ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/1090-8197
Bursa, 22/12/2015
REVİZE TÜRKİYE-SIRBİSTAN İŞ FORUMU 28 ARALIK 2015 BELGRAD
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKELERİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 431
İlgi: 15.12.2015 tarih ve 8067 sayılı yazımız,
İlgi’de kayıtlı yazımızda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan (DEİK) alınan 15.12.2015
tarihli ve 3614 sayılı yazıda; T.C. Başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu’nun Sırbistan’a gerçekleştireceği
resmi ziyaret kapsamında DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi tarafından Sayın Başbakanımız’ın yanı
sıra Sırbistan’ın üst düzey yetkililerinin onurlandırmalarıyla, “Türkiye-Sırbistan İş Forumu” 29 Aralık
2015 tarihinde Belgrad’da düzenleneceği bildirilmiştir.
Bu defa, DEİK’den alınan 22.12.2015 tarihli ve 3845 sayılı yazıda, Sayın Başbakanımızın
programındaki bir değişiklik nedeniyle, anılan ziyaretin 28 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirileceği
bildirilmektedir. Anılan ziyarette Sayın Başbakanımız’a eşlik edecek olan iş adamı heyeti, uçuşlarını
özel uçak ile gerçekleştireceği belirtilmekte olup, bu değişikliğe müteakip, ziyaretin revize programı
ekte yer almaktadır.
Yazıda devamla, Sırbistan son 15 yılda gerçekleştirilen ekonomik reformlarla daha açık ve
rekabetçi bir pazar ekonomisine evrilerek Batı Balkanlar Bölgesi’nin en büyük ikinci ekonomisi
konumuna gelmiştir. 2015 yılı itibariyle artı değerlere dönen büyüme rakamlarıyla yatırımlar için daha
da elverişli bir ülke konumuna gelen Sırbistan ile hâlihazırda Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında
gümrüksüz ithalat ve ihracat yapılabilmektedir. Avrupa Birliği, Güneydoğu Avrupa ve Rusya
pazarlarına erişim için lojistik bir üs imkânı sağlayan Sırbistan ile ticaret ve yatırım ilişkilerimizin
gelişimi için mobilya, yapı malzemeleri, enerji, sanayi, turizm gibi sektörlerde önemli fırsatlar söz
konusu olduğu bildirilmektedir
Anılan ziyaretin uçuş, transferler, toplantı, simultane tercüme, yurtdışı çıkış harç pulu vb.
organizasyon giderlerini karşılamak üzere katılımcılarımızın ödemeleri gereken toplam bedel 750
ABD Doları olarak belirlendiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, ziyarete katılmak isteyen
üyelerimizin, en geç 23 Aralık 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıdaki web linkinde yer
alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ödemeyi gerçekleştirmiş olmaları rica olunur. Ziyarete
katılım koşulları ve detaylar başvuru formunda yer almakta olduğu ifade edilmektedir.
Bilgilerine rica olunur.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Kayıt Formu: http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/126/5873
Ek: Revize Program
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/taslak_ziyaret_programi-as-of-22-11-644.docx
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Gülnur ÇAVDAR - Sektör Uzmanı
Download

431 __REVİZE TÜRKİYE-SIRBİSTAN İŞ FORUMU 28 ARALIK 2015 BELGRAD