Aqua-4D® Sistemi
Hayvanlar Đçin Đçme
Suyunun Đyileştirilmesi
Canlı Stok
Biofilm kalıcı olarak kaldırılır
Katkıların ve ilaçların su içindeki
çözülümü artar
Kireç, Demir ve Manganez vb birikimleri
yok edilir.
Biofilm : Hayvan içme sularındaki major problemdir
Biofilm suyun temas ettiği tüm yüzeylerde oluşur. Özellikle
hayvancılıkta bunun oluşması için gerekli tüm şartlar neredeyse
en iyi şekilde mevcuttur. Düşük akış hızı, steril olmayan ortam,
sıcaklık Biofilm oluşması için en önemli gereksinimlerdir.
Biofilm patojen bakterilerden oluşur. (E-coli, Salmonella
vb) Bu durum dezenfektanların, ilaçların ve aşıların
verimini düşürür.
Ayrıca artan digestive risklerin sonuçları şunlardır:
• Artan ölüm oranları
• Azalan teknik ve ekonomik parametreler
•
•
Aşırı düzeyde pahalı ürünlerin kullanım zorunluluğu
(asitler, dezenfektanlar, antibiyotikler)
Artan işçilik ve işletme maliyetleri
Klasik kimyasal
yaklaşımlar
Temizleme:
Asit
ve
baz
kullanımı
sürekli
yaşayan
maliyetler oluşturur. Bunların
verimliliği hatların basınçlarına
bağlıdır.Bunlara
ek
olarak
sistemler
bu
çalışmaların
yapıldığı
dönemlerde
kullanılamaz.
.
Dezenfeksiyon: Bu sistemler
sadece
Biofilm
üzerindeki
bakterileri
öldürür,
ancak
kimyasal ürünler hayvan sağlığı
açısından son derece zararlıdır.
Hayvancılıkta kullanılan su hatları genelde
yoğun olarak Biofilm kolonileri ihtiva eder.
Aqua-4D® : Geleceğin Ekolojik Çözümü
Aqua-4D®
sistemi
Avantajlar
Kazanımlar
Sudaki bakterilerin azaltılması ve
elimine edilmesi
Digestive problemlerinin ve
ölüm oranlarının azalması
Removes biofilms
Dezenfektanların, ilaçların, aşıların vb
Kimyasal kullanımının azalması
etkisinin arttırılması.
Kireç, demir ve manganez birikiminin kalıcı
eliminasyonu
Katk ıları n ve ilaç ları n
çöz üz ürl üğ ünün art tırı lma sı
Kimyasal ürün kullanmazsınız
•
Sonuçlar 1 – 6 arasında görülür.
•
Hızlı yatırım geri dönüşü (6 ila 18 A y )
•
Çevreye saygılıdır
•
Bakımsızıdır, işletme maliyeti yoktur
•
Artan su kalitesi ile üretim optimize edilir
Su hatlarındaki tıkanmaların kalıcı
olarak kaldırılması
Bakım ve temizleme masrafları
düşer
Tıkanma risklerinin yok edilmesi
Bakım maliyetleri ve pahalı kimyasal
ürünlerim kullanımı azalır.
Çevreye saydılıdır.
Azalan hijyen riskleri –
Kimyasal maliyetleri
Sol: Endoscopy görüntüleri/Montaj öncesi. - Sağ: Endoscopy
görüntüleri. Aqua4D montajından 3 ay sonra
Download

Canlı Stok-Tavukçuluk vb.