BİRİMİ: BESYO-Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı
İlan Numarası : 1003471
Kadro Unvanı ve Derecesi : Öğretim Görevlisi - 6 ( 1 Adet )
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Lisans Mezunu olup Aynı Alanda Yüksek Lisans Yapmış Olmak
Alanındaki
ALES
Puanı
En Az 70
Değerlendirme Sonuçları
ÜDS veya
KPDS
ÜDS veya
Giriş Sınavı
Notunun
KPDS Notu
Notu
% 10’u (C)
ALES
% 30'u (A)
Lisans
Mezuniyet
Notu
Lisans
Mezuniyet
Notunun
%30'u ( B )
70,71580
21,214
79,00
23,700
74,000
7,400
82
24,600
76,914
KAZANDI (ASİL)
2 SERDAR ADIGÜZEL
74,51873
22,355
84,7
25,410
72,500
7,250
48
14,400
69,415
KAZANDI (YEDEK)
3
74,24342
22,273
85,9
25,770
51,250
5,125
0
0,000
0,000
GİRMEDİ
S.
No
Başvuranın AdıSoyadı
1
EMRE SERİN
YUSUF DUMLU
Giriş Sınavı Toplam Puan
Notunun
(A+B+C+D)
%30'u (D)
NOT: Sınavı kazanan adaylar aşağıda yazılı belgeleri tamamlayarak en kısa zamanda Yüksekokulumuza getirmeleri gerekmektedir.
1. Yüksek Lisans ve Doktora yapanların Enstitüden almış oldukları öğrenci belgesi
2. Mezuniyet belgelerinin noter onaylı suretleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Adli Sicil Kaydı (Resmi Kuruma Verilmek Üzere)
5. 6 Adet Fotoğraf
6. Askerlik Durum Belgesi
7. Sağlık Kurulu Raporu (raporda kazandığı unvanda (öğretim görevlisi) çalışabileceğinin gösterir ibare olmalı
8. ÜDS-KPDS ve ALES Belgelerinin onaylı çıktıları
9. Lisans Transkript Fotokopisi
10. Varsa hizmet belgesi (SGK veya Kamu Hizmeti Belgesi)
11. Mal Bildirim Beyannamesi
12. Aile Durum beyannamesi
Sonuç
Download

BESYO Öğretim Elemanı Alımı Sonuçlarını Görmek için Tıklayınız.