TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
SINAV BAŞVURUSU SABIKA VE SAĞLIK BEYAN FORMU
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
:
:
:
:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcısı olarak atanmama engel olabilecek ;
1)- Herhangi bir sabıka kaydımın bulunmadığını,
2)- Sağlık durumumun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim
koşullarında yolculuk etmeye elverişli olduğunu,
Beyan ederim. …../…./201…
İmza
:
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI
SINAV BAŞVURUSU ASKERLİK DURUMU BEYAN FORMU
(ERKEK ADAYLAR İÇİN)
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Askerlik Durumu
Tecilli ise Sevk Tarihi
Yapıldıysa Şekli
Yapıldıysa Askere Sevk
Tarihi ve Süresi
Yapıldıysa Terhis Tarihi
:
:
:
:
: Yapıldı
:
: Er
:
Tecilli
Muaf
Yedek Subay
:
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
Müfettiş Yardımcısı olarak atanmama engel teşkil edecek şekilde askerlikle herhangi
bir ilişiğimin bulunmadığını beyan ederim. …../…../201…
İmza
Download

Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Ek Başvuru Formları