Şekilde verilen elektroforez görüntüsündeki 1 numaralı kuyudaki standart protein karışımının içinde
bulunan 8 protein ve molekül ağırlıkları altta verilmiştir. Buna göre Elektroforez başlama çizgisini ve
brom fenol blue çizgisini kullanarak Rf değerlerini hesaplayınız ve lnMA değerine karşı grafiğe
aktarınız. Bu grafiği kullanarak örnek 1, örnek 2 ve örnek 3’ün molekül ağırlığını hesaplayınız.
Download

Şekilde verilen elektroforez görüntüsündeki 1 numaralı kuyudaki