“RÜZGAR NE KADAR SERT ESERSE ESSİN KAYADAN KOPARACAĞI BİR
TUTAM TOZDUR…”
FATİH ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ (FEN BİLİMLERİ) DERSİ 1. DÖNEM 1.
YAZILI SINAV SORULARI
A. Aşağıdaki cümleler doğruysa cümlenin başına “D”, yanlışsa cümlenin başına “Y”
koyunuz.
1. ( )Eşey (cinsiyet) hücreleri kullanılmadan gerçekleşen üreme şekline eşeysiz üreme
denir.
2. ( )Canlının vücudunun bir bölümünde bir çıkıntının gelişmesiyle gerçekleşen eşeysiz
üreme çeşidine tomurcuklanarak üreme denir.
3. ( )Hayvan hücrelerinde sitoplazma bölünmesi boğumlanma ile bitki hücrelerinde ise ara
lamel (orta plak) ile gerçekleşir.
4. ( )Bir hücreden iki vücut hücresinin oluşması şeklinde gerçekleşen hücre bölünmesine
mitoz bölünme denir.
5. ( )İnsanın vücut hücrelerinde 46 kromozom vardır.
6. ( )Sperm ile yumurtanın birleşmesi olayına döllenme denir.
7. ( )Renk körlüğü genellikle kırmızı ile yeşili karıştırma ile ilgili genetik bir hastalıktır.
8. ( )Mayoz bölünmede crossing- over (parça değişimi) olayı canlıların çeşitliliğini
sağlamada çok önemli bir olaydır.
9. ( )Mayoz bölünme sonucunda 2 yavru hücre oluşur.
10. ( )Down Sendromu insanda 57 kromozom bulunması ile oluşur.
B. Aşağıdaki boşlukları doğru kelimelerle doldurunuz.
Mendel- Erkek- 23- Mayoz- AA- Fenotip- 2- %50- Kulak içi kıllılık- Gen
Genetik ile ilgili çalışmaları ………………. adlı bilim adamı yapmıştır.
Saf (homozigot) döl örneği olarak ……… yazılabilir.
İnsanın sperm yada yumurta hücresinde …… kromozom bulunur.
………… bölünmede 4 yavru hücre oluşur.
XY şeklinde kromozom bulunan cinsiyet ……………..’tir.
Canlının dış görünüşüne ……………………. denir.
…………………………………….. insanlarda Y kromozomu ile taşınan genetik bir
hastalıktır.
8. Mitoz bölünme sonucunda ……. yavru hücre oluşur.
9. Kan grubu, saç tipi, göz rengi gibi özelliklerimizi ….. denen kromozom bölgeleri
taşır.
10. Bir ailenin kız yada erkek çocuğu olma ihtimali her zaman …….. dir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını bulup, işaretleyiniz.
1. Homozigot uzun boylu anne ile homozigot kısa boylu babanın çocuklarının heterozigot
(melez) uzun boylu olma ihtimali % kaçtır? (Uzun boy geni kısa boy genine baskındır)
A. %0
B. %25
C. %50
D. %100
2. “Normalde alyuvarlar yuvarlaktır. Ancak bu hastalıkta alyuvarlar orak şeklindedir. Bu
nedenle alyuvarlar fazla oksijen taşıyamaz. Genetik bir hastalıktır.”
Yukarıda bahsedilen genetik hastalık hangisidir?
A. Renk Körlüğü B. Down Sendromu
C. Orak Hücreli Anemi
D. Süper Dişi
“RÜZGAR NE KADAR SERT ESERSE ESSİN KAYADAN KOPARACAĞI BİR
TUTAM TOZDUR…”
3. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme geçirir?
A. Karaciğer hücresi
B. Üreme ana hücresi
C. Akciğer hücresi
D. Göz hücresi
4. 2n= 30 kromozomlu bir hücre üst üste 2 mitoz, 1 mayoz geçirirse sonuçta sırasısyla kaç
kromozomlu ve kaç hücre oluşur?
A. 15- 16
B. 30- 16
C. 30- 4
D. 15- 4
5.Karaciğer vücut hücresinde 32 kromozom bulunan bir canlının sperm hücresinde kaç
kromozom vardır?
A. 16
B. 32
C. 48
D.70
6. Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen bir olaydır. Aşağıdakilerden hangisi hücre
bölünmesinin amacını açıklamaz?
A. Yaraların iyileşmesi
B. Büyüme, gelişme, onarım olayları
C. Neslin devamını sağlama
D. Yaşlanma olayını hızlandırma
7. Bir canlının 2n=8 olan bir hücresi; 3 mitoz ve 1 mayoz bölünme geçiriyor. Sonuçta
oluşan hücre sayısı ve hücrelerin kromozom sayısı kaçtır?
Hücre Sayısı
A.
B.
C.
D.
Kromozom Sayısı
8
34
36
32
2
5
6
4
8. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kalıtsal bir hastalık değildir?
A. Renk körlüğü
B. Grip
C. Hemofili
NOT: A ve B bölümü her bir madde 3’er puan,
C bölümü her bir madde 5’er puandır. Süre 40 dk.’dır.
D. Orak Hücreli Anemi
Download

rüzgar ne kadar sert eserse essin kayadan koparacağı bir