mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/072
26.12.2015
Konu: Yeni Nesil ÖKC’ lerin Kaydı, Satışı ve Benzeri İşlemlerin Elektronik
Ortamda Yürütülmesine Dair VUK Tebliği Yayınlandı.
25.12.2015 Tarih ve 29572 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 465 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği’nde yeni nesil ödeme kaydedici cihazların Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi
Sistemine (GİB BS) kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin
elektronik ortamda yürütülmesine dair belirlenen usul ve esaslara ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.
Ayrıca Tebliğ ile elektronik ortama alınan; 3100 sayılı Kanuna tabi mükelleflerin daha önce
vergi dairesine gitmek suretiyle gerçekleştirdikleri, ÖKC kullanmakla yükümlü olduklarına dair
izin yazısı alma, alınan cihazı vergi dairesine kayıt ettirme, ÖKC levhası alma, kullanılan
cihazın bir başkasına devri veya hurdaya ayrılması gibi nedenlerle kaydını sildirme gibi
işlemler de uygulamadan kaldırılmıştır.
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.yontemymm.com.tr/Doc/465_Noluvuktebligi.pdf
(Kullanmış olduğunuz işletim sistemi nedeniyle linke tıklayamıyorsanız, lütfen linki kopyalayıp internet
tarayıcınıza yapıştırınız)
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No:147 K.5 D.503 Alsancak/İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0271) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-072 Yeni Nesil ÖKC` lerin Kaydı, Satışı ve Benzeri İşlemlerin