VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN
BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ
BATI AKDENİZ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1.
HİZMETİN ADI
Toprak ve Su Analizi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
B
a
ş
v
u
r
u
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1. Dilekçe
2. Arazi Bilgi Formları
3. Analiz Ücreti Alındı Belgesi veya Banka Dekontu
21 Gün
esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci
müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü İkinci Müracaat
Müdürlüğü
Yeri
Dış İlişkiler,
Başkanlığı
Eğitim
Araştırma
Dairesi
İsim
Dr. Neşat ERKAN
İsim
Musa KAYA
Unvan
Enstitü Müdürü
Unvan
Daire Başkanı
Adres
Sedir Mahallesi, Vatan Bulvarı, Antalya Orman Adres
Bölge Müdürlüğü Sitesi İçi NO:5 712 Sokak
07010 Muratpaşa / ANTALYA
Beştepe Mahallesi, Söğüözü Caddesi NO:8/1
06560 Yenimahalle / ANKARA
Telefon
0242 345 0438
Telefon
0312 248 1710 / 1711
Faks
0242 345 0450
Faks
0312 248 1712
e-Posta
[email protected]
e-Posta
[email protected]
1/1
Download

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve