NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. / NUHCM [] 23.12.2015 19:57:26
Finansal Duran Varlık Satışı
1
SERAP
AKTAŞ
2 AYŞIN CAN
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
YÖNETİCİSİ
HAZİNE VE FİNANS MÜDÜRÜ
NUH ÇİMENTO SANAYİ
A.Ş.
NUH ÇİMENTO SANAYİ
A.Ş.
23.12.2015
19:55:48
23.12.2015
19:57:13
Ortaklığın Adresi
: Akyar Mevkii Hereke-KOCAELİ
(0262) 316 20 00 Fax: (0262) 511 41
Telefon ve Faks Numarası
:
21
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
(0262) 316 20 00 Fax: (0262) 511 41
:
Faks Numarası
21
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 11.11.2015
Özet Bilgi
: Finansal Duran Varlık Satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın
Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali
Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
: 23.12.2015
: Tan Kömür Dış Ticaret Ltd. Şti.
: Pazarlama, İthalat, İhracat
: 33.200.000 TL
31.12.2015 Tamamlanması
:
Hedeflenmektedir
: Vadeli Senet Karşılığı
: 23.200.000 TL
: 0,1429 TL
: 3.316.359 TL
: %69,88
: %0
: %0
: %1,7
: Yoktur
: 19.883.641 TL Zarar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim
Kurulu Karar Tarihi
: Yoktur
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
:
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
: Yoktur
Tayfun Çelik - Nazlı Güner
Babaloğlu
: Yoktur
: İhale Yöntemi
: İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi
:: 0 (Sıfır)
İhale Sonucu Gelen Teklife Göre
:
Satış İşlemi Gerçekleşmiştir
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 23 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 33.200.000 TL sermayeli,
%69,88'ine sahip olduğumuz Tan Kömür Dış Ticaret Ltd. Şti. ünvanlı bağlı ortaklığımızın, %69,88'inin
3.316.359 TL bedel ile satılmasına karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
Download

23.12.2015 19:57:26 Finansal Duran Varlık Satışı 1