T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
25.12.2015
DUYURU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ
SUNUCULARINDAN SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMESİ
Bilindiği üzere 24.12.2015 tarihinde yayımlanan “Duyuru” da “2012 Yılı Sosyal
Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım
Sözleşmesi”nin yeniden düzenlendiği ifade edilerek; Duyuru ekinde yayınlanmış olan
sözleşme metninin 31.12.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar imzalanması gerektiği
bildirilmiştir.
Kurumumuzla sözleşmesi devam eden özel sağlık hizmeti sunucuları ile
01.01.2016-31.03.2016 dönemi için geçerli olan “Duyuru” eki sözleşme metni
üzerinden sözleşmelerin imzalanması esnasında, özel sağlık hizmeti sunucuları
tarafından, sözleşme eki (EK-1)’e yeni eklenen belgeler iletilecek daha önceden var
olanlar için ise bunların güncel olduğunu belirtir bir taahhütname verilmesi yeterli
olacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire
Başkanlığı
İrtibat : Telefon:(312) 207 78 29
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından