Sayı: 70 / 2015
Kişi başına 1 095 Euro sosyal koruma yardımı yapıldı
22 Aralık 2015
Seçilmiş AB ülkelerinde kişi başına düşen sosyal koruma yardımları (Euro), 2013
Lüksemburg
19 443
İsveç
13 367
Hollanda
Seçilmiş AB ülkeleri içinde en
düşük kişi başı sosyal koruma
yardımını Bulgaristan yaptı
11 334
Fransa
10 229
Almanya
9 606
İngiltere
8 860
İtalya
Seçilmiş Avrupa Birliği (AB) üyesi
ülkeler içerisinde, kişi başına düşen
sosyal koruma yardımlarında 19 443
Euro ile Lüksemburg'un ilk sırada yer
aldığı görüldü. Bunu 13 367 Euro ile
İsveç ve 11 334 Euro ile Hollanda takip
etti. Türkiye’de ise bu rakam 2014
yılında 1 095 Euro olarak gerçekleşti.
Bulgaristan ise 979 Euro ile en son
sırada yer aldı.
7 628
İspanya
5 567
Kıbrıs
4 560
Portekiz
4 244
Malta
3 284
Çek Cumhuriyeti
2 923
Macaristan
2 114
Estonya
2 107
Litvanya
1 708
Türkiye*
1 095
Romanya
1 045
Bulgaristan
979
0
5 000
10 000
15 000
20 000
Euro
Kaynak: Eurostat
*Türkiye verisi 2014 yılına aittir.
Sosyal koruma yardımlarının GSYH'ye oranı %14 oldu
Seçilmiş AB ülkelerinin sosyal koruma yardımlarının GSYH'ye oranı (%), 2013
Fransa
31,7
İsveç
29,4
Hollanda
29,3
İtalya
Sosyal
koruma
yardımlarının
GSYH'ye oranı en düşük ülke
Türkiye oldu
28,6
İngiltere
27,8
Almanya
27,7
Portekiz
26,1
İspanya
Seçilmiş AB üyesi ülkeler içerisinde,
sosyal koruma yardımlarının Gayri Safi
Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı incelendiğinde, ilk sırada %31,7 ile Fransa yer
aldı. Bunu, %29,4 ile İsveç ve %29,3 ile
Hollanda takip etti.
25,2
Lüksemburg
22,7
Kıbrıs
21,8
Macaristan
20,6
Çek Cumhuriyeti
19,6
Malta
18,5
Bulgaristan
17,0
Estonya
14,6
Litvanya
14,5
Romanya
14,5
Türkiye*
14,0
0
7
14
21
28
35
Yüzde
Kaynak: Eurostat
*Türkiye verisi 2014 yılına aittir.
Bilgi için: Sezai SARAÇ
Bilgi için: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Telefon: +90 312 410 06 41
Telefon: +90 312 410 01 10
e-posta: [email protected]
e-posta: [email protected]
Download

Kişi başına 1 095 Euro sosyal koruma yardımı yapıldı Sosyal koruma