SİRKÜLER
2015/45
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 25.12.2015
Konusu
: İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2016 Yılında Uygulanacak İade Sınırı
20.600 TL
Mevzuat
: 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Yasal Dayanak
: 25.12.2015 Tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 4 Seri
Nolu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
25.12.2015 Tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 4 Seri Nolu KDV Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade
taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade
konusu yapılamayacak kısmı, 2016 yılında 20.600 TL olarak belirlenmiştir.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
25 Aralık 2015 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29573
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 4)
26/4/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “2015
yılı için 19.500 TL” ibaresi “2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL”
şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde 2016 Yılında Uygulanacak İade