Sosyal Bilimler Enstitüsü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Bahar yarıyılı Lisansüstü
kontenjanlarının (Türk ve kendi imkanı ile başvuran yabancı uyruklu) öğrencilerin başvuru
şartları, mezuniyet alanları ve başvuru tarihleri belirtilmiştir.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ASIL ÖĞRENCİ
KABULÜNDE GEREKLİ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET ALANLARI
ANABİLİM
LİSANSÜSTÜ
KONTENJAN
MEZUNİYET ALANI
DALI
PROGRAM ADI
TARİH
-Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
Tarih Doktora
2
yapılmaktadır.
-Tarih alanından lisans veya tezli yüksek
lisans mezunu olmak.
MALİYE
Maliye Tezsiz
İkinci Öğretim
Yüksek Lisans
60
ULUSLARARA
SI İLİŞKİLER
Uluslararası
İlişkiler Tezli
Yüksek Lisans
11 (10*+1**)
İSLAM TARİHİ İslam Tarihi ve 12(10*+2**)
VE SANATLARI Sanatları
Tezli
Yüksek Lisans
TEMEL İSLAM Temel
İslam 12(10*+2**)
BİLİMLERİ
Bilimleri Doktora
Temel
İslam 32(30*+2**)
Bilimleri
Tezli
Yüksek Lisans
Arap
Dili
ve 7(5*+2**)
Belagatı
Tezli
Yüksek Lisans
Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren
bölümlerinden mezun olmak.
Bu programda dersler hafta sonu (Cumartesi
ve gerekli olursa Pazar) işlenecektir.
-Programa ALES EA Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
*İktisadi-İdari Bilimler Fak. Siyasal Bilgiler
Fak.’ den Uluslararası İlişkiler, İşletme,
İktisat, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Diğer
Fakültelerden Hukuk, Sosyoloji, Tarih
alanlarından mezun olmak.
** İlahiyat, Yabancı Diller, Maliye, İletişim,
Felsefe, Karşılaştırmalı Edebiyat alanları
mezunu olmak ve bu bölüm mezunu
başvuran adaylara bilimsel hazırlık programı
uygulanır
-Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
*İlahiyat Fak., DKAB, Tarih ve Edebiyat
bölümü mezunu olmak,
**Yabancı Uyruklu öğrenci
-Tarih ve Edebiyat bölümü mezunlarına
bilimsel hazırlık programı uygulanır.
-Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
*Bütün Alanlar
**Yabancı Uyruklu öğrenci
-İlahiyat Fak. lisans veya Temel İslam Bilimleri
Tezli yüksek lisans programından mezunu
olmayanlar için bilimsel hazırlık programı
uygulanır.
Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
*Bütün Alanlar
**Yabancı Uyruklu öğrenci
-İlahiyat Fak. Mezunu olmayanlar için bilimsel
hazırlık programı uygulanır.
-Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
*Bütün Alanlar
**Yabancı Uyruklu öğrenci
-İlahiyat Fak. Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça
Öğretmenliği ve Arapça Mütercimlik mezunu
olmayanlar için bilimsel hazırlık programı
uygulanır.
FELSEFE VE
DİN
BİLİMLERİ
Felsefe ve Din
Bilimleri Doktora
7 (5*+2**)
Felsefe ve Din
Bilimleri Tezli
Yüksek Lisans
12(10*+2**)
-Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
* İlahiyat Fak. lisans veya Felsefe ve Din
Bilimleri Tezli Yüksek Lisans mezunu
olmak.
**Yabancı Uyruklu öğrenci
-Programa ALES SÖZEL Puanı ile başvuru
yapılmaktadır.
*İlahiyat Fak. Lisans ile İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Lisans
mezunu olmak.
**Yabancı Uyruklu öğrenci
2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
BAŞVURU ŞARTLARI VE GEREKLİ BELGELER
Yüksek Lisans programına başvuracak adayların lisans derecesine, Doktora programına
başvuracak adayların lisans/yüksek lisans derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Anabilim
Dallarının açacakları programlarla ilgili mezuniyet alanları http://sosbilen.ogu.edu.tr/
adresinde ilan edilmiştir.)
BAŞVURU ŞARTLARI
1. DOKTORA PROGRAMLARI
A- YÜKSEK LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARI
a) İlgili programın alanındaki ALES puanının en az 55 ve bu puanın %50’si,
b)YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan en
az 55 puan alınması ve bu puanın %25’i,
c) Mezuniyet ortalamasının %25’i,
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan
içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
B- LİSANSTAN DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARI
a) İlgili programın alanındaki ALES puanının en az 80 ve bu puanın %50’si
b)YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan en
az 55 puan alınması ve bu puanın %25’i,
c)Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olması
ve bu puanın %25’i,
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan
içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
2. YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI
a) İlgili programın alanındaki ALES puanının en az 55 ve bu puanın %50’si
b)YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınavdan en
az 40 puan alınması ve bu puanın %25’i,
c) Mezuniyet ortalamasının %25’i
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan
içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
B- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARI
a) Lisans mezuniyet ortalamasının %80’i,
b) İlgili programın alanındaki varsa ALES puanının %10’u,
c) YDS, KPDS veya ÜDS’den ya da eşdeğerliği ÜAK tarafından kabul edilen bir sınav puanı
varsa bu puanın %10’u
toplanarak bulunan başarı notlarının en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan
içinde kalanlar ilgili programa kabul edilirler.
3. KENDİ İMKANI İLE OKUYACAK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
a) B2 Düzeyinde TÖMER belgesi, (Türkiye’de bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan
Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz) TÖMER belgesi olmayanlar, 1 yıl
süreyle ESOGÜ TÖMER’e kayıt olarak, yıl sonunda yapılacak sınavdan ( B2 seviyesinde)
başarılı olmaları halinde lisansüstü eğitime devam ederler,
b) Kendi anadilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan KPDS,ÜDS,
YDS veya eşdeğeri Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınav sonuç belgesi,
(Yüksek Lisans için en az 40, Doktora için en az 55)
c) Teminat Mektubu,
d) 2 Adet Fotoğraf,
e) Diploma ve mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı Türkçe tercümesi,
f)Transkriptin aslı veya onaylı Türkçe tercümesi,
g) ALES, GRE veya GMAT sınavlarından birinin sonuç belgesi (ALES en az sayısal 55 puan)
h) Lisansüstü programlarına başvuru şartlarını sağlaması,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Başvurmak istediği programı belirten dilekçe, (Enstitüden ya da http://sosbilen.ogu.edu.tr/
adresinden form temin edilebilir.)
2. Özgeçmiş,
3. 2 adet vesikalık fotoğraf,
4. Nüfus cüzdan örneği,
5. Lisans ya da yüksek lisans mezuniyet belgesi,
6. Lisansı/Yüksek Lisansı yurt dışında yapanlardan Yükseköğretim Denklik Belgesi,
7. Yabancı Dil Belgesi,
8. ALES Sınav Sonuç Belgesi,
9. Not durum belgesi, (4’lük sisteme göre hazırlanmış ve 100’lük karşılığı ile beraber yazılmış
ise 100’lük sistemdeki karşılığının hesabında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul
edilen not dönüşüm tablosu kullanılacaktır.)
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER
1) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (son altı ay içerisinden alınmış olmak)
2) İkametgâh belgesi,
3) 6 adet fotoğraf istenecektir.
4) Yedek olarak kayıt hakkı kazanan adaylara 2 gün arayla kayıt süresi verilecektir.
5) Kesin kayıt yaptırdıktan sonra kaydını sildiren öğrencilerin yatırmış oldukları öğrenim
harçları iade edilmeyecektir.
*İlanda yer almayan ayrıntılar ve daha sonra ortaya çıkan değişiklikler başvuru sırasında
açıklanacaktır.
**Başvurular Enstitü Müdürlüğüne posta, fax, kargo ile yapılan başvurular işleme
konulmayacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru Tarihleri : 25-29 Ocak 2016
Sonuçların İlanı : 5 Şubat 2016
Kesin Kayıt Tarihleri : 08-12 Şubat 2016
Yedek Adayların Kayıtları : 15-19 Şubat 2016
Download

Sosyal Bilimler Enstitüsü Başvuru ve Koşulları İçin Tıklayınız