BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 23 Aralık 2015
JCR-Eurasia Rating,
Tera Menkul Değerler A.Ş.’ yi ve
“Planlanan Bono İhracının Nakit Akımlarını” derecelendirerek
Uzun Vadeli Ulusal Notunu “BBB+ (Trk)”dan “A-(Trk)” ya
Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise “A-3 (Trk)”dan “A-1 (Trk)”ya yükseltmiş, görünümlerini ise
“Stabil” olarak belirlemiştir.
JCR-Eurasia Rating Tera Menkul Değerler A.Ş.’yi yüksek düzeyde yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB+ (Trk)’
dan “A- (TR)” ya, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ise “A-3 (TRK)” dan “A-1 (Trk)” ya yükseltmiş, görünümlerini ise “Stabil ” olarak belirlemiştir. Diğer taraftan Uzun Vadeli
Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu ise ‘BBB-’ olarak, görünümlerini ise (Stabil) olarak teyit edilmiştir. Diğer notlar ve tüm detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
:
BBB- /(Stabil görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
:
:
BBB- /(Stabil görünüm)
A-(Trk) /(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
:
:
A-3 /(Stabil görünüm)
A-3 /(Stabil görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Notu
:
A-1(Trk)/(Stabil görünüm)
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
3
B
Kuruluşu 1990 yılına kadar uzanan ve ortaklık yapısındaki değişimle birlikte Stok Menkul Değerler A.Ş olan ticari unvanı 2005 yılında Tera Menkul Değerler A.Ş. (Tera)
olarak değişen firma, Sermaye piyasası Kanunu uyarınca “Geniş Yetkili Aracı Kurum” olarak yurt için de 3 irtibat bürosu ve Londra’da kurulu yatırım danışmanlığı/ aracılık
hizmetleri alanlarında hizmet sunan Tera Europe Limited isimli bağlı ortaklığı ile birlikte işlem hacmi bakımından, banka sahipliği dışındaki aracı kuruluşlar arasında ön
sıralarda yer almaktadır. Finansal bir holding olma yönünde ilerleyen firma, 2015 yılında Tera Varlık Kiralama A.Ş. şirketini kurarak İslami finansmana yönelik yatırım
bankacılık alanında da yoğunlaşmak istemiştir. Ortakları tarafından Arena Faktoring A.Ş. hisselerinin satın alınması ile faaliyet alanını genişleten grup ayrıca Ticaret
Menkul Kıymetler A.Ş. hisselerini alarak genişleme yolundaki hedeflerine ulaşma yönünde önemli adımlar atmıştır. Tera, Türkiye Sermaye Piyasalarında aktif olarak pay
senedi, sabit getirili menkul kıymet aracılığı, vadeli işlemler “TeraFX” markasıyla Forex piyasalarında kaldıraçlı işlemler, proje/işletme danışmanlığı ve yatırım bankacılığı
alanında faaliyette bulunmaktadır.
İncelenen dönemde varlık büyüklüğü açısından sektörün oldukça üzerinde büyüme performansı gösteren firmanın, 2014 yılından başlayarak karını önemli oranda
artırması neticesinde varlık ve öz kaynak getirisi açısından sektör ortalamalarının oldukça üzerine çıkmıştır. Sürdürülebilir gelir akımlarıyla desteklenen iç kaynak yaratma
kapasitesi ve yaratılan içsel kaynaklarının tamamının bünyede bırakılması yönündeki devam ettirilen kurum politikaları neticesinde öz kaynaklarını önemli oranda artıran
firmanın sermaye yeterlilik ve likidite oranları yasal düzenlemeler ile uyumlu olup arızi risklerden kaynaklanacak olası kayıpları karşılayacak düzeydedir. Yüksek varlık
kalitesini devam ettiren firma, ihraç etmiş olduğu 6 ay vadeli iskontolu bono ihracı ile fon kaynaklarını çeşitlendirme başarısı göstermiştir. Buna karşın 2015 yılı ilk 9 aylık
dönemde özel sektör bono ve tahvillerine yaptığı yatırımları önemli oranda artıran firmanın, döviz kurlarının yüksek volatileye sahip olduğu ve TL’nin değer kaybettiği ve
ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamanın etkin olduğu ortamda ihraççı firma borç servis kapasitesinde yaratacağı aşındırma, dolaylı yoldan firma risk seviyesini
artırmaktadır.
Yakın coğrafyadaki karışıklardan kaynaklanan ve bulaşıcılık potansiyeli taşıyan jeopolitik risklerin artarak devam etmesi, dünya ekonomilerindeki zayıf toparlanma, emtia
fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin emtia ihraççısı olan gelişmekte olan ülkeler üzerindeki artan baskısı sonucu daha önce gelişmiş ekonomileri etkisi altına alan finansal krizin
gelişmekte olan ülkelere doğru evrilmesi ve FED ’in faiz artırımına başlaması, gelişmekte olan ülkelere olan sermaye akımlarında azalmaya neden olabileceği gibi azalan
risk iştahı yatırımcıların sermaye piyasaları yerine daha güvenli limanlar aramasına ve neticede hisse senedi piyasalarındaki nakit akışlarını baskılayabilecektir.
Şirket karlılık rasyolarındaki önemli oranda iyileşme ve sektör ortalamalarının üzerine çıkması, güçlü büyüme trendinin devam etmesi, yaratılan içsel kaynakların
dağıtılmayarak öz kaynakların güçlendirilmesi, bono ihracı suretiyle fon kaynaklarının çeşitlendirmesi, varlık kalitesinin korunması, piyasa kabulü ve pazar payı ve gelecek
döneme ilişkin karlılık ve büyüme projeksiyonları dikkate alınarak Firmanın Uzun vadeli Ulusal notu “BBB+ (Trk)” dan “A- (Trk)” ya, Kısa Vadeli Ulusal Notu ise “A-3 (Trk)”
dan “A-1 (Trk)” ya yükseltilmesinin başlıca dayanaklarını oluşturmaktadır. Diğer taraftan uluslararası yabancı ve yerel para notları ise ülke notu tavanı olan BBB- (Stabil)
ile sınırlandırılmıştır.
Firmanın kontrolü elinde bulunduran ortakları tarafından desteklenme arzusu ve ortakların mali gücünün seviyesi (3), Firmanın üstlendiği riskleri kendi imkânlarına
dayanarak yönetebilme yeteneğine ilişkin ortaklardan bağımsızlık kategorisindeki notu ise (B) olarak belirlenmiştir. Bağımsızlık kategorisindeki (B) notu JCR Eurasia
Rating’in notasyon sisteminde ”Yeterli” düzeyi işaret etmekte olup kurumun dış destek olmadan da yükümlüklerini yerine getireceğini gösterirken, destek kategorisindeki
(3) notu da dış destek ihtimalinin “Yeterli” seviyede olduğunu göstermektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr. adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Şevket GÜLEÇ
ile iletişim kurulabilir.
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR
Eurasia Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the
creditworthiness of a security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed
within the methodologies registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and
internationally accepted rating principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

yi ve Planlanan Bono İhracının Nakit Akımları