T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 89025735-903.02Konu : Vekil İmam-Hatip ve
Müezzin Kayyım Sözlü Sınav İlanı
DUYURU
İlgi
a)657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
b)Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
c)Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
İlimize bağlı İlçe Müftülüklerinde İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım olarak görev yapmakta iken
Yurtdışı, Askerlik, Uzun Süreli İzin, Rapor vb. sebeplerle görev yerlerinden ayrılan Cami görevlilerinin
yerine ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca yarışma sınavı ile açıktan Vekil İmam-Hatip ve Vekil
Müezzin-Kayyım ataması yapılacaktır.
A-SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde
belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3- Vekil İmam-hatiplik için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak,
4- Vekil Müezzin-Kayyımlık için en az İmam-Hatip Lisesi mezunu veya Hafızlık belgesine sahip en az
lise/dengi mezunu olmak,
5- İmam-Hatiplik / Müezzin-Kayyımlık yapmaya engeli bulunmamak,
6- 2014 yılı KPSS (DHBT) sınavından 60 ve yukarı puan almış olmak,
7- Halen Vekil olarak görev yapıp da yukarıdaki şartları taşıyanlar için 31 Mayıs 2016 tarihi itibari ile
görevi sona erecek olmak, (Bu tarihten sonra görev süresi sona erecek olanlar mülakata
alınmayacaktır.)
B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Dilekçe,
2-T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,
3-Diploma Fotokopisi,
4-2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-Varsa hafızlık belgesi fotokopisi
6-1 Adet Fotoğraf
7-Vekil İmam-Hatiplik / Vekil Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, Askerlikle
ilişiği bulunmadığına ve Sabıka-Adli Sicil Kaydı olmadığına dair yazılı beyanı.
C- BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME VE DİĞER HUSUSLAR
1-Başvuru yapmak isteyenler 02.12.215 (saat 08:00) - 16.12.2015 (saat 16:30) tarihleri arasında istenen
belgelerle birlikte İl Müftülüğüne şahsen, müracaat edeceklerdir.
2-Bu duyuruda belirtilen şartları uygun olmayan, faks ve e-mail ile yapılan müracaatlar ile postadaki vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 16.12.2015 tarihi saat 16.30 dan sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3- Vekil imam-hatiplik ve vekil müezzin-kayyımlık müracaatları ayrı ayrı alınacaktır.
4- Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.
5- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
6- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında
getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
7- Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.
8- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Müftülüğümüzün
www.manisamuftulugu.gov.tr internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
9- Görevlendirmeler mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit
olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum
tarihi önce olana öncelik verilecektir.
10- Sınav ve görevlendirme süresince İl Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular
tebligat sayılacaktır.
11- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle
ilişiği kesilecektir.
12- Sırası gelip teklif edilen görevi istemeyenler ancak dilekçeyle feragat edebileceklerdir. Feragat
edenlere ayrıca ikinci bir hak tanınmayacaktır.
13-Sınav sonuçları yeni bir sınav ilanına kadar geçerli olacaktır.
D- MÜLAKAT YER VE TARİHİ:
MÜLAKAT TARİHİ
17.12.2015 – 18.12.2015
SAATİ
09.00
YERİ
Manisa İl Müftülüğü
Göktaşlı Mah. Murat Cad. No:47
Şehzadeler / MANİSA
İlgililere ilanen duyurulur. 02.12.2015
Sinan CİHAN
İl Müftüsü
T.C. KİMLİK NO
:
ADI SOYADI
:
BABA ADI
:
MEMLEKETİ
:
DOĞUM TARİHİ
:
TAHSİLİ
:
2014 DHBT PUANI
:
HAFIZLIK DURUMU
:
ASKERLİK DURUMU
:
fotoğraf
: Vekil İmam-Hatiplik veya Müezzin-Kayyımlık Sınavına Müracaat.
ÖZÜ
MÜFTÜLÜK MAKAMINA
…………………….
İlinizde çeşitli sebeplerle boşalan Camilerde Vekil İmam-Hatip / Vekil Müezzin-Kayyımlık için
yapılacak sınava katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …./…./2015
Adı-Soyadı-İmza
ADRES
:
CEP
:
KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
:
1-Dilekçe, (Müftülüklerinden temin edilecektir.)
2-T.C. Kimlik numaralı Nüfus Cüzdan fotokopisi,
3-Diploma aslı ve 1 adet fotokopisi,
4-2014 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
5-Varsa hafızlık belgesi aslı ve 1 adet fotokopisi,
6-1 Adet Fotoğraf
7-Askerlik durum belgesi,
8-Sabıka kaydı aslı,
9-Vekil İmam-Hatiplik / Vekil Müezzin Kayyımlık yapmaya mani bir özrü bulunmadığına dair yazılı
beyanı.
BEYANIMDIR
Vekil İmam-Hatiplik / Vekil Müezzin-Kayyımlık görevini yapmaya sağlık
yönünden bir özrümün olmadığına, askerlik ve sabıka-adli sicil kaydı
bulunmadığına dair yazılı beyanımdır.
…./…./2015
Adı-Soyadı-İmza
Adres
:
Download

Manisa İl Geneli Vekil İmam-Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım Alımı