24.12.2015
SOLUNUM
• Oksidasyon nedir?
• Redüksiyon nedir?
• Oksidatif fosforilasyon denmesinin sebebi nedir?
• Oksijenli solunum sonucunda neler oluşur?
1
24.12.2015
2
24.12.2015
3
24.12.2015
Oksijenli Solunum
• Organik moleküllerin oksijen varlığında CO2 ve H2O ya kadar parçalanmasıdır. Üç ana safhada incelenir.
Glikoz + 6O2 + 2ATP ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> 6CO2 + 6H2O + 40 ATP
38 ATP net kazanç elde edilir.
Glikoliz
• Sitoplazmada meydana gelir. Glikoz 2 pirüvata
parçalanır. Bu reaksiyonlarda 2 ATP harcanır, 4
ATP ve 2 NADH2 sentezlenir. Glikolizde
kullanılan enzimler tüm canlılarda aynıdır.
C6H12O6 + 2 ATP ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐> 2 Piruvat + 2 NADH2 + 4 ATP
(Glikoz)
2 ATP net kazanç elde edilir.
4
24.12.2015
Hekzokinaz
Fosfoglukoizomeraz
Fosfofruktokinaz
Aldolaz
Trioz Fosfat Dehidrogenaz
Fosfogliserokinaz
Fosfogliseromutaz
Enolaz
Priuvat kinaz
5
24.12.2015
Substrat seviyesinde fosforilasyon
Piruvatın asetil CoA’ya dönüşmesi: Glikoliz ile Krebs Çemberi arasındaki bağlantı
6
24.12.2015
7
24.12.2015
Krebs Döngüsü
Krebs
Döngüsünün Özeti
8
24.12.2015
9
24.12.2015
Elektron Taşıma Sistemi
10
24.12.2015
Elektron Taşıma Sistemi
(ETS)
11
24.12.2015
• ETS doğrudan ATP üretmez. Bu zincirin işlevi elektronların besinden oksijene düşmesini kolaylaştırmak ve serbest enerjideki büyük düşüşü bir dizi basamağa bölerek kullanılabilir miktarda enerji açığa çıkmasını sağlamaktır. Mitokondri ETS ile ATP sentezi için enerji açığa çıkarılmasını nasıl eşleştirir? KEMİOSMOZ
K
E
M
İ
O
S
M
O
Z
12
24.12.2015
NAD moleküllerinin taşıdığı her H2 için ETS’de 3ATP
sentezlenir.
26
13
24.12.2015
Fakat FAD moleküllerinin taşıdığı her H2 için ETS’de
2ATP sentezlenir.
27
SONUÇ
Not: NAD ve FAD yoluyla ATP kazancı, bu moleküller
tarafından taşınan hidrojenler ETS’den geçtikten sonra
gerçekleşir.
28
14
24.12.2015
• Bir mol glukozun tamamen okside edilmesiyle 686 kcal’lik enerji açığa çıkar. • ADP’nin fosforile edilmesiyle oluşan ATP’de
her mol başına 7.3 kcal’lik enerji depolanır.
• Solunum etkinliği 7.3 x 38 / 686 = 40% dır.
• Geriye kalan % 60 ne olur?
Hücresel Oksijenli Solunum
C6H12O6 + 6O2 ---->6CO2 + 6H2O + 38 ATP + ISI
Çıkan CO2’nin oksijeni şekerden gelmektedir.
15
24.12.2015
• Hangi evre nerede gerçekleşir?
16
24.12.2015
17
24.12.2015
Fermantasyon
• Fermantasyon ya da Mayalanma, bir maddenin bakteriler,
mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle
ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.
Fermantasyon anaerobik şartlarda, yani oksidatif
fosforilasyon olamadığı durumlarda, glikoliz yoluyla ATP
üretimini sağlayan önemli bir biyokimyasal süreçtir.
Biyokimyanın fermantasyonla ilgilenen dalı zimolojidir.
• Fermantasyonda glikoz (veya başka bir bileşik)
hidrojenlerini teker teker kaybederek enerji üretimini
sağlar. Oksijen olmadığı için bu parçalanma sonucunda
ortaya çıkan basit organik bileşikler hücrenin kullanabileceği
nihai elektron alıcısı ve hidrojen alıcıları olurlar.
18
24.12.2015
Fermantasyon
Solunum
• Glikoliz • NAD+oksitleyici ajandır
• Son elektron alıcısı piruvat
ya da asetaldehit gibi bir organik moleküldür.
• Net 2 ATP elde edilir.
•
•
•
•
•
Glikoliz
NAD+oksitleyici ajandır
Son elektron alıcısı O2’dir.
Krebs döngüsü ve ETS vardır
Net 38 ATP elde edilir.
Kaynaklar
• http://www.bakimliyiz.com/kimya/126518‐glikoliz‐
nedir.html
• http://haberustam.com/wp‐
content/uploads/2013/09/ETS.gif
• http://10fbbiyolojignlkleri.blogspot.com.tr/2010/10/mi
tokondride‐krebs‐dongusu‐tepkimeleri.html
• http://www.bilgicik.com/yazi/oksijenli‐solunum/
• http://biyodoc.com/Hucre‐solunumu‐oksijenli‐
solunum.html
• http://tr.wikipedia.org/wiki/Fermantasyon
• Klug S.W., Cummings M.R., Spencer C.A., 2011. Genetik‐Kavramlar. Palme Yayıncılık, Ankara.
19
Download

SOLUNUM