İşgücü İstemi (00003025653)
Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar.
Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar
da başvurabilir.
Bu işgücü istemi, İŞKUR'un PENDİK HİZMET MERKEZİ biriminden ilan edilmiştir.
İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI
Son Başvuru Tarihi: 31.12.2015
Yayınlanma Tarihi: 22.12.2015
Genel Şartlar ve Notlar
İŞÇİ ADAYLARINDA ARANAN DİĞER NİTELİKLER: DÜZ LİSE MEZUNLARINDAN TALEPTE BELİRTİLEN BÖLÜMLERDEN
BİRİNDEN ÇIRAKLIK EĞİTİMDEN ALINMIŞ MEB ONAYLI USTALIK BELGESİ VEYA MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNDAN
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ OLANLAR BAŞVURU YAPACAKLAR, YUKARDA BELİRTİLEN BELGESİ OLMAYANLARIN
BAŞVURULARI KABUL EDİLMEYECEKTİR. 1. Komutanlığımızın işçi ihtiyacının karşılanması maksadıyla gönderilecek işçi
adaylarının aranacak nitelikler müteakip maddelerde belirtilmiştir. Olup, aday listeleri hazırlanması aşamasında; a. Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 4'üncü Maddesi
gereğince; (1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı
olanların, (2) İlan tarihi itibari ile 18 Yaşını tamamlamış olanların, (3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı
suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamış olanların, (4) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşıyanların, b.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5'inci Maddesi
gereğince; Merkezi sınav uygulanmayacak İşe göndermede öncelikli olanlardan müteakip maddelerde belirtilenlerin; (1)
Terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı takdire layık görülenlerin Kuvvet Komutanlıkları için asgari Tugay
Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı için asgari Alay Komutanlıklarınca kendilerine verilen takdir belgeleriyle
durumlarını belgeleyen Yedek Subay, Erbaş ve Er olarak askerliğini yapmış olanların. (2) Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında daimi kadrolu çalışmış olup da bu kurum ve kuruluşun disiplin mevzuatı uyarınca görev veya meslekten
ihraç ya da 4857 sayılı İş Kanununun 25/II maddesi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir nedenle ayrılmış
olduğunu belgeleyenlerin. c. Geçerliliği devam eden Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olan adayların. İşçi adayı
olarak, gönderilecek listelere dahil edilmesi. 2. Gereksiz zaman kaybının önlenmesi maksadıyla; a. Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5'inci Maddesi gereğince; Merkezi
sınav uygulanmayacak İşe göndermede öncelikli olanlar kapsamından çıkarılan, Bakanlar Kurulu kararı ile askerlik
süreleri uzatılan adayların b. Komutanlığımız talep yazısının Kuruma ulaştığı tarihte meslek lisesi mezunu olanların
haricinde, KPSS sınavına girdiği tarihte meslek lisesi mezunu olan ancak daha sonra önlisans veya lisans eğitimi
tamamlayan adayların İşçi adayı olarak, gönderilecek listelere dahil edilmemesi. Yukarıda belirtilen hususlara dikkat
edilerek hazırlanacak işçi aday listelerinin gereksiz zaman kaybını asgari seviyeye indireceği tarafımızdan
değerlendirilmektedir. 27­ İŞÇİDE ARANAN DİĞER NİTELİKLER Gönderilecek olan işçi adaylarından işyerince yapılacak
olan sınavda başarılı olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında istihdam edilecekleri için, Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından verilmiş " (örneğin:boyacı) iş ve meslek kolunda yada
(örneğin:akü imalat) işinde çalıştırılmasında sakınca bulunmadığına ilişkin sağlık raporlarının" bulunması. NOT 1 :
Sınava girmek için işyerine müracaat ettiği tarihte beyan ettiği tahsil durumunun aynı tarihte farklı olduğunun tespit
edilmesi halinde (bir üst okuldan mezun olan) her ne suretle olursa olsun sınavı kazansa dahi İşvereni yanıltma olarak
değerlendirileceğinden işlemleri iptal edilecek ve ilk müracaatında vasıflarının sınava girmeye haiz olmadığı yönünde
işlem yapılacaktır. NOT 2 : a) İşçi Adayları başvuru yaparken, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi, Diplomanın
Aslı veya Noter Onaylı Fotokopisi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Sureti ile KPSS sınavından muaf olan adaylar ise
muafiyetleriyle ilgili belgeleri ile birlikte müracaat edeceklerdir, b) Sınavların yazılı/sözlü(uygulamalı) yapılması
halinde;Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)' den muaf olan adaylar için (göndermede öncelikli olanlar), yazılı ve sözlü
(uygulamalı) sınav not ortalaması, Sınav Yönetmeliği kapsamında, yazılı sınavdan almış oldukları notun %60' ı,
sözlü(uygulamalı) sınavdan almış oldukları notun ise %40" ı, alınarak sınav notu ortalaması olacak şekilde
değerlendirilecektir. Diğer(KPSS) zorunluluğu olan adaylar için ise, Sınav Yönetmeliğine göre değerlendirme
yapılacaktır.
Meslek Bilgileri
Meslek
Raspacı (Gemi)
Deneyim (Yıl)
Deneyim (Ay)
Öğrenme Türü
Okuldan
Kişisel Bilgiler
Cinsiyet
Yaş Aralığı
Boy Aralığı
Kilo Aralığı
Kadın
­ ­ ­ Erkek
­ ­ ­ Öğrenim Bilgileri
Genel Birim Adı
Genel Bölüm Adı
Öğrenim Seviyesi
Lise ve Dengi Okul
Farketmez
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul
Boya Teknolojisi
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul
Boyacılık ve Yüzey Hazırlama
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Lise ve Dengi Okul
Sanayi Boyacılığı ve Uyg. Tekniği
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Sınav Bilgileri
Sınav Kategorisi
Sınav Adı
Sınav Puan Türü
En Az Puan Limiti
Kamu Personel Sınavları
KPSS
KPSSP94
60
Çalışma Adresi Bilgisi
Yer
: Yurtiçi
Çalışma Adresi
: KAYNARCA /
34890 PENDİK
İSTANBUL / TÜRKİYE
İrtibat Bilgileri
Adı Soyadı
:
Ünvanı
:
Telefon No
:
E­Posta
:
Diğer Bilgiler
Sınav Giriş Tarihi
İşveren Türü
:
Kamu
Toplam Açık İş Sayısı
:
4
İş Sözleşmesi Tipi
:
Belirsiz Süreli (Daimi)
Çalışma Şekli
:
Tam Süreli
İşgücü ilanında aranan şartların tamamını taşıdığımı, aksi taktirde sorumluluğun tarafıma ait olacağını,
ilan şartlarını taşımıyor olmama rağmen beyanım nedeniyle işverene gönderilmek üzere oluşturulan nihai
liseye girmiş olmam halinde Kurumun nihai listeden çıkartma yetkisi bulunduğunu kabul/taahhüt
ederim.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALIYORSANIZ DİKKAT! 1. Haklı bir nedene dayanmaksızın belirtilen tarihe kadar yapılan çağrıya cevap vermeyen veya görüşmeye
gitmeyenlerin işsizlik ödeneği kesilmektedir. 2. Önerilen işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödeneği kesilmekte tekrar başlatılmamaktadır. İşe Başvuru Detayı
* Kamu taleplerine başvuru yaparken sitemize üyelik başvurusu sırasında beyan ettiğiniz adres ile Adres Kayıt
Sisteminde yer alan adresiniz farklı ise Adres Kayıt Sistemindeki adresiniz dikkate alınacaktır.
Önyazı Ekleme
Kapak mektubu özgeçmişinizi kişiselleştirmeye yarayan bir araçtır, iş alımı ile ilgilenen kişiye yalnız bir
özgeçmişten çok, ona hitaben yazılmış bir mektup iliştirilmiş bir özgeçmiş daha kişisel ve sıcak gelir, bu
yüzden de olabildiğince dürüst ve içten olmaya özen gösterin. Klişeler kullanmaktan uzak durun ve
özgünlüğünüzü koruyun.
Başvuru Önyazınız
:
Türkiye İş Kurumu © 2006 ­ 2015
Download

istanbul tersanesi komutanlığı