3 Ekim 2014
Sevgili öğrencimiz;
2014 - 2015 Eğitim - Öğretim yılı itibariyle Üniversitemiz MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ’ nde
Ek Kontenjan ile , Yükseköğrenim görme hakkını kazandığınız için sizi en içten sevgilerimle
kutluyorum.
Üniversitemizde kayıtlar 13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
Kaydınıza ilişkin olarak; zamanınızı verimli kullanmak açısından ek’te yer alan açıklamaları
dikkatlice okumanız ve gerekli belgeler ile birlikte belirtilen tarihlerde Üniversitemizde
bulunmanız yeterli olacaktır.
Başarınızdan dolayı sizi ve ailenizi tekrar kutlar, başarınızın devamını dilerim.
Prof.Dr.Oral ERDOĞAN
REKTÖR
KAYIT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
KAYITLAR: 13-15 Ekim 2014 tarihlerinde saat ( 09:30-17:00) saatleri arasında Piri Reis Üniversitesi
Tuzla- İstanbul’da yapılacaktır.
I.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Kayıt için gerekli belgeler EK-A’da, doldurulması gereken form EK-B’de gösterilmiştir. Kayıt
işlemlerini tamamlayan öğrencilerimize “ Öğrenci Belgesi” verilecektir. Kesin Kayıt işlemlerinden
önce internet sayfamız üzerinden ön kayıt yapılması ve çıktı alınarak getirilmesi
gerekmektedir.
II.
EĞİTİM ÜCRETİNİN ÖDENMESİ VE İLGİLİ BELGELER:
A) Vadeli Öğrenim Ücreti İstemeyenler İçin :
EK-C/2 de gösterilen Yıllık Öğrenim Ücreti, peşin veya 6 taksitte ödenebilecektir. Taksitli ödemeler,
GARANTİ BANKASI Tuzla Sahil şubesinde açılacak Kredili Mevduat Hesabı ile veya bonus özellikli
kredi kartları, İş Bankası Maksimum Kredi Kartı, Yapı Kredi World Kart ve Akbank Axess Kart ile
yapılabilecektir.
Kredili Mevduat Hesabı açılabilmesi için Garanti Bankası tarafından istenen
belgeler EK-C’de açıklanmıştır. İlk taksit peşin olarak alınacaktır.
Kredili Mevduat açılarak
Üniversite ile Ödeme Planı ve Kredi kartı ile taksitlendirme yapılabilmesi için (Peşin ödemeler hariç)
ödemeyi yapacak kişinin de mutlaka üniversitede olması gerekmektedir.Kayıt süresince banka şubesi
Üniversite içinde hizmet verecektir.
B) Mezun Olduktan Sonra Ödenmek Üzere Vadeli Öğrenim Ücretini İsteyenler İçin :
Vadeli Öğrenim Ücreti alarak kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizin Üniversitemiz web sayfasında
bulunan (http://www.pirireis.edu.tr/vadeli-ogrenim) Vadeli Öğrenim Ücreti Başvuru Formu’nu
eksiksiz olarak doldurup EK-E’de belirtilen evrakları da tamamlayarak Üniversitemizde hazır
bulunmaları gerekmektedir. Vadeli Öğrenim Ücreti Başvurusu Cevabı ile bildirilen oran dışında kalan
eğitim bedeli ve KDV’si için yapılacak ödemeler 6 taksitte ödenebilecektir. Bu miktara ait taksitli
ödemeler GARANTİ BANKASI Tuzla Sahil Şubesinde açılacak Kredili Mevduat Hesabı ile veya bonus
özellikli kredi kartları, İş Bankası Maksimum Kredi Kartı, Yapı Kredi World Kart ve Akbank Axess Kart
ile yapılabilecektir. Kredili Mevduat Hesabı açılabilmesi için Garanti Bankası tarafından istenen
belgeler EK-C’de açıklanmıştır. Kredili mevduat hesabı açılarak Üniversite ile Ödeme Planı
yapılabilmesi ve kredi kartı ile taksitlendirme yapılabilmesi için (Peşin ödemeler hariç) ödemeyi
yapacak kişinin de mutlaka üniversitede olunması gerekmektedir.Kayıt süresince banka şubesi
üniversite içinde hizmet verecektir.
III. İNGİLİZCE YETERLİLİK (MUAFİYET) SINAVI ve SEVİYE TESPİT SINAVI İLE İLGİLİ
BİLGİLER:
Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı ile ilgili ön değerlendirilmeleri iki aşamada gerçekleştirilecektir.
1.
İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavı (İYS): Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitiminden muaf
tutulabilmeleri için İYS’ye girmeleri gerekmektedir. Sınav 16-17 Ekim 2014 tarihlerinde iki gün
sürecek olup saat 10.50 de başlayacaktır. Öğrencilerin en geç saat 08.45 de üniversitede
bulunmaları gerekmektedir. İYS’ye girmek isteyen öğrencilerin EK- D’deki formu doldurup
kesin kayıt esnasında Öğrenci İşleri Müdürlüğü bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. İYS’na
girme zorunluluğu yoktur.
2.
İngilizce Seviye Tespit Sınavı (İSTS): Bu sınav, Öğrencilerin İngilizce hazırlık eğitimine
başlamadan önceki İngilizce seviyelerini tespit amacı ile düzenlenmektedir. İSTS’ye girmek
zorunludur. Sınav 16 Ekim 2014 Perşembe günü saat 09.00 da başlayacaktır. Öğrencilerin en
geç saat 08.45 da üniversitede olmaları gerekmektedir. Önemli bir nedenle sınava giremeyenlerin
derslere başlayacağı düzey İngilizce Bölüm Başkanlığınca belirlenecektir.
IV. OKULUN AÇILIŞI İLE İLGİLİ BİLGİLER
Üniversitemizde 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılına 8 Ekim 2014 günü başlanacak, açılış töreni ise 14
Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır.
EK-A
2014 / 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
- ÖSYM TARAFINDAN GÖNDERİLMİŞ OLAN SINAV SONUÇ BELGESİNİN İNTERNET ÇIKTISI
-LİSE DİPLOMASI VEYA MEZUNİYET BELGESİNİN ASLI
-SON ALTI AY İÇERİSİNDE , BAŞI AÇIK, ADAYI KOLAYLIKLA TANITABİLECEK ŞEKİLDE ÖNDEN
ÇEKİLMİŞ 12 ADET 4,5 CM X 6 CM FOTOGRAF
-NÜFUS CÜZDANI ARKALI ÖNLÜ FOTOKOPİSİ
-ASKERLİK BEYANNAMESİ
-SABIKA KAYDI BEYANNAMESİ
-İKAMETGAH BEYANNAMESİ
-ÖĞRENİM ÜCRETİNİN (İLK TAKSİTİNİN) ÖDENDİĞİNE DAİR DEKONT
-KESİN KAYITTA BÜTÜN BELGELERİN EKSİKSİZ OLARAK TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
AKSİ TAKDİRDE ÖĞRENCİ KAYIT HAKKINI KAYBEDECEKTİR.
Sorularınız için;
Telefon Numaralarımız;
Öğrenci İşleri Müdürlüğü 0216 581 00 50 / 1462-1263-1689-1202-1469
Mali İşler Müdürlüğü 0216 581 00 50 /1240-1211-1454-1686-1694
ve Mail adresimiz ;
[email protected]
T.C.
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
ÖĞRENCİ NUMARASI*:
YÜKSEKOKUL-BÖLÜM ADI:
ADI SOYADI:
T.C.KİMLİK NO:
YERLEŞTİĞİ PUANI:
BİTİRDİĞİ LİSE:
ÖĞRENİM ALANI(SAY,SÖZ,EA)/BÖLÜMÜ
BAŞKA BİR FAKÜLTEDEN AYRILDIMI:
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER:
ASKERLİK ŞUBESİ:
CİNSİYETİ:
DOĞUM TARİHİ(GÜN-AY-YIL):
DOĞUM YERİ:
MEDENİ HALİ:
ÖĞRENCİNİN KAN GRUBU:
ÖĞRENCİNİN E-POSTA ADRESİ:
ÖĞRENCİNİN İLETİŞİM ADRESİ:
BABA ADI:
BABANIN ÖĞRENİM DURUMU:
BABANIN MESLEĞİ:
AYLIK KAZANCI:
ANNE ADI:
ANNENİN ÖĞRENİM DURUMU:
ANNENİN MESLEĞİ:
AYLIK KAZANCI:
MASRAFLARIN KİM TARAFINDAN
KARŞILANDIĞI:
AİLENİN İLETİŞİM ADRESİ:
TEBLİGATLARA ESAS OLACAK ADRES:
AİLENİN EV TEL NO:
BABANIN CEP TEL NO:
ANNENİN CEP TEL NO:
ÖĞRENCİNİN CEP TEL NO:
ÖĞRENCİNİN KİMİNLE KALACAĞI
ÖĞRENCİNİN KALACAĞI ADRES
ÖNEMLİ NOT:Her türlü tebligat,Üniversiteye kayıt sırasında bildirilen tebligat adresine yapılır.Adresini değiştiren öğrencinin adres değişikliğini derhal
Öğrenci İşleri Müdürlüğü'ne yazılı olarak bildirmesi gerekir. Aksi taktirde taahütnamede gösterilen adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.
Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu ve bunlardan doğacak sorumluluğu kabul ettiğimi beyan ederim.
* Kayıt Bürosu tarafından verilecektir.
......./2014
ADI SOYADI:
İMZA:
EK-C
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİNİ
GARANTİ BANKASI’NDA KREDİLİ MEVDUAT HESABI AÇARAK
ÖDEYECEK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Maaş müşterimiz ise;

Nüfus Cüzdanı: Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı
SGK Emeklisi ise;


Nüfus Cüzdanı: Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı
Adres Belgesi: Adres Kayıt Sistemi (AKS)’nde kaydı bulunanlardan adres belgesi talep edilmemektedir. AKS kaydı
bulunmaması halinde güncel adresinizi gösteren İkametgah Senedi veya son 12 aydan birine ait sabit telefon,
doğalgaz, elektrik, su, ADSL, Digiturk, Kablolu Tv faturası veya e-faturalardan biri talep edilmektedir.
Maaş müşterimiz veya SGK Emeklisi değilse;


Nüfus Cüzdanı: Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı
Adres Belgesi: Adres Kayıt Sistemi (AKS)’nde kaydı bulunanlardan adres belgesi talep edilmemektedir. AKS kaydı
bulunmaması halinde güncel adresinizi gösteren İkametgah Senedi veya son 12 aydan birine ait sabit telefon,
doğalgaz, elektrik, su, ADSL, Digiturk, Kablolu Tv faturası veya e-faturalardan biri talep edilmektedir.
 Gelir Belgesi: Çalışma şeklinize göre gereken gelir belgesi aşağıdaki gibidir.
 Ücretli Çalışan ise;
Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no,
aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış
gelir yazısı ile imza sirküleri
 Özel Sandık veya Yurtdışı Emeklisi ise;
Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka
Hesap cüzdanı
 Şahıs Şirketi Sahibi ise;
Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti
 Sermaye Şirketi Ortağı ise;
Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 Kira Geliri Sahibi ise;
Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski
olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge
 Faiz Geliri Sahibi ise;
Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi
 Çiftçi ise;
Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi
EK-C/1
2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİ ALMAYAN MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİ İÇİN
KDV DAHİL TUTARLAR (25.920,00-TL)
PEŞİN
(%5İNDİRİMLİ)
TAKSİTLİ ÖDEME
BURSSUZ
24.624,00 TL
25.920,00 TL
4.320,00 TL
(6 ay)
10% (KIZ ÖĞRENCİ)
22.161,60 TL
23.328,00 TL
3.888,00 TL
(6 ay)
50%
12.312,00 TL
12.960,00 TL
2.160,00 TL
(6 ay)
BURS ORANI
AYLIK
ÖDENECEK ÜCRET
Ödeme Tarihleri: GÜZ YARILI: Birinci taksit; kayıt için geldiğiniz gün nakit olarak alınacaktır.
Diğer Taksitler; 7 Kasım, 7 Aralık, BAHAR YARIYILI: 7 Şubat, 7 Mart, 7 Nisan olacaktır.
EK-D
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Öğrenim dili İngilizce olan ………………………………………… Programını kazanmış bulunmaktayım.
16-17 Ekim 2014 tarihlerinde yapılacak ,
İngilizce Yeterlik (Muafiyet)Sınavına (İYS) girmek istiyorum.
İngilizce Yeterlik (Muafiyet) Sınavına (İYS) girmek istemiyorum.
16 Ekim 2014 günü yapılacak İngilizce Seviye Tespit Sınavına (İSTS) (saat 09.00)
girmek zorunludur.
Bilgilerinize arz ederim.
Tarih:
İmza:
Adı
Soyadı
Bölüm
T.C. No
Öğrenci No

: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
: ………………………………………………..
TOEFL-KPDS-ÜDS sınavlarından birisine girip başardığı için muafiyet isteyecek
öğrencilerin son iki yıl içinde alınmış başarı belgesi aslını kayıt esnasında teslim etmesi
gerekmektedir.
EK-E
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETİNİ
VADELİ ÖĞRENİM ÜCRETİ ALARAK ÖDEMEK İSTEYENLERİN
GETİRECEĞİ BELGELER
Nüfus Cüzdanı: Üzerinde Vatandaşlık Numarası bilgisi yer alan Nüfus Cüzdanı
Adres Belgesi: Adres Kayıt Sistemi (AKS)’nde kaydı bulunanlardan adres belgesi talep
edilmemektedir. AKS kaydı bulunmaması halinde güncel adresinizi gösteren İkametgah Senedi
veya son 12 aydan birine ait sabit telefon, doğalgaz, elektrik, su, ADSL, Digiturk, Kablolu Tv faturası
veya e-faturalardan biri talep edilmektedir.
 Gelir Belgesi: Çalışma şeklinize göre gereken gelir belgesi aşağıdaki gibidir.
 Ücretli Çalışan ise;
Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no,
iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi
içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri
 Özel Sandık veya Yurtdışı Emeklisi ise;
Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı
gösteren Banka Hesap cüzdanı
 Şahıs Şirketi Sahibi ise;
Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme
hesap özeti
 Sermaye Şirketi Ortağı ise;
Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 Kira Geliri Sahibi ise;
Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve
2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge
 Faiz Geliri Sahibi ise;
Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi
 Çiftçi ise;
Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi


Download

mühendislik fakültesine ek kontenjanla yerleşen öğrencilerimiz