bu gereklilikleri yerine getirmek için E
­ NGEL tarafından
kullanılan ürün portföyü ­ENGEL plus'tur. ­ENGEL plus
bilgi transferi, tadilat, danışmanlık ve makine operasyonunun verimliliğini artıran özel ürünler anlamına gelmektedir. Talepler ciddi anlamda ürünün yaşam döngüsü
tarafından kontrol edilmektedir. Plastik bir parçanın raf
ömrü ne kadar kısa ise makine üreticisi temin edilmiş
olan makine çözümünün verimliliğini garanti altına almak
konusunda o oranda esnek olmalıdır, gereklilikler sıklıkla
değişse de bu durum geçerlidir. Bu mevcut olan makinenin sürekli, hızlı ve düşük bir maliyetle yeni talepleri
karşılayabilecek olan yeni bir çözüme “dönüştürülmesi”
anlamına gelmektedir. Örneğin telekomünikasyon alanında bu durum artık altı aydan bile kısa döngülerde
söz konusu olmaktadır.
Makineler, uygulamalar ve otomasyon ile ilgili uzmanlar
sayesinde dikkat çekici bir pazar payına sahip olan bir aile
şirketi olarak ­ENGEL küresel üretim ve satış kapasitelerini
artırmak için yatırım yapmaya devam edecektir. ­ENGEL
tecrübeli çalışanlara ve uzmanlarının sistematik geliştirmelerine güvenmektedir. Bu uzmanlar her gün müşteriye
çok yakın bir alandan hizmet vermektedirler. Sadece bu
sayede müşterilerin ihtiyaçlarını anlayabilmektedirler - bu
hem bugün hem de yarın için gereklidir. Ve sadece bu
yöntemle ­ENGEL her branştaki ve her bölgedeki müşterileri için güvenilir ve yetkin bir partner olabilir.
_13
ENGEL injection-2014
Dolgulu çukur yüzeyler tek adımda
Modern tıp dünyası infüzyon ve transfüzyon tedavileri olmadan şimdiki niteliğinde olmazdı. Hava hazneleri uzun zaman
önce bu uygulamalar için standart ürünler
halini aldı ve bir yandan üretim güvenliği
ve hijyen ile ilgili en yüksek gereklilikleri
karşılarken ekonomik bir şekilde üretilebilirler. Partneri HACK Formenbau ile birlikte ENGEL AUSTRIA içerisine filtre yerleştirilmiş çok bileşenli hava haznelerinin
üretimini tek bir adımda gerçekleştirmeyi
ilk kez bir enjeksiyon makinesi ile başarmıştır. Fakuma 2014'te ENGEL yüksek derecede entegrasyon içeren ve diğer branşlarda da bir trend yaratabilecek olan bu
prosesi müşterilerine sunacaktır.
Hava hazneleri iki farklı malzemeden oluşmaktadır. Bir
delme ucu içeren üst parça daha rijit bir malzemeden
üretilmişken alt parça, aspirasyonu mümkün kılan daha
yumuşak bir malzemeden üretilmiştir. Transfüzyonlar
için ekstra bir filtre eklenmektedir.
Sıra seri üretime geldiğinde mevcut durumda üç aşamalı
bir proses uygulanmaktadır. İlk adım olarak üst ve alt
parçalar ayrı bir plastik enjeksiyon kalıbında çok sayıda
boşluğu olan kalıplar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
Parçalar otomatik olarak kalıptan çıkarılır ve ikinci aşama
olan montaja transfer edilir. Transfüzyon setleri için kullanılacaksa haznenin alt bölümüne bir de filtre eklenir.
Üçüncü proses adımında önceden montajı yapılmış
olan iki parça bir diğer plastik enjeksiyon makinesinde
birleştirilir veya birbirine eklenir ve bir termoplastik conta
14_ENGEL injection-2014
üzerine kalıplanarak ayrılmaz bir şekilde birleştirilirler. Bu
üç proses adımı iki veya üç plastik enjeksiyon makinesi
gerektirmektedir, bir montaj ünitesi ve uygulanıyorsa bir
de yapıştırma istasyonu. Bunun üzerine bir de tutma
aleti, taşıma sarf malzemelerinin stoklanması için harcanan lojistik maliyetler eklenir.
Yeni geliştirilmiş olan üretim prosesi iki hava haznesi
parçasının üretimi ile ilgili plastik enjeksiyon proseslerini,
iki ayrı parçanın tek bir üretim hücresinde birleştirilmesi
ve yapıştırılmasını tek bir üretim hücresinde gerçekleştirmektedir. Fuar sunumu için bir A4 boşluklu kalıbı
kullanılmıştır. Otomasyon bir ENGEL easix çoklu eksenli
olup kontrol birimine tam olarak entegre edilmiş olan
bir robot ile sağlanmaktadır.
Maksimum güvenlik, minimum ayak izi
­ NGEL e-victory plastik enjeksiyon makinesi metodun
E
yüksek verimliliğine katkı sağlamaya devam ediyor. Yatay
servo-elektronik maça pistonları ve yukarıya doğru çıkıntılı servo-indeks şaftları nedeniyle kalıp büyük bir montaj
alanına ihtiyaç duyar ancak uygulaması oldukça düşük
bir kapama gücü gerektirir. ­ENGEL evictory serisi plastik
enjeksiyon makineleri kolonsuz olduklarından çok daha
büyük kalıplar kolonlu ve benzer bir kapama gücü olan
makinelere kıyasla daha rahat bir şekilde monte edilebilir. Bu hava haznelerinin üretimi için oldukça küçük
plastik enjeksiyon makinelerinin kullanıldığı anlamına
gelmektedir. Buna ek olarak kalıpların takma işlemi için
dağıtılması gerekmez.
­ENGEL e-victory bir servo hidrolik kapama ünitesine ve
servo elektronik enjeksiyon ünitelerine sahip bir hibrit
makinedir, bu özellikler yüksek seviyeli hassasiyet ve
tekrarlanabilirliği sağlamaktadır: Hepsinden öte, iki hava
haznesini birleştirilmek üzere kullanılan üçüncü bileşenin
enjeksiyonu hava haznelerinin üretiminde hayati bir unsurdur. Ön kalıplar çukur yüzeyler olduklarından boşluk
basıncı fazla yüksek olduğunda parça deformasyonu
riski söz konusudur, bu da parçaların reddedilmesine
neden olur. iQ weight control yazılımı bunu önlemek
üzere tasarlanmıştır.
Sadece medikal alanı için değil
Anlatılan bütün her şey; yüksek derecede entegre
edilmiş olan proses çoklu bileşenli çukur yüzeylerin
üretilmesinde ihtiyaç duyulan zamanı ve parayı azaltır,
proses güvenilirliğini artırır ve kıyaslandığında çok daha
az üretim alanı işgal eder. Endüstrinin gösterdiği ilgi
oldukça yoğun ve bu ilgi kesinlikle medikal teknoloji
ile sınırlı değil. Genel olarak bu yöntem farklı malzemelerden oluşan ve tamamen sızdırmaz olması gereken
fren sıvısı depoları veya otomobillerdeki yakıt filtreleri
gibi pek çok çukur yüzey için uygundur. Fakuma'da
­ENGEL teknoloji uzmanları potansiyel yeni uygulamalar
için düğmeye basmak üzere hazır bulunacaktır. Hem
­ENGEL e-victory makine serisi hem de kalıp konsepti
hızlı bir büyüme için uygundur.
Entegre edilmiş üretim prosesi
alt parçanın (sağda) ve üst parçanın (solda) plastik enjeksiyonu ve çukur yüzey (ortada) ile
bu iki yarının tek bir adımda
üzerine kaplama yöntemi ile
birleştirilmesini kombine
etmektedir.
_15
ENGEL injection-2014
Hava hazneleri toplamda dört parçadan oluşur: delme uçlu rijit bir uç
parça (ABS), daha yumuşak bir alt parça (PP), bir filtre ve alt ve üst
parçaları ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlayan bir halka (PP).
Proses entegrasyonunun derecesi kalıp üretimi açısından özel bir meydan okuma oluşturmuştur çünkü bu iki
proje partneri bir bileşenin iki yarısını birleştirmek için
kullanılmakta olan geleneksel konseptlerin uygulanması
hatasına düşmek istememişlerdir. Kayar tablalar çevrim
sürelerini artırırken döner tablalar ve çiftli küpler oldukça
karmaşık ve büyük kalıpların ortaya çıkmasına neden
olacaktır. Bu nedenle E
­ NGEL ve HACK tamamen yeni
bir sistem uygulamak konusunda karar vermişlerdir. İki
döner şaftı esas alan bir çekirdek bölüm rotasyon tekniği
kullanmışlardır; ön kalıplar kalıptan kaldırılır 180 derece
döndürülür ve üzerine kalıplama için kalıba yerleştirilir. Alt
ve üst parçaların birbirleri üstüne yerleştirilerek kolayca
birleştirilemediği dikkate alınmalıdır; bundan ziyade alt
parça belli bir oranda üst kalıbın içerisine itilmektedir. Ön
kalıpların 180°’lik rotasyonu esnasında çarpışmalarını
önlemek için çekirdeklerin dönmeden önce lineer bir
hareket gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu da dönen
çekirdeklerin bir bağlantı parçası ile kaldırılması ile elde
edilir.
Filtreler dönen çekirdeklerin ilerlemesinden sonra yerleştirilir, fakat bunun için dönmeleri gerekir. Filtrelerin
dönme işlemi sırasında düşmesini önlemek için bunların alt parça içerisine güvenli bir şekilde sabitlenmesi
gerekmektedir. Hava haznesinin alt parçasının iç çapı
belirleyici bir rol oynamaktadır çünkü filtreler yerlerinde ancak doğru bir pres gücü ile tutulabilirler. Ancak
kapama gücünün çok fazla olmaması gerekmektedir.
Aksi halde filtreler deforme olabilir veya hava haznesini
oluşturan parçalar birlerinden ayrılabilir.
Filtreler aynı anda yerleştirilir, tutucu bir bitmiş parça
setini dönen çekirdeklerin içerisinden alır. ­ENGEL easix bitmiş olan parçaları bunları bir konveyör bandına
yerleştirmeden önce kalite kontrole gönderir.
Genel yüklenici olarak ­ENGEL plastik enjeksiyon makinesini, proses teknolojisini ve otomasyonu tedarik etmiştir.
Hafif ve sürdürülebilir
Üç yıl öncesine kadar Pollmann'ın Jindřichův Hradec
tesisi – A lman ismi Neuhaus ile de tanınır – sadece bir
montaj tesisiydi. O zamandan beri plastik enjeksiyon
proseslerinin oranı dereceli olarak artmıştır, bu da 2.
kuşak tedarikçinin Güney Bohemya'da bulunan tesisine
yönelik taleplerin sürekli olarak artmasını sağlamıştır.
ISO 14.001 çevre yönetimi standardı belgelendirmesi
bundan sonraki kilometre taşlarından bir tanesi olacaktır. Pollmann'ın Karlstein an der Thaya, Avusturya'daki
merkezi söz konusu belgeyi aldığından Çek Cumhuriyeti'ndeki tesisin çevre yönetimi sistemini kurma hazırlıkları
başlamıştır. “Çevrenin korunması ve enerji verimliliği her
yeni projenin odak noktasında yer alan konulardır” diyor
Pollmann Group'ta yatırım ürünlerinin satın alınmasından
sorumlu kişi olan Manfred Jäger. Buradaki zorluk sürdürülebilirliği teknolojik gereklilikler ve maliyet verimliliği
ile bağdaştırabilmektir.
Otomobiller için elektromekanik modüller bu aile işletmesinin üretim portföyündeki odak noktaları arasında
yer almaktadır. Hem Avusturya hem de Çek Cumhuriyeti
tesisinde bütün modüllerin yanında münferit bileşenler
de üretilmektedir. Bu sayısız metal/plastik kompozit ürünün çok sayıda entegre fonksiyon ile bir araya gelmesini
kapsamaktadır, buna örnek olarak sunroof kılavuzları
ve kapı kilitleri gösterilebilir.
“Müşterimiz komple paketleri giderek daha sık sipariş
etmeye başladılar” diyor Jäger. “Bu bileşeni talebe uygun olarak tasarladığımız, kalıbını ürettiğimiz, verimlilik
açısından optimize edilmiş bir proses geliştirdiğimiz
ve üretim hacmini sürekli olarak sipariş edilen parça
sayısındaki artışa göre ayarladığımız anlamına gelmektedir.” Kuzey Ren Westphalia'da bulunan Kiekert von
16_ENGEL injection-2014
Heiligenhaus'ta da aynı durum söz konusu olmuştur.
Kasım 2012'de kapı kilitleri uzmanı şu anda çok sayıda otomobilde kullanılmakta olan yeni nesil kapı kilidi
kutularının geliştirilmesi ve seri üretimi ile ilgili olarak
Pollmann'ı görevlendirmiştir.
İki parçadan oluşan kutuların bir önceki modele göre
yüzde on iki oranında daha hafif olması bekleniyordu.
Bu hedefe fiziksel köpürme sayesinde ulaşılabilmiştir.
Üst parçalar MuCell teknolojisi kullanılarak fiberglass
ile güçlendirilmiş polipropilen malzemeden üretilmiştir.
Pollman tamamen yeni ve tam otomatik iki üretim hücresine yatırım yapmıştır. İki üretim hücresinin de merkezinde bir ­ENGEL duo 500 pico ecodrive özellikli plastik
enjeksiyon makinesi yer almaktadır. Bir ­ENGEL viper
40 lineer robot, sekiz konveyör bandı ve bir otomatik
kutu değiştirme sistemi, parçaları tutmak üzere sisteme
entegre edilmiştir. Her 20 dakikada bir her biri 100 parça
içeren sekiz kutu her bir üretim hücresinin konveyör
bandından gelmektedir.
Alttan kesmelerin güvenilir
şekilde doldurulması
“Sürdürülebilirlik ve verimlilik uzlaşması söz konusu olduğunda MuCell teknolojisi kesinlikle mükemmel tercihtir”
diyor E
­ NGEL AVUSTURYA bölge satış müdürü Werner
Sucharda. ­ENGEL,­ENGEL foammelt adı altında Trexel
tarafından geliştirilmiş olan yapısal köpük kalıp prosesi
MuCell ile ilgili entegre sistem çözümleri sunmaktadır.
MuCell prosesi boyunca plastik eriyiğin içine fiziksel
bir üfleme ajanı olarak basınç altında bir gaz enjekte
edilir. Bu sayede ham madde tüketimi azaltılır ve bileşenin ağırlığı düşer. Bunun yanı sıra eriyiğin akışkanlığı
Soldan sağa: Pollmann International'dan Christan Zwettler ve Manfred
Jäger, ­ENGEL Avusturya'dan Werner Sucharda, Pollmann CZ'den Michael Hauer, Pollmann Avusturya'dan Gerald Hauer, Pollmann CZ'den Petr
Lorenc ve Pavel Kandus.
Kutulardan daha büyük olanı (üstteki resim) ­ENGEL
foammelt teknolojisi kullanılarak üretilmektedir.
artırılarak tüm köşelerin ve alttan kesmelerin de dolması
sağlanır. “Kapı kilidi kutusu talepkar bir üç boyutlu parçadır” diyerek açıklama yapıyor Pollmann plastik enjeksiyon proseslerinin içerideki yer değişimi sorumlusu
ve aynı zamanda proje ekibinin bir üyesi olan Gerald
Hauer. “­ENGEL foammelt sayesinde çok sayıdaki alttan
kesmeye rağmen oldukça stabil bir proses elde ettik.”
Projenin tamamı için tek bir ilgili kişi
8-gözlü kalıplar hem alt hem de üst parçaların üretimi
için kullanılır ve her bir çevrimde dört sağ ve dört sol
parça üretilir. Plastik enjeksiyondan sonra E
­ NGEL viper
40 robotu sekiz parçanın tümünü tek seferde çıkartır
ve bunları ilgili konveyör bantlarına yerleştirerek gerekli
ayrıştırmayı yapar.
Pollman üretim hücresinin temin edilmesinde ­ENGEL'i
genel yüklenici olarak tayin etmiştir. Plastik enjeksiyon
makinesi, proses teknolojisi ve otomasyon dışında söz
konusu hizmet paketi aynı zamanda bir soğutma sisteminin ve diğer tedarikçilerden sağlanan bir kalıp izleme
sisteminin entegre edilmesini de içermektedir. “Toplamda ­ENGEL makinesinin kontrol ünitesi altı farklı üretim
hücresi bileşeninin parametrelerini kontrol etmektedir”
diyerek vurguluyor Pollmann CZ Fabrika Müdürü Michael Hauer. “Bu bize üretim hücresinin operasyonunu
belirgin ölçüde kolaylaştırma imkanı sağlamaktadır.”
Manfred Jäger için önemli olan bir diğer husus ekipmanın tamamını tek bir üreticiden temin etmenin sağladığı
rahatlıktır. “Tek bir ara yüz var. Bu projenin tamamı için
tek bir ilgili kişinin sorumlu olması, projenin gerçekleştirilmesinin daha az zaman alıcı olması ve büyük satın alma
hacminin daha avantajlı satın alma koşulları sağlaması
anlamına gelmektedir.” Kiekert kapı kilidi kutuları ile ilgili
üretim hücresi altı aydan sadece biraz daha uzun bir
süre içerisimde tasarlanmış, üretilmiş, optimize edilmiş
ve tanıtılmıştır. Aynı zamanda tamamen yeni bir üretim
salonu inşa edilmiştir.
Aynı zamanda altyapı maliyetlerini düşürür
2013 sonbaharından bu yana iki yeni tesisten bir tanesi
seri üretime başlamıştır, ikincisi bu sonbaharda işletmeye alınacaktır. Bu yeni çözüm sadece ürün kalitesi ve proses istikrarı açısından hedefleri karşılamakla
kalmıyor. Detaylandırılmış enerji konsepti sayesinde
sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerin üzerine bile çıkmıştır.
“Planlanmış olandan %40 daha küçük bir havalandırma
sistemi kullanabildik” diyor Pollmann Tesis ve Çevre
Yönetimi Müdürü Christian Zwettler. Bu büyük ölçüde
­ENGEL servo hidrolikleri sayesinde başarılmıştır. “Ecodrive artık bizim için bir standart halini aldı. Birkaç makinenin ölçülmüş değerlerini karşılaştırdık ve ortalama
olarak %58 oranında bir enerji tasarrufu elde ettiğimizi
tespit ettik.”
Çevreci teknolojiler alanında bir uzman olarak Christian
Zwetter her türlü yeni projeye en başından itibaren dahil olmaktadır. Onun amacı hem enerji tüketimini hem
de atık ısı oranını mümkün olduğunca düşük tutmaktır.
Önlenemeyen atık ısı geri kazanılıp ısıtma amaçları için
kullanılmaktadır. Üretim hücresinin soğutma sistemi de
tesisin teknolojisine entegre edilmiştir. “Bu önlemler sayesinde enerji ve birkaç yüz bin Euro tutarında altyapı maliyetinden tasarruf ettik. “Böylesine kapsamlı bir
paketi sunmak her makine üreticisinin sağlayabileceği
bir hizmet değildir.”
_17
ENGEL injection-2014
Sürekli kaliteye geçiş yapmak
Salınımlı köprü Braun 5 serisi tıraş makinelerinin
önemli bir fonksiyonel parçasıdır.
Her bir çevrimde sürekli olarak yüksek kalitede kalıp parçaları üretebilmek her bir plastik
enjeksiyon makinesi üreticisinin amacıdır. iQ ağırlık kontrol proses kontrolü bu hedefi
ulaşılabilir kılmaktadır.
Üst dudak, çene ve yanakları aynı hassasiyet ile tıraş
edebilmesi için oynar başlığın esnek bir şekilde hareket
edebiliyor olması gerekmektedir. Braun 5 ve 7 serisi
elektrikli tıraş makinelerinde motor hareketi salınımlı bir
birleştirici parça ile lineer bir harekete dönüştürülmektedir. 0.3 ve 1.5 mm arasında değişen et kalınlığı ve 4
cm boyundaki bir akış yolu ile güçlendirilmemiş polifenilsülfon (PPS) malzemeden üretilmiş olan bu salınımlı
birleştirici parçalar Almanya'da bulunan Walldürn tesisinde Procter & Gamble Manufacturing GmbH'nın Braun
plastik enjeksiyon makinelerinin üretmekte olduğu en
zorlu parçalardan bir tanesidir.
İlgili tesis Procter & Gamble Group içerisinde hassasiyeti
yüksek fonksiyonel bileşenler için bir uzmanlık merkezidir. Çok küçük küsuratlı üretim toleransları görmek
burada oldukça olağandır. 3, 5 ve 7 serisi elektrikli tıraş
makineleri ve epilasyon aletlerinin tüm serileri Braun'un
plastik enjeksiyon, montaj ve paketleme proseslerini
kombine ettiği Walldürn tesisinde üretilmektedir. “Her
gün A lmanya gibi yüksek bir ücret düzeyine sahip olan
bir ülkede rekabetçi bir şekilde üretim yapabildiğimizi
yeniden kanıtlamak zorundayız” diyerek vurgu yapıyor
Walldürn üretim planlama sorumlusu Frank Breuning.
“Bu nedenle bizim zorluğumuz her zaman için teknolojinin bir adım önünde olmaktır.”
Aynı döngüde ayar noktası
sapmalarını telafi etmek
Prosesler sürekli olarak izlenmektedir. Ürün kalitesini ve
verimliliği geliştirmeye devam ederken fireleri ve çevrim
sürelerini düşürmek için Braun sürekli olarak yeni üretim
ekipmanlarına ve yenilikçi proses teknolojilerine yatırım
18_ENGEL injection-2014
yapmaktadır. Örneğin bu plastik enjeksiyon uygulayıcısı
tüm dünyada ­ENGEL AVUSTURYA tarafından geliştirilen ve patenti alınan iQ weight control proses kontrol
sistemini devreye alan ilk şirketlerden bir tanesidir. iQ
weight ile donatılmış ilk kolonsuz E
­ NGEL e-victory plastik enjeksiyon makinesi Kasım 2012'de satın alınmıştır.
1.600 kN'lik kapama gücü ikinci bir enjeksiyon ünitesi ile
daha büyük ölçekli olan bu makine yeni yazılımı bir dizi
farklı ürün ile test etmek üzere bilinçli olarak seçilmiştir.
“En iyi sonuçları salınımlı köprüler ile elde ettik”, diyor
Braun Walldürn Proses Teknolojileri Grup Lideri Jürgen
Morschek yapılan karşılaştırmalı testleri özetlerken. “İnce
duvarları ve uzun akış yolları ile iQ weight control için
biçilmiş kaftandır.”
Elektrikli kontrol üniteleri olan plastik enjeksiyon makinelerinde iQ weight control enjeksiyon prosesi boyunca vidalama pozisyonlarındaki basınç profilini gerçek
zamanlı olarak analiz eder ve ölçülen değerleri referans
bir döngü ile online olarak karşılaştırır. Bunu baz alarak sistem enjekte edilen eriyik hacminde ve malzeme
akışkanlığında derhal tespit edilebilecek olan ve değişikliklere izin veren bir dizi yeni proses parametresi
hesaplar. “Ayar noktasında sapmalar söz konusu olduğunda sistem derhal tepki verir ve otomatik olarak
çevrim süresini etkilemeden, henüz aynı dozaj içerisindeyken yeniden ayar yapar”, ­ENGEL Deutschland
Technologieforum Stuttgart'ta satış mühendisliği yapan
Falk Boost'un da dediği gibi. Bu enjeksiyon profilinin
ve değişim noktasının her çevrimde bu çevrime özel
olarak optimize edildiği, boşluk dolgusunun enjeksiyon
öncesi basıncına geçildiğinde sabit tutulması anlamına
gelmektedir. “Bu proses dalgalanmalarının ürün kalitesi
üzerinde yarattığı etkileri gidermeye yardımcı olmakta
ve ıskartaları azaltmaktadır” diyor Boost.
Soldan sağa: Braun'dan Jürgen Morschek, Peter Mechler ve Frank Breunig, E
­ NGEL Deutschland Technologieforum Stuttgart'tan.
Braun salınımlı köprü parçalarını üretmek için 4 boşluklu. Enjeksiyon noktası merkezde yer alır ancak, boşluğu doldurmak et kalınlığındaki çeşitli dalgalanmalar ve
değişiklikler nedeniyle önemsiz olmanın çok dışındadır. Salınımlı köprü parçalarının üretiminde ıskartalara
neden olan iki ana sebep vardır: birincisi yetersiz bir
dolgusu olan parçalar ve ikincisi de dozaj hacminin
çok yüksek olması durumunda ortaya çıkan çarpılmalar çünkü bu durumda parçalar çıkarma esnasında
bloke eder.
Bu durum proses iyileştirme uzmanlarının yıllar içerisinde
salınımlı köprülere birkaç kez odaklanmasına neden
olmuştur. Hidrolik enjeksiyon üniteli bir makineden bir
elektronik enjeksiyonlu plastik enjeksiyon makinesine
geçiş yapılarak nihayetinde ıskartaların oranı %1'in de
altına düşürülmüştür. Ancak bu başarı zaman tüketen
ve pahalı yüzde 100 kontrolleri hiçbir şekilde gereksiz
hale getirmemektedir. “Başlıca sorunlardan bir tanesi
hammadde lotlarındaki dalgalanmalardır” Operasyon
Departmanı Müdürü Peter Mechler'in de vurguladığı
gibi. “Üretici tarafından garanti edilen toleranslar ince
duvarlı uygulamalar için çok yüksektir.”
Ağırlık istikrarı yüzde 85 oranında
iyileştirilmiştir
Salınımlı köprülerin üretiminde iQ weight control'ün etkisinin tespit edilmesi için gereken veri çeşitli test serileri
kapsamında elde edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bunlar
Mosbach Almanya'da bulunan Baden-Württemberg
DHBW Çiftli Üniversitesinde görev yapan Süleyman Akseven'in bir projesinin parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
Tam olarak aynı koşullar altında salınımlı köprüler bir
­ENGEL e-victory plastik enjeksiyon makinesinde iQ-weight control kullanılarak ve kullanılmayarak üretilmiştir.
Her durumda 30 doz örnekleme yapılmıştır ve her bir
bileşen üç ondalık hassasiyetinde tartılmıştır. Her iki
durumda da minimum doz ağırlığı 5.196 g iken maksimum ağırlıkta ciddi farklılıklar söz konusuydu. iQ weight
control kullanılmadığında bazı parçalar 5.216 g civarında
tartılmıştır. iQ weight control kullanıldığında tartılan en
ağır parçanın ağırlığı 5.199 g idi. Bu yazılım sayesinde
ağırlık dalgalanmaları 0.02 g'dan 0.003 g seviyesine
düşürülmüştür. Bu %85 oranında bir ağırlık istikrarı
iyileştirmesi anlamına gelmektedir. Bütün parçalar bir
mastar kullanılarak manuel olarak kontrol edilmiştir. Eğer
parçaların %0.1'i iQ weight control olmayanlardan idiyse,
bu bileşen için ıskartaların oranını %0.047'ye, yarıdan
daha azına düşürmek mümkün olmuştur.
“Test serilerinin sonuçları kesin ve tekrarlanabilir niteliktedir” diyor Frank Breunig. “Şimdi %0.047'lık ıskarta
oranı ile tamamen hoşnut durumdayız. Bunu baz alarak
kalite kontrol giderlerini düşürmeyi başarabildik ve bu
sayede üretim prosesinin verimliliğini artırabildik.”
Her bir bileşen için Braun ayrı bir ihtiyaca uygun proses
ve kalite kontrol çözümü geliştirmektedir. Dahili kalıp
basıncı sensörleri ve kameralar da kullanılmaktadır. “iQ
weight control artık proses kontrol stratejimizin bir diğer modülü halini aldı” diyor Breunig. “Bundan sonraki
hedefimiz bu yazılımı dahili kalıp basıncı algılaması ile
kombine etmektir. Bu bize bazı ürünler için daha yüksek
bir iyileştirme potansiyeli sağlayacaktır.” iQ weight control'ün güncel versiyonu bunun için hazır durumdadır.
Yenilikçilik sayesinde başı çekmek
Yenilikçi teknolojiler ile rekabetçi bir avantaj elde etmek Braun'un girişiminin değişmez bir parçasıdır. Örnek olarak, Walldürn'deki Barun tesisi ­ENGEL'in kolonsuz teknolojisini ilk uygulayan tesisler arasındadır.
“Mekanik anlamda oldukça karmaşık olan ve güncel olarak ihtiyacımız olan dozaj ağırlığına göre oldukça
büyük ölçekli olan çok sayıda kalıbımız var. Kolonsuz plastik enjeksiyon makineleri bunun için mükemmel
bir çözüm sunmaktadır. Kalıp ayarı için erişim mükemmeldir, solenoidler ve diğer tüm besleme bağlantıları
tam olarak ihtiyaç duyuldukları yere yerleştirilebilmektedir. Bu kalıbı oldukça hızlı bir şekilde ayarlayabildiğimiz anlamına gelmektedir.” diyor üretim planlama sorumlusu Frank Breunig. “Stabiliteye ve plaka
paralizasyonuna tam olarak güvenebileceğimizi biliyoruz.” Bugün, bu tesiste bulunan 70'den fazla plastik
enjeksiyon makinesinden sadece 15 tanesi kolonlu yapıya sahiptir.
_19
ENGEL injection-2014
­E NGEL Injection_tr/ndes/09-2014
years | tie-bar-less
Innovation knows no bounds
Only those who have a clear view can see new ways. That’s why we at ENGEL are always open
to new ideas. We welcome inventive thinking in the plastics industry – in the shape of injection
moulding technology that gives your imagination free rein. It’s been 25 years since the launch
of the ENGEL victory, the injection moulding machine with the revolutionary tie-bar-less design
that allows limitless innovation. Free yourself from the conventional, and do the impossible.
Visit ENGEL at Fakuma 2014 | Hall A5, stand 5204
www.engelglobal.com
Download

Dolgulu çukur yüzeyler tek adımda