2016 SEZONU PLAK ATIŞLARI GENEL PRENSİPLERİ
 Teknik Kurulca hazırlanıp Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanmış olan faaliyet
programında zorunlu haller dışında değişikliğe gidilmeyecektir. Yarışmalar için
belirlenen yerlerde ihtiyaç duyulması halinde; sporcu katılımı, iklim ve poligon şartları
göz önüne alınarak önceden duyurulmak şartıyla gerekli değişiklikler Yönetim Kurulu
kararıyla yapılabilecektir.
 Grup elemeleri, trap için aynı poligonda farklı tarihlerde 2 ayak, skeet ve double trap
için 1 ayak olarak atılacak olup, bu yarışmalar için belirlenen poligonlarda değişiklik
yapılmayacaktır. Trap yarışmacılarından 2015 ortalamalarına göre büyüklerde ilk 18,
genç ve bayanlarda ilk 6 sırada yer alanlar aynı grup eleme yarışmasında
yarışacaklardır.
 Grup elemeleri sonucunda trap ve skeet branşlarında Federason Kupası ve Türkiye
Şampiyonası yarışmalarının her birine katılım bütün kategoriler toplamında 120'şer
sporcuyla sınırlandırılacaktır.
 Uluslararası yarışmalardan önce iklim ve poligon şartları uygun olan illerde milli takım
kampları yapılacaktır.
 Yarışma yapılacak poligonlar Teknik Kurul tarafından incelenecek ve eksikler tespit
edilerek rapor edilecektir.
 Faaliyet programında yarışma takviminden ayrı olarak trap ve skeet branşları için
gençler ve bayanlar kategorilerinde yarışma ve gelişim kamplarına yer verilecektir.
 Veteran kategorisi, gençler ve bayanlar için faaliyet programına alınacak yarışmalarda
atılacaktır.
 Dopingle mücadele kapsamında 2016 sezonu yarışmalarında doping testleri
yapılacaktır.
 2016 sezonunda aşağıda detayları verilmiş olan Türkiye Sıralaması (genel klasman)
uygulamasına geçilecektir.
Türkiye Sıralaması (Genel Klasman) :
Türkiye sıralaması; tüm sporcuların, son 3 yarışma sonuçları ile yer alacakları, baraj
puan ile birlikte milli takım belirlenmesine de esas teşkil edecek güncel ve şeffaf puan
tablosudur.
Uygulamanın esasları;
2015 sezonu puan ortalaması, 2016 Türkiye Sıralaması tablosunun 1. sütununu
oluşturacak, 2016 sezonu faaliyet programındaki Grup Elemeleri, Federasyon Kupası,
Türkiye Şampiyonası, Zafer Kupası, Cumhuriyet Kupası yarışmalarından, sonuçlanan
her yarışmanın puanı 3 sütunlu sıralama tablosuna eklenecek, 3. yarışma atıldığında
ve sonuçları tabloya işlediğinde 1. sütun puanları tablodan silinecek, sonrasında her
yeni yarışma sonuçları bir sütun olarak tabloya işlendiğinde en eski sütun silinecek ve
sürekli olarak atılmış olan son 3 yarışmanın puanlarına göre güncel sıralama
oluşacaktır.
Erkeklerde (125x3) 375, bayanlarda ise (75x3) 225 tavan puan üzerinden
gerçekleşecek sıralama sürekli olarak güncel kalacak ve genel klasman tablosundaki
bu 3 yarışma ortalamasıyla baraj puanı aşan sporculardan ilk sıradakiler milli takıma
seçilecektir.
Türkiye sıralamasına puan veren yarışmalara katılım zorunludur. Son 3 yarışma
içindeki herhangi bir yarışmaya katılmamış olan sporcu, sıralama ve baraj puan
kaidelerine uymayan bir ortalama veya sıralama hesabıyla hak iddia edemez. Yönetim
Kurulu, hayati bir konu olmadıkça mazeret beyanlarını kabul etmeyeceğini işbu
regleman ile açıkça ifade etmiştir. Yönetim kurulunca kabul edilmiş hayati bir mazaret
olması durumunda, sporcunun eksik puanı Türkiye sıralamasında (genel klasmanda)
değerlendirmeye alınan önceki son 3 yarışma puanından en düşük yarışma puanı ile
tamamlanır.
Milli takım sporcularının, katıldıkları son 3 yarışma içerisinde olmak kaydıyla, yurtdışı
yarışmalarda attıkları skorlardan yüksek olanları, yurtiçi yarışma skorlarından düşük
olanları yerine değerlendirmeye alınacaktır.
Örnek; sporcunun son 3 yurtiçi skoru 116+115+118=349 ise ve 116 attığı yurtiçi
yarışmasından sonra katıldığı bir yurtdışı yarışmasında 117 atmış ise, genel
klasmandaki skor toplamı 116+117+118 =351 olarak değerlendirilecektir.
Türkiye Sıralaması federasyon web sayfasında sürekli ve güncel olarak yayında
kalacaktır. Uygulamanın daha iyi anlaşılabilmesi için tüm detayları içeren örnek bir
Türkiye Sıralaması Tablosu EK-1'de verilmiştir.
2016 Yılı Milli Takımların Belirlenmesi
 2016 yurtiçi yarışmalardan önce düzenlenecek ve yılın ilk yurtdışı yarışması olacak
olan 17-25 Mart 2016 tarihlerinde Güney Kıbrıs'ta yapılacak Dünya Kupası'na
katılacak trap-skeet milli takım sporcuları, 2015 sezonu yurtiçi ve yurtdışı
yarışmalardan puan veren en iyi 3 yarışma puanları toplamıyla ilk 6'ya giren gençler
ve büyükler kategorilerinde, erkek ve bayan sporcuların davet edileceği bir kamp ve
bu kampta yapılacak seçme yarışması sonucunda belirlenecektir. Sporcular 9-12
Şubat 2016 tarihleri arasında Mersin'de kampa alınıp, kamp sonunda 13-14 Şubat
2016 tarihinde seçme yarışmasına gireceklerdir. Bu kamp içi yarışmada müstakil
olarak milli takım barajının aşılması gerekmektedir. Kamp içi yarışmada barajı aşan
sporculardan, 2015 yarışmaları ortalama puanına kamp içi yarışma puanı eklenerek
ulaşılacak toplamın ikiye bölünmesiyle alınacak yeni ortalama üzerinden en iyi
durumdaki 3 sporcu milli takıma seçilecektir. Bu kamp içi yarışmada final atılmayacak
olup, yarışma puanları da Türkiye Sıralaması'na eklenmeyecektir.
 2016 yurtiçi yarışmalardan önce düzenlenecek ve yılın ilk yurtdışı yarışması olacak
olan 17-25 Mart 2016 tarihlerinde Güney Kıbrıs'ta yapılacak Dünya Kupası'na
katılacak double trap milli takım sporcuları, 2015 sezonu Türkiye Şampiyonası ve
Federasyon Kupası yarışmaları puanları toplamıyla ilk 6'ya giren genç ve büyük erkek
sporcuların davet edileceği bir kamp ve bu kampta yapılacak seçme yarışması
sonucunda belirlenecektir. Sporcular 9-12 Şubat 2016 tarihleri arasında Mersin'de
kampa alınıp, kamp sonunda 14 Şubat 2016 tarihinde seçme yarışmasına
gireceklerdir. Bu kamp içi yarışmada müstakil olarak milli takım barajının aşılması
gerekmektedir. Kamp içi yarışmada barajı aşan sporculardan, 2015 yarışmaları
ortalama puanına kamp içi yarışma puanı eklenerek ulaşılacak toplamın ikiye
bölünmesiyle alınacak yeni ortalama üzerinden en iyi durumdaki 3 sporcu milli takıma
seçilecektir. Bu kamp içi yarışmada final atılmayacak olup, yarışma puanları da
Türkiye Sıralaması'na eklenmeyecektir.
 Diğer yurtdışı yarışmalara katılacak milli takım sporcularının seçiminde ise, esasları
yukarıda belirtilen Türkiye sıralamasında ilk 6 sporcu arasında olma ve son 3 yarışma
puanları toplamı ile aşağıda belirtilen baraj puanları geçme şartı aranacaktır. Baraj
puanlar sporcuların yarı final öncesinde atmış oldukları seriler toplamı (erkekler 125
atış, bayanlar 75 atış) içindir. Ortalama baraj puana tekabül eden genel klasman
toplam baraj puanları da aşağıda verilmiştir.
1.Trap Büyük Erkek
2.Trap Genç Erkek
3.Trap Büyük Bayan
4.Trap Genç Bayan
5.Skeet Büyük Erkek
6.Skeet Genç Erkek
7.Skeet Büyük Bayan
8.Skeet Genç Bayan
9.D.Trap Büyük Erkek
10.D.Trap Genç Erkek
115 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 345)
110 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 330)
65 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 195)
61 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 183)
115 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 345)
110 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 330)
65 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 195)
61 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 183)
130 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 390)
125 (Son 3 yarışma toplamı genel klasman baraj puanı: 375)
 Yurtdışı yarışmaları için, büyükler barajına ulaşan ve Türkiye Sıralaması puanı yeterli
olan genç sporcular da büyükler kategorisinde değerlendirilebilecektir.
 Rio 2016 Olimpiyat Oyunları için kota alan sporcularımız Yavuz İLNAM ve Erdinç
KEBAPÇI olimpiyat oyunlarına kadar hazırlık programları uygun olduğu takdirde
faaliyet programında yer alan uluslar arası yarışmalara yurtdışı baraj puanı geçme
zorunluluğu aranmaksızın gönderilecektir.
 Yurtdışı baraj puanlarını geçen sporcular, Teknik Kurul tarafından Milli Takım Aday
Kadrosu olarak belirlenerek Yönetim Kuruluna teklif edilirler. Milli Takım asıl kadrosu
Yönetim Kurulu kararı ile onaylanacaktır.
 Yurtdışı yarışmalarda takım kurulması gerektiği durumlarda, ekstradan sporcu seçimi,
yine Türkiye Sıralaması'na bağlı kalmak kaydıyla, teknik kurul teklifi ve yönetim kurulu
onayıyla yapılacaktır.
Milli Takım Aday Kadro Sporcuları Mazeret Beyanları:
 Milli takım aday kadro sporcuları, Milli Takım antrenörlerinin nezaretinde yapılacak
çalışmalara ve hazırlık kamplarına katılmak zorundadır. Ancak geçerli mazeretleri
Yönetim Kurulunca kabul edilen sporculara izin verilebilir. Bunun için müracaatların
zamanında ve yazılı olarak yapılması ve yazılı cevap alınması gerekmektedir. Mazeret
beyanları il temsilcileri vasıtası ile Teknik Kurul’a acilen bildirilmelidir. Bu kurala
uymayan sporcular aday kadrodan ihraç edilecektir.
Milli Takım Aday Kadro Sporcularına ve Başarılı Sporculara Malzeme Tahsisi:
 Aday kadro sporcularının yerel çalışmaları ve kamp çalışmaları için gerekli plak ve
fişek tahsisatı Teknik Kurul’un teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılacaktır.
 Yurtiçi yarışmalarda her branş ve kategoride (veteranlar dahil) ilk 6’ya giren
sporculardan aşağıdaki baraj puanları aşanlara 1.000 adet fişek tahsisi yapılarak,
yarışmalardan sonra hak eden sporcuların illerine gönderilecektir. Ayrıca rekor kıran
veya egale eden sporculara 1.000 adet ilave fişek yardımı yapılacaktır.
1.Trap Büyük Erkek
2.Trap Genç Erkek
3.Trap Büyük Bayan
4.Trap Genç Bayan
5.Skeet Büyük Erkek
6.Skeet Genç Erkek
7.Skeet Büyük Bayan
8.Skeet Genç Bayan
9.D.Trap Büyük Erkek
10.D.Trap Genç Erkek
11.Vetaran Trap
12. Vetaran Skeet
110
105
62
58
110
105
62
58
125
120
105
105
 Türkiye sıralaması sonuçlarına göre sezon sonunda her branş ve kategoride
sıralamada 1. olanlara 3.000, 2.olanlara 2.000, 3. olanlara 1.000 adet fişek ödül olarak
verilecektir.
Yerel Antrenörler:
Tüm aday kadro sporcuları yerel çalıştırıcılarını bildirmek durumundadır. Aday kadro
sporcuları yerel çalışmalarını belirttikleri antrenörler ile yaparlar. Milli Takım
kamplarında yerel antrenörler, Milli Takım antrenörleri idaresinde yardımcı olarak
bulunabilirler. Yerel antrenörler, sporcularına ait her türlü bilgiyi Milli Takım
antrenörlerine rapor edeceklerdir. Yerel antrenörleri olmayan sporcular, çalışmalarını
Milli Takım antrenörleri tarafından kendilerine verilen programa göre yapacaklardır.
Federasyon Yurtiçi Yarışmalar ve Reglamanları:
 Federasyon Kupası ve Türkiye Şampiyonası dışındaki diğer yarışmalara katılımın fazla
olması halinde yarışma günü uzatılacak veya yarışma içinde eleme yapılacaktır.
 Zafer Kupası ve Cumhuriyet Kupası yarışmaları bütün sporculara açıktır.
 Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası'na her kulüp, her branş ve kategoride sadece bir
takımla katılabilir. Takım üç sporcudan oluşur. Takım tasnifi yapılabilmesi için her
kategoride en az 4 takım olmalıdır. Yarışmada final atılmayacak olup ferdi katılım ve
sıralama da olmayacaktır. İlk 3 takımın yolluk ve yevmiye ödemesi yapılacaktır. Takım
çıkaramayan kulüpler bu yarışmaya katılamayacaktır. Bu yarışma milli takım ve
Türkiye sıralamasına (genel klasman) puan vermeyecektir.
 Yarışma reglamanları her yarışma için Teknik Kurul tarafndan hazırlanıp ilgili as
başkanın onayı alındıktan sonra ilan edilecektir.
 Yarışmalara katılacak iller, sporcularının tüm bilgilerini katılım formlarında belirtip,
yarışma tarihinden en az 10 gün önce il temsilcileri tarafından federasyona
ileteceklerdir. Bu listelerde, sporcuların kulüpleri ve doğum tarihleri ile branşları
açıkça belirtilecektir. Son bildirim tarihinden sonra yapılacak müracaatlar geçerli
olmayacaktır.
 Yarışmalar sırasında terk eden sporcular hakem ve jüri üyelerine bilgi vermek
zorundadır. Sezon içerisinde iki defa yarışmayı habersiz terk eden sporcu bir sonraki
yarışmaya katılamayacaktır.
Yurtiçi Yarışmalar:
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
FAALİYETİN ADI
Double Trap Eleme Yarışması
Skeet Eleme Yarışması
Trap Eleme Yarışması 1
Trap Eleme Yarışması 2
D.Trap Federasyon Kupası
Trap Federasyon Kupası
Skeet Federasyon Kupası
Trap Türkiye Şampiyonası
Skeet Türkiye Şampiyonası
D.Trap Türkiye Şampiyonası
Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
Skeet Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
D.Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası
Trap Zafer Kupası
Skeet Zafer Kupası
D.Trap Zafer Kupası
D.Trap Cumhuriyet Kupası
Trap Cumhuriyet Kupası
Skeet Cumhuriyet Kupası
Bayanlar-Gençler-Veteranlar Trap Kupası
Bayanlar-Gençler-Veteranlar Skeet Kupası
TARİHİ
04-06 Mart 2016
04-06 Mart 2016
18-20 Maer 2016
25-27 Mart 2016
08-10 Nisan 2016
15-17 Nisan 2016
22-24 Nisan 2016
13-15 Mayıs 2016
20-22 Mayıs 2016
27-29 Mayıs 2016
15-17 Temmuz 2016
22-24 Temmuz 2016
29-31Temmuz 2016
26-28 Ağustos 2016
26-28 Ağustos 2016
19-21 Ağustos 2016
22-23 Ekim 2016
28-30 Ekim 2016
28-30 Ekim 2016
04-06 Kasım 2016
04-06 Kasım 2016
YERİ
İzmir
Mersin
Mersin
Mersin
Bursa
Bursa
Bursa
Konya
Konya
Konya
İstanbul
İzmir
Eskişehir
Kahramanmaraş
Eskişehir
İzmir
Kocaeli/Bursa
Mersin
Konya
Kahramanmaraş
Manisa
Yurtdışı Yarışmalar:
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FAALİYETİN ADI
Dünya Kupası
Dünya Kupası
ISSF Gençler Kupası
Dünya Kupası
Dünya Kupası
Avrupa Şampiyonası
Olimpiyat Oyunları
ISSF Gençler Kupası
Dünya Kupası Finali
TARİHİ
17-25 Mart 2016
13-25 Nisan 2016
29 Nis.-06 May.2016
01-11 Haziran 2016
17-27 Haziran 2016
04-14 Temmuz 2016
05-21 Ağustos 2016
16-23 Eylül 2016
11-16 Ekim 2016
YERİ
Güney Kıbrıs
Brazilya
Almanya
San Marino
Azerbaycan
İtalya
Brazilya
Azerbaycan
İtalya
TRAP MERSİN GRUPLAR
1. AYAK
2. AYAK
1-AYDIN
2-ANKARA
3-ANTALYA
4-BALIKESİR
5-ÇANKIRI
6-HATAY
7-ELAZIĞ
8-KASTAMONU
9-KIRŞEHİR
10-KOCAELİ
11-K.MARAŞ
12-ÇANAKKALE
13-SİVAS
14-MERSİN
15-İSTANBUL
16-İZMİR
17-TEKİRDAĞ
18-EDİRNE
19-SAMSUN
1-ADANA
2-KONYA
3-MANİSA
4-ÇORUM
5-MALATYA
6-SAKARYA
7-RİZE
8-OSMANİYE
9-KARAMAN
10-K.K.T.C.
11-BURSA
12-KIRKLARELİ
13-BURDUR
14-DENİZLİ
15-ESKİŞEHİR
16-DİYARBAKIR
17-Ş.URFA
18-ZONGULDAK
19-DÜZCE
20-MUĞLA
EK-1; Türkiye Sıralaması Örnek Tablo
SKEET BÜYÜK ERKEKLER TÜRKİYE SIRALAMASI
SPORCU
2015
YARIŞMALARI
ORTALAMASI
2016
ELEMELER
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
116
111
113
111
109
108
108
106
105
105
109
110
115
114
112
109
111
109
108
107
2016
2016 TÜRKİYE
FEDERASYON
ŞAMPİYONASI
KUPASI
117
116
117
116
110
111
109
110
109
TOPLAM
YURTDIŞI 1
YURTDIŞI 2
349
348
345
341
331
328
327
324
323
321
116
117
108
115
BARAJ PUAN
TABLO YÖNETİMİ
* Kırmızı işaretliler değerlendirmeye alınmayan skorları gösterir.
* Yeşil işaretliler, değerlendirmeye alınmayan skorlar yerine değerlendirmeye alınan skorları gösterir.
* Mavi işaretliler, manuel olarak hesaplanmış genel klasman puanlarını gösterir.
Tablo güncellendiğinde mavi işaretli puanlar kontrol edilmelidir.
* 2016 Türkiye Şampiyonası atıldıktan sonra sonuçlar E sütununa işlenir ve 2015 Yarışmaları Ortalamasını içeren
ilk puan sütunu tablodan silinir. Bu şekilde her yarışma sonrası tablo güncellenir. Böylelikle sürekli olarak son 3
yarışma skorlar toplamıyla sporcuların güncel durumu izlenir.
* Ortalama baraj puan yerine tabloda toplam baraj puan üzerinden aday kadro sporcuları görülebilir.
TRAP-SKEET
Büyük erkekler milli takım genel klasman baraj puanı:
Büyük bayanlar milli takım genel klasman baraj puanı:
Genç erkekler milli takım genel klasman baraj puanı:
Genç bayanlar milli takım genel klasman baraj puanı :
115 x 3 = 345
65 x 3 = 195
110 x 3 = 330
61 x 3 = 183
DOUBLE TRAP
Büyük erkekler milli takım genel klasman baraj puanı:
Genç erkekler milli takım genel klasman baraj puanı:
130 x 3 = 390
125 x 3 = 375
Download

2016 Yılı Plak Atışları Genel Prensipleri