ADI
:
ÜNAL AYSAL ANADOLU LİSESİ 2015-2016EĞİTİMSOYADI :
ÖĞRETİM YILI,
SINIFI:
11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ, I. DÖNEM, I. YAZILI
NO:
ORTAK SINAVI
1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (2x5=10)
ALDIĞI NOT:
A) Tebrik, davetiye, kayıp ilanı, teşekkür ve taziye yazıları da birer mektup çeşididir. (…..)
B) Sanatsal metinlerde dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır. (…..)
C) Özel mektuplarda sonuç bölümünde mektubun yazılış nedeni belirtilir. (…..)
D) Halide Edip ADIVAR’ın “Handan” adlı romanı günlük türünde kaleme alınmıştır. (…..)
E) Türkçede yayımlanmış ilk günlük, Ali Bey’in Seyahat Jurnali’dir. (…..)
2.
I.
METİN:
Tabiat baştanbaşa insan ve tınazlarla örtülüydü. Sık, yüksek
boylu çavdar tarlasının biçilmiş bölümlerinde orakçı
kadının sırtı, demet yaparken parmakları arasında sallanan
başaklar; çocuğunun gölgedeki beşiğine eğilen kadın ve
peygamber çiçekleriyle örtülü tarlada toplanmış ekin
demetleri görünüyordu. Öte yanda, ceketsiz, gömlekli
köylüler, kızışmış kuru tarlada toz kaldırarak araba üstünde
ayakta durarak demetleri yerleştiriyorlardı.
II.
METİN
Vücudumuzda midenin arka kısmında pankreas adında
bir bez bulunur. Bu bez, kan şekerini düzenleyen
hormonlar salgılar. Bu hormonlardan biri insülindir.
İnsülinin salgılanamaması ya da etkisiz kalması sonucu
hücrenin enerjisini karşılamak gibi çok önemli bir görevi
olan şeker hücreye giremez. Hücreye giremeyen bu şeker
kanda birikir. Kanda normal bulunması gereken
miktardan daha fazla bulunur.
a) Yukarıdaki metinleri sanatsal metin ve öğretici metin olarak adlandırınız. (5 p)
b) Yukarıdaki metinlerden yararlanarak sanatsal metinlerle öğretici metinlerin arasındaki farklardan beş tanesini
yazınız. (10 p)
3.
Aşağıda verilen sözcüklerdeki ses olaylarını tespit ediniz. (2x5=10)
-üsteğmen:
-bekliyor:
-kapattı:
-zannımca:
-ağardı:
4.
Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcüğü ayraç içine yazınız. (2x5=10)
a) Yapıtta kanıtlanamıyan yargılara yer verilmiş. (……………………………………..)
b) Dün akşam Zeyneb’i gördüm. (……………………………………………………)
c)
Bize hukuğun üstünlüğünü anlattı. (………………………………………….)
d) Zanbaklar en ıssız yerde açar. (……………………………………….)
e)
5.
Geçiti geçince çok sevindiler. (……………………………………….)
Aşağıda verilen edebiyatımızda günlük türünde yazılmış iki eserin sanatçılarını karşılarına yazınız. (2x5=10)
Kuşları Örtünmek: ……………………….
Gündökümü:……………………………….
6.
Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerleri doldurunuz. (2x5=10)
Öğretici Metinler
Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler
Gazete Çevresinde Gelişen Metinler
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
“Beni etkileyen, düşündüren olayları, bunlardan edindiğim izlenimleri hemen her gün yazıyorum. Adeta kendimlekonuşuyorum.
Sıcağı sıcağına yazmak öyle sanıyorum ki yazdıklarımın gerçekliğini, inandırıcılığına artıracaktır. Ara sıra benimle ilgisiz, ancak
toplumla, yaşamla ilgili konulardan da söz ediyorum. Bir gün, bunları yayımlarsam, okuyucular benim hakkımda daha iyi
değerlendirme yapabilecek, beni daha iyi tanıyabilecekler. Buna yürekten inanıyorum.”
7.
Böyle konuşan bir kişinin hangi türde yazdığı söylenebilir? (3 p) Bu türün beş özelliğini yazınız. (10 p)
8.
Devlet yurduna kayıt yaptırabilmek için ilgili birimden dilekçe ile sağlıklı olduğunuza dair bir belge isteyiniz. (15 p)
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
……………………
………………
…..……………………
……………………
Download

“D”, yanlış ise “Y” yazınız. (2x5=10)