TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNLÜK PİYASA VE BORSA FİYATLARI BÜLTENİ
29 Aralık 2015 Salı
28.12.2015
YURT ĠÇĠ FĠYATLAR (TL/TON)
MAKARNALIK BUĞDAY
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Konya
Çorum
26.12.2015 Piyasa Fiyatları
25.12.2015 Borsa Fiyatları
Geçen yıl
Yılık Fiyat Değ.
%
$/ton
Miktar
(ton)
TL/ton
$/ton
TL/ton
933
319
4.709
935
321
951
-2
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
-
17.162
860
295
17.527
860
295
866
-1
116
20
11
103
981
42
34
939
0
0
916
322
0
0
314
908
1.044
833
796
8
920
847
909
336
315
290
311
-12
2
14
6.517
779
267
6.589
780
267
820
-5
26
0
840
0
288
29
-
835
0
286
0
878
826
2
17.037
789
270
17.272
781
268
837
-6
39
-
879
0
301
0
32
-
888
0
304
0
773
902
14
-
4.661
745
255
4.874
744
255
-
-
14.898
656
225
14.550
655
224
714
-8
Miktar
(ton)
TL/ton
5.045
Konya
Polatlı
Eskişehir
Edirne
DĠĞER BEYAZ BUĞDAYLAR
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Konya
Eskişehir
DĠĞER KIRMIZI BUĞDAYLAR
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Edirne
Polatlı
DÜġÜK VASIFLI EKMEKLĠK BUĞDAY
Piyasa Fiyatı
ARPA
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
Konya
Polatlı
Çorum
Eskişehir
MISIR
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatı
Adana
Konya
YULAF
Eskişehir
Konya
Polatlı
SOYA FASULYESĠ
Gaziantep
Adana
KEPEKLER
Buğday Kepeği (Adana)
Mısır Kepeği (Adana)
KIRMIZI MERCĠMEK
Gaziantep (Kabuklu)
Mersin (İç)
PĠRĠNÇ (TL/TON)
Osmancık (Toptan)
Baldo (Toptan)
24.12.2015
Geçen yıl
$/Ton
Yılık Değ. %
285
285
510
-44
197
211
198
212
-28
-26
227
228
272
284
333
185
195
183
194
248
259
-25
-25
Arjantin (Up River)
Rus Ekmeklik Buğday (Derin Deniz Limanı)
Ukrayna Yemlik Buğday
190
189
184
190
189
184
250
258
224
-24
-27
-18
ARPA
AB (Fransa)
AB (Almanya)
Ukrayna Yemlik Arpa
178
180
183
177
178
183
228
219
-21
-16
23.12.2015
16.12.2015
Geçen yıl
Yıl.Değ.%
212
211
273
-22
164
155
167
166
157
167
191
203
191
-14
-24
-12
345
335
363
352
346
363
421
-18
459
415
-27
-13
126
126
168
-25
21.12.2015
14.12.2015
Geçen yıl
Yıl.Değ.%
992
992
970
970
727
760
36
30
28.12.2015
24.12.2015
Geçen yıl
Yıl.Değ.%
480
775
356
366
480
795
356
366
510
943
420
385
-6
-18
-15
-5
Makarnalık (Kanada)
350
330
310
290
270
SON 20 GÜN
ABD BUĞDAY
ANADOLU KIRMIZI SERT BUĞDAY
Piyasa Fiyatı
Borsa Fiyatları
28.12.2015
ULUSLARARASI ĠHRACAT FĠYATLARI (FOB, $/ton)
ABD SRW (Fob Körfez)
ABD HRW (ABD Körfezi)
ABD DNS (Fob PNW%14)
240
220
200
180
SON 20 GÜN
ABD HRW
-32
AB (ALM.)
AB BUĞDAY
AB (Fransa) Derece 1 (Rouen Limanı)
AB (Almanya) B Kalite
DĠĞER BUĞDAY
34
-
707
0
0
0
242
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
744
745
733
-5
-
66.814
624
214
67.658
625
214
680
-8
1.641
1.072
641
633
219
217
359
646
637
637
218
218
700
-8
-
809
277
-
0
0
911
6
0
860
0
294
-
0
0
0
0
-
-11
-
-
0
0
-
0
0
1.321
34
1.120
383
8
1.100
377
1.109
1
18
-
510
0
175
0
37
-
510
0
175
0
480
563
6
-
3
197
2.600
3.941
890
1.349
-
0
0
0
0
2.197
2.738
18
44
3.034
4.179
-4
-3
190
180
170
Fransız Maltlık Arpa (haftalık)
MISIR
ABD 3YC (ABD Körfezi)
Arjantin (Up River)
Ukrayna Mısırı
SON 20 GÜN
FRANSA
ALMANYA
200
180
160
140
SON 20 GÜN
ABD 3YC
SOYA FASULYESĠ
3
200
ABD Körfez
Arjantin (Nehir üstü)
Brezilya (Paranagua)
KEPEKLER
Ukrayna Buğday Kepeği
KIRMIZI MERCĠMEK (Haftalık)
Kanada (Küçük)
ABD
ARJANTİN
390
360
330
SON 20 GÜN
ABD fob
1000
960
920
880
840
800
760
ARJANTİN
SON 2 AY
KANADA
2.905
4.034
2.908
4.033
*Piyasa Fiyatı; Serbest piyasa ve borsa fiyatları toplamının ağırlıklı ortalamalarından oluşmaktadır.
Bültenimizde yer alan veriler sadece bilgilendirme amaçlı olup bu verilere dayalı olarak yapılan işlemlere istinaden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
PĠRĠNÇ ($/TON)(Günlük)
ABD Uzun Tane %4 (ABD Kör.)
ABD Kal. Orta T.%4 (ABD Kör.)
Tayland %100 B
Vietnam %5 kırık
540
480
420
360
300
ABD
SON 20 Gün
ABD
TAYLAND
29 Aralık 2015 Salı
28.12.2015
NYSE LIFFE AVRUPA VADELĠ ĠġLEM BORSA FĠYATLARI
BUĞDAY
Paris Ekmeklik Buğday
Londra Yemlik Buğday
ARPA
Paris Maltlık Arpa
YULAF
Finlandiya Yulafı
MISIR
Paris (Sarı)
24.12.2015
Miktar
(ton)
$/ton
Mart 16
Mayıs 16
86.350
30.000
190
196
516.600
211.100
191
196
Ocak 16
Mart 16
200
-
124
127
200
-
124
127
Ocak 16
-
235
-
234
Miktar
(ton)
SON 20 GÜN
PARİS EKM.
LONDRA YEM.
ABD VADELĠ ĠġLEM BORSA FĠYATLARI
$/ton
VADE AYI
250
220
190
160
130
100
BUĞDAY
ġikago (SRW)
Kansas (HRW)
MISIR
ġikago No:2, Sarı
136
200
190
180
170
Ocak 16
9.150
159
27.450
165
Mart 16
Haziran 16
17.350
4.750
179
187
56.400
36.150
179
188
TONAJ
23.12.2015
16.12.2015
50.000 t
10-15.000 t
25.000 t
12
19
8
12
19
8
340
30.000 t
10
10
330
SON 20 GÜN
IGC NAVLUN FĠYATLARI ($/TON)
ABD Körfez - Akdeniz
Brezilya - AB
Karadeniz - Mersin
Karadeniz - Mısır
PETROL (OPEC-$/varil)
:
Baltık Kuru Endeksi:
31,71
ŞİKAGO
SON 20 GÜN
KANSAS
180
170
160
150
140
130
Mart 16
Mayıs 16
4.164
1.100
174
177
2.845
845
175
178
Mart 16
Mayıs 16
Mart 16
Mayıs 16
831
162
262
72
175
179
184
188
517
86
258
125
176
180
186
190
12.828
3.655
1.870
145
147
149
7.300
1.302
920
146
149
151
Ocak 16
Mart 16
124
133
250
256
16
31
246
253
Ocak 16
Mart 16
7.446
12.798
316
318
4.910
8.793
324
325
25.12.15
18.12.15
Mart 16
Mayıs 16
Temmuz 16
SON 20 GÜN
ÇELTĠK(Uzun Tane)
ġikago
SOYA FASULYESĠ
CME Group Soya Fasulyesi vadeli İşlemler Fiyatı $/TON
GÜBRE FĠYATI
320
478
24.12.2015
Miktar
(bin
$/ton
ton)
VADE AYI
200
190
180
170
160
Minneapolis (HRS - Baharlık)
136
28.12.2015
Miktar
$/ton
(bin ton)
Haftalık DeğiĢim %
DAP
1.990
1.990
-
ÜRE
1.305
1.305
-
GÜBRETAġ ANKARA TOPTAN SATIġ FĠYATLARIDIR.
310
MOTORĠN -V/Max EuroProdizel 10 (Petrol Ofisi / Ankara):
ABD ($) :
2,9209
EURO (€) :
3,2063
SON 20 GÜN
3,55 TL/lt
1 €=$ :
1,0977
1 £= $ : 1,4916
Mart 16
HAFTALIK DAP VE ÜRE GÜBRE FİYATLARI TL/TON
Ocak 16
2.100
1.900
1.700
1.500
1.300
1.100
900
DAP
ÜRE
DAP
SON 2 AY
Download

Günlük Piyasa ve Borsa Fiyatları Bülteni