AŞAĞIDA LİSTELENEN MADDELERİ YAPINIZ
1. Belgenin kenar boşluklarını aşağıdaki gibi ayarlayınız;
Üst: 1,5 cm
Alt:2cm
Sol:1,5cm
Sağ:3cm
2. Belgeyi ilgili yerlerden dört ayrı bölüme ayırın, sayfa altına sayfa numarası ekleyin ve her
bölümde sayfa numarasının 1 den başlamasını sağlayın, Ayrıca her bölüm üstbilgisine sırayla
“BÖLÜM 1“, “BÖLÜM 2”,”BÖLÜM 3”,”BÖLÜM 4” yazmasını sağlayınız.
3. Belgenin ikinci bölümündeki yazıların üç sütun halinde yazmasını sağlayınız.
4. Belgeye ADINIZI ve SOYADINIZI filigran olarak ekleyiniz.
5. Sayfa kenarlığı olarak resimler listesinden çam ağacı simgesini seçiniz.
6. Belgenin 4. Bölümünün hizalamasını yatay olarak değiştirin.
7. 3. Bölümdeki paragrafları iki yana yaslayın ve otomatik heceleme özelliğini atayarak satır
sonlarında – işareti ile otomatik satır başı yapmasını sağlayınız.
8. İlk bölümde istediğiniz iki yere dipnot ekleyiniz, dipnot olarak adınızı ve soyadınız veriniz.
9. Belgede toplam 3 farklı düzey başlık bulunmakta, başlıkları düzeylerini de dikkate alarak
tanımlayınız ve belgenin en sonuna otomatik içindekiler tablosu oluşturunuz. Başlıkların
başına numaralandırma gelmesini sağlayınız ve şu şekilde biçimlendirmelerini ayarlayınız:
1 Başlık 1 (1. Düzey): Times New Roman, Kalın, Ortalı, Bordo Renkli, 18 pt;
1.1 Başlık 2 (2. Düzey) : Arial, Kalın, İtalik, Ortalı, Kırmızı Renkli, 14 pt;
1.1.1 Başlık 3 (3. Düzey) : Tahoma, İtalik, Sola hizalı, Mavi Renkli, 12 pt;
10. Belgede farklı yerlere 4 adet alıntı ekleyip (kaynak türü olarak istediğinizi seçebilirsiniz) belge
sonuna kaynakça otomatik kaynakça bölümü oluşturun.
11. Belgede belirleyeceğiniz yerlere 3 adet açıklama ekleyiniz. (Son hafta konusu)
12. Belgede belirleyeceğiniz yerlere 4 adet değişiklik önerisinde bulununuz. (Son hafta konusu)
13. Belgenin içindeki Afrika kelimelerinin tamamını Avrupa kelimesi ile değiştirin.
14. Belgenin istediğiniz bir konumuna bir metin kutusu ekleyip içerisine öğrenci numaranızı yazın,
metin kutusunun şeklini 5gen olarak değiştirip dolgu rengini yeşil, kenar çizgilerini sarı olarak
değiştirin.
Download

Çalışma Listesi * Burada listelenenleri İçindekiler dosyası üzerinde