© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
1
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Programı
Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK
0 505 772 44 46
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
2
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
3
4
Kanunlarımız
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
5
Zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkındaki 3573 sayılı
Kanun 1939 yılında yayınlanmıştır. Bu kanunun bazı hükümlerinin
değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun değişikliği, 8
Mart 1995 tarih ve 22221 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Daha sonra
4086 sayılı Kanun ile ilgili 3 Nisan 1996 tarih ve 22600 sayı ile Resmi
Gazete' de zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılmasına dair
yönetmelik yayımlanmıştır. Halen yürürlükteki 4086 sayılı Kanun ile;
Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 km. mesafede zeytinyağı
fabrikası hariç zeytinliklerin vejetatif ve generatif gelişmesine mani olacak
kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.
Ancak bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal
sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Bakanlığın iznine bağlıdır. Zeytinlik
sahaları daraltılamaz. Ancak belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik
sahalarının imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal
tesisler dahil toplam yapılaşma zeytinlik alanın %10'unu geçemez.
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
6
Orman sınırları dışında bulunan ve devletin hüküm ve tasarrufunda olan
yabani zeytinlik, antepfıstığı ve her nevi sakız nevileri ile orman sınırları
dışında olup da 17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun kapsamında
bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli fundalık ve makiler Bakanlıkça
tespit edilip haritalanır.
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
7
Tespit edilen alanlarda gerekli temizlemeyi yapıp zeytin dikim alanları meydana
getirecekler, arazinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirine başvururlar.
Kabul görenlerden yükümlülük belgesi alınır. Beş yıl süre ile taşınmazın
gayesine uygun olarak kullanıldığı Bakanlıkça tespit edilenlere, mahallin en
büyük mülki amiri tarafından tapuları verilir. Zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin
dikim alanlarının tespiti, zeytin dikim ve yetiştirilmesinin teşviki ile verimin
arttırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün elde etmekte masrafları
azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli kolaylıkları sağlar.
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
8
DERS NOTLARI SÜREKLİ YENİLENMEKTEDİR.
LÜTFEN DAHA ÖNCE İNDİRDİĞİNİZ DERS
NOTU VAR İSE
ONUN İLE SAYFADAKİ
DERS NOTUNUN TARİHLERİNİ
KARŞILAŞTIRINIZ VE
YENİ TARİHLİ OLAN DERS NOTUNU TERCİH
EDİNİZ.
NOTLARDA HATALI ve
EKSİK BİR YER GÖRDÜĞÜNÜZDE LÜTFEN
BİLDİRİNİZ.
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
9
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU
Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi
Programı
Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK
0 505 772 44 46
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
© zeytinist
[email protected]
www.mucahitkivrak.com.tr
27.12.2015
10
Download

Zeytincilik ile ilgili Kanunlarımız