HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
YERİNDE SATIŞA SUNULAN MALZEMELER
İşletme Müdürlüğümüze ait aşağıda müfredatı kayıtlı mevcut teknik
özellikleri, durumu ve yeri belirtilen 14 kalem muhtelif elektrik elektronik hurda
malzeme, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle, yerinden satışa arz edilmiştir.
Teklifler en geç 07.01.2016 Perşembe günü saat 14:00 e kadar
İşletme Müdürlüğü, Pazarlama ve Satış Müdürlüğüne verilmiş olacaktır.
ÖNEMLİ HUSUSLAR
• SÖZ KONUSU İHALEDE GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ ARTIRMA HÜKÜMLERİ
UYGULANMAKTADIR.
• Malzemelerin teslimatı ilgili listelerdeki sıra ile depo/sahadan başlayıp devam
edecek ve tamamlanacaktır. Saha temizliği esastır. Söz konusu depolarda
belirtilen tonajlar takribi olup; Malzemenin noksan çıkması halinde alıcı firma
itirazda bulunamaz. Malzemenin fazla çıkması halinde, verilip verilmeyeceği
hususunda Karar İşletme Müdürlüğümüze aittir. Malzemenin yükleme, nakliyesi ve
diğer tüm masraflar alıcı firmaya aittir.
• İhaleye yalnızca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
20 01 35 atık kodlu
lisans veya geçici faaliyet belgesi olan firmalar katılacak olup, lisansın
(20 01 35) geçerlilik süresi işin tamamlanma süresine kadar devam edecektir.
• Söz konusu muhtelif elektrik elektronik malzemelerin taşıma/bertaraf/geri
•
•
•
•
kazanım ve işlemlerde kullanılan Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) birer
nüshası ile tehlikeli atıkları taşıyan firma/firmalara ait bilgi/belgeler ve bu
atıkların bertaraf/geri kazanımına ilişkin yapılan iş/işlem/tesis hakkındaki
bilgiler ve atığı taşıyan araçların plakalarına ait lisans belgelerinin birer
nüshası ve Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) birer nüshası teslimatta Hurda
Tedarik Müdürlüğü Sevk Ekip Personeline teslim edilecektir. Alıcı ve taşıyıcı
firmalar Ulusal Atık Taşıma Formlarının (UATF) ilgili nüshalarını (her aşamada
yapılan işlem sonucunda) ilgili Makamlara ulaştırmakla mükelleftir.
Malzemenin teslim alınmasında TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat
hükümlerine ve 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ilgili hükümlerine uygun
hareket edilecek olup, gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır, doğabilecek her
türlü zarardan ve çevre mevzuatına aykırı işlemlerden dolayı gelecek cezalardan
alıcı firma sorumludur.
Hurda malzemelerin bulunduğu yerden çıkarılması, yükleme, nakliye v.b. masraflar
alıcı firmaya aittir. Malzeme miktarları takribi olup; ± % 20 toleranslıdır.
İşletmemiz fazla çıkan malzemeyi verip vermemekte serbesttir. Belirtilen malzeme
miktarından noksan ya da fazla malzeme çıkmasından İşletmemiz sorumlu değildir.
Liste, Satış Şartnamesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Firmalar teklif vermiş
olmakla, yukarıda yazılı şartları ve satış şartnamesi hükümlerini kabul ve
taahhüt etmiş sayılırlar.
İşletme Müdürlüğümüz 2886 sayılı kanuna tabi değildir.
MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ
ADRES: HİPODROM CADDESİ NO:113 06330
YENİMAHALLE / ANKARA
TEL:0312 384 03 07/170-173 FAKS:0312 384 02 37
İNTERNET ADRESİMİZ DEĞİŞMİŞTİR. YENİ İNTERNET ADRESİMİZ
www.mkek.gov.tr/HurdaIsletmesi/Ihaleler.aspx
YERİNDE SATIŞA SUNULACAK MALZEMELER
Malzeme Satış Rumuzu
Miktar
2015YERSAT1330
57.000
Geçici Teminat
KG
10.000,00 TL
Çekim Süresi
12
İş Günü
ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1330 - ESKİŞEHİR, BURSA İLİ VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
2 Adet diyaliz cihazı ve 1 adet defibrilatör cihazı
ESKİŞEHİR TASİŞ MÜDÜRLÜĞÜ
500
2
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR
MALMÜDÜRLÜĞÜ (SİVRİHİSAR
HASTANESİ, VERGİ DAİRESİ, KIZ
MESLEK LİSESİ)
4.000
PC KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FAKS, DAKTİLO, ÇAMAŞIR MAKİNESİ,
VB.
3
ESKİŞEHİR HKK SİVRİHİSAR HAVA
MEYDAN KOM.LIĞI
7.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FAKS, FOTOKOPİ
MAKİNESİ, SOĞUTUCU DOLAP, KLİMA VB.
5
ESKİŞEHİR POSTA İŞLETME
MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
BURSA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
PC KASASI,PARÇALARI,YAZICI,DAKTİLO,SOĞUTUCU
DOLAP,KLİMA,MUHTELİF HABERLEŞME CİHAZLARI VB.
10.000 BİLGİSAYAR MALZEMELERİ VB. ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
6
BURSA KARACABEY BELEDİYESİ
1.500
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, KLİMA VB.
HURDALARINDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMELERİN BİR KISMI
AÇIK SAHADA BİR KISMI KAPALI DEPODADIR.
7
BURSA ŞEVKET YILMAZ DEVLET
HASTANESİ
3.000
MONİTÖR, KLAVYE, PC KASASI, ÇEŞİTLİ TIBBI CİHAZLAR VB.
8
BURSA TEİAŞ 2. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
23.000
MUHTELİF KESİCİ-AYIRICI HURDALARINDAN OLUŞMAKTA OLUP,
AÇIK ALANDA VE İKİ FARKLI YERDEDİR.
4
8.000
TOPLAM 57.000
(± % 20 toleranslı)
2
07.01.2016 14:00
Perşembe
.
2015YERSAT1341
33.300
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
VAN, BATMAN, BİNGÖL DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ 8 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1341 - VAN, BATMAN, BİNGÖL DİYARBAKIR İLİ VE İLÇELERİ
8 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
BİLGİ İŞLEM ÜNİTESİ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
10.000 ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
2
BATMAN DEVLET HASTANESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
BİLGİSAYAR KASALARI,MONİTÖR,YAZICI,FAKS,BUZDOLABI,TV VB.
3
BATMAN KADIN DOĞUM VE
ÇOCUK HASTANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
BİLGİSAYAR KASALARI,YAZICI,BUZDOLABI,TV VB.
4
BİNGÖL KKK 49. KOMANDO
TUGAY KOM.LIĞI
500
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
5
BİNGÖL KKK 49. KOMANDO
TUGAY KOM.LIĞI
800
Bilgisayar kasası, monitör, TV, klavye,yazıcı, panel vb. elektrik
elektronik mlz hurdası.
6
BİNGÖL SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU
1.000
7
BİNGÖL AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
MERKEZİ
8
DİYARBAKIR KKK 7. KOLORDU
KOM.LIĞI
Bilgisayar kasası, monitör, yazıcı,klavye vb. elektrik elektronik mlz
hurdası.
Bilgisayar kasası, monitör,yazıcı,telefon,otoklav cihazı, güç kaynağı,
1.000 voltaj regülatörü, harddisk vb. elektrik elektronik mlz
hurdası.(malzemeler kapalı depodadır.)
BİLGİSAYAR,KLİMA,TV,TELEFON,YAZICI,KLAVYE,MONİTÖR VB.
15.000
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MLZ.
TOPLAM 33.300
(± % 20 toleranslı)
3
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1342
77.650
KG
15.000,00 TL
15
İş Günü
ELAZIĞ, MALATYA, SİVAS, TRABZON, ERZURUM İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1342 - ELAZIĞ, MALATYA, SİVAS, TRABZON, ERZURUM İLİ VE İLÇELERİ 14 AYRI
DEPO/SAHADA
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
1
ELAZIĞ ŞEKER FABRİKASI
MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
2
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
3.500
3
MALATYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
200
4
MALATYA HKK 7. ANA JET ÜS
KOM.LIĞI
SİVAS KANGAL MAL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK SERVİSİ VE YİBO
MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
6 SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
TRABZON KAMU HASTANELERİ
7 BİRLİĞİ ATAKÖY RUH VE SİNİR
HASTALIKLARI HASTANESİ
TRABZON KYK AKÇAABAT FATİH YURT
8
MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM DHMİ HAVALİMANI
9
BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
10 ERZURUM TUİK BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ERZURUM HOROSAN DEVLET
11
HASTANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
12 ERZURUM SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
5
10.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
Bilgisayar kasası, monitör, daktilo, klavye, yazıcı, buzdolabı vb. elektrik
elektronik mlz. Hurdası.
BİLGİSAYAR,MONİTÖR,KASA,FAKS MAKİNESİ,YAZICILAR VB.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MLZ.
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,YAZICI,FOTOKOPİ MAKİNESİ,ELEKTRONİK
TERAZİ VB.
BİLGİSAYAR KASASI,MONİTÖR,FOTOKOPİ MAKİNESİ,FAKS,TELEFON VB.
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MLZ.
300
BİLGİSAYAR KASASI,FOTOKOPİ MAKİNESİ,MONİTÖR,TV VB.
7.000
BİLGİSAYAR , KASA,MÖNİTÖR,KLAVYE,YAZICI,TV,FOTOKOPİ
MAKİNESİ,MUHTELİF TIBBI CİHAZLAR VB.
500
7.000
150
BİLGİSAYAR,ÇEŞİTLİ MONİTÖR,GÜÇ KAYNAĞI, BİLUMUM ELEKTRİK
HURDALARI
ÇAMAŞIR MAKİNESİ, KURUTMA MAKİNESİ, BİLGİSAYAR, KLAVYE, MOUSE,
TV, KIYMA MAKİNESİ, ELEKTRONİK KAPI GEÇİŞ BANKOSU, VB.
MONİTÖR VB.
1.000
BİLGİSAYAR KASASI,YAZICILAR,MONİTÖR VB.
2.000
KASA,MONİTÖR,YAZICI,ULTRASON CİHAZLARI VB.
4.000
MONİTÖR,KASA ,TV,YAZICI VB.
13 ERZURUM OLTU MALMÜDÜRLÜĞÜ
10.000 KASA,MONİTÖR,GÜÇ KAYNAĞI,SOĞUTUCU VB.
ERZURUM MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ(ATATÜRK ANADOLU
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ-NÜFUS
14 MÜDÜRLÜĞÜ-KADASTRO
MÜDÜRLÜĞÜ-GÜMRÜK
MÜDÜRLÜĞÜ-İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜKLERİ VE DEFTERDARLIK)
30.000 BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ, KASASI, YAZICI,TARAYICI VB.
TOPLAM 77.650
(± % 20 toleranslı)
4
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1563
109.550
KG
20.000,00 TL
20
İş Günü
BOLU, ZONGULDAK , SAKARYA, KOCAELİ İLİ VE İLÇELERİ 13 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1563 - BOLU, ZONGULDAK , SAKARYA, KOCAELİ İLİ VE İLÇELERİ 13 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
3
4
5
6
7
8
DEPO/SAHA ADI
BOLU İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ HASTANESİ
ZONGULDAK ORMAN VE SU İŞLERİ
ŞUBE MÜD. DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ
ZONGULDAK GÖKÇEBEY
KAYMAKAMLIĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK EREĞLİ DKK KARADENİZ
BÖLGE KOM.LIĞI İKMAL DESTEK
KOM.LIĞI
ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ
ZONGULDAK EREĞLİ
MALMÜDÜRLÜĞÜ (ESKİ DEVLET
HASTANESİ)
SAKARYA GENÇLİK SPOR İL
MÜDÜRLÜĞÜ
SAKARYA KYK KIZ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
9
SAKARYA TEİAŞ 5. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
10
KOCAELİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
11 KOCAELİ KADIN KONUKEVİ
KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL
MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ KASSEL ÇOCUK YUVASI
13
MÜDÜRLÜĞÜ
12
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
7.000
PC KASASI,YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, TELEFON, FAX MAKİNESİ
VB.MALZEMELER 2 AYRI KONTEYNER İÇERİSİNDEDİR.
1.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, FOTOKOPİ MAKİNESİ,
TELEVİZYON, TELEFON VB.
2.000
BİLGİSAYAR KASASI,FOTOKOPİ MAKİNESİ,YAZICI,TV,ÜTÜ VB.
4.000
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ,TV,MONİTÖR VB.
8.000
BİLGİSAYAR, TV, YAZICI, MONİTÖR, ÇAMAŞIR MAKİNESİ VB.
15.000
BİLGİSAYAR MALZEMESİ,MONİTÖR,SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ,ÜTÜ
VB.
ATATÜRK STADYUMUNDA BULUNAN MALZEMELER; BİLGİSAYAR KASASI,
MONİTÖR, KLAVYE, GÜÇ KAYNAĞI VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.
600
TELEVİZYON, BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR VB.
SAKARYA MERKEZDE TAKRİBİ 32.000 KG KESİCİ VE TAKIMLARI
(FİNCANLI)HAVA TANKI VE PANO İLE BİRLİKTE BULUNMAKTADIR.AYRICA
SAKARYA MERKEZDE 2.000 KG AYIRICI,SAKARYA KARASUDA TM
SAHASINDA TAKRİBEN 1.000 KG KESİCİ VE TAKIMLARI(FİNCANLI),BOLU
MERKEZ TM SAHASINDA TAKRİBEN 5.000 KG KESİCİ VE
TAKIMLARI(FİNCANLI)BOLU GEREDE TM SAHASINDA TAKRİBİ 4.000 KG
KESİCİ VE TAKIMLARI (FİNCANLI),AYIRICI HURDALARI,KOCAELİ KÖSEKÖY
68.000
TM SAHASINDA 1.000 KG KESİCİ VE TAKIMLARI(FİNCANLI)KOCAELİ, NUH
ÇİMENTO TM SAHASINDA TAKRİBEN 1.000 KG KESİCİ VE
TAKIMLARI(FİNCANLI)KOCAELİ YARIMCA TM SAHASINDA TAKRİBEN
20.000 KG KESİCİ VE TAKIMLARI(FİNCANLI)HAVA TANKI VE PANO
TAKIMLARI İLE BİRLİKTEDİR.YİNE KOCAELİ YARIMCADA TAKRİBEN 2.000
KG AYIRICI(FİNCANLI) MEVCUTTUR. MALZEMENİN TESLİMİ ESNASINDA
FİNCANLAR KIRILMADAN TESLİM ALINACAKTIR.
100
50
BİLGİSAYAR , ANAKART, GÜÇ KAYNAĞI, HARDDİSK VB.
300
BULAŞIK MAKİĞNESİ, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, BUZDOLABI, OCAKLI FIRIN VB.
HURDA MALZEMELER MEVCUTTUR.
500
PASLANMAZ SANAYİİ TİPİ BUZDOLABI HURDASI,FOTOKOPİ MAKİNESİ,
MONİTÖR, KASA VB.
3.000
TOPLAM 109.550
BUZDOLABI, FIRIN, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, TV, VB.
(± % 20 toleranslı)
5
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1642
91.450
KG
18.000,00 TL
20
İş Günü
SAMSUN, ÇORUM, ANKARA, NEVŞEHİR, KAYSERİ, NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ 18 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
2015YERSAT1642 - SAMSUN, ÇORUM, ANKARA, NEVŞEHİR, KAYSERİ, NİĞDE İLİ VE İLÇELERİ 18 AYRI
DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
SAMSUN KAMU HASTANELER BİRLİĞİ
GAZİ DEVLET HASTANESİ
2
SAMSUN TEİAŞ 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
TAKRİBEN 500 KG. BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI VB. VE TAKRİBEN 500 KG
TELSİZ RÖLELERİ VB. HURDALAR İÇERMEKTEDİR.
3
SAMSUN TEİAŞ 10. İLETİM BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
40.000
KESİCİ VE AYIRICI HURDALARI.MALZEMELER ÇARŞAMBA TRAFO MERKEZİ VE 19
MAYIS TRAFO MERKEZİNDEDİR.
4
ÇORUM İL JANDARMA KOM.LIĞI
1.500
FOTOKOPİ MAKİNESİ, TELEVİZYON, BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI,
KLAVYE VB.
5
ANKARA ÇANKAYA ANADOLU LİSESİ
6
ANKARA GENÇLİK SPOR İL MÜD. SPOR
EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI
200
400
BİLGİSAYAR KASASI, TELEVİZYON VB.
TV, BUZDOLABI, RADYO, KLİMA, VB.
1.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI (BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI, MONİTÖR,
FOTOKOPİ, MAKİNESİ, FAKS MAKİNESİ VB.
7
ANKARA MSB HARİTA GENEL KOM.LIĞI
GENERAL ŞEFİK ERENSU KIŞLASI
2.000
ÇAMAŞIR MAKİNESİ, SANAYİ TİPİ PRES ÜTÜ, SANAYİ TİPİ SİLİNDİR ÜTÜ VB.
HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR. MALZEMELERİN MOTORLARI VE MÜŞTEMİLAT
ÜZERİNDE OLUP ZEMİNE MONTAJLI VAZİYETTEDİR. AMBARA VİNÇ
YANAŞAMADIĞINDAN DOLAYI FORKLİFT YARDIMIYLA ALINACAK DURUMDADIR VE
KURUM FORKLİFT TEMİN ETMEMEKTEDİR.
8
ANKARA TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ
KURUMU
2.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, FAKS, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, DİZÜSTÜ
BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI, TELEFON, KLAVYE, MOUSE, VB HURDALARI YER
ALMAKTADIR.
9
ANKARA DSİ GENEL MÜD.MAKİNE İMALAT
DONATIM DAİRE BAŞKANLIĞI
3.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
10
ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET
HASTANESİ
4.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, YAZICI, TELEFON, RÖNTGEN CİHAZI,
KLİMA, MUHTELİF TIBBİ CİHAZLAR VB.
11
ANKARA İŞKUR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.000
4 AYRI DEPODA BULUNAN MALZEMELER; MONİTÖR, LAPTOP, KASA,
YAZICI,TARAYICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, MAUSE, KLAVYE, TELEVİZYON, GÜÇ
KAYNAĞI VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.
12
ANKARA BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL
DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI
10.000
MONİTÖR, PC KASASI, GÜÇ KAYNAĞI, VB.
13
ANKARA TCK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
BİLGİSAYAR, ELEKTRİKLİ PANO VB.
14
NEVŞEHİR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
400
15
NEVŞEHİR KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ DEVLET HASTANESİ
BAŞ TABİBLİĞİ
2.000
MONİTÖR, KASA, YAZICI VB.
16
NEVŞEHİR ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ HACI
BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
2.450
MONİTÖR, KASA, GÜÇ KAYNAĞI, YAZICI, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VB.
17
KAYSERİ 1. KOMANDO TUGAY KOM.LIĞI
5.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, TELEVİZYON, FAKS MAKİNESİ VB.
18
NİĞDE BOR KKK 7. ANA BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
1.500
BİLGİSAYAR, YAZICI, MONİTÖR, VANTİLATÖR, RADYO VB.
TOPLAM 91.450
Yazıcı,4 adet Bilgisayar Kasası,27 adet Monitör,1 adet Masa Üstü tarayıcı,1 adet
Tablet,6 adet Ceb Bilgisayarı ve 1 adet Cep telofonu vb.Elektirik Elektronik
malzeme
(± % 20 toleranslı)
6
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1644
24.500
KG
7.000,00 TL
8
İş Günü
BİNGÖL, ADIYAMAN, ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1644 - BİNGÖL, ADIYAMAN, ŞANLIURFA İLİ VE İLÇELERİ 4 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
BİNGÖL KKK 49. KOMANDO
TUGAY KOM.LIĞI
TONAJI
(KG)
6.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, TELEVİZYON, KLİMA, SEBİL VE
KESİCİ VB.
2
ADIYAMAN SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
BİLGİSAYAR KASASI, BİLGİSAYAR EKRANI, TELEVİZYON, OKSİJEN
KONSANTRATÖR HURDASI VB.
3
ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL
MÜDÜRLÜĞÜ
1.500
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
4
ŞANLIURFA DSİ 15. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
15.000 ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI (ELEKTRİK PANOLARI VB.)
TOPLAM 24.500
(± % 20 toleranslı)
7
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1646
6.750
KG
3.000,00 TL
7
İş Günü
SİVAS İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1646 - SİVAS İLİ VE İLÇELERİ 3 AYRI DEPO/SAHADA
1
DEPO/SAHA ADI
SİVAS ORMAN FİDANLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
750
BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ,KASA,KLAVYE,GÜÇ KAYNAĞI VB.
2
SİVAS DSİ 19. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1.000
BİLGİSAYAR MALZEMELERİ VB.
3
SİVAS KKK 5. ER EĞİTİM TUGAY
KOM.LIĞI
5.000
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, TELEVİZYON, FOTOKOPİ MAKİNESİ, YAZICI
VB.
TOPLAM 6.750
(± % 20 toleranslı)
8
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1648
42.500
KG
8.000,00 TL
15
İş Günü
EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 23 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
2015YERSAT1648 - EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ, İSTANBUL İLİ VE İLÇELERİ 23 AYRI DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
1
2
3
TONAJI
EDİRNE TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP
FAKÜLTESİ HASTANESİ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY TCDD 1. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ 163. KISIM ŞEFLİĞİ
1.000
500
8.000
4
KIRKLARELİ BABAESKİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
1.500
5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İSTANBUL SÜLEYMANİYE YAZMA ESERLER
KÜTÜPHANESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM
DAİRE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL DAVUTPAŞA TEİAŞ 1. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL KÜLTÜR TURİZM BAKANLIĞI
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL HİKMET TEVFİK ATAMAN
ÖMERLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM
FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK
YÜKSEK OKULU
İSTANBUL TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ
BANKASI
3.000
İSTANBUL ESENYURT DEVLET HASTANESİ
1.000
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
İSTANBUL BEYKOZ KIYI EMNİYETİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ MEHMET GENÇ TAHLİYE
İSTASYONU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ
FAKÜLTESİ
İSTANBUL TCK 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BAKIRKÖY ADLİYESİ
CUMHURİYET SAVCILIĞI
İSTANBUL HALKALI KANUNİ SULTAN
SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST.
İSTANBUL SULTANBEYLİ DEVLET
HASTANESİ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ANJİYO CİHAZI,GÖRÜNTÜLEME CİHAZI,VB.
KASA,MONİTÖR,KLAVYE,TEPEGÖZ VB.
PARAFODR,AYIRICI,KESİCİ, VB.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, YAZICI, KLİMA, FAKS, DAKTİLO, SU SEBİLİ
VB.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAK., ELEKTRİK PANOSU VB.
250
PC, MONİTÖR VB.
500
MUHTELİF BİLGİSAYAR PARÇALARI
500
BİLGİSAYAR KASASI, LAPTOP, MONİTÖR, YAZICI, KLİMA VB.
500
ÇAĞALOĞLU DEPOLARINDA BİLGİSAYAR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, KLİMA VB.
HURDALAR BULUNMAKTADIR.
750
PC, MONİTÖR, ELEK CİHAZ VE PANOLARI
750
BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI, KLİMA, FOTOKOPİ MAKİNESİ, VB.
750
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR VB.
1.000
KARAKÖY VE UNKAPANI ŞUBELERİNİN DEPOLARINDA BİLGİSAYAR KASASI, YAZICI
VE NONİTÖR PARÇALARI YER ALMAKTADIR
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, TV, TELEFON, BUZDOLABI VB. HURDALARI
MEVCUTTUR.
1.000
BUZDOLABI, TELEVİZYON, MONİTÖR, KLAVYE, KARTUŞ VB.
1.500
PC KASASI, KLİMA, BUZDOLABI, LABARATUAR CİHAZLARI VB.
1.500
KÜÇÜKYALI DEPOSUNDA BULUNAN MALZEMELER; BİLGİSAYAR KASASI,
MONİTÖR, TV VB. MUHTELİF BİLGİSAYAR PARÇALARINDAN OLUŞMAKTADIR.
2.000
PC KASASI, MONİTÖR, YAZICI, TARAYICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, KLAVYE VB.
2.000
TELEVİZYON, TELEFON, BİLGİSAYAR, MİNİ BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ VB.
2.500
TIBBİ CİHAZLAR, PC, TV VB.
19
İSTANBUL PAŞAKÖY İSKİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
20
İSTANBUL KKK HARP AKADEMİLERİ
KOM.LIĞI
4.000
21
İSTANBUL TUZLA KKK 41. BAKIM MERKEZ
KOMUTANLIĞI
5.000
TOPLAM 42.500
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI ( PANO, ELEKTRİKLİ ISITICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ,
BİLGİSAYAR PARÇALARI, BUZDOLABI, KLİMA, SAYAÇ HURDASI, TELEFON VB.
HURDALAR MEVCUTTUR. )
BİLGİSAYAR, YAZICI, FAKS, MONİTÖR, KLAVYE, LOPTOP VB. HURDALARI
MEVCUTTUR.
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK MLZ.
(± % 20 toleranslı)
9
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1650
67.900
KG
15.000,00 TL
12
İş Günü
ISPARTA, KONYA, ANTALYA İLİ VE İLÇELERİ 11 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1650 - ISPARTA, KONYA, ANTALYA İLİ VE İLÇELERİ 11 AYRI DEPO/SAHADA
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
ISPARTA TEİAŞ 7. İLETİM TESİS
MÜDÜRLÜĞÜ
7.000
TAKRİBİ OLARAK 2.000 KG AYIRICI HURDASI VE 5.000 KG KG KESİCİ KUTBU VB.
2
KONYA HKK 3. ANA JET ÜS KOM.LIĞI
5.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, MASA, TELEVİZYON, FAKS, FOTOKOPİ
MAKİNESİ, FOTOĞRAF MAKİNESİ, DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VB.
10.000
MALZEME ESKİ LOJMAN BİNASININ 3. KATINDAKİ İKİ AYRI DAİREDE VE BİNANIN
ZEMİN KATINDA MUHAFAZA EDİLMEKTEDİR.MALZEMELER BİLGİSAYAR K.,
FOTOKOPİ MAKİNESİ, TEPEGÖZ, TV, TONOMETRE, REFLEKTÖRMETRE, TANSİYON
ÖLÇÜM CİH., SABİT TELEFON, MONİTÖR VB.
3
KONYA EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
4
ANTALYA AKDENİZ YURT MÜDÜRLÜĞÜ
400
5
ANTALYA KUMLUCA DEVLET HASTANESİ
2.000
HASTANE İÇERİSİNDE VE DİŞ PROTEZ MERKEZİ ÇATISINDA YER ALAN
MALZEMELER BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLAVYE, TELEVİZYON, MUHTELİF
TIBBİ CİHAZLAR VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.
6
ANTALYA KKK 3. PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
3.000
BİLGİSAYAR MALZEMELERİNDEN OLUŞMAKTADIR.
7
ANTALYA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
7.000
LARA PTT KAMPI, KAPALI BİNADA BULUNAN MALZEMELER; BİLGİSAYAR, YAZICI,
TARTI, FOTOKOPİ MAKİNESİ VB. HURDALARDIR.
8
ANTALYA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
BİLGİSAYAR , MONİTÖR, KLAVYE, KASA, YAZICI, KLİMA, GÜÇ KAYNAĞI, TELEFON,
HESAP MAKİNESİ VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.
9
ANTALYA TOROS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
DEFTERDARLIĞI
16.000
7 AYRI DEPODA BULUNAN MALZEMELER; BUZDOLABI, KLİMA, YAZICI, MONİTÖR,
BİLGİSAYAR, TELEFON, FAKS MAKİNESİ VB. HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.
10
ANTALYA DSİ 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.500
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI (BİLGİSAYAR PARÇALARI, ELEKTRONİK
MALZEMELER VB.)
11
ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ AŞIR AKSU SEMT POLİKLİNİĞİ
6.000
KEPEZ BÖLGESİNDE TAKRİBEN 6.000 KG TV, BUZDOLABI,MUHTELİF BEYAZ
EŞYA,BİLGİSAYAR MALZEMELERİ,FOTOKOPİ,YAZICI
TOPLAM 67.900
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, TELEVİZYON, KLİMA HURDALARI VB.
(± % 20 toleranslı)
10
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1651
50.800
KG
10.000,00 TL
MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, DİYARBAKIR, VAN İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
10
DEPO/SAHADA
S.NO
2015YERSAT1651 - MALATYA, ELAZIĞ, TUNCELİ, DİYARBAKIR, VAN İLİ VE İLÇELERİ 7 AYRI
DEPO/SAHA ADI
TONAJI
(KG)
İş Günü
DEPO/SAHADA
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
MALATYA MASKİ SU VE
KANALİZASYON İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
2
ELAZIĞ JGK İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
4.000
3
ELAZIĞ KKK 54. BAKIM MERKEZ
KOM.LIĞI
15.000 MONİTÖR, FAKS,PC KASASI
4
TUNCELİ KAMU HASTANELER
BİRLİĞİ DEVLET HASTANESİ
5.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
5
DİYARBAKIR HKK 8. ANA JET ÜS
KOMUTANLIĞI
5.000
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, TELEFON, KLAVYE, MAUS, EL FENERİ,
GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ VB. MALZEMELERDEN
OLUŞMAKTA OLUP; MALZEMELER İKİ FARKLI KONTEYNERİN
İÇERİSİNDEDİR.
6
VAN ERCİŞ KKK 108. TOPÇU ALAY
KOM.LIĞI
1.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
7
VAN TEİAŞ 17. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TRAFO MERKEZİ SAHASINDA VE MÜD. SAHASINDA KESİCİ, AYIRICI,
20.000 SEHPALARI, MEKANİZMALARI, SOĞUTUCU KOMPRESÖRLERÜ
VB.
800
TOPLAM 50.800
MONİTÖR, KLAVYE, BİLGİSAYAR KASASI, DAĞITICILAR VB.
MALZEMELERDEN OLUŞMAKTADIR.
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, BUZDOLABI, ÇAMAŞIR MAKİNESİ, FIRIN,
SOĞUTUCULAR VB. MALZEMELER BULUNMAKTADIR.
(± % 20 toleranslı)
11
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1825
25.250
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
KÜTAHYA, UŞAK, AFYON, İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1825 - KÜTAHYA, UŞAK, AFYON,
DEPO/SAHA ADI
İLİ VE İLÇELERİ 9 AYRI DEPO/SAHADA
TONAJI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
1
KÜTAHYA HKK HAVA ER EĞİTİM TUGAY
KOM.LIĞI
4.000
TV, TELEFON, PC VE MONİTÖR
2
UŞAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, MUHTELİF TIBBİ CİHAZİAR VB.
HURDALARDAN OLUŞMAKTADIR.
3
UŞAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
10.000
ORTAKÖY SAĞLIK EVİ DEPOSUNDA BULUNAN MALZEMELER ; BİLGİSAYAR KASASI,
MONİTÖR, YAZICI, TELEFON AHİZELERİ, FOTOKOPİ MAKİNELERİ VB. HURDALARDIR.
4
AFYON İHSANİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ
250
Yazıcı,Bilgisayar,Monitör,Güç kaynağı vb.elektirik elektronik malz.
5
AFYON KIZILÖREN MALMÜDÜRLÜĞÜ
500
Klima ,Bilgisayar,Monitör vb Elektirik Elektronik malz.
6
AFYON SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ
1.000
Yazıcı,Bilgisayar,Monitör,Tıbbi cihazlar,Buzdolabı vb.elektirik elektronik malz.
7
AFYON DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
1.500
3 ADET SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ, 1 ADET SANAYİ TİPİ ÜTÜ VB. MALZEMELER
MEVCUTTUR.
8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
3.000
BUZDOLABI, BİLGİSAYAR DONANIMI, SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ, VB.
9
AFYONKARAHİSAR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
TOPLAM 25.250
(± % 20 toleranslı)
12
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1826
70.000
KG
15.000,00 TL
10
İş Günü
KAHRAMANMARAŞ İLİ VE İLÇELERİ 1 DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1826 - KAHRAMANMARAŞ İLİ VE İLÇELERİ 1 DEPO/SAHADA
1
TONAJI
(KG)
DEPO/SAHA ADI
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN
EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN LİNYİTLERİ
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
70.000
TOPLAM 70.000
MALZEMENİN NİTELİĞİ
TAKRİBİ 50.000 KG MONTELİ ELEKTRİK PANOSU VE TAKRİBİ 20.000
KG (11 ADET) SEYYAR ELEKTRİK ÜNİTESİ HURDASI
(± % 20 toleranslı)
13
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1827
33.870
KG
6.000,00 TL
10
İş Günü
ARDAHAN, KARS, ERZURUM, ERZİNCAN, GİRESUN, TRABZON İLİ VE İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S. NO
2015YERSAT1827 - ARDAHAN, KARS, ERZURUM, ERZİNCAN, GİRESUN, TRABZON İLİ VE
İLÇELERİ 10 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
3
TONAJI
DEPO/SAHA ADI
(KG)
MALZEMENİN NİTELİĞİ
ARDAHAN KKK 25. HUDUT TUGAY
2.000 ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
KOM.LIĞI
KARS SARIKAMIŞ KKK 9.
MOTORLU PİYADE TUGAY
2.000 MUHTELİF ELEK.ELEKTRONİK HURDASI
KOM.LIĞI
ERZURUM AŞKALE İLÇE DEVLET
1.000 ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
HASTANESİ
4
ERZURUM HKK HAVA RADAR
MEVZİ KOM.LIĞI
1.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ VB.
5
ERZURUM YAKUTİYE BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ ŞANTİYESİ
5.000
TAKRİBEN 3.000 KG YAZICI, KLAVYE, MONİTÖR, TELEFON,
BİLGİSAYAR KASALARI VB. VE TAKRİBEN 2000 KG PROJEKTÖR
AYDINLATMA ELEMANLARI VB.
6
ERZİNCAN SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ
3.000
Yazıcı,Bilgisayar,Monitör,Telofon,Toner,Daktilo Fan vb.Elektirik
Elektronik Malzeme
20
1 ADET FOTOKOPİ MAKİNASI
100
5 ADET HEMODİYALİZ CİHAZI YER ALMAKTADIR.
7
8
GİRESUN MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
GİRESUN MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET
HASTANESİ
9
GİRESUN TEİAŞ 14. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
TİREBOLU 380 TRAFO MERKEZİNDE TAKRİBİ 10.000 KG YAĞLI,
GAZLI KESİCİ; GİRESUN TRAFO MERKEZİNDE TAKRİBİ 3000 KG
15.750 KESİCİ, KESİCİ KUTUPLARI, AYIRICI KOLLARI VE TAKRİBİ 2750 KG
TİREBOLU TRAFO MERKEZİNDE KESİCİ VE AYIRICI PANOLARI
MEVCUTTUR.
10
TRABZON HALK SAĞLIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ
4.000
TOPLAM 33.870
Bilgisayar, monitör, yazıcı, fotokopi, faks vb. elektrik elektronik
malz.
(± % 20 toleranslı)
14
07.01.2016 14:00
Perşembe
2015YERSAT1828
69.250
KG
15.000,00 TL
10
İş Günü
BALIKESİR, MANİSA, İZMİR, AYDIN, MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ 20 AYRI DEPO/SAHADA
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
S.NO
2015YERSAT1828 - BALIKESİR, MANİSA, İZMİR, AYDIN, MUĞLA İLİ VE İLÇELERİ 20 AYRI DEPO/SAHADA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEPO/SAHA ADI
BALIKESİR EDREMİT KKK 19.
MOTORLU PİYADE TUGAY KOM.LIĞI
MANİSA AKHİSAR HKK HAVA
MEYDAN KOM.LIĞI
MANİSA ALAŞEHİR DEVLET
HASTANESİ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ SU
ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
TONAJI
(KG)
3.000
KASA,MONİTÖR, TV,YAZICI,FOTOKOPİ MAKİNESİ, VANTİLATÖR, KLAVYE
VB.
1.000
PC KASASI, MONİTÖR, KLİMA VB.
4.000
300
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞ
HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ EMEL AKIN
MYO
İZMİR TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ
ENERJİSİ ENSTİTÜSÜ
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
İZMİR GAZİEMİR İL ÖZEL İDARESİ
İZMİR HKK HAVA RADAR MEVZİ
KOM.LIĞI
İZMİR EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK
KÜLTÜR DAİ. BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ
KÖYÜ
AYDIN ADNAN MENDERES
ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA HASTANESİ
MUĞLA BODRUM DEVLET
HASTANESİ
MUĞLA BODRUM MİLLİ EMLAK
MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA MİLAS HAVA MEYDAN
KOMUTANLIĞI
MUĞLA MARMARİS DEVLET
HASTANESİ
MUĞLA DHMİ DALAMAN
HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA GÜLLÜK TPAO DİNLENME
TESİSLERİ
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
MALZEMENİN NİTELİĞİ
700
SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ, SIKMA MAKİNESİ, OTOKLAV
MAKİNESİ.SU GİRİŞ VE ÇIKIŞ MEKANİZMALARI SÖKÜLECEKTİR.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, SLAYT MAKİNESİ, TELEVİZYONİ DÜRBÜN,
LAPTOP, ELEKTRİK SÜPÜRGESİ, SU SEBİLİ VB. HURDALARDAN
OLUŞMAKTADIR.
KLİMA, BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, MUHTELİF TIBBİ CİHAZLAR VB.
1.000
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, YAZICI VB.
1.500
KLİMA, MONİTÖR, YAZICI, KASA, FOTOKOPİ MAKİNESİ VB.
2.000
MONİTÖR, TELEFON APARATLARI, YAZICI VB.
2.000
3.000
3.000
KLİMA, BİLGİSAYAR, PROJEKSİYON CİHAZI, VİDEO KAMERA, YAZICI,
FOTOKOPİ MAKİNESİ, SES KAYIT CİHAZLARI VB.
TELEFON, MONİTÖR, KASA, YAZICI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, TV VB.
BİLGİSAYAR KASASI, MONİTÖR, KLİMA, YAZICI, GÜÇ KAYNAĞI,
BUZDOLABI VB.
7.000
TV, KLİMA, PC KASASI, MİNİ BUZDOLABI, MONİTÖR, TELEFON, GÜÇ
KAYNAĞI VB.
10.000
BİLGİSAYAR, MONİTÖR, KLİMA, TV, BUZDOLABI, SOĞUTUCU VB.
ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZ.
750
MONİTÖR, MUHTELİF TIBBİ CİHAZLAR VB.
1.000
PC KASASI, MONİTÖR, YAZICI VB.
2.000
PC KASASI, FOTOKOPİ MAKİNESİ, VB.
2.000
USB GÜÇ KAYNAĞI, ANESTEZİ CİHAZI, ENDOSKOPİ CİHAZI, ASPİRATÖR VB.
5.000
MUHTELİF ELEKTRİK ELEKTRONİK HURDASI
10.000 TV,MİNİ BUZDOLABI, KLİMA, DIŞ ÜNİTELERİ VB.
10.000
TOPLAM 69.250
BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ VE KASASI, YAZICI, DAKTİLO, ELEKTRİK
SÜPÜRGESİ VB.
(± % 20 toleranslı)
15
07.01.2016 14:00
Perşembe
Download

07.01.2016 Tarihli Yerinde Satış (Muhtelif elektrik elektronik hurdası