Ulaşım Sektörü
RepMan İtibar Değerlendirmesi
İTİBAR, UZUN YOLDA SEYAHAT ETMEK GİBİDİR;
Direksiyonun başında, yolumuzda ilerlerken bizim ya da başka bir sürücünün bir anlık hatasıyla, hayatımızı
ya da yaşam kalitemizi saniyeler içinde kaybedebiliriz.
Bu yüzden yola çıkarken tüm risklere hazır olarak ve yol boyunca dikkatle ilerlemeliyi
ULAŞIM SEKTÖRÜ “ÇALIŞANLARI” VE “YÖNETİMLERİ” ile BİRLİKTE YOLUNU İNŞAA
ETMELİ..
2011 senesinde tüm sektörlerin itibarını ölçmek üzere başlatılan Türkiye Sektörler İtibar
Değerlendirmesi Araştırması’nın 2012 senesi “ulaşım” sektörü değerlendirmesi, Türkiye Halk Geneli
nezdinde,
Havayolu Ulaşımı sektöründe; THY, Pegasus, Atlas Jet, Onur Air ve Anadolu Jet,
Karayolu Ulaşımı sektöründe; Ulusoy, Kamil Koç, Metro Turizm, Varan Turizm, Pamukkale Turizm
ve Denizyolu ulaşımında ise İDO’nun itibarının ölçümlenmesi ve bu şirketlerin sahip olduğu itibar
skorlarının ortalamaları alınarak sektörlerin itibarının elde edilmesi sağlanmıştır.
2012 senesinde ulaşım sektörünün itibarını havayolu ve karayolu şeklinde değerlendirdiğimizde 2012
senesinde bu 2 sektörün de itibarının yükselişe geçtiğini görmekteyiz.
Hem ulaşım hem de karayolu taşımacılığında 2011 senesine göre 2012 senesinde en dikkat çeken
değişimler;
 Karayolu ulaşımı sektörünün havayolu ulaşımı sektörüne göre itibarının daha yüksek olması,
 Havayolu ve karayolu ulaşımı sektörlerinin en itibarlısı konumunda olan şirketlerin ve
benchmarkların itibarında düşüş eğilimi görülürken sektördeki diğer şirketlerin itbarlarının
yükselmesi,
 Havayolu ulaşımı sektöründe Atlas Jet’in, karayolu ulaşımında ise Kamil Koç’un itibarlarında
dikkate alınır düzeyde yükselme olması,
 2011 senesinde benchmarka yakın itibar skoruna sahip olan THY’nın hala sektörünün en
itibarlı şirketi olmasına rağmen 2011 senesine göre itibarında düşüş eğilimi olması,
 Havayolu Sektörü’nün itibarında iyileştirme alanlarının “Çalışan Markası” ve “Duygusal
Bağlılık” yönetimine odaklandığı,
 Karayolu ulaşımında ise iyileştirme alanlarının “Yönetim Kalitesi”, “Ürün/ Hizmet Kalitesi”
alanlarında yoğunlaştığı,
öne çıkan konular arasındadır ve dikkat çekicidir.
Ulaşım sektöründe havayolu ve karayolu ulaşımı sektörlerinin 2011 ve 2012 senesindeki itibar düzeyi
değişimlerine baktığımızda her iki sektöründe genel itibar ortalamasında 1 puan civarlarında
yükselme olduğu görülmektedir.
Havayolu ve karayolu ulaşımı sektörlerindeki şirketleri incelediğimizde, karayolu ulaşımı sektöründeki
şirketlerin genelde birbirlerine daha yakın ve 60-70 arası itibar skorları aldığı görülürken, havayolu
ulaşımı sektöründeki şirketlerin 55-77 arasında, birbirlerine göre çok farklı itibar skorları alması dikkat
çekmektedir. Bu durum havayolu ulaşımı sektöründe yer alan şirketlerin kurumsal algılarının
farklılaşma gösterdiğini de ifade etmektedir.
İtibar düzeyi konumlandırması gibi, itibarın en önemli aşamalarından biri olan “Tanınma” boyutunda
da karayolu ulaşımı sektörünün daha güçlü olduğu görülmektedir. Sorgulanan şirketler baz
alındığında, karayolu ulaşımı sektöründe yer alan şirketlerin tanınma boyutunda birbirlerine yakın
skorlar aldıkları ve güçlenmeye başladığı görülürken, Havayolu ulaşımı sektöründe ise ciddi düzeyde
tanınma sorunu olan şirketler olduğu göze çarpmaktadır.
Sektörlerin itibarlarını, itibarı oluşturan ana performans boyutları kapsamında detaylı irdelediğimizde;
Havayolu ulaşımı sektöründe yer alan şirketlerin kendilerini tanıtmaya ihtiyaçları olduğu ancak bunu
yapmadan önce “Çalışan Markası” ve “Duygusal Bağlılık” yönetimi boyutlarında iyileştirme çalışmaları
yapmaları gerekliliği göze çarpmaktadır.
Karayolu ulaşımı sektörünün itibarını güçlendirmesi için iyileştirme yapması gerekli öncelikli alanlar
ise; “Yönetim Kalitesi” ve “Ürün/ Hizmet Kalitesi” ana performans boyutlarıdır.
Ulaşım sektörünün her iki alt sektöründe de (havayolu ve karayolu) ortak iyileştirme alanı “Kurumsal
Sorumluluk” alanı olarak ön plana çıkmaktadır.
ARAŞTIRMA KÜNYESİ ve RepMan İTİBAR ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
2011 senesinde, RepMan İtibar Araştırmaları merkezi tarafından, GfK Araştırma Şirketi’nin araştırma
sponsorluğunda, her ay halk nezdinde bir sektörün itibarının ölçümlenmesini sağlayan itibar
araştırmaları kapsamında, Aralık ayında karayolu ve havayolu ulaşımı olmak üzere “Ulaşım Sektörü”
sonuçları paylaşılmaktadır.
Bu kapsamda RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda, GfK Türkiye tarafından Kasım
2012 döneminde “Ulaşım Sektörü” incelenmiştir. Halk nezdinde yapılan araştırma Türkiye’yi temsil
eden örnek yapısında, 7 coğrafi bölgede, 15 ilde, halk nezdinde toplam 1.400 kişi ile toplamda 11
ulaşım sektörü şirketi, havayolu benchmarkı ve karayolu benchmarkının sorgulanması şeklinde yüz
yüze görüşme yöntemi uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Havayolu Sektör Benchmarkı: Türkiye ya da dünyada en beğenilen havayolu sektörü şirketlerini temsil
etmektedir.
Karayolu Sektör Benchmarkı: Türkiye ya da dünyada en beğenilen karayolu sektörü şirketlerini temsil
etmektedir.
Benchmark tek bir şirket değildir, ütopik bir şirkettir. Herkes için farklı bir şirket olabilmektedir.
Benchmark skorları, havayolu sektörü için havayolu sektöründe, karayolu sektörü için karayolu
sektöründe en beğenilen sektör şirketlerinin aldığı performans skorları ortalamasından elde
edilmektedir. Benchmark idealdeki şirket özelliklerini ve sektörün en fazla kaç puan alabileceğini
göstermekte yararlanılan en önemli yanıtlayıcı stratejik verilerden biridir.
RepMan İtibar Araştırmaları Merkezi
www.repman.com.tr
[email protected]
Download

ulasım sektoru ıtıbar yonetımı performansı 2012