ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
A
BAŞVURU FORMU
TEDBİR 101: TARIMSAL İŞLETMELERİN FİZİKİ VARLIKLARINA YÖNELİK YATIRIMLAR
101-3: KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
YATIRIMA AİT ALT SEKTÖR:
Broyler
Hindi
ORJİNAL
Kaz
BİRİNCİ KOPYA
İKİNCİ KOPYA
YATIRIM ADI:
YATIRIMIN SÜRESİ: …...………. AY………....GÜN
YATIRIM İŞARETLEDİĞİM KUTUCUKLA İLGİLİDİR :
YENİ TARIMSAL İŞLETME
MEVCUT TARIMSAL İŞLETME
İŞ İLE İLGİLİ MEVCUT AKTİVİTELER:
BAŞVURU KAYIT NUMARASI
İL KODU
TEDBİR / SEKTÖR / ALT-SEKTÖR
SERİ NUMARASI
AY
YIL
TO BE FILLED BY ARDSI
BAŞVURU TESLİM ALMA TARİHİ VE SAATİ
SAAT
BAŞVURU PAKETİ EKSİK EVRAK TAMAMLAMA TARİHİ VE SAATİ
:
SAAT
:
TO BE FILLED BY ARDSI
BAŞVURU KAYIT GÖREVLİSİ
ADI SOYADI _____________________________
İMZASI VE TKDK KAŞESİ
BAŞVURU KABUL UZMANI
ADI SOYADI __________________________________
İMZASI
1/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
İL KODU
İL ADI
2. IPARD DESTEK BİLGİSİ
BAŞVURUSAHİBİ DAHA ÖNCE IPARD DESTEĞİ ALDI MI?
EVET
EVET İSE DAHA ÖNCE KAÇ KEZ DESTEK ALINDI
ADET
HAYIR
3. BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
3A. BAŞVURU SAHİBİNİN STATÜSÜ
3B. BAŞVURU SAHİBİNİN KODU
GERÇEK KİŞİ
TÜZEL KİŞİ
3C. BAŞVURU SAHİBİNİN
TC KİMLİK NUMARASI
GERÇEK KİŞİ
VERGİ KİMLİK NUMARASI
TÜZEL KİŞİ
3C. BAŞVURU SAHİBİNİN
SOYADI
ADI
G
DOĞUM TARİHİ
G
A
A
BABA ADI
Y
Y
Y
Y
E
GENDER
K
İŞLETME ADI
MESLEKİ YETERLİLİK
TÜRÜ/BÖLÜMÜ
DİPLOMA
MESLEKİ HİZMET DÖKÜMÜ
HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE KAYIT (3 YIL)
3E. TÜZEL KİŞİ
TÜZEL KİŞİLİK TÜRÜ
ANONİM
LIMITED
KOLLEKTİF
KOMANDİT
DİĞER
DİĞER TÜR BELİRTİLMELİDİR.
ŞİRKET ADI
ADRESİ
KURULUŞ TARİHİ
G
G
TİCARET SİCİL NUMARASI
A
A
Y
Y
Y
Y
TÜZEL KİŞİLİKTE KAMU TÜZEL KİŞİLİK PAYI/HİSSESİ VAR MI?
EVET İSE
KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİN VERGİ KİMLİK NUMARASI
EVET
VE
PAY HİSSE YÜZDESİ
HAYIR
%
TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIK BİLGİLERİ
NO
ORTAĞIN İSMİ
HİSSE ORANI
ORTAKLARIN TC KİMLİK NUMARALARI (GERÇEK KİŞİ İSE) VEYA VERGİ
NUMARALARI (TÜZEL KİŞİ İSE)
1
2
3
YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BİLGİLERİ
NO
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN İSMİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN TC KİMLİK NUMARASI
1
2
3
YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR
2/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
TÜZEL KİŞİLİKTE YETKİLİ KİŞİ
TC KİMLİK NUMARASI
ÜNVANI
SOYADI
ADI
DATE OF BIRTH
G
G
A
A
BABA ADI
Y
Y
Y
Y
BİRDEN FAZLA KİŞİ YETKİLENDİRİLDİ İSE YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR.
TÜZEL KİŞİLİK OLMASI DURUMUNDA MESLEKİ YETERLİLİĞİ OLAN KİŞİ(BU KİŞİ TÜZEL KİŞİLİĞİN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİSİ OLMALIDIR.)
TC KİMLİK NUMARASI
ÜNVANI
SOYADI
ADI
DOĞUM TARİHİ
G
G
A
A
BABA ADI
Y
Y
Y
Y
MESLEKİ YETERLİLİK
TÜRÜ/BÖLÜMÜ
DIPLOMA
MESLEKİ HİZMET DÖKÜMÜ
HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE KAYIT ( 3 SENE)
YENİ SATIRLAR EKLENEBİLİR
4. İLETİŞİM BİLGİLERİ
4A. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM ADRESİ
BAŞVURU SAHİBİNİN ADI
BAŞVURU SAHİBİNİN ADRESİ
ADRES:
POSTA KODU
İLÇE ADI
İL ADI
TELEFON
FAX
E-MAIL
@
4B YATIRIM UYGULAMA ADRESİ
YATIRIMIN UYGULANACAĞI YERİN MÜLKİYETİ
BAŞVURU SAHİBİNE AİT DEĞİL
BAŞVURU SAHİBİNE AİT
ADRES:
POSTA KODU
İLÇE ADI
PAFTA
İL ADI
ADA
PARSEL
TELEFON
FAX
5. KREDİ BİLGİLERİ
BAŞVURU SAHİBİ BANKA KREDİSİ KULLANACAK MI?
EVET
HAYIR
EVET İSE, TKDK İLE PROTOKOL İMZLAMIŞ OLAN BANKA VEYA TARIM KREDİ KOOPERATİFİNİN ADI
6. VERGİ MÜKELLEFİNİN TABİ OLDUĞU KATEGORİ
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLUP;
TEVKİFATA TABİ OLANLAR
BASİT USÜL
İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR
BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTANLAR
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ
3/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
7. İŞLETMEYE AİT BİLGİLER
7.1. BAŞVURUSAHİBİNİN BAŞVURU YAPILAN ALT SEKTÖR İÇİN YATIRIM UYGULAMA ALANI İLE AYNI İLÇEDE BAŞKA BİR TARIMSAL İŞLETMESİ
VAR MI?
İşetme Tescil Numarası
Tarımsal işletmenin Adresi
EVET
HAYIR
Bu Tarımsal İşletme
kapatılacak mı?
(Evet/Hayır)
EVET
HAYIR
1
2
..*
*Yeni Satırlar Eklenebilir.
* Eğer "Evet" işaretlendi ise,IPARD Programında belirlenen kapasitelerle uyumlu olması için, başvuru sahibi tarafından
son ödeme talebinden önce ilgili tarımsal işletmenin/işletmelerinin kapatılacağı taahhüt edilmiştir
7.2. KAPASİTE BİLGİLERİ
ALT-SEKTÖR
MEVCUT KAPASİTE
HEDEFLENEN
KAPASİTE
8. YARDIM ORANINA İLİŞKİN BİLGİLER
BAŞVURU SAHİBİ 40 YAŞIN ALTINDADIR
65%
YATIRIM DAĞLIK BİR ALANDA UYGULANACAKTIR
65%
HER İKİSİ DE
70%
HİÇBİRİ
60%
9. UYGUN / UYGUN OLMAYAN YATIRIM HARCAMALARININ TOPLAM MİKTARI
ATIK DEPOLAMA VE YÖNETİMİ İÇEREN YATIRIMLARDA YALNIZCA BU HARCAMALARA EK %10 DESTEK SAĞLANACAKTIR.
BİRİNCİ TAKSİT
TOPLAM MİKTAR (TL)
TALEP EDİLEN DESTEK
MİKTARI (TL)
0
0
TOPLAM MİKTAR (TL)
TALEP EDİLEN DESTEK
MİKTARI (TL)
0
0
0
0
YAPIM İŞLERİ - UYGUN HARCAMALAR
MAKİNE VE EKİPMAN - UYGUN HARCAMALAR
YAPIM İŞLERİ VE MAKİNE EKİPMAN ALIMI UYGUN HARCAMALARI İÇİN BİRİNCİ TAKSİT TOPLAMI
İKİNCİ TAKSİT DÖNEMİ:
BİRİNCİ ÖDEME TALEP PAKETİNİN SUNULMASINI İZLEYEN ………….AY VE …………GÜNDÜR.
İKİNCİ TAKSİT
YAPIM İŞLERİ - UYGUN HARCAMALAR
MAKİNE VE EKİPMAN - UYGUN HARCAMALAR
YAPIM İŞLERİ VE MAKİNE EKİPMAN ALIMI UYGUN HARCAMALARI İÇİN İKİNCİ TAKSİT TOPLAMI
GENEL GİDERLER
GÖRÜNÜRLÜK
TOPLAM UYGUN YATIRIM HARCAMALARI MİKTARI
4/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
TOTAL AMOUNT (TL)
TOPLAM UYGUN OLMAYAN YATIRIM HARCAMALARI MİKTARI
TOTAL AMOUNT (TL)
TOPLAM UYGUN VE UYGUN OLMAYAN YATIRIM HARCAMALARI MİKTARI
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI ) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A-101-3 KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER
İÇİN BAŞVURU FORMU" YAZILMALIDIR.
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
HANGİ DURUMDA SUNULACAĞI
A
KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER SEKTÖRÜ İÇİN BAŞVURU
FORMU
BAŞVURU FORMU
YENİ İŞLETMELER/MEVCUT İŞLETMELER
TOPLAM SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL (√)
Z/D
(√)
BAŞVURU FORMU EKLERİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI ) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A1-TAAHHÜTNAMELER" YAZILMALIDIR.
A1
TAAHHÜTNAME
A1.1
“GENEL TAAHHÜTNAME”
TAAHHÜTNAME
YENİ İŞLETMELER/MEVCUT İŞLETMELER
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A2-RESMİ BELGELER" YAZILMALIDIR.
DOKÜMAN ADI
NO
TÜRÜ
DÜZENLEYEN KURULUŞ
GEÇERLİLİK TARİHİ
HANGİ DURUMDA
SUNULACAĞI
A2
RESMİ BELGELER
1
GERÇEK KİŞİLERDE İMZA BEYANNAMESİ
RESMİ BELGE
NOTER
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
2
TÜZEL KİŞİLERDE YETKİLİ KİŞİLERİN NOTER ONAYLI
İMZA SİRKÜLERİ
RESMİ BELGE
NOTER
BELGENiN GEÇERLiLiK TARiHi
SÖZLEŞME iMZALANMA
TARiHiNi KAPSAMALIDIR
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
3
TÜZEL KİŞİLERDE, GÜNCEL YÖNETİM KURULU
ÜYELERİNİN BU POZİSYON İÇİN ATAMA KARARINI
İÇEREN YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNİN
NOTER ONAYLI İLGİLİ KISMI (LİMİTED,
KOMANDİT, KOLLEKTİF ŞİRKETLER HARİÇ)
RESMİ BELGE
NOTER
BU BELGE KURUMUN
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
4
BAŞVURU SAHİBİNİN YATIRIMINI UYGULAYACAĞI
ALANA AİT KOORDİNAT BİLGİLERİNİ (ITRF/ED50
KOORDİNAT SİSTEMİNE GÖRE) GÖSTEREN BELGE
KADASTRO
BU BELGE KURUMUN
MÜDÜRLÜĞÜ/ LİSANSLI
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
HARİTA
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
BÜROLARI/ÖZEL
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
HARİTA BÜROLARI
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
RESMİ BELGE
TOPLAM SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL (√)
Z/D
(√)
5/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
5
YATIRIMIN UYGULANACAĞI YERE AİT TAKYİDATLI
TAPU KAYIT BELGESİ (BAŞVURU SAHİBİ ARAZİ
KULLANIM İZNİ SÖZLEŞMESİ VEYA ARSA TAHSİS
SÖZLEŞMESİ SUNMUŞ İSE BU BELGE ZORUNLU
DEĞİLDİR.)
RESMİ BELGE
TAPU VE KADASTRO
BU BELGE KURUMUN
GENEL
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
TAPU SİCİL
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
MÜDÜRLÜKLERİ
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
BAŞVURU SAHİBİ YATIRIMIN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TAŞINMAZIN SAHİBİ DEĞİLSE,
BAŞVURU SAHİBİNİN YATIRIMIN UYGULANACAĞI
TAŞINMAZ ÜZERİNDE ÜST HAKKINA SAHİP
OLDUĞUNU GÖSTEREN, BİR RESMİ SENET
TAPU VE KADASTRO
GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI
TAPU SİCİL
MÜDÜRLÜKLERİ
BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTAN SONRAKİ
/MEVCUT İŞLETMELER
EN AZ BEŞ (5) YILLIK DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
SANAYİ BÖLGELERİ
BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTAN SONRAKİ
/MEVCUT İŞLETMELER
EN AZ BEŞ (5) YILLIK DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
SÖZLEŞME
MALİYE BAKANLIĞI
BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ İLE YATIRIM
TAMAMLANDIKTAN SONRAKİ
EN AZ BEŞ (5) YILLIK DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
RESMİ SENET
TAPU SİCİL
MÜDÜRLÜKLERİ
BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ İLE YATIRIM
TAMAMLANDIKTAN SONRAKİ
EN AZ BEŞ (5) YILLIK DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
RESMİ SENET
YA DA
ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ
ARSA TAHSİS
SÖZLEŞMESİ
YA DA
6
KULLANIM İZNİ SÖZLEŞMESİ
YA DA
BAŞVURU SAHİBİNİN TAŞINMAZ ÜZERİNDE İNTİFA
HAKKINA SAHİP OLDUĞUNU GÖSTEREN, BİR
RESMİ SENET
(BU BELGE SADECE YATIRIMIN YAPI RUHSATI
GEREKTİRMEYEN İNŞAAT İŞLERİNİ İÇERMESİ VEYA
İNŞAAT İŞLERİNİ İÇERMEMESİ DURUMLARINDA
KABUL EDİLEBİLİR)
OR
NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ
(BU BELGE SADECE YATIRIMIN YAPI RUHSATI
GEREKTİRMEYEN İNŞAAT İŞLERİNİ İÇERMESİ VEYA
İNŞAAT İŞLERİNİ İÇERMEMESİ DURUMLARINDA
KABUL EDİLEBİLİR)
SÖZLEŞME
NOTER
BELGENİN GEÇERLİLİK TARİHİ
YATIRIM DÖNEMİ İLE YATIRIM
YENİ İŞLETMELER
TAMAMLANDIKTAN SONRAKİ
/MEVCUT İŞLETMELER
EN AZ BEŞ (5) YILLIK DÖNEMİ
KAPSAMALIDIR.
7
BANKADAN VEYA TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDEN
KREDİ ALINMASI DURUMUNDA, NİYET MEKTUBU
RESMİ BELGE
TKDK İLE PROTOKOL
İMZALAYAN İLGİLİ
BANKA VEYA TARIM
KREDİ KOOPERATİF
BU BELGE KURUMUN
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
8
BANKA HESAP CÜZDANININ KOPYASI
RESMİ BELGE
İLGİLİ BANKA
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
9
TÜZEL KİŞİLİĞİN MÜFLİS OLMADIĞINI VE
KONKORDATO İLAN ETMEDİĞİNİ GÖSTEREN
BELGE (SADECE TÜZEL KİŞİLİKLER İÇİN)
RESMİ BELGE
ŞİRKETİN MERKEZİNİN
BU BELGE KURUMUN
BULUNDUĞU YERDEKİ BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TİCARET SİCİL
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
MEMURLUĞU
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
10
BAŞVURU SAHİBİNİN TÜZEL KİŞİLİK OLDUĞU
DURUMLARDA, TÜZEL KİŞİLİĞİN ORTAKLIK
YAPISINI VE HİSSE ORANLARINI GÖSTEREN BELGE
RESMİ BELGE
SANAYİ VE/VEYA
TİCARET ODASI
BU BELGE KURUMUN
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
11
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI SÖZ KONUSU
OLDUĞUNDA, LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİCİLERİ
İÇİN DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI
RESMİ BELGE
BÖLGESEL ELEKTRİK
DAĞITIM ŞİRKETLERİ
BU BELGENİN BAŞVURU
TARİHİ İTİBARİ İLE EN AZ 1
YILLIK GEÇERLİLİK SÜRESİ
OLMALDIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
6/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
12
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI SÖZ KONUSU
OLDUĞUNDA, TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU
13
YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMI SÖZ KONUSU
OLDUĞUNDA, BAĞLANTI ANLAŞMASINA ÇAĞRI
MEKTUBU (EĞER BAŞVURU PAKETİNDE BAĞLANTI
ANLAŞMASI SUNULMUŞ İSE, BU BELGENİN
SUNULMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. DİĞER
TARAFTAN, EĞER BAŞVURU PAKETİNDE BU İKİ
BELGEDEN HERHANGİ BİRİSİ YER ALMIYORSA,
PROJE TKDK TARAFINDAN KABUL
EDİLMEYECEKTİR.)
(SÖZLEŞME AŞAMASINDA BAĞLANTI ANLAŞASI
SUNULMASI ZORUNLUDUR.)
BAŞVURU SAHİBİNİN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE
KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
RESMİ BELGE
YENİLENEBİLİR ENERJİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
RESMİ YAZI
BÖLGESEL ELEKTRİK
DAĞITIM ŞİRKETLERİ
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
TARIM REFORMU
BU BELGE KURUMUN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
GIDA TARIM
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
HAYVANCILIK TARIM İL
DURUMLARDA GEÇERLİDİR
MD.LÜĞÜ
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
BU BELGE KURUMUN
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
TARIM REFORMU
BU BELGE KURUMUN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
GIDA TARIM
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
HAYVANCILIK TARIM İL
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
MD.LÜĞÜ
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
RESMİ BELGE
OR
14
BAŞVURU SAHİBİNİN ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE
KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN İNTERNET ÇIKTI
BELGESİ
RESMİ BELGE
ONLİNE ÇİFTÇİ KAYIT
SİSTEMİ
YA DA
BAŞVURU SAHİBİNİN HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE
KAYITLI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE
RESMİ BELGE
BAŞVURU SAHİBİNİN (GERÇEK KİŞİ OLMASI DURUMUNDA KENDİSİNİN ya da TÜZEL KİŞİLİK OLMASI DURUMUNDA, TÜZEL KİŞİLİKTE TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİNİN
ZIRAAT, VETERINERLIK VEYA HERHANGI BIR DIĞER
UZMANLIK ALANINDAKI BIR ZIRAAT MESLEK
LISESI, MESLEK YÜKSEKOKULU VEYA ÜNIVERSITE
(MASTER VEYA DOKTORA DAHIL) DIPLOMASI
DIPLOMA
İLGİLİ EĞİTİM
KURUMLARI
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMU İL
MÜDÜRLÜĞÜ
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
YA DA
TARIM YADA ILGILI UZMANLIK
ALANINDA EN AZ 3 YIL CALIŞTIĞINA DAIR HIZMET
DOKUMU
RESMİ BELGE
YA DA
AŞAĞIDAKİ BELGELER BİRLİKTE SUNULMALIDIR.
15
a) BAŞVURU SAHİBİNİN HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE
EN AZ 3 YILLIK KAYDI OLDUĞUNA DAİR BELGE
RESMİ BELGE
GIDA KONTROL GENEL
BU BELGE KURUMUN
MÜDÜRLÜĞÜ/GIDA
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARIM HAYV. İL
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
MD.LÜĞÜ
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
b) İŞLETMENİN BAŞVURU SAHİBİNİN ADINA DEVİR
VEYA TESCİL EDİLDİĞİ TARİHİ GOSTEREN RESMİ
YAZI
RESMİ BELGE
GIDA KONTROL GENEL
BU BELGE KURUMUN
MÜDÜRLÜĞÜ/GIDA
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARIM HAYV. İL
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
MD.LÜĞÜ
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
BELGE ÜZERİNDE GEÇERLİLİK
TARİHİ BULUNMAMAKTADIR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
c) SOZ KONUSU İŞLETMENİN EN AZ 3 YIL AKTİF
OLARAK FAALİYET GOSTERDİĞİNİ KANITLAYAN
DESTEKLEYİCİ BELGELER
BELGE
7/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
16
TARIMSAL İŞLETMENİN HAYVAN KAYIT SİSTEMİNE
KAYITLI OLDUĞUNA DAİR BELGE
RESMİ BELGE
GIDA KONTROL GENEL
BU BELGE KURUMUN
MÜDÜRLÜĞÜ/GIDA
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARIM HAYV. İL
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
MD.LÜĞÜ
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
MEVCUT İŞLETMELER
17
YATIRIMIN UYGULANACAĞI İLCEDE BAŞVURU
SAHİBİ ADINA KAYITLI TARIMSAL İŞLETMELERİ
GÖSTEREN FORM
RESMİ BELGE
GIDA TARIM HAYV. İL
MD.LÜĞÜ
BU BELGE KURUMUN
BAŞVURU ÇAĞRISINA ÇIKTIĞI
TARİHTEN İTİBAREN ALINDIĞI
DURUMLARDA GEÇERLİDİR.
YENİ İŞLETMELER
/MEVCUT İŞLETMELER
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL
(√)
Z/D
(√)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A3-UYGUN / UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR DETAYLI
TABLOLARI YAZILMALIDIR.
A3
UYGUN / UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR DETAYLI TABLOLARI
A3.1 YAPIM İŞLERİ FAALİYETLERİ - UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
BAŞVURU FORMU EKİ
A3.2 MAKİNE- EKİPMAN FAALİYETLERİ- UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
BAŞVURU FORMU EKİ
A3.3 GENEL HARCAMALAR (HİZMETLER) - UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
BAŞVURU FORMU EKİ
A3.4 GÖRÜNÜRLÜK - UYGUN HARCAMALAR DETAYLI TABLOSU
BAŞVURU FORMU EKİ
A3.5 UYGUN OLMAYAN HARCAMALAR TABLOLARI
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A4-SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ" YAZILMALIDIR.
A4
SEÇİLEN TEKLİFLER VE EKLERİ
1
TEKLİFLER
BAŞVURU FORMU EKİ
SEÇİLEN TEKLİFLER
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKLERİ
1
SEÇİLEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKLİF DAVET MEKTUBUNUN POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ
TARAFINDAN İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
2
SEÇİLEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMENİN VE SADECE YAPIM İŞLERİNDE KEŞİF ÖZETİNİN
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TÜZEL KİŞİ İSE, TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINDAN ALINAN
“ORTAKLIK YAPISINI GÖSTEREN BELGE”( BU BELGEDE ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI YER
ALMALIDIR)
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
3
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ GERÇEK KİŞİ İSE, TC KİMLİK NUMARASININ YER ALDIĞI
“NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ VEYA NÜFUS KAYIT SURETİ”
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE, YEMİNLİ TERCÜMAN TARAFINDAN TÜRKÇEYE
ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ “TİCARİ KAYIT BELGESİ KOPYASI”
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA ÜYE İSE, TİCARET VE/VEYA
SANAYİ ODASINDAN ALINMIŞ “FAALİYET BELGESİ” YADA "FAALİYET ALANINI GÖSTEREN BELGE"
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ ESNAF VE SANATKÂR STATÜTÜSÜNDE GERÇEK KİŞİ İSE , ESNAF
VE SANATKÂRLAR ODASINDAN ALINMIŞ “MESLEKİ FAALİYET BELGESİ”
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
4
8/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
4
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ SERBEST MÜHENDİS VEYA MÜŞAVİR STATÜSÜNDE GERÇEK KİŞİ
İSE, BAĞLI OLDUĞU MESLEK ODASINDAN ALINMIŞ “SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜRO
TESCİL BELGESİ”NİN FOTOKOPİSİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE TEKLİF SAHİBİNİN, YEMİNLİ TERCÜMAN
TARAFINDAN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ FAALİYET BELGESİ
SEÇİLEN TEKLİFLERİN EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A5-SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ" YAZILMALIDIR.
A5
SEÇİLMEYEN TEKLİFLER VE EKLERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
1
TEKLİFLER
SEÇİLMEYEN TEKLİFLER
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKLERİ
1
SEÇİLMEYEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKLİF DAVET MEKTUBUNUN POTANSİYEL
TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
2
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
SEÇİLMEYEN TÜM TEKLİFLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAMENİN VE SADECE YAPIM İŞLERİNDE KEŞİF
ÖZETİNİN POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TARAFINDAN İMZALANMIŞ FOTOKOPİSİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TÜZEL KİŞİ İSE, TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINDAN ALINAN
“ORTAKLIK YAPISINI GÖSTEREN BELGE”( BU BELGEDE ORTAKLARIN HİSSE ORANLARI YER
ALMALIDIR)
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL
(√)
Z/D
(√)
YA DA
3
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ GERÇEK KİŞİ İSE, TC KİMLİK NUMARASININ YER ALDIĞI
“NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ VEYA NÜFUS KAYIT SURETİ”
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE, YEMİNLİ TERCÜMAN TARAFINDAN TÜRKÇEYE
ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ “TİCARİ KAYIT BELGESİ KOPYASI”
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ TİCARET VE/VEYA SANAYİ ODASINA ÜYE İSE, TİCARET VE/VEYA
SANAYİ ODASINDAN ALINMIŞ “FAALİYET BELGESİ” YADA "FAALİYET ALANINI GÖSTEREN BELGE"
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ ESNAF VE SANATKÂR STATÜTÜSÜNDE GERÇEK KİŞİ İSE , ESNAF
VE SANATKÂRLAR ODASINDAN ALINMIŞ “MESLEKİ FAALİYET BELGESİ”
4
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ SERBEST MÜHENDİS VEYA MÜŞAVİR STATÜSÜNDE GERÇEK KİŞİ
İSE, BAĞLI OLDUĞU MESLEK ODASINDAN ALINMIŞ “SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK BÜRO
TESCİL BELGESİ”NİN FOTOKOPİSİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
YA DA
POTANSİYEL TEDARİKÇİ/YÜKLENİCİ YABANCI İSE TEKLİF SAHİBİNİN, YEMİNLİ TERCÜMAN
TARAFINDAN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ APOSTİLLİ FAALİYET BELGESİ
SEÇİLMEYEN TEKLİFLERİN EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A6-MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU"
YAZILMALIDIR.
A6
MALİYETLERİ GEREKÇELENDİRME TABLOSU
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A7-YASAL MALİ TABLOLAR" YAZILMALIDIR.
YASAL MALİ TABLOLAR
BİLANÇO ESASINA TABİ OLAN GERÇEK KİŞİLER VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN
GELİR TABLOSU VE BİLANÇO
A7
1
VE
BAŞVURU FORMU EKİ
9/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
A7
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1
BAŞVURU FORMU EKİ
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN
ONAYLANMIŞ DURAN VARLIK LİSTESİ (ALIŞ TUTARI VE ALIŞ TARİHİNİ İÇERMELİDİR)
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL
(√)
Z/D
(√)
İŞLETME HESABI ESASINA TABİ OLAN GERÇEK KİŞİLER İÇİN
İŞLETME HESAP ÖZETİ
VE
2
BAŞVURU FORMU EKİ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VEYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR TARAFINDAN
ONAYLANMIŞ DURAN VARLIK LİSTESİ (ALIŞ TUTARI VE ALIŞ TARİHİNİ İÇERMELİDİR)
A7
BASİT USÜL YÖNTEMİNE GÖRE VERGİLENDİRİLEN GERÇEK KİŞİLER İÇİN
3 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ
APPLICATION FORM ANNEX
TEVKİFATA TABİ OLANLAR
4 SON 12 AY`A AİT MUSTAHSİL MAKBUZ FOTOKOPİLERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A8-MEVCUT VARLIKLAR" YAZILMALIDIR.
A8
MEVCUT VARLIKLAR
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN A9 VE A10 AYRI BİR KLASÖR İÇERİSİNDE VERİLMELİDİR.
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A9- MİMARİ PROJELER (MEVCUT VE PLANLANAN
BİNALARI GÖSTEREN VAZİYET PLANINI VE MAHAL LİSTESİNİ DE İÇEREN) , STATİK PROJELER; ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ, MEKANİK TESİSAT PROJELERİ VE METRAJ CETVELİ" YAZILMALIDIR.
A9
YATIRIM, YAPIM İŞLERİNİ KAPSIYORSA, METRAJA ESAS TEŞKİL EDEN AŞAĞIDAKİ PROJELER VE METRAJ CETVELİ (AYRICA MİMARİ PROJELER SADECE MAKİNE-EKİPMAN ALIMLARINI İÇEREN
YATIRIMLAR İÇİN DE SUNULMALIDIR.)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "MİMARİ PROJELER (MEVCUT VE PLANLANAN
BİNALARI GÖSTEREN VAZİYET PLANINI VE MAHAL LİSTESİNİ DE İÇEREN)" YAZILMALIDIR.
A)
MİMARİ PROJELER – MEVCUT VE PLANLANAN BİNALARI GÖSTEREN VAZİYET PLANINI VE
MAHAL LİSTESİNİ DE İÇEREN
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE " STATİK PROJELER" YAZILMALIDIR.
B)
STATİK PROJELER
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE " ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ" YAZILMALIDIR.
C)
ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "MEKANİK TESİSAT PROJELERİ " YAZILMALIDIR.
D)
MEKANİK TESİSAT PROJELERİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "METRAJ CETVELİ" YAZILMALIDIR.
E)
METRAJ CETVELİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "TEK HAT ŞEMASI" YAZILMALIDIR.
F)
TEK HAT ŞEMASI
BAŞVURU FORMU EKİ
10. BAŞVURU PAKETİ İÇERİĞİ
NO
DOKÜMAN ADI
TÜRÜ
TOPLAM
SAYFA
SAYISI
BAŞVURU
SAHİBİ
KONTROL
(√)
Z/D
(√)
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A10- MAKİNE- EKİPMAN YERLEŞİM PLANI"
YAZILMALIDIR.
10/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU
YAPILANMAKİNE-EKİPMAN
VE AYNI ZAMANDA
UYGULANACAĞI
İL MAKİNE- EKİPMAN
YATIRIMIN
ALIMIYATIRIMIN
İLE İLGİLİ OLMASI
DURUMUNDA,
A10
YERLEŞİM PLANI VE LİSTESİ
BAŞVURU FORMU EKİ
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "A11- YAPI RUHSATI YA DA YAPI KULLANIM İZNİ YA DA
YAPI RUHSATI ALINMASINA GEREK OLMADIĞINI GÖSTEREN RESMİ YAZI" YAZILMALIDIR.
YAPIM İŞLERİ OLMASI DURUMUNDA
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI DIŞINDA OLMASI VEYA KÖY YERLEŞİM ALANI İÇERİSİNDE YER
ALIP YAPI RUHSATI ALMASI GEREKEN İNŞAAT İŞLERİ İÇERMESİ DURUMUNDA, İL ÖZEL İDARELERİ
YA DA BELEDİYELER YA DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YA DA SERBEST BÖLGE TÜZEL
KİŞİLİKLERİNDEN ALINMIŞ YAPI RUHSATLARI
YA DA
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI İÇİNDE OLMASI VE İNŞAAT İŞLERİ İÇERMESİ DURUMUNDA,
KÖY MECLİSİNDEN (MUHTAR VE KÖY İHTİYAR HEYETİ) ALINAN İZİN VE İL ÖZEL
İDARESİ/BELEDİYEDEN ALINAN 3194 SAYILI “İMAR KANUNU” NUN 27. MADDESİNE GÖRE YAPI
RUHSATI ALINMASINA GEREK OLMADIĞINI GÖSTEREN YAZILI İZİN
YA DA
A11
YATIRIM YAPILACAK MEVCUT YAPILARDA YATIRIMLA İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ OLMASI
DURUMUNDA MEVCUT YAPILAR İÇİN, YAPI RUHSATININ ALINMASINA GEREK OLMADIĞINI
GÖSTEREN İL ÖZEL İDARELERİ YA DA BELEDİYELER YA DA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TÜZEL
KİŞİLİKLERİ YA DA SERBEST BÖLGE TÜZEL KİŞİLİKLERİNDEN ALINMIŞ RESMİ YAZI
BAŞVURU FORMU EKİ
YATIRIMIN SADECE MAKİNE-EKİPMAN ALIMI İLE İLGİLİ OLMASI DURUMUNDA,
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI DIŞINDA OLMASI VE SADECE MAKİNE EKİPMAN ALIMINI
İÇERMESİ DURUMUNDA, İL ÖZEL İDARELERİ YA DA BELEDİYELER YA DA ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİ YA DA SERBEST BÖLGE TÜZEL KİŞİLİKLERİNDEN ALINMIŞ YAPI KULLANMA İZNİ
YA DA
YATIRIMIN KÖY YERLEŞİM ALANI İÇİNDE OLMASI VE SADECE MAKİNE EKİPMAN ALIMINI
İÇERMESİ DURUMUNDA, KÖY MECLİSİNDEN (MUHTAR VE KÖY İHTİYAR HEYETİ) ALINAN
KULLANMA İZNİ VE İL ÖZEL İDARESİ/BELEDİYEDEN ALINAN İLGİLİ YAPININ TEKNİK VE DİĞER
YASAL DÜZENLEMELERLE UYUMLU OLDUĞUNU GÖSTEREN YAZILI İZİN
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "B-İŞ PLANI" YAZILMALIDIR.
B
İŞ PLANI
İŞ PLANI
BAŞVURU PAKETİ HAZIRLANIRKEN BU BÖLÜMDEN ÖNCE BİR SEPERATÖR (SAYFA AYIRACI) KONULMALIDIR. BU SEPERATÖR ÜZERİNDE "C-TEKNİK PROJE" YAZILMALIDIR.
C
TEKNİK PROJE
TEKNİK PROJE
11/17]
ARDSI PROJECT MANAGEMENT
VERSION 1.0.00
TKDK TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR
1. BAŞVURU YAPILAN VE AYNI ZAMANDA YATIRIMIN UYGULANACAĞI İL
BAŞVURU SAHİBİ ADI SOYADI
İMZA VE TARİH
(TÜZEL KİŞİLER İÇİN KAŞE)
İdari ve yerinde kontroller sonucunda Kurum tarafından tespit edilen eksiklikler tarafıma/tarafımıza
bildirildiğinde, bildirilen eksiklikleri tamamlayacağımı/tamamlayacağımızı tamamlamadığım/tamamlamadığımız
takdirde hiçbir hak iddia etmeyeceğimi/etmeyeceğimizi taahhüt ederim/ederiz.İletişim bilgierimin/bilgilerimizin
TKDK ile protokol imzalamış olan banka veya Tarım Kredi Kooperatifleri ile paylaşılmasında sakınca yoktur ve
paylaşılması durumunda TKDK'yı sorumlu tutmayacağımı/tutmayacağımızı taahhüt ederim/ederiz.
.……../………/20..
12/17]
Download

A BAŞVURU FORMU