Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
Telekomünikasyon, Yazılım, Uydu İletişimi,
Yayıncılık, Kablo, TV ve Haberleşme Sektörü
Fuarı ve Konferansı
13 - 15 Ekim 2016
İstanbul Fuar Merkezi • Türkiye
www.cebitbilisim.com
2016
CeBIT Bilişim Eurasia
Dijital
dönüşüm
başladı!
Avrasya’nın Bir Numaralı Bilişim ve
Teknoloji Platformu
Önsöz
Dijital Dünya’nın Avrasya’daki Kalbine Hoşgeldiniz
Globalleşen dünyada, teknolojik ilerlemeler hızlı ve yoğun gelişiyor. İş dünyası ve kamu kurumları da bu teknolojik
gelişmelere adapte olmaya çalışıyor. CeBIT Bilişim Eurasia’nın en önemli özelliği ise bu gelişmeleri tek bir çatı altında
topluyor olması. Size endüstrinin en son gelişmelerini takip etme ve iş ortaklarınızla yüz yüze görüşme fırsatı sunuyor.
CeBIT Bilişim Eurasia bir fuardan fazlasıdır. İş Çözümleri & Geleceğin Teknolojileri ve Devlet Çözümleri adı altında 2 yeni
konsept bölümleriyle ürünlerinizi ve hizmetlerinizi hedef kitlenizin size kolayca ulaşabilecekleri yerde sergileyebilirsiniz.
Avrasya’nın bir numaralı bilgi ve iletişim teknoloji fuarı olan CeBIT Bilişim Eurasia size uluslararası iş ağınızı kurma ve
büyütme fırsatını sunuyor.
CeBIT Global Conferences programları bilginize bilgi katıyor. Program kapsamında düzenlenen konferanslar, paneller,
firma sunumları ve program konuşmacılarıyla iş dünyası ve bilişim sektörü profesyonellerine yönelik etkin bir bilgi
paylaşım alanı oluşturuyor. Oturumlarda sektörün problemler ve çözüm önerileri ele alınırken sektörün geleceğine de
ışık tutuyor.
Bütün bunların dışında, yeni iş kanalları ve yeni iş ilişkileri geliştirmeniz için tasarlanmış, bütün yıl boyunca
ulaşabileceğiniz hizmetlerimizden de yararlanabilirsiniz. Sunduğumuz bütün bu hizmetlerle işinizde daha da başarılı
olmanızı hedefliyoruz. Katılım opsiyonları ve şirketinize özel ihtiyaçlarınız konusunda sizinle görüşmek bize mutluluk
verecektir.
CeBIT Bilişim Eurasia 2016’da görüşmek üzere.
Saygılarımla,
Alexander KÜHNEL,
Genel Müdür
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş
2
18
84
Ülkeden Katılımcı
Ülkeden Ziyaretçi
1 Yer
705
2 Etkinlik
Fuar Katılımcısı ve
Sponsor Firma
25.018
Ziyaretçi
26
Forum, Panel ve
Konferans
2.071
CeBIT Global
Conference
Katılımcısı
Neden Katılmalısınız?


Türkiye, Avrupa, Balkanlar, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri pazarları dahil geniş bir coğrafi alana yayılmış durumdaki sektör temsilcilerine ulaşabilen tek organizasyon.
20’nin üzerinde hedef ülkeden Ulusal ve Uluslararası alım heyeti programları.
20’nin üzerinde ülkeden çok sayıda katılımcı ve ziyaretçinin ağırlandığı uluslararası pavilyonlar.
Katılımcıların doğru iş anlaşmaları yapabilmeleri için özel olarak tasarlanmış firma eşleştirme etkinliği.
Türkiye’nin başlıca hedef kentlerinde etkin bir sunum kampanyası ve tanıtım gezileri.





Kamu ve özel sektörlerden alıcıların bir araya geldiği tek adres.
Yalnızca uluslararası fuar ve konferanslara katılmaya vakit bulabilen kamu yetkilileri için bölgedeki tek alternatif organizasyon.


Deutsche Messe’nın iş ağları sayesinde 100 ülkenin üzerinde gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama aktiviteleriyle hedeflenen müşterileri size getirir.

Türkiye artık kritik bir merkez niteliğinde. Doğu’yu batıya ve kuzeyi güneye bağlıyor. Türkiye’nin 100’ün üzerinde ülkeyle vize anlaşması ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Şili, Hırvatistan, EFTA üyesi ülkeler (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn), Mısır, Gürcistan, İsrail, Ürdün, Güney Kore, Makedonya, Maritius, Karadağ, Fas, Filistin, Sırbistan ve Tunus ile serbest ticaret anlaşması, ayrıca AB ile Gümrük Birliği Anlaşması var.
Akademisyenlerin, kamu ve özel sektörün bir araya gelerek sektörün gelecek trendlerini konuştuğu fuar ve konferansları bir araya getiren tek etkinlik.
Bölgedeki Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörünün
NABZI CeBIT Bilişim Eurasia 2016’da atacak
3
Gelecek Bilişim İle Gelecek
Rakamlarla BİT Sektörü
Bilgi ve İletişim Sektörü Pazar
Büyüklüğü:
Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü toplam
büyüklüğü % 12,1’lik büyüme ile 2014 yılında
69,4 milyar TL’lik hacme ulaştı.Toplam sektör
büyüklüğünü, 48,9 milyar TL ile İletişim
teknolojileri, 20,4 milyar TL ile bilgi teknolojileri
oluşturdu.
Türkiye’nin ekonomik
performansına da
doğrudan katma değer
Bilgi teknolojileri donanım – 10,6 milyar TL
Bilgi teknolojileri yazılım – 6,3 milyar TL
Bilgi teknolojileri hizmet – 3,6 milyar TL
Sosyal refah ve hızlı
ekonomik büyüme artışı
için teknoloji
Son verilere göre en yüksek büyüme yüzde 12,3
ile bilgi teknolojilerinin yazılım ve donanım
kategorisinde gerçekleşti. Böylece, yazılım
sektörünün toplam bilgi teknolojilerindeki payı,
arzu edilen dağılım doğrultusunda yüzde 30
seviyelerine ulaşmış oldu.
48,9 milyar TL büyüklüğe sahip iletişim
teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki
2014 yılı hacimleri ise şöyle oldu:
İletişim Teknolojileri donanım –
13,4 milyar TL İletişim Teknolojileri
elektronik haberleşme – 35,5 milyar TL
2016 Yılı Büyüme Beklentisi
2016 yılında sektörde yüzde 11 ile 15 arasında bir
büyüme bekleniyor ve büyümede Ar-Ge
yatırımı ve inovasyonun en önemli faktör
olacağını belirtiliyor. Sektör firmaları kamu
alımlarının ekonomik büyümede büyük rol
oynayacağını düşünüyor.
İnovasyon ve Ar-Ge
konularının artan önemi
İhracat 1,5 milyar TL’ye yaklaşıyor, en çok ihracat
yapılan ülke Azerbaycan. Azerbaycan’ı Almanya,
Türkmenistan, Amerika, Hollanda ve İngiltere
takip ediyor. Sektörün sağladığı istihdam, bu yıl
2 bin 500 artışla 103 bin oldu.
44
*Kaynak: TÜBİSAD
Türkiye'de BİT Sektörü 2012 - 2016 (Milyar USD)
22.5
23.4
24.2
Merkezi Veri Sistemleri
Yazılım
IT Hizmetleri
Cihazlar
Telekomünikasyon Hizmetleri
2012
* Tahmini
2013
2014
2015*
2016*
(Kaynak : Gartner)
5
İş Dünyası Çözümleri ve
Geleceğin Teknolojileri
Günümüz iş dünyasında, teknoloji ve inovasyon ile iş yapış modellerinin nasıl belirlendiğini, Geleceğin teknolojilerinin,
günlük yaşamda sağlıktan, eğitime, akıllı binalardan, ödeme sistemlerine kadar nasıl şekil aldığını görebileceğiniz bu alanda
siz de çözümlerinizi/ürünlerinizi sunma fırsatını yakalayın.
Geleceğin Yenilikçi Teknolojileri
İletişim ve Ağ Oluşturma
Nesnelerin İnterneti
Mobil Çözümler
Veri Merkezi
Büyük Veri
Güvenlik
Altyapı
Bulut
6
Sistem Yazılımı Yönetimi
ERP & CRM & MRP
Sağlık Teknolojileri
Eğitim Teknolojileri
Finans ve Bankacılık
Uydu İletişimi, IPTV, Dijital TV
Akıllı Yaşam Konseptleri, Uygulamalar ve Çözümler
Araştırma ve Geliştirme, Startup, Tekno Kentler
7
Devlet Çözümleri
Katılımcılar ve ziyaretçiler akıllı kent uygulamalarının ve bilgi teknolojileri çözümlerinin sunulacağı alanda teknolojinin
devlet sektörünü nasıl şekillendirdiğini görme şansına sahip olacaklar.
E-Devlet çözüm ve
uygulamaları
Kamu altyapısı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Şehir güvenliği / ilk yardım hizmetleri
Metropellerde Akıllı Şehir çözüm ve uygulamaları
8
Sektörlere Göre Ziyaretçiler
Bilgi Teknolojileri
Yazılım
Donanım
Teknoparklar
Sosyal Medya
Büyük Veri
Telekomünikasyon
Elektronik
Hizmet ve Çözümler
Eğitim
Turizm
Sağlık
Enerji
Makine
İnşaat
Lojistik
Finans
9
CeBIT Global Konferansları
CeBIT Global Konferansları dijital sektöre 360 derece bir
bakış sunar ve sektörü önüne katan trendler ve yenilikleri
gündeme taşır. İş dünyasının liderlerinden, ileriyi
düşünenlerden ve sosyal yenilikçilerden oluşan bu küresel
ağ, çığır açan teknolojileri ve bu teknolojilerin hem iş dünyası
hem de genel olarak toplum bazında önümüzdeki yılı nasıl
şekillendireceğini ortaya çıkaran, keşfeden ve tartışan bir
etkinliktir.
CeBIT Global Konferanslarını bu kadar özel kılan nedir?
• Konular ve İçerik
• Uluslararası ve Ulusal Üst Düzey Konuşmacılar
• Alışılmış Kalıpları Yıkan Yenilikçi ve Yaratıcı Kişiler
• Nitelikli Uzmanlar
• Seminerler, Paneller ve Konferanslar
Geleceğin Yenilikçi Teknolojileri, Kent Çözümleri, Güvenlik,
Finans ve Devlet Çözümlerine ilişkin Global Konferanslar
CeBIT Bilişim Avrasya’da tek bir çatı altında eşzamanlı olarak
gerçekleşecektir.
10
Katılım Seçenekleri
Paket 1
Boş alan.
Paket 2
Paket 1’e ilave olarak, stand yapımı, alınlık yazısının yazılması, halı, kurulan stand alanından
bağımsız olmak üzere 3kW elektrik kullanımını sağlayan 3’lü priz, 3m2’ye 100 Watt’lık spot ve
spotların yanması için gereken elektrik enerjisi (3kW monofaze, 220 V, 50Hz. 3’lü priz).
Paket 3
Stand alanı ve aşağıdakileri içeren özel tasarım stand konstrüksiyonu:
CeBIT Global Conferences areYan
the ve
highlight
of
arka bölmeler,
halı, 3 sandalye 1 masa, 1 çöp kutusu, 1m x 1m kilitli oda,
şirket isminin yer aldığı alınlık yazısı, elektrik prizi (monofaze), spot ışıklar
(100 W/4m²) pakete dahildir.
STANDINIZI FARKLILAŞTIRAN SİZE ÖZEL TASARIM KONSEPTLERİ
Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Inhouse Design ekonomik ve
şık stand çözümleri sunuyor. INHOUSE Design, tüm yurtiçi ve
yurtdışı fuar katılımlarınızda yanınızda olmak için Hannover Fairs
Turkey Fuarcılık A.Ş. bünyesinde oluşturulmuştur.
Detaylar için: Turhan Arun +90 212 334 69 60
[email protected]
inhouse.hmist.com.tr
INHOUSE Design Hizmetlerimiz:
■ Modüler stand tasarım ve uygulama
■ Maxima stand tasarım ve uygulama
■ Ahşap stand tasarım ve uygulama
■ Ürün tasarımı
■ Mimari uygulamalar
Tasarıma dair aradığınız her şey INHOUSE’da!
Destekleyenler
11
Büyükdere Cad.
Semor A.Ş.
Şarlı İş Merkezi No:103 B Blok
CeBIT Global Conferences/
Kat 5–6, 34394,
Partner
Mecidiyeköy-Şişli/Istanbul
Tel. +90 312 479 91 03
Tel. +90 212 334 69 69
Fax +90 312 479 91 32
Fax
+90 212 334 69 34
[email protected]
[email protected]
www.cebitbilisim.com
www.cebitbilisim.com/
global-conferences
Yönetim
Cüneyt Ayke
Nezih KULEYİN
Alexander Kühnel
Proje Müdürü
Semor A.Ş.
Genel Müdür
Tel. +90 212 334 69 82
Genel Müdür
GSM +90 530 929 05 82
[email protected]
Murat Özer
[email protected]
Genel Müdür Yardımcısı
Satı KELKİT
Tel. +90 212 334 69 00
Proje Ekibi/ Uluslararası
Semor A.Ş.
[email protected]
Sandra Mathews
Proje Koordinatörü
Proje Direktörü
[email protected]
Proje Ekibi / Türkiye
Tel. +49-511 89 31418
Duygu Tosuner
[email protected]
Proje Direktörü
Fatma GÜRER
Semor A.Ş.
Tel. +90 212 334 69 82
Jeanna Alexejev
Proje Koordinatörü
GSM +90 533 968 55 81
Proje Müdürü
[email protected]
[email protected]
Tel. +49-511 89 31413
[email protected]
Nermin Koca
Proje Müdürü
Tel. +90 212 334 69 49
GSM +90 533 968 55 79
[email protected]
Diğer CeBIT Etkinlikleri
14 - 18 Mart 2016
2 - 4 Mayıs 2016
24 - 26 Kasım 2016
Hannover, Almanya
Sidney, Avustralya
Bengaluru, Hindistan
Bizi Takip Edin!
Banka Sponsoru
Destekleyen
Resmi Seyahat
Acentesi
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
Download

CeBIT Bilişim Eurasia Tanıtım Broşürü Devamı