T.C.
HAKKÂRİ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 11150285-902.03/1312
Konu: Ekders Ücreti Karşılığı Geçici Kur’an
Kursu Öğretici Alımı.
23 /12/2015
İLAN
İlgi: a) Diyanet İşleri Başkanlı Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları
Yönergesinin10.maddesi
b) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 03.11.2014 tarih ve 94013213-903-6066 sayılı yazısı 20152016 Eğitim ve Öğretim döneminde ilçe Müftülüğünde ihtiyaç duyulan Camii ve Kur’an
kurslarında ek ders karşılığı görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim
ve Öğretimine Yönelik Kurslar Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi ile Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereğince aşağıda ihtiyaç duyulan camilere sözlü
sınavla eleman alınacaktır.
SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3) İmam-Hatip Lisesi mezunu veya üstü dini öğrenim düzeyine sahip olmak,
4) Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5) 2014 yılı KPSSP-122 (Ortaöğretim Mezunları İçin), KPSSP-123( Ön lisans Mezunları
için), KPSSP-124( Lisans Mezunları İçin) DHBT’ den 60 puan ve üzeri almış olmak.
BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR
1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23.12.2015 tarihinden itibaren en geç 06.01.2016 tarihi
mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler ile İl veya İlçe Müftülüğüne müracaat
edeceklerdir.
2) Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.
3) Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
4) Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır.
5) Müracaat edenler için sınav kurulunca yapılan mülakat neticesinde puan sıralama listesi
oluşturulacaktır.70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
6) Görevlendirmeler, sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan
adaydan başlamak suretiyle başarı sırasına göre yapılacaktır. Puanların eşit olması halinde
KPSS(DHBT) puanı yüksek olan DHBT eşit olması durumunda mezuniyeti önce olan tercih
edilecektir.
7) Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak tüm
duyurular tebligat sayılacaktır.
8) Sınav aşağıdaki tabloda belirtilen yer ve tarihte yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların
listesi ve puan sıralaması sınav bitim tarihinden sonra İlimiz Müftülüğü
www.hakkarimuftuluk.gov.tr internet adresinin “duyurular” bölümünde ilan edilecektir.
MÜLAKAT SINAVININ YAPILACAĞI YER VE TARİH
İLÇE
YÜKSEKOVA
SINAV TARİHİ
07.01.2016
SINAV SAATİ
09.00
İSTENEN BELGELER
SINAV KONULARI
1-Dilekçe(Müftülüklerden Temin Edilecektir)
2-1 Adet Fotoğraf
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi
5-2014 Yılı KPSSP(DHBT) Sınav Sonuç Çıktısı
6- Varsa Hafızlık Belgesi fotokopisi
S.NO
1
BİRİMİ
YÜKSEKOVA
MERKEZ
SINAV YERİ
Yüksekova İlçe Müftülüğü
1-Kur’an-ı Kerim
2-Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahl.)
3-Hitabet
GÖREVLENDİRME YAPILACAK YER
ŞEHİT İSMAİL ÖZTÜRKÇÜ KURAN KURSU
2
İLANEN DUYURULUR. 23.12.2015
M. Feysal GEYLANİ
İl Müftüsü
Download

sınavla eleman alınacaktır.