BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 22 Aralık 2015
JCR Eurasia Rating,
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi
yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB(Trk) / Pozitif’ olarak, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para
Notları’nı ve görünümünü ise ‘BBB-/ Stabil’ olarak teyit etti.
JCR Eurasia Rating, “Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.”’yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal
Notu’nu ‘BBB(Trk)’ olarak söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Pozitif’ olarak teyit etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli
Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit edilmiş ve diğer notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Pozitif Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
2
B
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş, kurulmuş olduğu 1972 yılından bu yana faaliyet hacmini istikrarlı olarak arttıran ve Türkiye’nin geneline yayılmış 13 fabrikası ve
çevre ülkelerdeki 2 üretim tesisi ve pazarlama ofisleriyle metal ambalaj sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer almaktadır. Ambalaj sektöründe yaygın
olmamakla birlikte bir ilki teşkil edecek şekilde Ar-Ge departmanını 2005 yılında hayata geçiren firma, hızlı büyümesi karşılığında oluşan kalifiye insan kaynağını açığını
karşılamak amacıyla 2008 yılında da Sarten Akademi’yi oluşturmuş ve 2014 yılsonu itibariyle Türkiye’nin en büyük 120 sanayi kuruluşu ve 250 büyük ihracatçı firması
arasında yerini almıştır. Mevcut finansal yıl içerisinde, global piyasalara entegrasyon vizyonu doğrultusunda dünyanın önde gelen firmalarından Mitsui & Co Europe ile
ortaklık anlaşması imzalayan firma uluslararası pazarlarda varlığını ve rekabet üstünlüğünü artırmayı amaçlamaktadır.
Artan kentleşme, nüfus, yükselen hane halkı gelir seviyesi ve kadınların iş gücüne katılımı, ambalaj sektörünün tedarikçisi olduğu gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler
sektörlerinde yaşanan büyüme, süper market zincirlerinin ülke çapında giderek yaygınlık kazanması ve AB ile yürütülen müzakere sürecinin öne çıkardığı kaliteli üretim
standartları genelde Türkiye ambalaj sektörünün özelde de Sarten Ambalaj’ın önümüzdeki dönem büyüme ve gelişimine katkı yapacak temel unsurlardır. Küçük ve orta
boy ambalaj üreticileri arasında gözlemlenen kayıt dışılık, hammadde tedariği açısından yüksek ithalat bağımlılığı ve temel ihracat pazarları olan Avrupa ve Ortadoğu’da
devam etmekte olan ekonomik zorluklar ve siyasal belirsizlikler sektörün önde gelen sorunları olmakla beraber, gelişmiş ülke ortalamalarına göre düşük seyreden kişi
başı ambalaj tüketiminin içerdiği yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle sektörün gelecek görünümü pozitiftir. İleri teknoloji ve uluslararası kalite sertifikaları ile
desteklenen üretim tesisleri, ihracat pazarlarında son dönemde kaydedilen çeşitlendirme, değişik sektörlere yayılmış olan yoğunlaşma riski içermeyen kurumsal müşteri
portföyü, krizlerden en az etkilenen gıda sektörünün satışların içinde tuttuğu yüksek pay ve yabancı ortaklık sonrası risk yönetim süreçlerinin yeniden yapılandırılması
firmayı olası risklere karşı dayanıklı kılan temel unsurlardır.
Genişleyen faaliyet hacmini ağırlıklı olarak yabancı para finansal kaynaklarla fonlayan firma, yurtiçindeki genel seçim süreçlerinin yarattığı belirsizlik, Amerikan Merkez
Bankası (FED)’nın faiz artırımı beklentisi nedeniyle gelişmekte olan piyasalarda devam eden dalgalanma ve Türk Lirası’dan sene başından bu yana yaşanan değer
kayıpları sonucunda mevcut mali yıl içerisinde kambiyo zararına maruz kalmış ve içsel kaynak yaratma kapasitesi baskılanmıştır. Ancak, satış ve ihracat gelirlerinde
kaydedilen artışlar, yurtiçi alıcıların bir kısmına döviz üzerinden yapılan satışlar ve vadeli forward işlemleri kur riskinin üreteceği zarar potansiyelini dengeleyen temel
unsurlardır.
Yabancı ortaklık sonrası firmanın çoğunluk hissesini elinde bulunduran Sarıbekir Ailesi’nin finansal gücü hakkında bir değerlendirme yapılamamakla birlikte, ulaşmış
olduğu üretim kapasitesi, metal ambalaj sektöründeki hakim konumu ve pazar payı, sektör içerisinde istihdama sağladığı yüksek katkı ve yapılmış olan sermaye artırımı
dikkate alındığında, Sarten Ambalaj’a ihtiyaç halinde uzun vadeli likidite veya özkaynak temin edebilecek yeterli arzuya ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma
deneyimine sahip oldukları bilgi ve kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda şirketin Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde (2) olarak teyit edilmiş olup,
makul seviyeyi işaret etmektedir.
Öte yandan JCR-ER olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanmayacağına bakılmaksızın, uzun süreli faaliyet geçmişi, büyüme oranları, pazar çeşitliliği,
geniş ürün portföyü, aktif kalitesi, sermaye artırımı sonrasında güçlendirilmiş öz kaynak yapısı ve başarıyla gerçekleştirilen tahvil ihraçları dikkate alındığında, mevcut
müşteri tabanını ve piyasadaki etkinliğini koruması ve makroekonomik seviyenin mevcut haliyle devam etmesi durumunda üstlendiği yükümlülükleri yönetebilecek
altyapıya ulaştığı düşünülmektedir. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde, şirketin Ortaklardan Bağımsızlık Notu (B) olarak teyit edilmiş olup, güçlü
seviyeyi işaret etmektedir.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analistlerinden Sn. Gökhan
İYİGÜN ve Sn. Dinçer SEMERCİLER ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download

JCR Eurasia Rating, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.