Evrak Tarih ve Sayısı: 23/12/2015-E.83186
*BEBE31ND5*
T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Sayı
Konu
: 78991897-050.02/
: Özür Sınavları hk.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Fakülte Yönetim Kurulumuzun 02.12.2015 tarih ve 2015/25 no.lu toplantısında
alınan 01 sıra sayılı karar aşağıda sunulmuştur.
Gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.
Prof.Dr. Halis AYGÜN
Dekan
Fakültemiz Öğrencilerinin
Özür Sınavı hk.
01- Bölüm Başkanlıklarından gelen yazılar incelendi.
Yapılan görüşmelerde; Geçerli özürleri nedeniyle güz
yarıyılı ara sınavlarına giremeyen ekteki Fakültemiz Bölümü
öğrencilerinin, Kocaeli Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 22. ve 26. maddesi gereğince, özür sınavına dönemin
son haftasında Bölüm Başkanlığınca belirlenecek tarih ve saatlerde
alınmasına, gereği için konunun Bölüm Başkanlıklarına, Fakültelere ve
Yüksekokullarına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.
DAĞITIM
Gereği:
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Bilgi:
Matematik Bölüm Başkanlığına
Kimya Bölüm Başkanlığına
Biyoloji Bölüm Başkanlığına
Fizik Bölüm Başkanlığına
Mevcut Elektronik İmzalar
HALİS AYGÜN (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı - Dekan) 23/12/2015 16:22
Fakülte Sekreterliği Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, Kocaeli
Tel:+90 (262) 303 20 02 Faks:+90 (262) 303 20 03
E-Posta :[email protected] Elektronik Ağ :http://fef.kocaeli.edu.tr/
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Adı-Soyadı
Bölümü
Dersin Adı
Fakülte
Tuğba ERTÜRK
Ömer Can SÜRMEN
Matematik
Kimya
Malzeme Üretim Teknikleri (ÜSD)
ÜSD-Agrega İşletmeciliği ve Teknolojisi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Senem ÖZKARA
Ali BERKPINAR
Ayşe Gökçe EFE
Müge KAYACAN
Biyoloji
Fizik
Fizik
Fizik
ÜSD Jeoloji Mühendisliği Yer Bilimlerine Giriş
Faylar ve Deprem (ÜSD)
Volkanlar ve Depremler (ÜSD)
Volkanlar ve Depremler (ÜSD)
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Download

Özür Sınavları hk. - Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü