VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
A
BAŞVURU FORMU
TEDBİR NO : 103
TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ
VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR
SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI
SU ÜRÜNLERİ
BALIK YAĞI
ORİJİNAL
BİRİNCİ KOPYA
İKİNCİ KOPYA
YATIRIMIN ADI:
YATIRIM SÜRESİ:………………..AY………………..GÜN
YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR:
YENİ İŞLETME
MEVCUT İŞLETME
İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER:
BAŞVURU KAYIT NUMARASI
İL KODU
TEDBİR-SEKTÖR-ALT SEKTÖR
SERİ NUMARASI
AY
YIL
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
BAŞVURU TESLİM ALMA TARİHİ VE SAATİ
SAAT
:
BAŞVURU PAKETİ, EKSİK EVRAK TAMAMLAMA TARİHİ VE SAATİ
SAAT
:
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
BAŞVURU KAYIT GÖREVLİSİ
ADI SOYADI __________________________________
İMZASI VE TKDK KAŞESİ
BAŞVURU KABUL UZMANI
ADI SOYADI ____________________________________
İMZASI
1/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
İL KODU
İL ADI
2. IPARD DESTEK BİLGİSİ
DAHA ÖNCE IPARD KAPSAMINDA DESTEK ALINDI MI?
EVET
EVET İSE DAHA ÖNCE KAÇ KEZ DESTEK ALINDI
ADET
HAYIR
3. BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
3A. BAŞVURU SAHİBİNİN STATÜSÜ
3B. BAŞVURU SAHİBİNİN KODU
GERÇEK KİŞİ
TÜZEL KİŞİ
3C. BAŞVURU SAHİBİNİN
TC KİMLİK NUMARASI
GERÇEK KİŞİ
VERGİ KİMLİK NUMARASI
TÜZEL KİŞİ
3D. GERÇEK KİŞİ
SOYADI
DOĞUM TARİHİ
ADI
G
G
A
A
BABA ADI
Y
Y
Y
Y
CİNSİYETİ
E
K
İŞLETMENİN ADI
3E. TÜZEL KİŞİ
TÜZEL KİŞİLİĞİN TÜRÜ
ANONİM
LİMİTED
KOLLEKTİF
DİĞER
KOMANDİT
DİĞER TÜR BELİRTİLMELİDİR.
ŞİRKET ADI
ADRESİ
KURULUŞ TARİHİ
TÜZEL KİŞİLİKTE KAMU TÜZEL KİŞİLİK PAYI/HİSSESİ VAR MI?
TİCARET SİCİL NUMARASI
EVET
HAYIR
EVET İSE;
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN VERGİ KİMLİK NUMARASI
VE
PAY/HİSSE YÜZDESİ
%
2/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIK BİLGİLERİ
SIRA
NO
ORTAĞIN İSMİ
HİSSE ORANI
ORTAKLARIN TC KİMLİK NUMARALARI (GERÇEK KİŞİ İSE)
VEYA VERGİ NUMARALARI (TÜZEL KİŞİ İSE)
1
2
3
YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BİLGİLERİ
SIRA
NO
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSMİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TC KİMLİK NUMARASI
1
2
3
YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR
TÜZEL KİŞİLİKTE YETKİLİ KİŞİ
TC KİMLİK NUMARASI
ÜNVANI
SOYADI
DOĞUM TARİHİ
ADI
G
G
A
A
BABA ADI
Y
Y
Y
Y
BİRDEN FAZLA KİŞİ YETKİLENDİRİLDİ İSE, YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR.
3/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ
4A. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM ADRESİ
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI
BAŞVURU SAHİBİNİN ADRESİ
ADRES:
POSTA KODU
İLÇE ADI
İL ADI
TELEFON
FAKS
@
E-POSTA
4B. YATIRIM UYGULAMA ADRESİ
YATIRIMIN UYGULANACAĞI YERİN MÜLKİYETİ
BAŞVURU SAHİBİNE AİT DEĞİL
BAŞVURU SAHİBİNE AİT
ADRES:
POSTA KODU
İLÇE ADI
PAFTA
İL ADI
ADA
PARSEL
TELEFON
FAKS
4/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
5. KREDİ BİLGİLERİ
BAŞVURU SAHİBİ BANKA KREDİSİ KULLANACAK MI?
EVET
HAYIR
EVET İSE, TKDK İLE PROTOKOL İMZALAMIŞ OLAN BANKA
VEYA TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN ADI
6. VERGİ MÜKELLEFİNİN TABİ OLDUĞU KATEGORİ
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUP;
BASİT USÜL
İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ
7. İŞLETMEYE/SÜT TOPLAMA MERKEZİNE AİT BİLGİLER
7.1. İŞLETME ŞARTLI ONAY/ONAY NUMARASI
7.2.BAŞVURU SAHİBİNİN AYNI İLDE BAŞVURU YAPILAN ALT-SEKTÖRE AİT BAŞKA BİR İŞLETMESİ VAR MI?
EVET
HAYIR
AYNI İLDEKİ DİĞER İŞLETMELERİN ADRESLERİ
İŞLETME ŞARTLI
ONAY/ONAY
NUMARASI
BU İŞLETME
KAPATILACAK MI?
İŞLETMENİN ADRESİ
EVET
HAYIR
1
2
..
EVET İŞARETLENDİ İSE, BAŞVURU SAHİBİNİN SON ÖDEME TALEBİNDEN ÖNCE IPARD PROGRAMINDA BELİRTİLEN KAPASİTE LİMİTLERİNE
UYMAK İÇİN BU İŞLETMEYİ KAPATACAĞINI TAAHHÜT ETTİĞİ ANLAMINA GELMEKTEDİR.
7.3.İŞLETME AB'YE İHRACAT YAPIYOR MU?
EVET
HAYIR
7.4.İŞLETME KOSGEB'E ÜYE Mİ?
EVET
HAYIR
7.5. EĞER İŞLETME KOSGEB'E ÜYE DEĞİL İSE İŞLETMENİN SON İKİ HESAP
DÖNEMİNE AİT (EĞER VARSA) YILLIK BİLANÇOSU VEYA YILLIK CİROSU
20………YILI
20……..YILI
7.6. EĞER İŞLETME KOSGEB'E ÜYE DEĞİL İSE İŞLETMENİN SON İKİ HESAP
DÖNEMİNE AİT (EĞER VARSA);ÇALIŞANLARI İÇİN ÖDEDİĞİ TOPLAM SOSYAL
GÜVENLİK PRİM GÜN SAYISI
20………YILI
20……..YILI
7.7. İŞLETMENİN KAPASİTESİ
ALT SEKTÖR
BİRİM
SU ÜRÜNLERİ, YUMUŞAKÇA, ÇİFT
KABUKLU YUMUŞAKÇA VE KABUKLU
DENİZ CANLILARI
Ton/Yıl
BALIK YAĞI
Ton/Yıl
MEVCUT KAPASİTE
HEDEFLENEN KAPASİTE
8. YARDIM ORANINA İLİŞKİN BİLGİLER
BU TEDBİRE AİT YARDIM ORANI %50' DİR. ATIK DEPOLAMA VE YÖNETİMİ İÇEREN YATIRIMLARDA YALNIZCA BU HARCAMALARA EK %10
DESTEK SAĞLANACAKTIR.
5/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
9. UYGUN / UYGUN OLMAYAN YATIRIM HARCAMALARININ TOPLAM MİKTARI
BİRİNCİ TAKSİT DÖNEMİ:
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI İZLEYEN ………….AY VE …………GÜNDÜR.
BİRİNCİ TAKSİT
TOPLAM MİKTAR (TL)
TALEP EDİLEN
DESTEK MİKTARI
(TL)
0
0
TOPLAM MİKTAR (TL)
TALEP EDİLEN
DESTEK MİKTARI
(TL)
0
0
TOPLAM MİKTAR (TL)
TALEP EDİLEN
DESTEK MİKTARI
(TL)
0
0
0
0
YAPIM İŞLERİ - UYGUN HARCAMALAR
MAKİNE VE EKİPMAN - UYGUN HARCAMALAR
YAPIM İŞLERİ VE MAKİNE EKİPMAN ALIMI UYGUN HARCAMALARI İÇİN BİRİNCİ
TAKSİT TOPLAMI
İKİNCİ TAKSİT DÖNEMİ:
BİRİNCİ ÖDEME TALEP PAKETİNİN SUNULMASINI İZLEYEN ………….AY VE …………GÜNDÜR.
İKİNCİ TAKSİT
YAPIM İŞLERİ - UYGUN HARCAMALAR
MAKİNE VE EKİPMAN - UYGUN HARCAMALAR
YAPIM İŞLERİ VE MAKİNE EKİPMAN ALIMI UYGUN HARCAMALARI İÇİN İKİNCİ
TAKSİT TOPLAMI
ÜÇÜNCÜ TAKSİT DÖNEMİ:
İKİNCİ ÖDEME TALEP PAKETİNİN SUNULMASINI İZLEYEN ………….AY VE …………GÜNDÜR.
ÜÇÜNCÜ TAKSİT
YAPIM İŞLERİ - UYGUN HARCAMALAR
MAKİNE VE EKİPMAN - UYGUN HARCAMALAR
YAPIM İŞLERİ VE MAKİNE EKİPMAN ALIMI UYGUN HARCAMALARI İÇİN ÜÇÜNCÜ
TAKSİT TOPLAMI
GENEL GİDERLER (HİZMET ALIMI)
GÖRÜNÜRLÜK
TOPLAM UYGUN YATIRIM HARCAMALARI MİKTARI
TOPLAM MİKTAR (TL)
TOPLAM UYGUN OLMAYAN YATIRIM HARCAMALARI MİKTARI
TOPLAM MİKTAR (TL)
TOPLAM UYGUN VE UYGUN OLMAYAN YATIRIM HARCAMALARI MİKTARI
6/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
SUNULMASI GEREKEN DOKÜMANLAR
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
HANGİ DURUMDA
SUNULACAĞI
TOPLAM
SAYFA SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL (√)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI ) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A-103-4 İÇİN
BAŞVURU FORMU" YAZILMALIDIR.
A
SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ İÇİN BAŞVURU FORMU
BAŞVURU FORMU
YENİ İŞLETMELER/MEVCUT
İŞLETMELER
BAŞVURU FORMU EKLERİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI ) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A1TAAHHÜTNAME" YAZILMALIDIR.
A1
TAAHHÜTNAME
A1.1 “GENEL TAAHHÜTNAME (A1.1)”
TAAHHÜTNAME
YENİ İŞLETMELER/MEVCUT
İŞLETMELER
7/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
DÜZENLEYEN
KURULUŞ
GEÇERLİLİK TARİHİ
HANGİ DURUMDA
SUNULACAĞI
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL
(√)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A2-RESMİ
BELGELER" YAZILMALIDIR.
A2
1
2
RESMİ BELGELER
GERÇEK KİŞİLERDE İMZA
BEYANNAMESİ
TÜZEL KİŞİLERDE YETKİLİ KİŞİLERİN
NOTER ONAYLI İMZA SİRKÜLERİ
RESMİ BELGE
RESMİ BELGE
NOTER
BELGE ÜZERİNDE
YENİ İŞLETMELER
GEÇERLİLİK TARİHİ
/MEVCUT
BULUNMAMAKTA
İŞLETMELER
DIR.
NOTER
BELGENiN
GEÇERLiLiK TARiHi
YENİ İŞLETMELER
SÖZLEŞME
/MEVCUT
iMZALANMA
İŞLETMELER
TARiHiNi
KAPSAMALIDIR
8/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
3
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
TÜZEL KİŞİLERDE, GÜNCEL YÖNETİM
KURULU ÜYELERİNİN BU POZİSYON
İÇİN ATAMA KARARINI İÇEREN
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN RESMİ BELGE
NOTER ONAYLI İLGİLİ KISMI (LİMİTED,
KOMANDİT, KOLLEKTİF ŞİRKETLER
HARİÇ)
4
BAŞVURU SAHİBİNİN YATIRIMINI
UYGULAYACAĞI ALANA AİT
KOORDİNAT BİLGİLERİNİ (ITRF/ED50
KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE)
GÖSTEREN BELGE
5
YATIRIMIN UYGULANACAĞI YERE AİT
TAKYİDATLI TAPU KAYIT BELGESİ
(BAŞVURU SAHİBİ ARAZİ KULLANIM
İZNİ SÖZLEŞMESİ VEYA ARSA TAHSİS
SÖZLEŞMESİ SUNMUŞ İSE BU BELGE
ZORUNLU DEĞİLDİR.)
RESMİ BELGE
RESMİ BELGE
DÜZENLEYEN
KURULUŞ
GEÇERLİLİK TARİHİ
HANGİ DURUMDA
SUNULACAĞI
NOTER
BU BELGE
KURUMUN
BAŞVURU
YENİ İŞLETMELER
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
/MEVCUT
TARİHTEN
İŞLETMELER
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ/
LİSANSLI HARİTA
BÜROLARI/ÖZEL
HARİTA BÜROLARI
BU BELGE
KURUMUN
BAŞVURU
YENİ İŞLETMELER
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
/MEVCUT
TARİHTEN
İŞLETMELER
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
TAPU VE KADASTRO
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BAĞLI TAPU SİCİL
MÜDÜRLÜKLERİ
BU BELGE
KURUMUN
BAŞVURU
YENİ İŞLETMELER
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
/MEVCUT
TARİHTEN
İŞLETMELER
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL
(√)
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL
(√)
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
DÜZENLEYEN
KURULUŞ
HANGİ DURUMDA
GEÇERLİLİK TARİHİ
SUNULACAĞI
BAŞVURU SAHİBİ YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TAŞINMAZIN SAHİBİ DEĞİLSE,
BAŞVURU SAHİBİNİN YATIRIMIN
UYGULANACAĞI TAŞINMAZ ÜZERİNDE
ÜST HAKKINA SAHİP OLDUĞUNU
GÖSTEREN, BİR RESMİ SENET
RESMİ SENET
TAPU VE KADASTRO
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BAĞLI TAPU SİCİL
MÜDÜRLÜKLERİ
BELGENİN
GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ
İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTA
/MEVCUT
N SONRAKİ EN AZ
İŞLETMELER
BEŞ (5) YILLIK
DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
YA DA
ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ
6
ARSA TAHSİS
SÖZLEŞMESİ
SANAYİ BÖLGELERİ
BELGENİN
GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ
İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTA
/MEVCUT
N SONRAKİ EN AZ
İŞLETMELER
BEŞ (5) YILLIK
DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
YA DA
9/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
KULLANIM İZNİ SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME
MALİYE BAKANLIĞI
BELGENİN
GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ
İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTA
/MEVCUT
N SONRAKİ EN AZ
İŞLETMELER
BEŞ (5) YILLIK
DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
YA DA
10/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
DÜZENLEYEN
KURULUŞ
BAŞVURU SAHİBİNİN TAŞINMAZ
ÜZERİNDE İNTİFA HAKKINA SAHİP
OLDUĞUNU GÖSTEREN, BİR RESMİ
SENET
(BU BELGE SADECE YATIRIMIN YAPI
RUHSATI GEREKTİRMEYEN İNŞAAT
İŞLERİNİ İÇERMESİ VEYA İNŞAAT
İŞLERİNİ İÇERMEMESİ DURUMLARINDA
KABUL EDİLEBİLİR)
RESMİ SENET
GEÇERLİLİK TARİHİ
HANGİ DURUMDA
SUNULACAĞI
TAPU SİCİL
MÜDÜRLÜKLERİ
BELGENİN
GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ
İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTA
/MEVCUT
N SONRAKİ EN AZ
İŞLETMELER
BEŞ (5) YILLIK
DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
NOTER
BELGENİN
GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ
İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTA
/MEVCUT
N SONRAKİ EN AZ
İŞLETMELER
BEŞ (5) YILLIK
DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
TKDK İLE PROTOKOL
İMZALAYAN İLGİLİ
BANKA VEYA TARIM
KREDİ KOOPERATİFİ
BU BELGE
KURUMUN
BAŞVURU
YENİ İŞLETMELER
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
/MEVCUT
TARİHTEN
İŞLETMELER
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
İLGİLİ BANKA
BELGE ÜZERİNDE
YENİ İŞLETMELER
GEÇERLİLİK TARİHİ
/MEVCUT
BULUNMAMAKTA
İŞLETMELER
DIR.
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL
(√)
YA DA
NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ
(BU BELGE SADECE YATIRIMIN YAPI
RUHSATI GEREKTİRMEYEN İNŞAAT
İŞLERİNİ İÇERMESİ VEYA İNŞAAT
İŞLERİNİ İÇERMEMESİ DURUMLARINDA
KABUL EDİLEBİLİR)
7
8
9
10
BANKADAN VEYA TARIM KREDİ
KOOPERATİFİNDEN KREDİ ALINMASI
DURUMUNDA, NİYET MEKTUBU
SÖZLEŞME
RESMİ BELGE
BANKA HESAP CÜZDANININ KOPYASI
RESMİ BELGE
TÜZEL KİŞİLİĞİN MÜFLİS OLMADIĞINI
VE KONKORDATO İLAN ETMEDİĞİNİ
GÖSTEREN BELGE (SADECE TÜZEL
KİŞİLİKLER İÇİN)
BU BELGE
KURUMUN
ŞİRKETİN MERKEZİNİN
BAŞVURU
YENİ İŞLETMELER
BULUNDUĞU YERDEKİ ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
RESMİ BELGE
/MEVCUT
TİCARET SİCİL
TARİHTEN
İŞLETMELER
MEMURLUĞU
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
BAŞVURU SAHİBİNİN TÜZEL KİŞİLİK VE
ŞİRKET OLDUĞU DURUMLARDA, TÜZEL
RESMİ BELGE
KİŞİLİĞİN ORTAKLIK YAPISINI VE HİSSE
ORANLARINI GÖSTEREN BELGE
SANAYİ VE/VEYA
TİCARET ODASI
BU BELGE
KURUMUN
BAŞVURU
YENİ İŞLETMELER
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
/MEVCUT
TARİHTEN
İŞLETMELER
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
11/23
TKDK PROJE YÖNETİMİ
VERSİYON 1.0.00
12/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
TÜRÜ
DÜZENLEYEN
KURULUŞ
HANGİ DURUMDA
SUNULACAĞI
NO
DOKÜMAN ADI
11
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI SÖZ
KONUSU OLDUĞUNDA, LİSANSSIZ
ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ İÇİN DAĞITIM
SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI
12
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI SÖZ
KONUSU OLDUĞUNDA, TEKNİK
DEĞERLENDİRME FORMU
13
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI SÖZ
KONUSU OLDUĞUNDA, BAĞLANTI
ANLAŞMASINA ÇAĞRI MEKTUBU (EĞER
BAŞVURU PAKETİNDE BAĞLANTI
ANLAŞMASI SUNULMUŞ İSE, BU
BELGENİN SUNULMASI ZORUNLU
DEĞİLDİR. DİĞER TARAFTAN, EĞER
BAŞVURU PAKETİNDE BU İKİ
BELGEDEN HERHANGİ BİRİSİ YER
ALMIYORSA, PROJE TKDK TARAFINDAN
KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
(SÖZLEŞME AŞAMASINDA BAĞLANTI
ANLAŞASI SUNULMASI ZORUNLUDUR.)
14
“İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI”
15
BU BELGE
BAŞVURU SAHİBİ TÜZEL KİŞİ VE
KURUMUN
ŞİRKET/GERÇEK KİŞİ İSE, İŞLETMEDE 10KOBİ BİLGİ
BAŞVURU
250 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİĞİ VE YILLIK
YENİ İŞLETMELER
BEYANNAMESİ
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
CİRO VEYA YILLIK BİLANÇOSUNUN 1-40 RESMİ BELGE
/MEVCUT
FORMATI KOSGEB'TEN
TARİHTEN
MİLYON TL ARASINDA OLDUĞUNU
İŞLETMELER
ALINABİLİR
İTİBAREN ALINDIĞI
GÖSTEREN SON İKİ YILA AİT "KOBİ
DURUMLARDA
BİLGİ BEYANNAMESİ”
GEÇERLİDİR.
16
BAŞVURU SAHİBİ LİMİTED, KOLLEKTİF,
KOMANDİT VE ANONİM ŞİRKETLER
HARİCİNDE TÜZEL KİŞİLİK İSE, SOSYAL
GÜVENLİK KURUMU İL
MÜDÜRLÜKLERİNDEN ALINMIŞ
RESMİ BELGE
İŞLETMENİN SON İKİ YILA AİT (VARSA)
AYLIK PRİM VE HİZMET DÖKÜMÜ VEYA
SİSTEMDE KAYDI BULUNMADIĞINA
DAİR RESMİ YAZI.
GEÇERLİLİK TARİHİ
RESMİ BELGE
BU BELGENİN
BAŞVURU TARİHİ YENİ İŞLETMELER
BÖLGESEL ELEKTRİK
İTİBARİ İLE EN AZ 1
/MEVCUT
DAĞITIM ŞİRKETLERİ
YILLIK GEÇERLİLİK
İŞLETMELER
SÜRESİ OLMALDIR.
RESMİ BELGE
BELGE ÜZERİNDE
YENİ İŞLETMELER
YENİLENEBİLİR ENERJİ GEÇERLİLİK TARİHİ
/MEVCUT
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BULUNMAMAKTA
İŞLETMELER
DIR.
RESMİ YAZI
RESMİ BELGE
BÖLGESEL ELEKTRİK
DAĞITIM ŞİRKETLERİ
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL
(√)
BELGE ÜZERİNDE
YENİ İŞLETMELER
GEÇERLİLİK TARİHİ
/MEVCUT
BULUNMAMAKTA
İŞLETMELER
DIR.
BELEDİYELER, İL ÖZEL BELGE ÜZERİNDE
İDARELERİ, ORGANİZE GEÇERLİLİK TARİHİ
SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL BULUNMAMAKTA
KİŞİLİKLERİ
DIR
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU İL
MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
MEVCUT
İŞLETMELER
BU BELGE,
BAŞVURU
YAPILDIĞI
YENİ İŞLETMELER
TARİHTEN ÖNCEKİ
/MEVCUT
30 GÜN İÇİNDE
İŞLETMELER
ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
13/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
17
KAPASİTE ARTIRIMINA GİDECEK YA DA
YENİ KURULACAK İŞLETMELER İÇİN ÖN
KAPASİTE DEĞERLENDİRME RAPORU
18
“ÇEVRE İZİN BELGESİ” VEYA “ÇEVRE
İZİN VE LİSANS BELGESİ” ALINMASINA
GEREK OLMADIĞINA DAİR ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI/ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
ALINMIŞ RESMİ BİR YAZI (BU BELGE,
MEVCUT İŞLETME SÜT TOPLAMA
MERKEZİ İSE ZORUNLU DEĞİLDİR.)
RESMİ BELGE
BAŞVURU
YAPILDIĞI
SANAYİ VE/VEYA
TARİHTEN ÖNCEKİ YENİ İŞLETMELER
TİCARET ODASI
30 GÜN İÇİNDE
/MEVCUT
VEYA ESNAF VE
ALINDIĞI
İŞLETMELER
SANATKARLAR ODASI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR
RESMİ BELGE
BU BELGE
KURUMUN
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAŞVURU
BAKANLIĞI/ÇEVRE VE ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
ŞEHİRCİLİK İL
TARİHTEN
MÜDÜRLÜĞÜ
İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
MEVCUT
İŞLETMELER
14/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
A2
RESMİ BELGELER
TÜRÜ
DÜZENLEYEN
KURULUŞ
HANGİ DURUMDA
GEÇERLİLİK TARİHİ
SUNULACAĞI
BELGENiN
SANAYİ VE/VEYA
GEÇERLiLiK TARiHi
TİCARET ODASI
SÖZLEŞME
VEYA ESNAF VE
iMZALANMA
SANATKARLAR ODASI
TARiHiNi
KAPSAMALIDIR.
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D (√)
KONTROL
(√)
MEVCUT
İŞLETMELER
19
KAPASİTE RAPORU
RESMİ BELGE
20
YENİ BİR İŞLETME KURULMASI
DURUMUNDA, BAŞVURU
AŞAMASINDA İLDE BAŞVURU YAPILAN
ALT-SEKTÖR İLE İLGİLİ KAPASİTE
FAZLASI OLMADIĞINA İLİŞKİN BELGE
BU BELGE
KURUMUN
GIDA VE KONTROL
BAŞVURU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
RESMİ BELGE
GIDA, TARIM VE
YENİ İŞLETMELER
TARİHTEN
HAYVANCILIK İL
İTİBAREN ALINDIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
DURUMLARDA
GEÇERLİDİR.
15/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
TOPLAM
SAYFA SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL
(√)
Z/D
(√)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A3-UYGUN /
UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR DETAYLI TABLOLARI VE DANIŞMAN FİRMA VE TEDARİKÇİ BİLGİLERİ TABLOSU" YAZILMALIDIR.
A3
UYGUN / UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR DETAYLI TABLOLARI VE DANIŞMAN FİRMA VE TEDARİKÇİ BİLGİLERİ TABLOSU
A3.1
YAPIM İŞLERİ FAALİYETLERİ - UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
A3.2
MAKİNE- EKİPMAN FAALİYETLERİ- UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
A3.3
GENEL HARCAMALAR (HİZMETLER) - UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
A3.4
GÖRÜNÜRLÜK - UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
A3.5
UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR TABLOLARI
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A4-SEÇİLEN
TEKLİFLER VE EKLERİ" YAZILMALIDIR.
A4
SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ
1
TEKLİFLER
BAŞVURU FORMU EKİ
SEÇİLEN TEKLİFLER
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKLERİ
1
SEÇİLEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKLİF DAVET MEKTUBUNUN POTANSİYEL
TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
2
SEÇİLEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMENİN VE SADECE YAPIM İŞLERİNDE
KEŞİF ÖZETİNİN POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ
FOTOKOPİSİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TÜZEL KİŞİ İSE, TİCARET VE/VEYA SANAYİ
ODASINDAN ALINAN “ORTAKLIK YAPISINI GÖSTEREN BELGE”( BU BELGEDE
ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI YER ALMALIDIR)
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
3
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ GERÇEK KİŞİ İSE, TC KİMLİK NUMARASININ YER
ALDIĞI “NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ VEYA NÜFUS KAYIT SURETİ”
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE, YEMİNLİ TERCÜMAN TARAFINDAN
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ “TİCARİ KAYIT BELGESİ KOPYASI”
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA ÜYE İSE,
TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINDAN ALINMIŞ “FAALİYET BELGESİ” YADA
"FAALİYET ALANINI GÖSTEREN BELGE"
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ ESNAF VE SANATKÂR STATÜTÜSÜNDE GERÇEK
KİŞİ İSE , ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASINDAN ALINMIŞ “MESLEKİ FAALİYET
BELGESİ”
4
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ SERBEST MÜHENDİS VEYA MÜŞAVİR
STATÜSÜNDE GERÇEK KİŞİ İSE, BAĞLI OLDUĞU MESLEK ODASINDAN ALINMIŞ
“SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜRO TESCİL BELGESİ”NİN FOTOKOPİSİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE TEKLİF SAHİBİNİN, YEMİNLİ
TERCÜMAN TARAFINDAN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ FAALİYET BELGESİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
16/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
BAŞVURU
SAHİBİ
Z/D
KONTROL
(√)
(√)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A5-SEÇİLMEYEN
TEKLİFLER VE EKLERİ" YAZILMALIDIR.
TÜRÜ
NO
DOKÜMAN ADI
A5
SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
TEKLİFLER
SEÇİLMEYEN TEKLİFLER
1
TOPLAM
SAYFA SAYISI
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKLERİ
1
SEÇİLMEYEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKLİF DAVET MEKTUBUNUN POTANSİYEL
TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
2
SEÇİLMEYEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMENİN VE SADECE YAPIM
İŞLERİNDE KEŞİF ÖZETİNİN POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN
İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TÜZEL KİŞİ İSE, TİCARET VE/VEYA SANAYİ
ODASINDAN ALINAN “ORTAKLIK YAPISINI GÖSTEREN BELGE”( BU BELGEDE
ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI YER ALMALIDIR)
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
YA DA
3
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ GERÇEK KİŞİ İSE, TC KİMLİK NUMARASININ YER
ALDIĞI “NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ VEYA NÜFUS KAYIT SURETİ”
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE, YEMİNLİ TERCÜMAN TARAFINDAN SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ “TİCARİ KAYIT BELGESİ KOPYASI”
EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA ÜYE İSE,
TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINDAN ALINMIŞ “FAALİYET BELGESİ” YA DA
"FAALİYET ALANINI GÖSTEREN BELGE"
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ ESNAF VE SANATKÂR STATÜTÜSÜNDE GERÇEK
KİŞİ İSE , ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASINDAN ALINMIŞ “MESLEKİ FAALİYET
BELGESİ”
4
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ SERBEST MÜHENDİS VEYA MÜŞAVİR
STATÜSÜNDE GERÇEK KİŞİ İSE, BAĞLI OLDUĞU MESLEK ODASINDAN ALINMIŞ
“SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜRO TESCİL BELGESİ”NİN FOTOKOPİSİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE TEKLİF SAHİBİNİN, YEMİNLİ
TERCÜMAN TARAFINDAN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ FAALİYET BELGESİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN
EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A6-MALİYETLERİ
GEREKÇELENDİRME TABLOSU" YAZILMALIDIR.
A6
MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A7-YASAL MALİ
TABLOLAR" YAZILMALIDIR.
YASAL MALİ TABLOLAR
BİLANÇO ESASINA TABİ OLAN GERÇEK KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN
GELİR TABLOSU VE BİLANÇO
A7
BAŞVURU FORMU EKİ
VE
1
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DURAN VARLIK LİSTESİ (ALIŞ TUTARI VE ALIŞ
TARİHİNİ İÇERMELİDİR)
BAŞVURU FORMU EKİ
17/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
TOPLAM
SAYFA SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL
(√)
Z/D
(√)
İŞLETME HESABI ESASINA TABİ OLAN GERÇEK KİŞİLER İÇİN
İŞLETME HESAP ÖZETİ
BAŞVURU FORMU EKİ
VE
2
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
TARAFINDAN ONAYLANMIŞ DURAN VARLIK LİSTESİ (ALIŞ TUTARI VE ALIŞ
TARİHİNİ İÇERMELİDİR)
BAŞVURU FORMU EKİ
BASİT USÜL YÖNTEMİNE GÖRE VERGİLENDİRİLEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN
3 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A8-MEVCUT
VARLIKLAR" YAZILMALIDIR.
A8
MEVCUT VARLIKLAR
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN A9 VE A10 AYRI BİR KLASÖR İÇERİSİNDE VERİLMELİDİR.
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A9- MİMARİ
PROJELER (MEVCUT VE PLANLANAN BİNALARI GÖSTEREN VAZİYET PLANINI VE MAHAL LİSTESİNİ DE İÇEREN) , STATİK PROJELER; ELEKTRİK TESİSAT
PROJELERİ, MEKANİK TESİSAT PROJELERİ VE METRAJ CETVELİ" YAZILMALIDIR.
YATIRIM, YAPIM İŞLERİNİ KAPSIYORSA, METRAJA ESAS TEŞKİL EDEN AŞAĞIDAKİ PROJELER VE METRAJ CETVELİ (AYRICA MİMARİ PROJELER SADECE
MAKİNE-EKİPMAN ALIMLARINI İÇEREN YATIRIMLAR İÇİN DE SUNULMALIDIR.)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "MİMARİ
PROJELER (MEVCUT VE PLANLANAN BİNALARI GÖSTEREN VAZİYET PLANINI VE MAHAL LİSTESİNİ DE İÇEREN)" YAZILMALIDIR.
A)
MİMARİ PROJELER – MEVCUT VE PLANLANAN BİNALARI GÖSTEREN
VAZİYET PLANINI VE MAHAL LİSTESİNİ DE İÇEREN
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE " STATİK
PROJELER" YAZILMALIDIR.
B)
STATİK PROJELER
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE " ELEKTRİK
TESİSAT PROJELERİ" YAZILMALIDIR.
A9
C)
ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "MEKANİK
TESİSAT PROJELERİ " YAZILMALIDIR.
D)
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "METRAJ
CETVELİ" YAZILMALIDIR.
E)
METRAJ CETVELİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "TEK HAT
ŞEMASI" YAZILMALIDIR.
F)
EĞER YATIRIM YENİLENEBİLİR ENERJİ İÇERİYORSA, ELEKTRİK DAĞITIM
ANONİM ŞİRKETİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ TEK HAT ŞEMASI
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A10- MAKİNEEKİPMAN YERLEŞİM PLANI" YAZILMALIDIR.
A10
YATIRIMIN MAKİNE-EKİPMAN ALIMI İLE İLGİLİ OLMASI DURUMUNDA, MAKİNEEKİPMAN YERLEŞİM PLANI VE LİSTESİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A11- YAPI RUHSATI
YA DA YAPI KULLANIM İZNİ YA DA YAPI RUHSATI ALINMASINA GEREK OLMADIĞINI GÖSTEREN RESMİ YAZI" YAZILMALIDIR.
YAPIM İŞLERİ OLMASI DURUMUNDA
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI DIŞINDA OLMASI VEYA KÖY YERLEŞİM ALANI
İÇERİSİNDE YER ALIP YAPI RUHSATI ALMASI GEREKEN İNŞAAT İŞLERİ İÇERMESİ
DURUMUNDA, İL ÖZEL İDARELERİ YA DA BELEDİYELER YA DA ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ YA DA SERBEST BÖLGE TÜZEL KİŞİLİKLERİNDEN ALINMIŞ YAPI
RUHSATLARI
YA DA
BAŞVURU FORMU EKİ
18/23
A11
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI İÇİNDE OLMASI VE İNŞAAT İŞLERİ İÇERMESİ
DURUMUNDA, KÖY MECLİSİNDEN (MUHTAR VE KÖY İHTİYAR HEYETİ) ALINAN İZİN
VE İL ÖZEL İDARESİ/BELEDİYEDEN ALINAN 3194 SAYILI “İMAR KANUNU” NUN 27.
MADDESİNE GÖRE YAPI RUHSATI ALINMASINA GEREK OLMADIĞINI GÖSTEREN
YAZILI İZİN
BAŞVURU FORMU EKİ
YA DA
A11
YATIRIM YAPILACAK MEVCUT YAPILARDA YATIRIMLA İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ OLMASI
DURUMUNDA MEVCUT YAPILAR İÇİN, YAPI RUHSATININ ALINMASINA GEREK
OLMADIĞINI GÖSTEREN İL ÖZEL İDARELERİ YA DA BELEDİYELER YA DA ORGANİZE
SANAYİ BÖLGELERİ TÜZEL KİŞİLİKLERİ YA DA SERBEST BÖLGE TÜZEL
KİŞİLİKLERİNDEN ALINMIŞ RESMİ YAZI
YATIRIMIN SADECE MAKİNE-EKİPMAN ALIMI İLE İLGİLİ OLMASI DURUMUNDA,
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI DIŞINDA OLMASI VE SADECE MAKİNE EKİPMAN
ALIMINI İÇERMESİ DURUMUNDA, İL ÖZEL İDARELERİ YA DA BELEDİYELER YA DA
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YA DA SERBEST BÖLGE TÜZEL KİŞİLİKLERİNDEN
ALINMIŞ YAPI KULLANMA İZNİ
YA DA
BAŞVURU FORMU EKİ
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI İÇİNDE OLMASI VE SADECE MAKİNE EKİPMAN
ALIMINI İÇERMESİ DURUMUNDA, KÖY MECLİSİNDEN (MUHTAR VE KÖY İHTİYAR
HEYETİ) ALINAN KULLANMA İZNİ VE İL ÖZEL İDARESİ/BELEDİYEDEN ALINAN İLGİLİ
YAPININ TEKNİK VE DİĞER YASAL DÜZENLEMELERLE UYUMLU OLDUĞUNU
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "B-İŞ PLANI"
YAZILMALIDIR.
B
İŞ PLANI
İŞ PLANI
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "C-TEKNİK PROJE"
YAZILMALIDIR.
C
TEKNİK PROJE
TEKNİK PROJE
19/23
VERSİYON 1.0.00
TKDK PROJE YÖNETİMİ
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
11. IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİ
DOKÜMAN ADI
BAŞVURU SAHİBİNİN ÜRETİCİ
ÖRGÜTÜ OLMASI DURUMUNDA,
KONTROL
BAŞVURU
SAHİBİ (√)
ANA SÖZLEŞME VEYA
GÜNCEL TÜZÜK
BAŞVURU SAHİBİ ADI SOYADI
İMZA VE TARİH
(TÜZEL KİŞİLER İÇİN KAŞE)
İdari ve yerinde kontroller sonucunda Kurum tarafından tespit edilen eksiklikler
tarafıma/tarafımıza bildirildiğinde, bildirilen eksiklikleri
tamamlayacağımı/tamamlayacağımızı tamamlamadığım/tamamlamadığımız takdirde
hiçbir hak iddia etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi taahhüt ederim/ederiz.İletişim
bilgierimin/bilgilerimizin TKDK ile protokol imzalamış olan banka veya Tarım Kredi
Kooperatifleri ile paylaşılmasında sakınca yoktur ve paylaşılması durumunda TKDK'yı
sorumlu tutmayacağımı/tutmayacağımızı taahhüt ederim/ederiz. .……../………/20..
20/23
Download

A BAŞVURU FORMU