İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
TARİH
DERSİN ADI
DERSLİK SAAT
DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
Bigisayar Destekli Geometri
Eğitim Denetimi
Bilim Tarihi
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Analiz 1
Özel Öğretim Yöntemleri I
Rehberlik
Fizik
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Sosyolojisi
Etkili İletişim
Etkili İletişim
Cebire Giriş
Matematik Tarihi
Lineer Cebir
Analitik Geometri
Elementer Sayı Kuramı
Genel Matematik
Genel Matematik
Analiz 3
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İstatistik Ve Olasılık
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
Bilgisayar I
Bilgisayar I
A-179 11:00
A-32
09:00
Lab-134 11:00
A-117 13:00
A-42
09:00
A-042 13:00
A-117 15:00
A-117 09:00
A-041 11:00
A-179 13:00
A-034 09:00
A-033 09:00
A-040 11:00
A-179 15:00
A-179 09:00
A-042 11:OO
A-179 15:00
A-117 13:00
A-116 13:00
A-42
15:00
A-41
09:00
A-118 13:00
A-41
11:00
A-042 11:00
Lab-134 15:00
Lab-134 15:00
İMÖ 407
EĞT311 - İMÖ
GNK 301-İMÖ
EĞT201-İMÖ
İMÖ 205
EĞT301-İMÖ
EĞT403-İMÖ
İMÖ203
EĞT101 - İMÖ
EĞT405 - İMÖ, YİÖ, TÖB
GNK211 - İMÖ
GNK211 - İMÖ
İMÖ301
İMÖ403
İMÖ201
İMÖ305
İMÖ 401
İMÖ101
İMÖ101
İMÖ307
İMÖ207
İMÖ303
EĞT303 - OÖ-İMÖ
EĞT303 - OÖ-İMÖ
GNK101 - İMÖ
GNK101 - İMÖ
Yrd. Doç. Dr. Şükrü KAYA
Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI
Öğr. Gör. Osman AY
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Doç. Dr. Yusuf DANIŞMAN
Doç. Dr. İsmail Özgür ZEMBAT
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Türkan ARGIN
Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Doç. Dr. Yusuf DANIŞMAN
Öğr. Gör. Nesibe ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Doç. Dr. Yusuf DANIŞMAN
Öğr. Gör. Nesibe ÖZDEMİR
Öğr. Gör. Nesibe ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Şükrü KAYA
Yrd. Doç. Dr. Şükrü KAYA
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Öğr. Gör. Osman AY
Öğr. Gör. Osman AY
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
TARİH
DERSİN ADI
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
Dünya Edebiyatı
Yazı Yazma Teknikleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Batı Türkçesinin Tarihsel Gelişimi
Batı Türkçesinin Tarihsel Gelişimi
Batı Türkçesinin Tarihsel Gelişimi
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri I
Rehberlik
Rehberlik
Rehberlik
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi I
Osmanlı Türkçesi I
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Sosyolojisi
Eski Türk Edebiyatı I
Eski Türk Edebiyatı I
Türk Halk Edebiyatı I
Türk Halk Edebiyatı I
Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
DERSLİK SAAT
A-120
A-40
A-120
A-41
A-41
A-035
A-118
A-040
A-117
A-040
A-032
A-033
ATİYE
A-040
A-136
A-118
A-040
A-136
A-117
ATİYE
A-179
A-042
A-116
A-042
A-116
A-035
A-041
09:00
11:00
13:00
13:00
15:00
09:00
09:00
09:00
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
15:00
15:00
09:00
09:00
13:00
13:00
DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
TÖB307
TÖB111
EĞT201-TÖB
EĞT201-TÖB
TÖB309
TÖB 209
TÖB 209
TÖB 209
EĞT301-TÖB
EĞT301-TÖB
EĞT403-TÖB
EĞT403-TÖB
EĞT403-TÖB
TÖB 103
TÖB 103
TÖB 103
EĞT101 - TÖB
EĞT101 - TÖB
EĞT101 - TÖB
EĞT405 - TÖB
EĞT405 - İMÖ, YİÖ,
TÖB
TÖB205
TÖB205
TÖB203
TÖB203
TÖB101
TÖB101
Doç. Dr. Şadi AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR
Prof. Dr. Mustafa SARI
Prof. Dr. Mustafa SARI
Prof. Dr. Mustafa SARI
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Öğr. Gör. Ahmet Yaşar ZENGİN
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Doç. Dr. Şadi AYDIN
Doç. Dr. Şadi AYDIN
Doç. Dr. Şadi AYDIN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Doç. Dr. Şadi AYDIN
Doç. Dr. Şadi AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR
Prof. Dr. Mustafa SARI
Prof. Dr. Mustafa SARI
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
TARİH
DERSİN ADI
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
Çocuk Edebiyatı
Çocuk Edebiyatı
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
Sözlü Anlatım I
Sözlü Anlatım I
Sözlü Anlatım I
Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi
Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi
Türk Dilbilgisi 3
Türk Dilbilgisi 3
Edebiyat Bilgi Ve Kuramları I
Edebiyat Bilgi Ve Kuramları I
Yeni Türk Edebiyatı I
Yeni Türk Edebiyatı I
Tiyatro Ve Drama Uygulamaları
Tiyatro Ve Drama Uygulamaları
Tiyatro Ve Drama Uygulamaları
Anlama Teknikleri Iı: Dinleme
Eğitimi Iı: Dinleme
Anlama Teknikleri
YazılıEğitimi
Anlatım I
Yazılı Anlatım I
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
Bilgisayar I
Bilgisayar I
DERSLİK SAAT
A-040
A-117
A-041
A-120
ATİYE
A-136
A-032
A-033
A-136
A-042
A-040
A-042
A-041
A-179
A-041
A-042
A-116
A-032
ATİYE
A-033
A-120
A-122
A-42
A-116
A-42
A-40
A-034
A-033
A-040
A-041
13:00
15:00
15:00
09:00
09:00
09:00
11:OO
11:OO
11:OO
13:00
13:00
15:00
15:00
09:00
09:00
11:00
11:00
15:00
15:00
15:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
11:00
11:00
13:00
13:00
DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
TÖB101
TÖB305
TÖB305
TÖB403
TÖB403
TÖB403
TÖB109
TÖB109
TÖB109
TÖB301
TÖB301
TÖB201
TÖB 201
TÖB105
TÖB105
TÖB207
TÖB207
TÖB401
TÖB401
TÖB401
TÖB303
TÖB303
TÖB107
TÖB107
TÖB 219
TÖB 219
EĞT303 - TÖB
EĞT303 - TÖB
GNK203 - TÖB
GNK203 - TÖB
Prof. Dr. Mustafa SARI
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Prof. Dr. Mustafa SARI
Prof. Dr. Mustafa SARI
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Nesrin ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Selim EMİROĞLU
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Doç. Dr. Harun YILMAZ
Doç. Dr. Harun YILMAZ
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
TARİH
DERSİN ADI
11.01.2016
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
Montessori
Montessori
Anne Baba Eğitimi
Anne Baba Eğitimi
Özel Öğretim Yöntemleri
Fen Eğitimi
Fen Eğitimi
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri I
Özel Öğretim Yöntemleri I
Rehberlik
Rehberlik
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Müzik Eğitimi I
Çocukta Oyun Gelişimi
Çocukta Oyun Gelişimi
Anne Çocuk Beslenmesi
Anne Çocuk Beslenmesi
Anne Çocuk Beslenmesi
İnsan Anatomi Ve Fizyolojisi
İnsan Anatomi Ve Fizyolojisi
Çocuğu Tanıma Teknikleri
DERSLİK SAAT DERSİN KODU
A-41
A-42
A-035
A-041
A-122
A-41
A-179
A-42
A-118
A-035
A-118
A-041
A-042
A-116
A-042
A-120
A-116
A-042
A-41
A-40
A-118
A-120
A-122
A-116
A-032
A-040
11:00
11:00
09:00
09:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
15:00
11:00
11:00
11:00
13:00
15:00
15:00
09:00
09:00
09:00
11:00
11:00
15:00
GNK413 - OÖ
GNK413 - OÖ
OÖ401
OÖ401
YİÖ303
OÖ 305
OÖ 305
EĞT201-OÖ
EĞT201-OÖ
EĞT301-OÖ
EĞT301-OÖ
EĞT301-OÖ
EĞT403 - OÖ
EĞT403 - OÖ
EĞT101 - OÖ
EĞT101 - OÖ
EĞT101 - OÖ
OÖ303
OÖ207
OÖ207
OÖ201
OÖ201
OÖ201
OÖ103
OÖ103
OÖ405
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Sema SOYDAN
Yrd. Doç. Dr. Sema SOYDAN
Devlet Alakoç PİRPİR
Devlet Alakoç PİRPİR
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Sema SOYDAN
Yrd. Doç. Dr. Sema SOYDAN
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI
Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI
Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI
Öğr. Gör. Sefai ACAY
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Indrani KALKAN
Indrani KALKAN
Indrani KALKAN
Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ
Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
TARİH
DERSİN ADI
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
İnsan Anatomi Ve Fizyolojisi
Çocuğu Tanıma Teknikleri
Aile Refahı Ve Koruma
Aile Refahı Ve Koruma
Erken Çocukluk Dön. Gelişim I
Erken Çocukluk Dön. Gelişim I
Psikoloji
Psikoloji
Psikoloji
Beden Eğitimi Ve Oyun
Beden Eğitimi Ve Oyun
Okul Öncesi Eğitime Giriş
Okul Öncesi Eğitime Giriş
Program Geliştirme
Program Geliştirme
Program Geliştirme
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
Bilgisayar I
Bilgisayar I
DERSLİK SAAT
A-117
A-042
A-35
A-040
A-035
A-041
A-41
A-40
A-35
A-042
A-040
A-179
A-41
A-35
A-34
A-41
A-040
A-41
A-042
A-116
A-117
11:00
15:00
15:00
15:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00
09:00
09:00
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
OÖ103
OÖ405
GNK307 - OÖ
GNK307 - OÖ
OÖ203
OÖ203
OÖ105
OÖ105
OÖ105
OÖ301
OÖ301
OÖ101
OÖ101
EĞT203 - OÖ
EĞT203 - OÖ
EĞT203 - OÖ
EĞT303 - OÖ
EĞT303 - OÖ-İMÖ
EĞT303 - OÖ-İMÖ
GNK101 - OÖ
GNK101 - OÖ
Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Doç. Dr. Neslihan Durmuşoğlu SALTALI
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
Yrd. Doç. Dr. Fethi TURAN
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FİNAL PROGRAMI
TARİH
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
DERSİN ADI
Kişilik Kuramları
Kişilik Kuramları
Kişilik Kuramları
Kişilik Kuramları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Gelişim Psikolojisi Iı
Gelişim Psikolojisi Iı
Gelişim Psikolojisi Iı
Gelişim Psikolojisi Iı
Psikolojik Testler
Psikolojik Danışma İlke Ve
Teknikleri
Psikolojik Danışma İlke Ve
Teknikleri Danışma İlke Ve
Psikolojik
Teknikleri
Psikolojik Danışma İlke Ve
Teknikleri Giriş
Felsefeye
Felsefeye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Bilim Tarihi
Bilim Tarihi
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
Rehberlik Ve Psikolojik Danışma
Fizyolojik Psikoloji
Fizyolojik Psikoloji
DERSLİK SAAT
A-116
A-117
A-118
A-136
A-42
A-117
A-118
A-116
A-179
A-41
A-117
A-116
A-032
A-033
A-034
A-035
A-40
A-42
A-034
A-035
A-179
A-041
A-042
A-034
A-035
A-118
A-041
A-033
A-042
A-032
A-033
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
15:00
09:00
09:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
DERSİN KODU
PDR 305
PDR 305
PDR 305
PDR 305
PDR 411
PDR 411
PDR 411
PDR 207
PDR 207
PDR 207
PDR 207
PDR 401
PDR 301
PDR 301
PDR 301
PDR 301
PDR 109
PDR 109
PDR 107
PDR 107
PDR 107
GNK 205 - PDR
GNK 205 - PDR
EĞT101 - PDR
EĞT101 - PDR
EĞT101 - PDR
PDR 201
PDR 201
PDR 201
PDR 103
PDR 103
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SAYGIN
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SAYGIN
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SAYGIN
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SAYGIN
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Yeliz SAYGIN
Prof. Dr. Ramazan ARI
Prof. Dr. Ramazan ARI
Prof. Dr. Ramazan ARI
Prof. Dr. Ramazan ARI
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BEDEL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BEDEL
Yrd. Doç. Dr. Ahmet BEDEL
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
TARİH
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FİNAL PROGRAMI
DERSİN ADI
DERSLİK SAAT
DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Fizyolojik Psikoloji
Fizyolojik Psikoloji
Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Aile Danışmanlığı
Özel Eğitim
Özel Eğitim
Özel Eğitim
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme Güçlükleri
Öğrenme Güçlükleri
İstatistik I
İstatistik I
İstatistik I
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetimi
Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme
Ölçme Ve Değerlendirme
Bilgisayar I
Bilgisayar I
Bilgisayar I
Bilgisayar I
A-179
A-034
A-116
A-118
A-120
A-122
A-116
A-117
A-118
A-116
A-117
A-118
A-116
A-117
A-118
A-118
A-117
A-120
A-116
A-35
A-32
A-33
A-34
A-116
A-117
A-118
A-42
A-120
A-122
Lab-150
Lab-150
Lab-134
Lab-134
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
09:00
09:00
09:00
15:00
15:00
15:00
09:00
09:00
09:00
09:00
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
14:00
14:00
14:00
14:00
PDR 103
PDR 103
PDR 309
PDR 309
PDR 309
PDR 309
PDR 205
PDR 205
PDR 205
PDR 405
PDR 405
PDR 405
PDR 203
PDR 203
PDR 203
PDR 307
PDR 307
PDR 307
PDR 307
PDR 101
PDR 101
PDR 101
PDR 101
EĞT 411 - PDR
EĞT 411 - PDR
EĞT 411 - PDR
EĞT 205-PDR
EĞT 205-PDR
EĞT 205-PDR
GNK101 - PDR
GNK101 - PDR
GNK101 - PDR
GNK101 - PDR
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Doç.Dr. Erkan IŞIK
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Ömer ÜRE
Prof. Dr. Musa GÜRSEL
Prof. Dr. Musa GÜRSEL
Prof. Dr. Musa GÜRSEL
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Negiş IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Negiş IŞIK
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Negiş IŞIK
Öğr. Gör. Osman AY
Öğr. Gör. Osman AY
Öğr. Gör. Osman AY
Öğr. Gör. Osman AY
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
TARİH
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
DERSİN ADI
DERSLİK SAAT
DERSİN KODU
Drama
Dinleme Ve Sesletim I
Dinleme Ve Sesletim I
Özel Öğretim Yöntemleri
Özel Öğretim Yöntemleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Edeb. Ve Dil. Öğr.
Bağlamsal Dil Bilgisi I
Bağlamsal Dil Bilgisi I
Almanca
Rehberlik
Almanca
Türk Eğitim Tarihi
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitim Sosyolojisi
Anlatım Becerileri
Ç.Y. Dil. Öğr.
Ç.Y. Dil. Öğr.
Sözlü İletişim Becerileri
Sözlü İletişim Becerileri
Materyal Değ.
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
İngiliz Dili Ve Edebiyatı
Dil. Bec. Öğr.
İngilizce Sınav Haz. Değ.
Kitap İncelemesi
Dilbilim
Dilbilim
Etkili İletişim Becerileri
A-33
A-41
A-42
A-120
A-122
A-32
A-35
A-120
A-118
A-041
A-120
A-041
A-116
A-179
A-032
A-033
A-179
A-120
A-120
A-122
A-34
A-35
A-042
A-120
A-122
A-041
A-34
A-032
A-120
A-122
A-118
11:00
09:00
09:00
11:00
11:00
13:00
13:00
09:00
11:00
11:00
13:00
15:00
09:00
09:00
11:00
11:00
13:00
15:00
11:00
11:00
11:00
11:00
13:00
11:OO
11:OO
13:00
15:00
11:00
11:00
11:00
13:00
YİÖ 403
YİÖ 105
YİÖ 105
YİÖ303
YİÖ303
EĞT201-YİÖ
EĞT201-YİÖ
YİÖ 307
YİÖ 101
YİÖ 101
YİÖ 409
EĞT403-YİÖ
YİÖ309
EĞT 207 - YİÖ
EĞT101 - YİÖ
EĞT101 - YİÖ
EĞT405 - İMÖ, YİÖ, TÖB
YİÖ209-A
YİÖ 301
YİÖ 301
YİÖ107
YİÖ107
YİÖ 405
YİÖ201
YİÖ201
YİÖ 305
YİÖ 401
YİÖ407
YİÖ203
YİÖ203
GNK103 - YİÖ
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Haldun VURAL
Öğr. Gör. Nejla SEYREK
Öğr. Gör. Nejla SEYREK
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANIK
Yrd. Doç. Dr. Haldun VURAL
Yrd. Doç. Dr. Haldun VURAL
Prof. Dr. Selçuk ÜNLÜ
Öğr. Gör. Abdurrahman KENDİRCİ
Prof. Dr. Selçuk ÜNLÜ
Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI
Öğr. Türkan ARGIN
Öğr. Türkan ARGIN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Öğr. Gör. Nejla SEYREK
Öğr. Gör. Nejla SEYREK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Haldun VURAL
Yrd. Doç. Dr. Haldun VURAL
Yrd. Doç. Dr. Ülkü AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Haldun VURAL
Öğr. Gör. Nejla SEYREK
Öğr. Gör. Nejla SEYREK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANIK
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
TARİH
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
22.01.2016
22.01.2016
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
DERSİN ADI
DERSLİK SAAT
DERSİN KODU
Etkili İletişim Becerileri
Etkili İletişim Becerileri
İleri Okuma Yazma Becerileri
İleri Okuma Yazma Becerileri
Yaklaşımlar
Yaklaşımlar
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
Bilgisayar I
Bilgisayar I
Çeviri
Çeviri
A-118
A-120
A-34
A-35
A-32
A-33
A-120
A-122
Lab-150
Lab-150
A-120
A-122
13:00
13:00
09:00
09:00
11:00
11:00
11:00
11:00
15:00
15:00
09:00
09:00
GNK103 - YİÖ
GNK103 - YİÖ
YİÖ103
YİÖ103
YİÖ 205
YİÖ 205
EĞT303 - YİÖ
EĞT303 - YİÖ
GNK101 - YİÖ
GNK101 - YİÖ
YİÖ 207
YİÖ 207
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANIK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANIK
Yrd. Doç. Dr. Ülkü AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Ülkü AYHAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANIK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KANIK
Öğr. Gör. Türkan ARGIN
Öğr. Gör. Türkan ARGIN
Öğr. Gör. Osman AY
Öğr. Gör. Osman AY
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZDEMİR
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
TARİH
11.01.2016
11.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
12.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
13.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
15.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
DERSİN ADI
DERSLİK
SAAT DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Web Tasarımı
Web Tasarımı
Bilim Tarihi
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
Öğretim İlke Ve Yöntemleri
İletişim Ve Mesaj Tasarımı
İletişim Ve Mesaj Tasarımı
İnsan İlişkileri Ve İletişim
İnsan İlişkileri Ve İletişim
Proje Geliştirme Ve Yön.
Proje Geliştirme Ve Yön.
Özel Öğretim Yöntemleri I
Fizik I
Fizik I
Fizik I
Eğitim Bilimine Giriş
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İşletim Sistemleri Ve Uygulamaları
İnternet Tabanlı Programlama
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları
Matematik
Matematik
Programlama Dilleri I
Programlama Dilleri I
Programlama Dilleri I
Özel Eğitim
Uzaktan Öğretim
Lab-150
Lab-150
Lab-150
A-33
A-34
A-116
A-122
A-118
A-117
A-33
A-34
A-179
A-118
A-120
A-122
A-179
A-118
A-117
A-117
A-118
A-034
A-035
A-120
A-122
A-032
A-034
A-033
A-179
A-117
11:00
11:00
11:00
13:00
13:00
13:00
13:00
15:00
15:00
09:00
09:00
13:00
09:00
09:00
09:00
11:00
13:00
13:00
09:00
09:00
11:OO
11:OO
15:00
15:00
13:00
13:00
13:00
09:00
11:00
BÖTE 403
Öğr. Gör. Osman AY
BÖTE 403
Öğr. Gör. Osman AY
GNK 301-BOTE
Öğr. Gör. Osman AY
EĞT201-BOTE
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
EĞT201-BOTE
Doç. Dr. Etem YEŞİLYURT
BÖTE 405
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
BÖTE 405
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
GNK 411 Doç. Dr. Harun YILMAZ
BÖTE
GNK
411 Doç. Dr. Harun YILMAZ
BÖTE
BÖTE
401
Doç. Dr. Harun YILMAZ
BÖTE 401
Doç. Dr. Harun YILMAZ
EĞT301-BÖTE
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
BÖTE 207
Öğr. Gör. Türkan ARGIN
BÖTE 207
Öğr. Gör. Türkan ARGIN
BÖTE 207
Öğr. Gör. Türkan ARGIN
EĞT101 - BÖTE
Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÖZDEMİR
BÖTE 409
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
BÖTE 409
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
BÖTE 301
Prof. Dr. Şirzat KAHRAMANLI
BÖTE 303
Öğr. Gör. İsmail Taha ÇÖMLEKÇİLER
EĞT 211 - BÖTE
Doç. Dr. Harun YILMAZ
EĞT 211 - BÖTE
Doç. Dr. Harun YILMAZ
BÖTE103
Öğr. Gör. Nesibe ÖZDEMİR
BÖTE103
Öğr. Gör. Nesibe ÖZDEMİR
BÖTE 201
Öğr. Gör. Osman AY
BÖTE 201
Öğr. Gör. Osman AY
BÖTE 201
Öğr. Gör. Osman AY
EĞT 305-BÖTE
Yrd. Doç. Dr. İbrahim KURT
BÖTE 305
Doç. Dr. Harun YILMAZ
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FİNAL PROGRAMI
TARİH
DERSİN ADI
DERSLİK
SAAT DERSİN KODU
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
20.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
21.01.2016
Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
Eğitimde Bilişim Teknolojileri I
Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Eğitimde Materyal Tasarımı Ve Kullanımı
Bilgisayar Donanımı
Sınıf Yönetimi
Sınıf Yönetimi
A-116
A-117
A-032
A-033
A-179
A-032
A-136
13:00
BÖTE 101
13:00
BÖTE 101
15:00
BÖTE 203
15:00
BÖTE 203
11:00
BÖTE 205
11:00 EĞT303 - BÖTE
11:00 EĞT303 - BÖTE
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan DURMUŞ
Doç. Dr. Harun YILMAZ
Doç. Dr. Harun YILMAZ
Öğr. Gör. İsmail Taha ÇÖMLEKÇİLER
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
Yrd. Doç. Dr. Seyat POLAT
25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir.
Download

25 Aralık 2015 günü ilan edilmiştir. İLKÖĞRETİM MATEMATİK