Ad
Soyad
Y. İslam
GÜMÜŞ
Buğlem F.
PAÇACI
Kübranur
AĞTAŞ
M. Yusuf
AĞTAŞ
M. Yiğit
KELLE
S. Öykünur
İKİNCİ
Medine
ÇARKÇI
Atakan
PAÇACI
H. Mikail
ZİLİF
Beyzanur
ÖZGER
Rabia Ecren
PAÇACI
İshak
YAVUZ
Ö. Faruk
PAÇACI
M. Akif
DURNA
Fatma
UÇAR
8- Oyunlarla çizgisel çalışmalar
yapmaktan haz alır.
7- Değişik malzemeler arasında görsel
ilişki kurar
6- . Beğenilerdeki farklılığa saygı
duyar.
5- Duygu, düşünce ve izlenimlerini
çeşitli görsel sanat teknikleriyle
ifade eder.
4- Doğada gezi yoluyla edindiği
izlenimlerini paylaşır.
3- Renkleri karıştırarak renk
zenginliğini keşfeder.
2- Ulusal kültürü yansıtan ve
tanıtan görsel çalışmalar yapar.
1- Görsel çalışmalarında “uzunkısa”, “büyük-küçük”,
“kalın-ince” unsurları kullanır.
GÖRSEL SANATLAR
(II.DÖNEM)
Belinay
KARABULUT
M.Akif
PAÇACI
İlknur YILDIZ
Rukiye
PAÇACI
Enes
İNANOĞLU
Merali
BALKIŞ
Filiz BALKIŞ
Melek
SAĞIROĞLU
Sena Ece
BAŞBUĞA
Zeynep
Nida Nur
DURNA
Oğuz Kaan
KANATSIZ
Necmettin TÜRKERİ
1/A Sınıf Öğretmeni
4: Kazanım tamamen elde edildi.
3: Ufak eksikliklerle kazanım elde edildi.
2: Kazanımın elde edilmesinde büyük eksiklikler var.
1: Kazanım elde edilemedi.
Puanlama =
Aldığı Puan
X 100
Alabileceği En Yüksek Puan
0-44
45-84
85-100
GELİŞTİRİLMELİ
İYİ
ÇOK İYİ
Ad
Soyad
Y. İslam
GÜMÜŞ
Buğlem F.
PAÇACI
Kübranur
AĞTAŞ
M. Yusuf
AĞTAŞ
M. Yiğit
KELLE
S. Öykünur
İKİNCİ
Medine
ÇARKÇI
Atakan
PAÇACI
H. Mikail
ZİLİF
Beyzanur
ÖZGER
Rabia Ecren
PAÇACI
İshak YAVUZ
Ö. Faruk
PAÇACI
M. Akif
DURNA
9- Atatürk ile ilgili düzeyine uygun
şarkılar söyler.
8- Müzik çalışmalarını sergiler.
7- Çevresindeki müzik etkinliklerine
katılır.
6- Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik
etkinliklerine katılır.
5- Dinlediği/söylediği okul
şarkılarının sözlerine uygun
hareketler oluşturur
4- Atatürk ile ilgili belli başlı
şarkıları tanır.
2- Ortama uygun müzik dinleme
3- ve yapma kurallarını bilir.
1- Basit ritmik yapıdaki ezgileri
harekete dönüştürür.
MÜZİK(II.DÖNEM)
Fatma UÇAR
Belinay
KARABULUT
M.Akif
PAÇACI
İlknur YILDIZ
Rukiye
PAÇACI
Enes
İNANOĞLU
Merali
BALKIŞ
Filiz BALKIŞ
Melek
SAĞIROĞLU
Sena Ece
BAŞBUĞA
Zeynep Nida
Nur DURNA
Oğuz Kaan
KANATSIZ
Necmettin TÜRKERİ
1/A Sınıf Öğretmeni
4: Kazanım tamamen elde edildi.
3: Ufak eksikliklerle kazanım elde edildi.
2: Kazanımın elde edilmesinde büyük eksiklikler var.
1: Kazanım elde edilemedi.
Puanlama =
Aldığı Puan
X 100
Alabileceği En Yüksek Puan
0-44 GELİŞTİRİLMELİ
45-84 İYİ
85-100 ÇOK İYİ
Download

GÖRSEL SANATLAR (II.DÖNEM)