25.12.2015 Tarihli Resmi Gazete ve Habertürk Gazetesi'nde Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanımız
Son Başvuru Tarihi: 08.01.2016 Cuma Mesai Bitimi
T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma
Atama ve Görev Süresi Uzatımı İle İlgili Yönerge hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır.
MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:
PROFESÖRLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Profesör kadroları daimi statüdedir.
- Dilekçe (Başlıca araştırma eseri belirtilecektir) ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu ,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu,Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (Altı) takım dosya ve yayın listesi
DOÇENTLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 25. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Doçent kadroları daimi statüdedir.
- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri, Nüfus Cüzdanı Sureti ile 2 adet Fotoğraf,
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doçentlik Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi
YARDIMCI DOÇENTLER İÇİN
- 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- Dilekçe ve dilekçeye eklenecek Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Öğrenim Belgeleri ile 2 adet Fotoğraf,
- Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlenlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosya ve yayın listesi
- Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
GENEL ŞARTLAR
- Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
- Yurtdışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
- İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent adayları Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Yardımcı Doçent adayları ise kadronun ilan edildiği
birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.
- Profesör ve Doçent unvanına sahip öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
- Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
NOT: “Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvurma Atama ve Görev Süresi Uzatımı ile İlgili Yönerge” ye http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, "Akademik Etkinlik
Değerlendirme Formu" na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.
Birim
Anabilim Dalı / Program
Unvan
Derece
Adet
Fen Edebiyat Fakültesi
Anorganik Kimya
Profesör
1
1
İlan Açıklaması
Cp (Cƽ Meƽ) Ligandını İçeren Oksomolibden ve Tungsten Bileşikleriyle
Polioksometalatlarının Sulu Ortamda Sentezi Üzerine Çalışmaları Olmak.
Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları
Doçent
1
1
Çocuk Psikiyatrisi Alanında Mikro RNA'ları İnceleyen Genetik Çalışmaları
Olmak.
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Doçent
1
1
Araç Rotalama Problemlerinin Kısıt Programlama İle Çözümü Üzerine
Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Analitik Kimya
Doçent
1
1
Centri-Voltametri, Metal Oksit Katalitik Yüzeyler ve Elektroanalitik Konularında
Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Organik Kimya
Doçent
1
1
Kloraloz Türevlerinin Sentezleri Üzerine Çalışmaları Olmak.
İlahiyat Fakültesi
Arap Dili ve Belagatı
Yrd.Doç.
4
1
Doktorasını Arap Dili ve Belagatı veya Temel İslam Bilimlerinin Diğer
Alanlarından Birinde Yapmış Olup Arapça'dan Yeterli Puanı Almış Olmak.
İlahiyat Fakültesi
İslam Felsefesi
Yrd.Doç.
5
1
İslam Düşüncesinde Tarihsellik ve Tarih Felsefesi Üzerine Çalışmaları Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mali Hukuk
Yrd.Doç.
2
1
Kamu Alacağının Korunması Konusunda Çalışmaları Olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Muhasebe ve Finansman
Yrd.Doç.
1
1
İç Denetim, Denetim Komitesi ve Muhasebe Eğitimi Konularında Çalışmaları
Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
Türk ve İslam Sanatı
Yrd.Doç.
2
1
Osmanlı Devletinde Protokol Konusunda Çalışmaları Olmak.
Fen Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Yrd.Doç.
1
1
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu Konusunda Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Donanımı
Yrd.Doç.
1
1
Sualtı Kablosuz Algılayıcı Ağları, Yönlendirme Protokolleri ve H.264 Video
Kodlama Standardı İle İlgili Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri
Yrd.Doç.
1
1
Mühendislik Eğitimi, Uzaktan Eğitimde Altyapı Tasarımı, Ağ Tıkanıklık
Kontrolü Konularında Çalışmaları Olmak.
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi
Yrd.Doç.
1
1
Plazma Sprey Kaplama Teknolojileri İle Hidrosiapatit Esaslı Malzemeler ve
Yüksek Sıcaklık Kaplamaları Üzerine Çalışmaları Olmak.
İşletme Fakültesi
Muhasebe ve Finansman
Yrd.Doç.
1
1
Kredi Derecelendirme Uygulamaları, Lojistik Sektöründe Maliyet Belirlenmesi,
Firmaların Etkinlik Analizinin Yapılması Konusunda Çalışmaları Olmak.
İşletme Fakültesi
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Yrd.Doç.
1
1
Perakendecilik, Sosyal Medya ve Tüketici Davranışı Konularında Çalışmaları
Olmak.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.
3
1
Güneş Enerjisi Destekli Taşıt Kliması Performansı Üzerine Çalışmaları Olmak.
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Yrd.Doç.
4
1
Yaşamboyu Öğrenme Eğilimleri ve Öğrenme Stilleri Kapsamında Sosyal
Paylaşım Ağlarının Kullanılma Düzeyleri, Amaçları, İnternet Bağımlılığı, Kişisel
Siber Güvenlik Konularında Çalışmaları Olmak.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Rekreasyon Bölümü
Yrd.Doç.
2
1
Futbol Kulüplerinde Dönüşümsel Liderlik, Örgüt Sağlığı ve Futbolcuların
Yıldırma (Mobbing) Yaşamaları Konusunda Çalışmaları Olmak.
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Yrd.Doç.
1
1
Dual Uzaylarda Küresel Slant Eğrileri Geometrisi Konusunda Çalışmaları
Olmak.
Ahmetli Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yrd.Doç.
5
1
Kültür Harcamalarıyla İlgili Yayınları Olmak.
Download

25.12.2015 Tarihli Resmi Gazete ve Habertürk Gazetesi`nde