T.C. KİMLİK NUMARASI
: ………………………………….
GÖREVİ / UNVANI
: ………………………………….
ADI VE SOYADI
: ………………………………….
BABA ADI
: ………………………………….
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
: ………………………………….
ASKERLİK DURUMU
: ………………………………….
TAHSİLİ
: ………………………………….
(Varsa Hafızlığı)
MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ : ………………………………….
KURUM SİCİL NO
:…………………EMEKLİ SİCİL NO: ……………..
ÖZÜ
: Nakil Talebi
MÜFTÜLÜK MAKAMINA
RİZE
Hale---------------------------------------------- ------------------------------- ----------------Camii İmam-Hatibi olar ak görev yapmaktayım. ------- yılı MBSTS
puanım ------ olup, iki ay üst üste münhal olarak il an edil ip ancak tercih
edilmeyen İliniz ve İlçe Müftülükl erin de m ünhal bulunan durum um a uygun
her hangi bir Camii İmam-Hatipliğine naklen atanm ak isti yorum.
Gereğini arz ederim.
.…./…../2015
A D R E S:
………………………………………………..
………………………………………………..
Cep Tlf
: ………………………….
İş / Ev Tlf : ………………………….
Email
:…………………………..
Download

İki ay üst üste münhal olarak ilan edilip te tercih edilmeyen camilere