İsrail Türkiye'siz yapamaz
İsrail'in Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Avrupa'ya
ulaştırmada önce Türkiye'yi by-pass etmek istemesine
rağmen, bugün gelinen noktada bölgedeki enerji denkleminde Türkiyesiz çözüm düşünülemeyeceği kanıtlandı.
belirten Karagöl, bölgedeki doğalETA Ekonomi Uzmanı Prof.
Dr. Erdal Tanas Karagöl, İsgazın Avrupa pazarına ulaşması
rail'in Doğu Akdeniz'deki eniçin en uygun güzergahın Türkiye'erji kaynaklarını Avrupa'ya
den geçmesinin İsrail'in Türkiye
ulaştırmada önce by-pass etmek
ile işbirliği yapmak istemesinin
istediği Türkiye ile şimdi işbirliği
temel nedenini oluşturduğunu
yapmak istemesinin, bölgedeki en- söyledi. Karagöl, Türkiye ile İsrail
erji denkleminde Türkiyesiz çözüm arasında yapılacak olası enerji
düşünülemeyeceğinin kanıtı
işbirliğinde ihraç edilecek doğalolduğunu bildirdi.Karagöl, İsrail
gazın denizaltından taşınacağı
ile Türkiye arasında enerji alanınkanaatinde olduğunu ifade eddaki olası işbirliğini değerlendirdi. erek, kara bağlantılı bir doğalgaz
Doğalgaz keşifleriyle son dönemde güzergahının Suriye ve Lübnan
gibi jeopolitik risklerin yoğun
Doğu Akdeniz'in küresel enerji
piyasalarının en önemli bölolduğu bölgeler nedeniyle zor
gelerinden birine dönüştüğünü
olduğunu dile getirdi.
S
Ağustos ayından beri elektrik üretimi yapamayan
Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nde, yaklaşık 6 aylık
aradan sonra yeniden elektrik üretimine başlandı.
öllolar Kömür Havzası'nda oluşan
obruklar nedeniyle, bakanlık
kararıyla Ağustos ayından beri elektrik üretimi durdurulan Afşin-Elbistan B
Termik Santrali, Ankara Üniversitesi'nin
verdiği rapora istinaden, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen iznin
ardından, tekrar elektrik üretimine başladı.
Ç
çalışma geçtiğimiz günlerde sonuçlanmış,
rapor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'na gönderilmişti.
onom
DIŞ KAYNAK iHTiYACI AZALDI
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
23 ARALIK 2015 Çarşamba
KDV dahil 25 Krş
www.ekonomigazetesi.net
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin kömür
sahası olan, Çöllolar Kömür Havzası'nda
Temmuz ayında yaşanan obrukların ardından, yapılan bilimsel çalışma ile santralde
elektrik üretimi durdurulmuştu. Santralin
kül sevkiyatının yapılamaması nedeniyle B
Termik'te elektrik üretimi dururken,
Ankara Üniversitesi tarafından yapılan
Rusya ile yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle
hükümetin yerli kaynaklara ağırlık vermesinin de etkili olduğu değerlendirilen
kararın ardından, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı üretim için gerekli izni
verdi.
2011 yılından beri Afşin-Elbistan A Termik
Santrali'nden kömür alan Afşin-Elbistan B
Termik Santrali, kül sevkiyatındaki iznin
de çıkmasının ardından santralin 1 ve 4.
üniteleri olmak üzere 2 ünite ile elektrik
üretimine başladı.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin makro temellerinin daha da sağlamlaştığını belirterek, azalan cari açık ile dış kaynak ihtiyacının azaldığını söyledi.
B
aşbakan Yardımcısı Mehmet
Şimşek, Türkiye'nin dış kaynak
ihtiyacının azaldığını söyledi. Twitter üzerinden açıklama yapan
Şimşek, "Türkiye'nin makro temelleri
daha da sağlamlaşıyor. Azalan cari açık ile
dış kaynak ihtiyacı azalıyor ve açığın finansman kalitesi artıyor" dedi. Şimşek
ayrıca AA muhabirine de açıklamalarda
bulundu. Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, kamunun
yeniden yapılanmasına kaynak bulmaya
devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda
Dünya Bankası kaynaklı kredilerle de bazı
kamu hizmetlerini daha etkin ve verimli
hale getirdiklerini söyledi. Söz konusu
kaynakların kamuda vatandaş memnuniyetini artırmada önemli rol
üstlendiğini vurgulayan Şimşek, bu
çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
çabası ile tapu ve kadastro işlemlerinin
modernizasyonu için Dünya Bankasından
81 milyon avroluk ek finansman sağlandığını bildirdi. Şimşek, 5 yılı geri
ödemesiz toplam 10,5 yıl vadeli sağlanan
81 milyon avroluk ek finansman ile projenin 2016-2020 yılları arasında devam ettirilmesinin sağlanacağını ifade ederek,
modernizasyon ile bu alanda kayıtdışılıkla
mücadelede önemli bir aşama
kaydedilmiş olacağını söyledi. Kadastro
haritalarının sayısal kadastro ve tapu bilgilerini destekleyecek şekilde yenilenmesi
ve güncellenmesi ile sayısal tapu ve kadastro bilgilerinin kamu ve özel sektör kuruluşlarının hizmetine sunulmasının, tapu
ve kadastro hizmetlerinin etkinliğini ve
verimliliğini artırdığına
işaret eden Şimşek,
şöyle devam etti:
"Sağlanan ek finansman ile tapu
ve kadastro alanında hizmet alan özel sektör temsilcilerinin, kamu kurumlarının ve
vatandaşlarımızın işlem süreleri kısalacak,
verilecek hizmetin kalitesi artırılacaktır. Bu
hedefle, etkin ve yaygın e-Devlet uygulama
ları kapsamında tapu ve kadastro hizmetlerinin kalitesi, verimliliği artacak, daha
geniş kullanıcı kitlesine kısa sürede hizmet
verilecektir." Projeye ilişkin olarak ayrıca
özel sektörde iş olanakları yaratılmasının
planlandığına dikkati çeken Şimşek, bu
kapsamda 5 bini teknik personel olmak
üzere toplam 10 bin kişiye istihdam yaratılmasının hedeflendiğini bildirdi.
Çalışana müjde!
nümüzdeki ay tüm çalışanlar
asgari ücretteki artıştan da
Ö
yararlanacak. Maaşlara eklenen
asgari geçim indirimi bekarlar
için 90 liradan 123 liraya, 4
çocuklu çalışan için de 153 liradan 210 liraya çıkacak.Ocak ayı
tüm çalışanlar için zam ayı olacak. Çalışanlar, işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra, asgari
ücretteki artıştan da etkilenecek.
Maaşlara eklenen asgari geçim indirimi, asgari ücret zammıyla
yükselecek. Bekar çalışan 90 lira
yerine 123 lira, eşi çalışmayan 4
çocuklu ise 153 lira yerine 210 lira
asgari geçim indirimi almaya
başlayacak.
İstanbul'un trafiğini
rahatlatacak ilk adım
Enerji piyasasında
para cezaları arttı!
stanbul'un trafiğini rahatlatacak olan '3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli' ihalesi yarın yapılacak.İstanbul'un
trafiğini rahatlatmak amacıyla hazırlanan 3 Katlı
Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje ve mühendislik
hizmetleri ihalesi yarın yapılacak.AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan dev projelere ilişkin vaatlerden olan projenin hayata geçirilmesi konusunda yarın ilk somut adım
atılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından projenin etüt,
proje ve mühendislik hizmetleri için ihale yapılacak. Avrupa
Yakası'nda Hasdal Kavşağı'ndan Anadolu Yakası'nda Çamlık
Kavşağı'na karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek. Hattan
günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.
İ
PDK'nın gelecek yıl söz konusu piyasalarda mevzuata
aykırı davrananlara uygulayacağı para cezası tutarları
173 lira ile 1 milyon 208 bin 229 lira arasında
değişecek.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elektrik, Doğalgaz, Petrol ve LPG piyasalarında 2016 yılında uygulanacak para
cezalarını belirledi.Konuyla ilgili tebliğler, Resmi Gazete'nin
bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre EPDK, Doğalgaz,
Petrol, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ve Elektrik Piyasası Kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca belirlenen para cezalarının
yüzde 5,58 artırılarak uygulanmasına karar verdi. Petrol Piyasası
Kanununun 19. maddesi uyarınca lisans almaksızın lisansa tabi
faaliyetlerin yapılmasının da aralarında yer aldı.
E
Kart aidatı kaldırılıyor
Doğalgaza indirim geliyor
üşen pazar payları nedeniyle fiyatlandırma politikasında değişikD
liğe giden Gazprom'un, Türk
doğalgaz ithalatçılarına indirim yapabileceği, ancak bunun için önce
bazı koşulların oluşması gerektiği
belirtiliyor. Merkezi Moskova'da bulunan Renaissance Capital'ın Petrol
ve Doğalgaz Analisti İldar Davletshin, konuya ilişkin AA muhabirinin
sorularını yanıtladı.
üketicileri bezdiren banka ücretlerinin başında
gelen kart aidatı kaldırılıyor. Bankalar ile tüketiciT
leri karşı karşıya getiren konuların başında gelen kredi
kartı aidatı sorunu çözülüyor. Kart aidatının kaldırılması için düğmeye basıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent
Tüfenkci, kart aidatının
kaldırılması için Bankalarla
ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu (BDDK) ile
görüşeceklerini açıkladı.
KIBRIS’TA YAPILACAK 100
MİLYAR EURO’LUK İŞ VAR!
Türkiye,
dünyanın
en
büyük
8.
üreticisi
Ç
in artan işçilik ve işletme maliyetleri nedeniyle üreürkiye Müteahhitler Birliği ile Kıbrıs
timdeki gücünü Malezya'ya kaptırırken; Türkiye,
Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği,
Avrupa'nın birinci, dünyanın sekizinci önemli üretiAda’da özellikle çözüm sonrası ortaya
cisi oldu.Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi
çıkacak ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzal- Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan ve
global ölçekteki en önemli üretici ülkelerin sıraadı.TMB Başkanı Mithat Yenigün, Kıbrıs
landığı rapora göre; ucuz maliyet, iş gücü, pazara
tarafından gelen işbirliği teklifini değererişim, sürdürebilirlik, tedarik zinciri gibi unlendirdiklerini belirterek, “Üyelerimiz bugüne
surlar, firmaların üretim üslerini belirlemede
kadar 104 ülkede 322 milyar dolarlık iş yaptı.
başlıca faktörleri oluşturuyor. Buna göre,
Bize hem coğrafi hem manevi olarak en
dünyanın en büyük üreticisi olan Çin, artan
yakın ülkeyle işbirliği yapişçilik ve işletme maliyetleri ile çekiciliğini
mamız zaten geç
nispeten kaybetmeye başladı.
kalmış bir durumdu.
in
m
Kıbrıs’ta yapılacak 100
Yase
Üç basamak yükseldi
n
milyar Euro’luk iş var.
RENER’i
T
ER
EL HAB
ÖZ
E
6’da
Haberi 1
Çin'in yerine Malezya, Endonezya ve Vietnam gibi düşük maliyetli bölgelerin çekici
hale geldiğine işaret edilen rapora göre, maliyet
açısından Malezya ilk sırada yer aldı. Söz konusu
rapora göre, Türkiye 2014 yılına göre üç basamak
yükselerek sekizinci sıraya yerleşti.
Uyarı tonu yerine
isim söylensin!
rayan abonelerden tercih edenler dışın
A
daki aboneler için uyarı tonu uygulamasının sona erdirilmesi, uyarı tonu almayı tercih eden tüketiciler için de uyarı
tonu yerine aranan GSM operatörünün isminin söylenmesi talep edildi..TBF Genel
Başkanı Mehmet Bülent Deniz, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliği değerlendirdi.Deniz, yaptığı
yazılı açıklamada, 2008 yılından itibaren
numara taşınarak hizmet alınan GSM operatörünün değiştirilebildiğini hatırlattı.
Süleyman GÖKSU
SULTAN BİRİNCİ
AHMET’İN DİNDARLIĞI
Yazısı S.10’da
A. Rasim KÜÇÜKUSTA
BETA MİKROBU VE
BOĞAZ İLTİHABI
Yazısı S.10’da
2
Ekonomi
23 ARALIK
2015
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
KKTC’ye
Çin köyü
inliler Kuzey Kıbrıs’a ‘çıkarma’ yaptı.
Çinli yatırımcı Youfei Ma, Kuzey Kıbrıs
Ç
Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) İskele
Mehmet Şimşek: Dış kaynak ihtiyacı azaldı
işlemlerinin
modernizasyonu için
Dünya Bankasından 81
milyon euroluk ek
finansman sağlandığını
bildirdi. Şimşek, 5 yılı
geri ödemesiz toplam 10,5
yıl vadeli sağlanan 81
milyon euroluk ek
finansman ile projenin
2016-2020 yılları arasında
devam ettirilmesinin
sağlanacağını ifade
ederek, modernizasyon
ile bu alanda
kayıtdışılıkla mücadelede
önemli bir aşama
kaydedilmiş olacağını
söyledi.
bölgesine 142 konut ve 52 villalık bir
yatırım yapmak için anlaşma yaptı.
Kıbrıslı Türk Noyanlar Grup ile anlaşan
Ma, ‘Kuzey Kıbrıs’ı bakir bir bölge olduğu
için seçtiğini’ ifade etti. Çinli işadamının
yatırımı konusunda Milliyet’e konuşan
Noyanlar Grup’un Sahibi Ahmet Noyan,
“Çinli yatırımcının Kuzey Kıbrıs’ı
seçmesi, çözüm sürecine de bir inanç
'VERİLEN HİZMETİN
KALİTESİ ARTACAK'
aşbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek,
B
azalan cari açık ile dış
vermektedir” dedi.
İskele Belediye Başkanı HASAN
Sadıkoğlu da, “Bu ilçemiz için büyük bir
olay. Dünya bizi görmeye başlıyor”
yorumunu yaptı. Sadıkoğlu, bölgenin
doğası ve denizi ile dikkat çektiğini
söyledi. Belediye olarak bütün
yatırımcılara kapılarının açık olduğunu
kaydeden Sadıkoğlu, “Buradan dünyaya
sesleniyorum, İskele sizi bekliyor” diye
konuştu.
6 aile aldı bile...
Çinlilerin satın aldığı 26 dönümlük arazi
üzerine yapılmaya başlanan konutlar ve
villaları sadece Çinliler alabilecek.
Villalar yapılmaya başlandı ve şu ana
kadar 6 Çinli aileye satış yapıldı.
Noyanlar Grubu, İran ve İsrail’de de ofis
açmak amacıyla çalışma başlattı. Şirketin
satış yaptığı müşteriler arasında Rusya da
önemli yer tutuyor. Yavuz AYDINEKONOMİ
kaynak ihtiyacının
azaldığını ve açığın
finansman kalitesinin
arttığını söyledi.
Twitter üzerinden
açıklama yapan
Şimşek, "Türkiye'nin
makro temelleri daha da
sağlamlaşıyor. Azalan
ılbaşı yaklaşırken ‘ya çıkarsa’
umuduyla İstanbul Eminönü’ndeki
Y
Milli Piyango’nun uğurlu bayisi olarak
bilinen Nimet Abla gişeleri dolup taşıyor.
Ancak aynı yoğunluğun Mısır Çarşısı ve
bölge esnafına uğramadığı görülüyor.
Nimet Abla memnun
Nimet Abla’nın gişelerini işleten yeğeni
Nimet Özden, bu yıl kuyrukların önceki
yıla göre daha da uzadığına dikkat
çekiyor. Her gün 500 metreyi aşan
kuyruklarda yağmur çamur demeden
beklemeyi sürdürenlere bilet de
dayanmıyor. Özden’in verdiği bilgilere
göre, tam ve yarım biletin perşembe günü
bitmesi bekleniyor. Milli Piyango
idarelerinde ise cuma günü biletlerin
tükeneceğini anlatan Özden, değişmeyen
bilet fiyatlarının talebi katladığını ifade
etti.
Özden, “Geçen yıllarda ilgi yoğunluğu
nedeniyle online satışa başlamıştık. Yine
de herkes şehrinde olalım diye her gün
arıyor. Başka şehirlerden ülkelerden her
gün binlerce insan bilet alıyor.
Değişmeyen bilet fiyatları kuyrukları zaten
sürekli uzatıyor. Çünkü ikramiye arttı ama
satış fiyatları aynı kaldı” dedi.
Beklenen hareket yok
Nimet Abla’nın hemen yanındaki Mısır
Çarşısı’nda ise işler bu kadar iyi gitmiyor.
Alışverişe gelenlerin daha önceki yılbaşı
arifelerine göre bir hayli düştüğünü
anlatan esnaf, bir ay önce başlaması
gereken hareketliliği hala göremediklerini
vurguluyor.AA
Kaynaklar etkin ve
yerinde kullanılıyor
Ekonomiden Sorumlu
Başbakan Yardımcısı
Mehmet Şimşek,
kamunun yeniden
yapılanmasına kaynak
bulmaya devam
ettiklerini belirterek, bu
kapsamda Dünya
Bankası kaynaklı
kredilerle de bazı kamu
hizmetlerini daha etkin
ve verimli hale
getirdiklerini söyledi.
Şimşek, yaptığı
açıklamada, kamunun
yeniden yapılanmasına
önem verdiklerini, bu
amaçla sağlanan dış
kaynakların etkin ve
yerinde kullanıldığını
ifade etti.
Söz konusu kaynakların
kamuda vatandaş
memnuniyetini
artırmada önemli rol
üstlendiğini vurgulayan
Şimşek, bu çerçevede
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının çabası ile
tapu ve kadastro
Bu hedefle, etkin ve
yaygın e-Devlet
uygulamaları
kapsamında tapu ve
kadastro hizmetlerinin
kalitesi, verimliliği
artacak, daha geniş
kullanıcı kitlesine kısa
sürede hizmet
verilecektir."
Projeye ilişkin olarak
ayrıca özel sektörde iş
olanakları yaratılmasının
planlandığına
dikkati çeken
Şimşek, bu kapsamda 5
bini teknik personel
olmak üzere toplam 10
bin kişiye istihdam
yaratılmasının
hedeflendiğini bildirdi.
Şimşek, "Kamunun
yeniden yapılanmasına
kaynak bulmaya devam
ediyoruz. Dünya Bankası
kaynaklı krediler ile de
bunun gibi bazı kamu
hizmetlerini daha etkin
ve verimli hale
getiriyoruz" dedi.
AA
Genç girişimcilere "50
bin lira hibe" için çağrı
‘Piyango’da kuyruk
cüzdanda hüzün var
Öyle ki 15-20 yıldır aynı tezgahta
çalışanlar, bu yıl ilk defa ‘izdihamsız’ bir
yeni yıl alışverişine tanık olduklarını ifade
etti. Daha önce yeni yıla iki hafta kala her
gün dükkanların dolup taştığını belirten
bölge esnafı, en yoğun olan 30-31 Aralık
günleri içinse ‘sıradan bir cumartesi gibi
geçeceğe benziyor’ yorumunu yaptı.
Perakende alışveriş dışında kurumsal
olarak yapılan kuruyemiş ve benzeri
alımlar da bu yıl sekteye uğramış. Esnaflar
firmaların toplu alımlarıyla ilgili de henüz
talep almadıklarını dile getiriyor.
cari açık ile dış kaynak
ihtiyacı azalıyor ve açığın
finansman kalitesi
artıyor." dedi.
Kadastro haritalarının
sayısal kadastro ve tapu
bilgilerini destekleyecek
şekilde yenilenmesi ve
güncellenmesi ile sayısal
tapu ve kadastro
bilgilerinin kamu ve özel
sektör kuruluşlarının
hizmetine sunulmasının,
tapu ve kadastro
hizmetlerinin etkinliğini
ve verimliliğini
artırdığına işaret eden
Şimşek, şöyle devam etti:
"Sağlanan ek finansman
ile tapu ve kadastro
alanında hizmet alan
özel sektör
temsilcilerinin, kamu
kurumlarının ve
vatandaşlarımızın işlem
süreleri kısalacak,
verilecek hizmetin
kalitesi artırılacaktır.
ilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri
B
Işık, AK Parti'nin seçim
öncesinde vadettiği her
şeyi tek tek hayata
geçirdiğini belirterek,
kendi işini kurmak isteyen
gençlere 50 bin lira hibe ve
istemeleri halinde 100 bin
lira da faizsiz kredi
verileceğini bildirdi. Işık,
söz konusu uygulamanın
17 Aralık itibarıyla
başladığına işaret ederek,
genç girişimcileri Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) aracılığıyla
uygulanan programa
başvurmaya davet
etti.Konuya ilişkin
sorularını yanıtlayan Işık,
gerek Bakanlık bünyesinde
gerekse de KOSGEB'de
hayata geçirdikleri proje ve
programlarla gençleri,
kadınları ve tüm
girişimcileri
desteklediklerini söyledi.
İhtiyaç görülen her alanda
desteklerin artarak devam
ettiğini vurgulayan Işık,
revize edilen Girişimcilik
Destek Programı ile yeni
girişimcilere verilen
desteğin hibe kısmının 30
bin liradan
50 bin liraya, sabit yatırım
desteği adı altındaki faizsiz
kredi desteğinin ise 70 bin
liradan
100 bin liraya çıkarıldığına
dikkati çekti. Işık, 17
Aralık'tan itibaren projesi
onaylanıp kurullara
girmeye hak kazanan tüm
girişimcilerin söz konusu
desteklerden
yararlanabileceğine işaret
ederek, "AK Parti olarak
seçim öncesinde ne
vadettiysek,
hepsini bir bir hayata
geçiriyoruz. Kendi işini
kurmak isteyen
gençlerimize 50 bin lira
hibe ve istemesi halinde
100 bin lira da faizsiz kredi
vereceğiz. Uygulama 17
Aralık itibarıyla başladı.
Genç girişimcilerimizi
KOSGEB aracılığıyla
uyguladığımız programa
başvurmaya davet
ediyorum" diye konuştu.
AA
23 ARALIK
3
2015
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
'Üretici birlikleri güçlendirilmeli'
istenilen düzeyde gelişme
sağlanamadığını ifade etti.
'Üretici de kazansın
tüketici de'
ürkiye Ziraat Odaları Birliği
T
(TZOB) Genel Başkanı
Şemsi Bayraktar, kooperatifler
ve üretici birlikleri
güçlendirilemezse, üretici ile
tüketici arasında 5 kata varan
fiyat farkının
düşürülemeyeceğini savundu.
Bayraktar, 21 Aralık Dünya
Kooperatifçilik Günü
dolayısıyla yaptığı yazılı
açıklamada, kooperatifçiliğin
toplumda eşitsizliği yok
etmek, yoksulluğu azaltmak,
ırk, cinsiyet ve diğer bazı
ayrımcılıklara son vermek için
önemli bir sosyo ekonomik
model olduğunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler'in (BM)
verilerine göre, küresel
düzeyde 1 milyar ortağı olan
2,6 milyon kooperatif
bulunduğu ve bu
kooperatiflerin 223,6
milyonunun kendi hesabına
çalışan kooperatif ortağı
olmak üzere tam ve geçici
statüde 250 milyon kişiye
istihdam sağladığı bilgisini
veren Bayraktar, Türkiye'de ise
12 bin 449'u tarımda olmak
üzere 26 ayrı türde 84 bin
kooperatifin, tarımda 146
bölge birliğinin ve 8 merkez
birliğinin faaliyet gösterdiğini
kaydetti. Avrupa'da
kooperatiflerin pazar
paylarının oldukça yüksek
olduğuna işaret eden
Bayraktar, Türkiye'de ise
kooperatifçiliğe zaman zaman
önem ve öncelik verilmekle
birlikte süreklilik
kazandırılamadığı için
Türkiye'de daha güçlü
kooperatiflere ihtiyaç
olduğunu vurgulayan
Bayraktar, şu
değerlendirmelerde bulundu:
"Ortaklarının ve toplumun
gereksinimlerini karşılamak
için daha güçlü ve yaratıcı
kooperatiflerin olması şarttır.
Küçük işletmelerin çok yoğun
olduğu tarımsal yapımızda
ekonomik örgütlenme yetersiz
kalmıştır. Başta kooperatifler
olmak üzere tarımsal örgütler
arasında yeterli koordinasyon
sağlanamamıştır. Ülkemizde
kooperatif sayısı fazla olmakla
birlikte ortak sayıları azdır. Bu
nedenle kooperatifçiliğin esas
amacı olan, ölçek ekonomisi,
işbirliği ve sinerji etkisi
bakımından ülkemiz, dünya
uygulamalarının oldukça
gerisindedir. Tarımda
ekonomik örgütlenme hayati
önemde. Kooperatifleri ve
üretici birliklerini
güçlendiremezsek, üretici ile
tüketici arasında 5 kata varan
fiyat farkını düşüremeyiz.
Üretici de kazansın, tüketici de
uygun fiyatla ürün tüketsin
istiyorsak tarımda
örgütlenmeyi
sağlamalıyız." AA
'Fashionist' tekstil sektörünü canlandıracak
atika Fuar A.Ş. ve
P
OTİAD iş birliği ile bu
yıl, 14- 16 Ocak 2016
tarihleri arasında
üçüncüsü
gerçekleştirilecek olan
Abiye, Gelinlik ve
Damatlık Fuarı
Fashionist, Türkiye
tekstil sektörünü
canlandıracak bir ticaret
hacmi yaratmayı
hedefliyor.
TİM’in (Türkiye
İhracatçılar Meclisi) 2014
Ocak - Ekim aralığındaki
ihracat rakamlarına
bakıldığında hazır
giyimin toplamda 15
milyar 858 milyon dolar
iken, 2015 yılının aynı
aralığında 14 milyar 180
milyon dolar olduğu ve
bir önceki yıla oranla
yüzde 10,6 düşüş
yaşadığı görülmekte.
Toplam Tekstil ihracat
rakamlarının yine 2014
Ocak - Ekim aralığında 7
milyar 480 milyon dolar
iken 2015’in aynı
aralığında yüzde 10,8
düşüşle 6 milyar 669
milyon 900 bin dolar
olduğu görülüyor. Tekstil
sektöründeki bu düşüş,
Ortadoğu’da yaşanan
krizin de etkisiyle
büyümeye devam
ederken, sektör için yeni
pazar arayışı çok daha
büyük önem kazanıyor.
’Türkiye tekstil
sektörünün yeni pazarı:
İran ve Afrika’
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
tarafından da tescil
edilen ve uluslararası
fuar takviminde yer
alan Fashionist Abiye,
Gelinlik ve Damatlık
Fuarı için 1 yıl boyunca
çalışmalar
gerçekleştirildiğini
belirten Patika Fuar A.Ş.
Genel Müdürü Didem
Cılga üçüncü yılında
rotasını deniz aşırı
pazarlara çeviren
Fashionist’in sektöre
yeni aktörler
kazandırmayı
hedeflediğini söyledi.
Yapılan saha çalışmaları
sonucunda özellikle İran
ve Afrika’nın Türkiye
pazarına olan ilgisinin
sektörü
heyecanlandırdığının
altını çizen Cılga,
Fashionist’in ayrıca
bugüne kadar Türkiye’de
yapılan en büyük alım
heyeti çalışmasına da
imza attığını belirtti.
Türkiye’nin Abiye,
Gelinlik, Damatlık
sektörünü dünya
genelinde temsil eden
Fashionist, bu yıl, yeni
Pazar arayışlarında
İTHİB, İTKİB ve Ekonomi
Bakanlığı’nın da
Türkiye’den
Osmanbey’deki Abiye,
Gelinlik ve Damatlık
firmalarının katıldığını
belirten OTİAD Yönetim
Kurulu Başkanı İlker
Karataş fuarın, özellikle
Abiye üretiminin can
damarı olan
Osmanbey’deki ihracata
taze kan getirmeyi
hedeflediğini söyledi.
desteğiyle başta
Ortadoğu’dan Bahreyn,
Katar, Suudi Arabistan,
Kuveyt, Ürdün, Filistin,
İran, Irak, Lübnan,
Umman Sultanlığı olmak
üzere, Türk
Cumhuriyetler’den
Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan, Gürcistan,
Güney Amerika’dan
Brezilya, Avrupa’dan
Fransa, Belçika,
Hollanda, Almanya,
İtalya, Kosova,
Makedonya, Sırbistan,
Bosna-Hersek,
Arnavutluk, Karadağ,
Afrika’dan Angola,
Nijerya, Fildişi Sahili,
Gana, Fas, Tunus,
Cezayir, Libya, Mısır ve
Sudan’dan 700’ün
üzerinde moda
profesyoneli ve alıcıyı
fuar kapsamında
ağırlayacak.
İstanbul Ticaret
Odası’nın (İTO) da
desteklediği Fashionist,
120 marka ve 15
tasarımcıyı, yerli ve
yabancı satınalmacılarla
bir araya getirerek 300
milyon dolarlık bir
hacim yaratmayı
hedefliyor.
Gelinlik ihracatına katkı
sağlayacak
Fashionist’e dünyanın
farklı ülkelerinden gelen
satınalmacıların abiye
dışında en büyük alımı
gerçekleştirdikleri
gelinlik sektörü, toptan
üretim yapan firmaların
yüzünü güldürecek
yenilikleri getiriyor. Özel
defilelerle yeni sezonun
ilk kreasyonlarının da
sergileneceği Fashionist,
gelinlik ihracatına da
büyük katkı sağlayacak.
Türkiye genelinde
toplam 4000 gelinlik
üreticisi bulunuyor. Yılda
yaklaşık 900.000 gelinlik
ihraç edilirken 2014
yılının Ocak-Kasım
aralığında gelinlik
ihracatı 10 milyon 070
bin 616 dolar iken 2015
yılının aynı döneminde
13 milyar 283 milyon 309
bin dolar olduğu
görülüyor.Fashionist’e
ağırlıklı olarak
Karataş, Kasım sonu
itibariyle Osmanbey
özelinde 2014 yılında 1
milyar 651 milyon dolar
ihracat söz konusu
olduğunu belirterek
aynı dönem için 2015
yılının Ocak-Kasım
aralığında 1 milyar 443
milyon dolarlık
ihracatın
gerçekleştiğinin altını
çizdi. Fashionist’in
sektöre kazandıracağı
yeni pazarlarla bu
rakamların daha da üste
çıkacağı öngörülüyor.
İlk defa beğeniye
sunulacaklar
Abiye, gelinlik ve
damatlık pazarının yerli
ve yabancı markalarına
ev sahipliği yapacak
Fashionist’in en dikkat
çeken bölümlerinden biri
ise erkek ve kız çocukları
için özel günlerde
tasarlanan kıyafetler
olacak. AA
Konut satışlarında
artış bekleniyor
ürkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB)
Gayrimenkul Değerleme Genel
T
Müdürü Makbule Yönel Maya, yıl sonu
itibariyle 1 milyon 250 bin ile 1 milyon
300 bin arasında konut satışı
gerçekleşeceğini belirterek, "2015'te
geçen yıla göre konut satışlarında
yaklaşık yüzde 12'lik büyüme bekliyoruz"
dedi.
Maya, gayrimenkul sektörüne ilişkin
yaptığı yıl sonu değerlendirmesinde,
aylık 0,85 düzeyinde konut kredisi faiz
oranı ve 86 bin adet satışla 2015 yılına
başlayan konut sektörünün 1,10 faiz
oranı ve 130 binler düzeyindeki satışla
yılı kapatacağını söyledi.Türkiye'nin 2015
yılını 2 seçimle ve sınırlarında yaşanan
karmaşıklıkla geçirdiğini dile getiren
Maya, bu ve benzeri sıkıntıların
gayrimenkul sektörüne de yansıdığını
aktardı.
Maya, konut satış istatistiklerinden yola
çıkıldığında mayıs ayı sonuna kadar her
şeyin seçim öncesi dönemde
tamamlanma isteğiyle birlikte rakamların
normal seyrettiğini, hatta satışların 2014
yılına göre yüzde 21 arttığını
anımsatarak, haziran ayı ile birlikte gerek
seçim dönemi gerek mevsimsel etkilerle
satış adetlerinde daralma yaşandığını,
ekim ayı sonunda ise bir önceki döneme
göre satışlarda yüzde 12'lik artış
görüldüğünü bildirdi.
Kasım ayında yapılan seçim sonrasında
ertelenen alımların ve yıl sonu satış
kampanyalarının artmasıyla biraz daha
hareketlenen bir piyasa görüldüğünü
belirten Maya, yıl sonu bu gelişmeler
altında 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 300
bin arasında satış beklendiğini
aktardı.A
AA
İDEV, 3 Mart'ta kapılarını
Kocaeli'de açıyor
ocaeli Ticaret Odası (KOTO) tarafından
K
Doğu Marmara'daki illerin sanayi ve
ticaret odalarının destekleriyle
düzenleyeceği 2. Doğu Marmara İdeal Ev,
Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV), 3-6 Mart'ta
yapılacak.
KOTO Başkanı Murat Özdağ, İzmit'teki bir
restoranda düzenlenen tanıtım
toplantısında yaptığı konuşmada, Kocaeli
başta olmak üzere Doğu Marmara'yı
Anadolu yakasını fuar merkezi haline
getirmek istediklerini söyledi.
Kocaeli'nin konumu ve 35 bin metrekaresi
kapalı bir fuar alanına sahip olmasından
dolayı kentin fuarcılık alanında öne
çıktığını ifade eden Özdağ, bu hedefin
gerçekleşmesi için Doğu Marmara'daki
ticaret ve sanayi odaları başta olmak
üzere tüm dinamiklerin desteği
gerektiğini kaydetti.
H
ES'ler kasaya
8 milyar lira
getirecek
lektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait 9
E
hidroelektrik santralinin (HES)
özelleştirilmesine yönelik son 2,5 ayda
yapılan ihalelerde 3,1 miyar liralık teklif
alındı. Devam edecek özelleştirilmelerle
HES ihalelerinden elde edilecek toplam
gelirin 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık
8 milyar lirayı geçebileceği öngörülüyor.
EÜAŞ verilerinden derlenen bilgilere
göre, Türkiye'de 39 HES'in özelleştirme
kapsamına
alınması önerildi.
Bu santrallerden
toplamda bin 379,6
megavat
kapasitesinde 26
HES, 24 Haziran
2015'de Resmi
Gazete'de
yayımlanarak
'özelleştirme
kapsamına alındı.
Söz konusu
santrallerin
'işletme hakkının
verilmesi', bu
santraller
tarafından
kullanılan
taşınmazlarınsa
'işletme hakkının devri' yöntemiyle
özelleştirilmesine karar verildi.
Buna göre, Karacaören 1, Karacaören 2,
Manavgat, Kepez 2, Manavgat, Fethiye,
Kadıncık 1, Kadıncık 2, Doğankent,
Kürtün, Torul, Şanlıurfa, Derbent,
Yenice, Kesikköprü, Menzelet,
Kılavuzlu, Çamlıca 1, Çamlıgöze,
Adıgüzel, Kemer, Almus, Köklüce,
Tortum, Seyhan 1, Seyhan 2 ve Yüreğir
HES'leri bu listede yer alırken, 6
megavat kapasitesindeki Kepez 2 HES'i
daha sonrasında özelleştirme
kapsamından çıkarıldı.
Toplamda 9 grup halinde
özelleştirilmesi planlanan bu
HES'lerden, son iki buçuk ay içinde 9
tanesinin nihai pazarlık görüşmeleri
tamamlanarak onay sürecine geçildi.
Bu sürede ihalesi yapılan Karacaören 1,
Karacaören 2, Manavgat, Fethiye,
Kadıncık 1, Kadıncık 2, Doğankent,
Kürtün ve Torul HES'lerinden onay
sürecinin tamamlanmasının ardından,
toplamda 3 milyar 102 milyon 225 bin
lira gelir elde edilebilecek. Bu rakamın
2020 sonunda 8 milyar lirayı geçmesi
öngörülüyor.A
AA
Özdağ, geçen yıl ilkini yaptıkları fuarda
30 milyon liralık ticaret hacmi
sağlandığını dile getirerek, "Doğu
Marmara illerini farklı alanlarda cazibe
merkezi haline getirecek olan bu fuarlar
sayesinde bölge ticaret faaliyetlerinin
artırılması, farklılaştırılması ve
uluslararasılaştırılmasını öngörmekteyiz.
30 farklı sektöre yönelik olan fuar, aynı
zamanda bölgesel ve ulusal ticaret
potansiyelinin uluslararası platformlarda
da en iyi şekilde temsil edilmesi hedefini
taşımaktadır" diye konuştu.
Bölgedeki illerden önemli sayıda
katılımcının geçen yıl fuarda yer aldığını
anımsatan Özdağ, bu yıl da 300'ün
üzerinde firmanın fuara iştirak etmesini
öngördüklerini bildirdi.
Fuar, 3-6 Mart'ta Kocaeli, Bolu, Sakarya,
Düzce ve Yalova illerindeki firmaların
katılımıyla Kocaeli Uluslararası Fuar
Merkezi'nde yapılacak. AA
4
Borsa- Finans
23 ARALIK
2015
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Rusya`nın petrol üretimi 2017 yılında azalabilir
YD-ÜFE kasımda düştü
Rusya Enerji Bakanı
Aleksander Novak,
ağır vergilendirme
politikasının devam
etmesi halinde petrol
üretiminin 2017`de
düşmeye başlayabileceğini söyledi.
usya Enerji Bakanı Aleksander
Novak, ağır vergilendirme poliR
tikasının devam etmesi halinde
timin 2017'den başlayarak düşmesi
riski var.
petrol üretiminin 2017`de düşmeye
başlayabileceğini söyledi.
Şirketler ihracat vergisinin yüzde
36'ya düşürüleceğini görürler ise
yeni kredi alırlar ve yatırım yaparlar ve üretim seviyesi 20172018'de korunur. Eğer vergi
değişmek ise yeni kredi almazlar
ve yatırım yapmazlar" dedi.A
AA
Kommersant gazetesine konuşan
Novak, "Eğer petrol ihracat vergisi
yüzde 42'de dondurulmaya 2016
sonrasında da devam eder ise üre-
T
ürkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK), Kasım ayı Yurt Dışı Üretici
Fiyat Endeksini açıkladı. Ülke
sınırları içinde üretimi yapılarak
yurt dışına ihraç edilen malların
üretici fiyatlarındaki değişimi
ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi
(YD-ÜFE), 2015 yılı Kasım ayında
bir önceki aya göre yüzde 3,85
düşüş, bir önceki yılın Aralık
ayına göre yüzde 10,50 artış, bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde
10,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7 artış gösterdi.
Sanayinin iki sektörünün bir
önceki aya göre değişimleri;
madencilik ve taşocakçılığı sek-
Global birleşme ve
satın almalar rekor
kırdı
İşte S&P`nin 2016 Türkiye takvimi
Arjantin`de kreditörler
yeniden masaya oturuyor
rjantin`in 2001 krizinden sonra
A
ülkenin geçtiği zor süreçte
tahvilleri ucuza alan ve borcun
yeniden yapılandırma çabalarına
da yanaşmayan "akbaba fonları"yla
ocak ayında yeniden müzakerelere
başlayacağı bildirildi.
Arjantin Maliye Bakanı Luis Caputo,
sürecin gözlenmesi için mahkeme
tarafından ara bulucu olarak
atanan New York hakimi Daniel
Pollack ile ikinci bir toplantı gerçekleştirdi.
u yıl global birleşme ve satın
B
alma hacmi tüm zamanların en
yüksek seviyesi olan 4,6 trilyon
dolara ulaştı.
İlaç, enerji ve tüketici sektörlerinde
birleşme ve satın almalarda
yaşanan artış, global birleşme ve
satın alma hacmine 2007 yılındaki
rekoru kırdırdı.
luslararası kredi dereceU
lendirme kuruluşu
S&P`nin 2016`da Türkiye
Bu yıl global birleşme ve satın alma
hacmi tüm zamanların en yüksek
seviyesi olan 4,6 trilyon dolara
ulaştı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard
And Poors (S&P),2016 yılında
Türkiye ile ilgili belirlenen iki
değerlendirme yapacağını
açıkladı.S&P'nin 2016 yılı
takvimine göre, Türkiye için
Global birleşme ve satın alma
hacmi 2007 yılında 4,3 trilyon dolar
seviyesinde gerçekleşmişti.AA
değerlendirmeleri 6 Mayıs ve
4 Kasım`da açıklanacak.
ilk değerlendirme 6 Mayıs
2016 tarihinde yapılacak.
Kurum yılın ikinci
değerlendirmesini
ise 4 Kasım 2016 tarihinde
açıklayacak.
New York'taki toplantı sonrasında
bir açıklama yapan Pollack, Caputo
ve Arjantin Bakanlar Kurulu Başkan
Vekili Mairo Quintana ile ofisinde
bir saat görüştüklerini belirtti.
Pollack, ocak ayının ikinci haftasında Caputo ve Quintana'nın
yeniden New York'a gelerek tahvil
sahibi kreditörlerle müzakerelere
başlamayı kabul ettiğini ifade etti.
Ülke, 2001 yılındaki 95 milyar dolarlık borcunun temerrüte düşmesi
S&P, en son Türkiye için 6
Kasım 2015 tarihinde değerlendirme yayınlamış ve kredi
notunu 'BB+', görünümü
'Negatif' olarak
korumuştu.AA
015 Yılı Ekim ayında 820 milyon
ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi
(fiili giriş/net) gerçekleşti.
Ekonomi Bakanlığı tarafından
yapılan açıklamaya göre, uluslararası yatırımcıların
Türkiye’deki yeni veya mevcut şirketleri ile iştirak ettikleri yerli sermayeli şirketlerdeki ortaklık
paylarına ilişkin transferleri
içeren sermaye girişi, 2015 Ekim
ayında 318 milyon ABD Doları
düzeyinde gerçekleşti.
Açıklamada şöyle denildi:
"318 milyon dolar olan nakit sermaye girişinin 190 milyon dolarlık bölümü AB Ülkeleri
kaynaklıdır.
2
2015 yılı
Ocak-Ekim
döneminde
net doğrudan uluslararası
yatırım girişi
(fiili giriş),
13.424 milyon ABD doları
düzeyinde gerçekleşmiştir. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri
kaleminde yer alan sermaye girişi
2015 yılında toplam 9.652 milyon
ABD dolarına ulaşmıştır.2015 yılı
Ocak-Ekim döneminde 9.652 milyon ABD Doları olan uluslararası
doğrudan yatırım girişinin 3,5 milyar doları imalat sektöründen, 3,3
milyar doları ise mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründen
kaynaklanmıştır.
2015 yılı Ocak-Ekim döneminde
nakit sermaye girişinin % 55’i AB
Ülkeleri, %20’si ise Asya ülkeleri
kaynaklıdır.2015 Yılı Ekim ayında
285 adet uluslararası sermayeli
şirket ve şube kurulmuş olup, 15
adet yerli sermayeli şirkete de
uluslararası sermaye iştiraki
gerçekleşmiştir.
2015 yılı Ocak-Ekim Dönemi
Gelişmeleri
2015 Yılı Ekim ayı sonu itibariyle
3.988 adet uluslararası sermayeli
şirket ve şube kurulmuş olup, 158
adet yerli sermayeli şirkete de
uluslararası sermaye iştiraki
gerçekleşmiştir.2015 yılı OcakEkim döneminde 4.146 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta
toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul ile
ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde
faaliyette bulundukları görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Ekim döneminde kayıtlı sermayesi 500.000
doların üzerinde olan 123 adet
uluslararası sermayeli şirket, şube
kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki
gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 49
adedi toptan ve perakende ticaret
sektöründe ve 20 adedi gayrimenkul sektöründe faaliyette bulunmaktadır.A
AA
Ana sanayi grupları sınıflamasına
göre 2015 yılı Kasım ayında en
yüksek aylık düşüş sermaye mallarında, en yüksek yıllık düşüş ise
enerji mallarında gerçekleşti. AA
Güngör URAS
Merkez’in faizi Ayşe
Teyzem’i nasıl etkiler?
Merkez Bankası kritik faiz kararını açıklayacak.
Türkiye’de iş yapmak isteyen önemli bir kesim faizin
inişini istiyor. Ancak Fed faiz artırdı. Türkiye’nin şimdi
ne yapacağı oldukça önemli.Merkez Bankası bugün
faiz toplantısı yapacak. Anadolu’daki KOBİ’ler, esnaf,
işadamları faizin inmesini istiyor. Piyasa daha doğru
tanımıyla finans çevreleri ise, faiz artırılmalı diyor.
Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın faizi artırmasından sonra, “İktidarın hoşuna gitmeyeceğini bile bile
bizim Merkez Bankamız da faizi yükseltecek“ diyenler
çoğunlukta.
Merkez faizi yükseltirse bankalara verdiği kredinin
faizini yükseltecek. Merkez bankalara yaklaşık 90 milyar TL para veriyor. Normal olarak bu parayı yüzde
7.50 olan politika faiziyle vermesi gerekirken, 60 milyar TL’lik kısmını yüzde 7.50 politika faiziyle, 30 milyar
TL’sini yüzde 10.75 olan gecelik borçlanma faiziyle
veriyor. İşte bu iki farklı faiz oranının karmasıyla ortalama faiz oluşuyor. Bankaların Merkez’den ortalama
borçlanma faizi yüzde 8.85 dolayında.
Görülüyor ki Merkez, bugün yürürlükte olan faiz
oranlarını değiştirmeden de piyasa faizini yükseltebiliyor. Piyasanın beklediği, bu tür dolaylı faiz ayarlaması yerine, açık açık 1 haftalık repo faizi veya politika
faizi denilen yüzde 7.50 faiz oranının artırılması.
820 milyon dolar doğrudan yatırım
2015 yılı
Ocak-Ekim
Dönemi
Gelişmeleri
töründe yüzde 3,71 düşüş, imalat
sanayi sektöründe ise yüzde 3,85
düşüş olarak gerçekleşti.
Bir önceki aya göre endekslerin en
fazla düşüş gösterdiği alt sektörler; motorlu kara taşıtları, römork
ve yarı römork, diğer mamul
eşyalar, ana metaller alt sektörleri
olarak gerçekleşti. Buna karşılık
bilgisayarlar ile elektronik ve
optik ürünler de bir önceki aya
göre endekslerin en fazla artış
gösterdiği alt sektör oldu.
sonrasında, serbest yatırım fonları
karşısında 10 yılı bulan bir dava
süreciyle yüzleşmek durumunda
kaldı. 2001 krizinden sonra ülkenin
geçtiği zor süreçte tahvilleri ucuza
alan ve borcun yeniden yapılandırma çabalarına da yanaşmayan bu fonlar, Arjantin yönetimi
tarafından ülkenin borç sorunundan faydalanmakla suçlanıyordu.
Macri'nin zaferiyle sonuçlanan 22
Kasım seçimleri öncesinde ekonomi
çevreleri de Macri'nin, Wall
Street'in favorisi ve serbest yatırım
fonları ile uzlaşmaya en yakın isim
olduğunu belirtiyordu.
Macri'nin, yatırımcıları pek de
memnun etmeyen eski Devlet
Başkanı Cristina Fernandez de
Kirchner'in ekonomi politikalarına
karşı reformcu tavrı bu algıyı
güçlendiriyordu.
Ekonomistler bu çözülemeyen borç
sorununun nedenini yüksek enflasyon, nakit rezervlerin reddi ve
ekonomik büyüme yetersizliği sonrası Arjantin'i küresel ekonominin
dışına itmesi olarak açıklıyor. AA
Üzücü bir gelişme olur mu?
Piyasacıların (doğru tanımıyla finans çevrelerinin) faiz
artırımı beklentileri “döviz”le ilgili. Faiz artırılırsa,
döviz girişlerinin hızlanacağını, dövizin bulunur ve
ucuz olacağını iddia ediyorlar.Tabii ki kredi kullananlar faizin artmasını değil ucuzlamasını bekliyor.
Evet, Merkez’in artıracağı faiz bankalara verdiği kredilerin faizi ama bankalar Merkez’den yüksek faizle
borçlanırsa maliyetleri artacak. Tüccara, KOBİ’lere, esnafa, sanayiciye, tüketiciye verdikleri kredilerin faizini
artıracaklar.Bu işin sonunda Ayşe Hanım Teyzem
zararlı çıkacak. Çünkü bankalar, mevduata ödedikleri
faizi (belki) azıcık yükseltecekler ama kredi faizlerini
mutlaka artıracaklar.
Ayşe Hanım Teyzem ve Ali Rıza Bey Amcam’ın kart
faizi, ihtiyaç kredisi faizi, kızlarının, damatlarının
konut kredisi, taşıt kredisi faizleri artacak. Bakkal
Coşkun’un KOBİ kredisi, Sanayici Ahmet Bey’in
yatırım kredisi, üretim kredisi faizi artacak.Faiz üretim
maliyetini belirler. Faiz artınca üretim maliyeti ve sonunda fiyatlar artar. Enflasyona faiz yükü biner. Bu da
Ayşe Hanım Teyzem ile Ali Rıza Bey Amcam’ı üzer.
Fed’in faiz artırımı kararının ardından, merakla beklenen Merkez Bankası’nın faiz hamlesi bugün belli
oluyor. Ekonomistlerin ağırlıklı tahmini faiz artışından yana. Ancak ‘faiz sabit kalır’ diyen ekonomistlerin
de sayısı hiç az değil.
Mevlit Kandili
Kandiller, Müslümanlar için kutsal günler, gecelerdir.
Müslümanların “kandil” olarak isimlendirdikleri kutsal gecelerin sayısı beştir.Bunlar, (1) Mevlit Kandili
11/12 Rebiülevvel, (2) Regaip Kandili 5/6 Recep, (3)
Miraç Kandili 26/27 Recep, (4) Berat Kandili 14/15
Şaban ve (5) Kadir Gecesi 26/27 Ramazan’dır.
Kandil geceleri ve mevlit törenleri özellikle bizim
halkımız için büyük önem taşır. Arap takvimine göre
“rebiülevvel” ayının 12’nci gecesi, Hazreti
Muhammed’in doğduğu gece olarak bilinir. Müslümanlar için kutsal bir gecedir.” MİLLİYET 22.12.2015
23 ARALIK
2015
Muhasebe
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
5
Aralık Tüketici Güven Endeksi açıklandı
ürkiye İstatistik
T
Kurumu (TÜİK) ve
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB)
işbirliği ile yürütülen
tüketici eğilim anketi
sonuçlarından
hesaplanan Tüketici
Güven Endeksi, Aralık
ayında bir önceki aya
göre yüzde 4,6 oranında
azalarak 73,58 oldu.
Kasım ayında 77,15 olan
endeks önceki aya göre
yüzde 22,9 artarak
tarihinin en büyük aylık
artışına ulaşmıştı.
Hanenin maddi durum
beklentisi endeksi bir
önceki aya göre %2,6
oranında azaldı. Kasım
ayında 95,66 olan endeks
değeri Aralık ayında 93,19
oldu.
Bu düşüş, gelecek 12 aylık
dönemde hanenin maddi
durumunun daha iyi
olacağını bekleyenlerin
oranının azalmasından
kaynaklandı.
GENEL EKONOMİK
DURUM BEKLENTİSİ
YÜZDE 5,6 AZALDI
Kasım ayında 105,90 olan
genel ekonomik durum
beklentisi endeksi %5,6
oranında azalarak, Aralık
ayında 99,91 oldu. Bu
azalış, gelecek 12 aylık
dönemde genel
ekonomik durumun daha
iyi olacağı yönünde
beklentisi olan
tüketicilerin sayısının bir
önceki aya göre azaldığını
göstermektedir.
İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ
YÜZDE 7,4 AZALDI
İşsiz sayısı beklentisi
endeksi bir önceki aya
göre %7,4 oranında
azalarak, Aralık ayında
78,41 değerine düştü. Bu
düşüş, gelecek 12 aylık
dönemde işsiz sayısında
azalış bekleyenlerin
azalmasından
kaynaklandı.
TASARRUF ETME
İHTİMALİ YÜZDE 1,9
ARTTI
Tasarruf etme ihtimali
endeksi %1,9 oranında
arttı. Kasım ayında 22,37
olan endeks, Aralık
ayında 22,79 değerine
yükseldi. Bu artış,
tüketicilerin gelecek 12
aylık dönemde tasarruf
etme ihtimallerinin bir
önceki aya göre arttığını
göstermektedir.A
AA
Özel sektör çalışanları uzun mesaiden şikayetçi
8 banka 7 bin kişiyi
işe alacak
çalışma saatleri
yüksekken kimi
sektörlerde ise
’Esnek çalışma
saatleri’ olarak ifade
edilen fazla mesailerin
fazla olabildiğini
belirterek, “Uzun
çalışma saatleri hem
mavi yaka işçilerin
hem de masa başı
çalışan beyaz
yakalıların da sorunu.
Beyaz yakalıların
standart çalışma
saatleri genelde daha
kısa gibi görünse de iş
ilanları üzerinde
’esnek çalışma
saatleri’ olarak geçen
ifade, fazla mesai
yapacağı anlamına
geliyor” ifadelerini
kullandı.
oldukları konular soruldu.
Ankete katılanların yüzde 42’si
en rahatsız oldukları konuyu
’Uzun çalışma saatleri’ olarak
seçerken yüzde 23’lü ’Görev
tanımı dışında iş verilmesi’
dedi.
Çalışanların yüzde 16’sı en
rahatsız olduğu konuyu ’Sosyal
hakların tam karşılanmaması’
olarak seçerken geri kalan
yüzde 19 luk kesim ’Sosyal
ortam olmaması’ ve
’Uyumsuzluk ve huzursuzluk’
konularını en büyük sorun
olarak niteledi.
isbul.net Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Gezer de anketle
ilgili olarak, “Mesai saatlerinin
fazlalığı ve mola saatlerinin
düzgün ayarlanmaması genel
bir sorun. Özel sektörde
çalışanlar, kamuda çalışanlara
göre daha uzun saatlerde
çalışıyor. Kimi firmalarda
çalışma saatleri kamuya göre
fark 2-3 saat fazla olabiliyor.
Özellikle trafik sorununun
olduğu büyük şehirlerde
Köprü ve
otoyol
gelirleri yüzde
3,2 arttı
çalışma saatlerine ek olarak
trafikte kalma süresinin de uzun
olması çalışanların hem sosyal
yaşantısını hem de sağlıklarını
etkileyebiliyor’ dedi.
KAMUDA DA SORUN
Uzun çalışma saatlerinin sadece
özel sektörde çalışanların
sorunu olmadığını belirten
Ömer Gezer, kamuda çalışan
polislerin de çalışma saatlerinin
uzunluğunun sık sık gündeme
geldiğini ve kimi şehirlerde 60
saate kadar uzadığını belirtti.
Gezer, kimi sektörlerde standart
arayolları Genel
K
Müdürlüğü verilerinden
derlenen bilgilere göre,
kasımda köprü ve
otoyollardan 33 milyon 645
bin 825 araç geçişi oldu.
Boğaziçi ve Fatih Sultan
Mehmet köprülerinden söz
konusu ayda geçen 11 milyon
710 bin 430 araçtan da 18
milyon 693 bin 781 lira ücret
alındı.
Söz konusu geçişlerden elde
edilen gelir 73 milyon 378 bin
122 lirayı buldu. Araçların 21
milyon 935 bin 395'i
otoyolları kullandı ve bu
araçlardan 54 milyon 684
bin 341 lira gelir sağlandı.
Bu yılın 11 ayında köprü ve
otoyollardan elde edilen
gelir, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 3,2
arttı. Söz konusu dönemde
köprü ve otoyollardan geçen
378 milyon 766 bin 335
Uzun süre çalışmanın daha çok
iş bitirmek anlamına
gelmediğini belirten Gezer,
“Çalışanların verimli ve etkin
çalışması için koşullar
sağlandığı taktirde hem
çalışanlar hem de işverenler
karşılıklı olarak memnun
olacaktır. Bunun için verimli
çalışma teknikleri konusunda
çalışanlar bilgilendirilirken aynı
zamanda huzurlu bir iş ortamı
da sağlanarak bu desteklenmeli.
İş hayatında başarı ve mutluluk
bu şekilde karşılanabilir”
değerlendirmesinde
bulundu.A
AA
ankalar 2015’te şube açılışlara
ve istihdam açısından vasat
B
bir yıl geçirdi. Türkiye Bankalar
Birliği’nin (TBB) verilerine göre
çalışan sayısı bir önceki yılın
aynı dönemine gövre 2506 kişi,
Aralık yılsonu rakamlarına göre
719 kişi artarak 201.605 oldu.
araçtan 808 milyon 622 bin
451 lira gelir elde edildi.
Bu gelirin, 607 milyon 482
bin 912 lirası otoyollardan,
201 milyon 139 bin 539 lirası
ise köprülerden geçen
araçlardan geldi.
Otoyolları kullanan 249
milyon 534 bin 516,
köprülerden geçen 129
milyon 231 bin 819 araçtan
gelir sağlandı.A
AA
Asgari ücrette sürpriz
.300 TL'lik asgari ücrete
1(AGİ)
asgari geçim indirimi
dahil edilmezse bekar
BAĞ-KUR'LUNUN PRİMİ
ARTACAK
bir çalışan maaşa ek olarak
123 TL AGİ alacak. Bu tutar
dört çocuklu ve eşi
çalışmayan biri için 222
TL'ye ulaşacak.
Bağ – Kur'luların da
ödedikleri prim miktarı
Ocak ayı itibarıyla artacak.
Yani sadece işverenlerin
değil, küçük esnafın prim
yükünde de artış olacak.
Bugün itibarıyla Bağ – Kur'a
ödenen en düşük prim
miktarı 439,36 TL. Bu rakam
Ocakta 567 TL'ye yükselecek.
Asgari ücretteki artış
yalnızca çalışanları
ilgilendirmiyor. İşsiz
kalanlar, 65 yaş aylığı
alanlar, genel sağlık
sigortalıları, BES'liler
artıştan etkilenecek. Hatta
evinde gündelikçi
çalıştıranların bile
ödedikleri prim yükselecek.
Çalışma hayatında asgari
ücret yalnızca bu ücretle
çalışanları değil, herkesi
ilgilendiriyor. Sosyal
güvenlikte prime esas
kazanç asgari ücrete
endeksli. Bir çalışan SGK'ya
en düşük asgari ücretten, en
yüksek ise asgari ücretin 6.5
katından bildirilebilir.
Asgari ücret artınca prime
esas kazanç alt limiti de
artıyor. Dolayısıyla SGK'ya
prim ödeyen herkesin primi
yükseliyor.
Yıl:72 Sayı:260509 Tarih:23 Aralık 2016 Çarşamba
Yayın Sahibi Akbıyık Yayıncılık A.Ş. Adına
Mustafa Azmi AKBIYIK
Genel Müdür
Reyhan AYTEKİN
Sorumlu Müdür
Bilal ÇETİN
Bu kapsamda ödenen
primin miktarı bugün
itibarıyla 80 Kuruş. Bu
rakam Ocak ayında 1 TL'ye
çıkacak.
GSS'DE GELİR
SINIRI 549 LİRA
Asgari ücretle beraber, GSS
primleri de artıyor. Genel
sağlık sigortası (GSS)
Yazı İşleri Müdürü
Şüheda YILDIRIM
İnternet Site Editörü
Yavuz AYDIN
GÜNDELİKÇİYİ DE
ETKİLİYOR
Nisanda uygulanmaya
başlayan ve ay içerisinde 10
günden az gündelikçi
çalıştıran ev sahiplerinin
çalıştırdıkları gün üzerinden
ödedikleri prim de artacak.
Bu son 5 yılın en düşük artışı.
2016 da benzer şekilde geçeceğe
benziyor. Burcu Özçelik Sözer’in
Hürriyet İK’daki haberine göre
şube ve istihdam rakamlarını
açıklayan 8 banka çalışan
sirkülasyonunu da göz önüne
alarak 7 bin kişiyi işe alacak.A
AA
ISSN 1308 7606
sbul.net’te yayınlanan ankette
İhayatında
katılımcılara çalışma
en çok rahatsız
uygulamasında hane
içerisinde kişi başına düşen
gelir 424,5 TL'nin
üzerindeyse kişiye GSS
borcu çıkıyor. Ocak
sonrasında bu rakam 549
TL'ye yükselecek.
DAHA ÇOK KİŞİ
YARARLANACAK
Asgari ücretin etkilediği bir
diğer konu da, 65 yaş aylığı.
Bir kişiye 65 yaş aylığı
bağlanabilmesi için gerekli
koşullardan biri de kişinin
yaşadığı hane içerisindeki
kişi başına düşen gelirin
asgari ücretin net tutarının
üçte birinden az olması.
Dolayısıyla ocak itibarıyla
daha fazla kişinin 65 yaş
aylığından yararlanmaya
başlayabileceğini
söyleyebiliriz.
Örneğin bugün 1.400 TL'ye
çalışan biri; asgari ücretin
1.300 TL olması sonrası zam
isteyebilir. Bu nedenle genel
olarak piyasadaki ücretlerde
bir artış bekleyebiliriz.
Ocakla birlikte limit 433,3
TL'ye yükseleceği için bugün
diğer kriterleri sağlamakla
beraber gelir sınırına takılan
kişilerin de 65 yaş aylığı
almaya başlayabileceğini
söyleyebiliriz.Ücretleri de
etkileyebilir Asgari ücretin
artması ile birlikte bu
paraya çalışanların yanında
diğer kişilerin ücretlerinin
de artması söz konusu.
AGİ konusunda kafalar
karışık 1.300 TL'ye asgari
geçim indiriminin dahil
edilip edilmeyeceği
konusundaki
hesaplarda henüz netleşen
bir durum yok.
Ancak asgari geçim
indiriminin bütün çalışanlar
için en üst seviyeden
hesaplanması formülü
gündemde.A
AA
Sayfa Editörü
Gülşan KURT
Haber Müdürü
Kenan KURTOĞLU
İstihbarat Şefi
Caner ERDOĞAN
Sayfa Editörü
Faruk BAKAÇ
İdari Merkez
Tevfik Bey Mah.Tahsin Tekoğlu
Cad.No:2 SefaköyKüçükçekmece/İSTANBUL
Reklam Pazarlama ve Dağıtım
Tevfik Bey Mah.Tahsin Tekoğlu
Cad.No:2 SefaköyKüçükçekmece/İSTANBUL
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
Tel :0212 540 40 45
Fax 0212 540 39 99
www.ekonomigazetesi.net .
[email protected]
İstanbul Dağıtım
ECE YAYIN DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yayın Türü: Yerel Ticari Süreli
Basıldığı Yer İstanbul
Milsan Basın San.A.Ş.
Cemal Ulusoy Cad. No:38/A Bahçelievler/İSTANBUL
Tel: 0212 471 71 50 Matbaa Sertifika No: 12169
Resmi ilanlarınızı internet sitemizden de
görebilirsiniz (www.ekonomigazetesi.net)
Yayın Sahibi Temsilcisi Şüheda YILDIRIM
EKONOMİ Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
6
23 ARALIK 2015
Dış Haberler
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Kenya'da Müslümanlar
Hristiyanlara siper oldu
Barack Obama'dan
DAEŞ açıklaması
Noel tatili dolayısıyla Hawaii'de bulunan Obama, kamu yayın kurumu NPR radyosuna gündem hakkında değerlendirmeler yaptı ve DAEŞ'e karşı verilen mücadele hakkında bilgi verdi.
Kasım'daki terör saldırılarının ardından
medyanın düzenli olarak bu konu
üzerinde oluşturduğu gündemden
bahseden Obama, "Medya izlenme
oranlarına bakıyor ve bu haberlerin
verilmesi bu açıdan bakıldığında
meşrudur" dedi. Ancak Obama, "Bence
Paris saldırıları sonrasında bu korkunç
olayla ilgili haberler doyma noktasına
ulaştı.
enya'nın başkenti Nairobi'den
Mandera kentine giden bir yolcu
K
otobüsüne, Eş-Şebab militanı
olduğundan şüphelenilen grubun
düzenlediği saldırıda Müslümanların
Hristiyan yolculara siper olduğu
bildirildi.
Yetkililer, Dabacity yakınında meydana
gelen olayda, otobüsteki Hristiyan
yolcuları ayırmaya çalışan militanlara
Müslümanların karşı koyduğunu
açıkladı.
Mandera Valisi Ali Roba, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Müslümanların
saldırı sırasında canları pahasına
Hristiyan yolculara siper olduğunu ve
saldırganlara meydan okuyarak ya
hepsini birden öldürmelerini ya da çekip
gitmelerini söylediğini aktardı.
Saldırıyı doğrulayan Mandera
milletvekili Julius Otieno da "Alınan ilk
bilgiler, militanların otobüsteki
Hristiyanları ayırmak istediğini, öte
yandan Müslümanlar karşı koyunca
kaçtıklarını gösteriyor" ifadesini
kullandı.
Bu arada, saldırıda iki kişinin öldüğü,
otobüsün şöförü dahil üç kişinin ağır
yaralandığı belirtildi. Eş-Şebab
militanlarının başkent Nairobi'ye giden
bir yolcu otobüsüne 2014'ün kasım
ayında düzenlediği saldırıda 17'si
öğretmen 28 kişiyi öldürülmüştü.
Kenya'nın kuzeydoğusundaki Garissa
kentindeki Garissa Üniversitesine EşŞebab örgütü militanları tarafından 2
Nisan'da düzenlenen saldırıda çoğu
öğrenci 148 kişi hayatını kaybetmişti.
Kenya polisinin verilerine göre ülkede
2012 ve 2014 yılları arasında düzenlenen
terör saldırıları sırasında toplam 312 kişi
yaşamını yitirdi, 799 kişi yaralandı. AA
bama, DAEŞ'in varlığının Amerikan
O
halkı üzerinde yarattığı endişeyi
anladığını belirtti ancak "DAEŞ, ABD'yi
ortadan kaldıracak bir örgüt değil ya da
üzerimizde çok büyük bir etki yapacak
sanayisi yok fakat bizim, bizim
insanımızın ve ailelerimizin canını
acıtabilir" diye konuştu.
DAEŞ'e karşı Suriye ve Irak'ta verilen
mücadelede ayrım gözetmeksizin
bombardıman yapılmasını isteyen
çevrelere yanıt veren Obama,
mücadelenin "ABD değerleriyle uyum
içinde yapılması gerektiğini" vurguladı.
California eyaletinin San Bernardino
kentinde bu ay başında iki kişinin
DAEŞ'ten ilham alarak yaptığı belirtilen
ve 14 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı
hatırlatan Obama, terör örgütünün
ABD'de bu tür saldırılara "ilham
olabileceğini" söyledi ve şöyle devam
etti: "DAEŞ, en fazla zararı yaşam
biçimimizi ve
değerlerimizi değiştirerek
yapabilir. Beyaz Saray'da
önümde kalan 13-14 aylık
sürede kim olduğumuzu
ve değerlerimizin ne
olduğunu hatırlatmak için
çalışacağım. Bunu
yapabilirsek DAEŞ'i
yenebiliriz."
ciddi bir sorun yaşayacağını
belirterek, "Mülteciler, önlerine
duvar da örsek Avrupa'ya
gitmeye devam edecek çünkü
orayı bir cennet olarak
görüyorlar.
Dolayısıyla oturup politika
belirlemeli ve iş birliği içinde bu
soruna nasıl göğüs gereceğimizi
tartışmalıyız" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde "Daha
İyi Bir Avrupa'yı Tahayyül
Etmek" konulu konferansta
konuşan Papandreu, Avrupa
Birliği (AB) varlığının ciddi
şekilde sorgulandığı bir
dönemden geçildiğini ifade
ederek, özellikle mülteciler
konusunda Avrupa'nın tek ses
olamadığını söyledi.
"MÜLTECİ SORUNUNUN ODAK
NOKTASINDA TÜRKİYE
BULUNUYOR"
Eski Yunanistan
Başbakanı Papandreu,
"Dünya
Suriyeli mülteciler
konusunda
ciddi bir sorun
yaşayacak.
Mülteciler, önlerine duvar
da örsek Avrupa'ya gitmeye
devam edecek" dedi.
Yorgo Papandreu, AB ile Türkiye
arasında mülteciler konusunda
varılan anlaşmaya olumlu
baktığını dile getirerek, çok
önemli bir adım atıldığını ama
bunun sorunu çözümü için
yeterli olmadığını söyledi.
ciddi bir sorun yaşayacak, hedef
Avrupa olacaktır.
Yapılan anlaşmanın, mülteci
krizi konusunda daha yakın bir
iş birliğinin oluşmasına imkan
sağladığını vurgulayan
Papandreu, "Bu anlaşma hem
Türkiye'ye bir yardım olur hem
de Türk vatandaşlarının
Avrupa'da vizesiz dolaşmasına
imkan sağlayabilir.
Avrupa'ya sadece Suriye'den
değil Irak, Afganistan ve
Afrika'dan da mülteci geliyor. Bir
sonraki mülteci patlaması
Yemen'den olabilir.
Böylece sınır ilişkileri daha iyi
kontrol altına alınacak ve insan
ticareti engellenecektir.
Bunun ötesinde ele alınması
gereken daha pek çok konu var
zira mülteci konusu yeni bir
konu değil ama bugün
mültecilerin sayısındaki
yoğunluk yeni bir konu. Dünya
Suriyeli mülteciler konusunda
Mülteciler, önlerine duvar da
örsek Avrupa'ya gitmeye devam
edecek çünkü orayı bir cennet
olarak görüyorlar.
Dolayısıyla oturup politika
belirlemeli ve iş birliği içinde bu
soruna nasıl göğüs gereceğimizi
tartışmalıyız. AB de bunu
kapsamlı bir şekilde ele almalı.
Avrupa'ya gelen bu insanlara
gerekli eğitim verilerek,
farklılaştırılmamalı.
Radikalleşmelerin önüne
geçilmelidir.
Mülteci sorununun odak
noktasında Türkiye bulunuyor"
değerlendirmesinde bulundu.
AA
Adaylardan Donald Trump,
Müslümanların ülkeye alınmaması
gerektiğini savunmuş ve ülke içindeki
Müslümanların "fişlenmesi" gerektiğini
söylemişti. Buna karşılık Demokratlar
ise Müslümanları hedef almanın "tam da
DAEŞ'in istediği Batı dünyası ve
Müslümanlar arasında bir savaş" tezini
desteklediğini savundu. Başkan Obama
da Müslümanlarla daha fazla ilişki
içinde ve birlikte teröre karşı mücadele
edilmesi gerektiğini söylemiş, ABD
değerlerinin dışlayıcı değil daha kuşatıcı
olduğunu belirtmişti.
AA
usya Silahlı
Kuvvetleri Uçuş
Güvenliği Servisi Başkan
Yardımcısı Korgeneral
Sergey Baynetov,
Moskova'da düzenlediği
basın toplantısında, Türk
hava sahasını ihlal ettiği
için düşürülen Su-24
savaş uçağının
karakutusunun ağır
hasar aldığını söyledi.
Baynetov: Karakutudaki verilerin R
deşifresi şu an için mümkün değil
Kamuoyu araştırma
şirketlerinden Gallup'un
anketine göre "ABD
halkının sadece yüzde
30'unun Başkan
Obama'nın DAEŞ
stratejisini onayladığı ve
bu rakamın çok düşük
olduğunun" belirtilmesi
üzerine Obama, medyanın
bu konudaki rolünü
eleştirdi. Özellikle Paris'i
kana bulayan 13
Papandreu: Duvar da örsek mülteciler
Avrupa'ya gitmeye devam edecek
ski Yunanistan Başbakanı
E
Yorgo Papandreu, dünyanın
Suriyeli mülteciler konusunda
DAEŞ ahlaksızlığını medya
operasyonlarıyla iyi birleştiriyor. Bunun
sonucunda da örneğin geçtiğimiz ay
televizyon seyrettiyseniz gördüğünüz ve
duyduğunuz tek şey 'maskeli siyah
bayraklı bu adamlar sonunda beni de
öldürecekler' mesajıdır" ifadesini
kullandı. Obama, ABD içinde DAEŞ gibi
örgütler dışında aşırı sağcı saldırılarda
da birçok kişinin hayatını kaybettiğini
hatırlattı ve 11 Eylül 2001'deki ikiz kuleler
saldırılarından sonra ABD'de El Kaide ve
DAEŞ gibi örgütlerin karıştığı terör
olaylarında 45 kişinin yaşamını
yitirdiğini, buna karşılık aşırı sağcı
Amerikalıların saldırılarında 48 kişinin
öldüğünü kaydetti. San Bernardino
saldırısının ardından ABD'de Müslüman
karşıtı, özellikle Cumhuriyetçi kanattan
gelen söylemler artmıştı.
Baynetov, "16
mikroçipten 13'ü
tamamen tahrip olmuş
durumda, üçü ise ağır
hasarlı.
Sadece 1 çip, veri
alınabilecek durumda.
Karakutudaki verilerin
deşifre edilmesi şu an
için mümkün değil" dedi.
Karakutunun deşifre
edilmesi için bu alandaki
bilimsel kuruluşlardan
yardım isteyeceklerini
ifade eden Baynetov,
çalışmaların uzun
sürebileceğini belirtti.
Baynetov, çalışmalara,
Çin ve İngiliz vatandaşı
gözlemcilerin katıldığını
da aktardı.
Rusya Savunma
Bakanlığı yetkilileri,
daha önce yapılan
açıklamalarda, Rus
uçağının Türkiye'nin
hava sahasını ihlal
etmediğine dair kanıtlara
sahip olduklarını iddia
etmişti.
AA
İngiliz vekillerden 'DAEŞ katliamı soykırım olarak tanınsın' çağrısı
İngiltere'de 60'dan fazla milletvekili, terör örgütü DAEŞ'in Irak ve
Suriye'deki azınlık gruplara yönelik işlediği katliamların, Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından "soykırım" olarak tanınması için İngiltere Başbakanı David Cameron'dan girişimde bulunmasını talep etti.
ngiltere'de ana muhalefetteki İşçi
Partisi'nin milletvekili Rob Flello ve
Liberal Demokrat Parti'nin eski
millevekili Lord Alton, İngiltere
Başbakanı David Cameron'a, ortak
kaleme aldıkları bir mektup göndererek,
DAEŞ'in Irak ile Suriye'de azınlık
grupların üyelerini katletmesinin,
soykırım olarak tanınması için BM
nezdinde girişimde bulunulmasını istedi.
İngiltere'deki farklı siyasi partilerden 66
milletvekilinin imza attığı mektupta,
DAEŞ'in sistematik olarak Irak ve Suriyeli
Hristiyanlar ile Yezidileri katlettiğinin altı
çizildi.
DAEŞ'in azınlıkları infazlarının, BM'de
soykırım olarak tanımasında anlaşma
sağlanması için Cameron'ın devreye
girmesinin talep edildiği mektupta,
DAEŞ'in, Irak ve Suriye'de kilise
liderlerine suikast düzenlediği, azınlık
grupların üyelerini topluca katlettiği,
işkence yaptığı, Hristiyan kadın ve
kızların sistematik olarak tecavüze
uğradığı ve köle olarak kullanıldığına
dair net kanıtların bulunduğuna vurgu
yapıldı. Mektubun sadece "bir
anlambilim konusu olmadığını" belirten
İngiliz siyasiler, BM'nin soykırım
ifadesini kabul etmesiyle, bunun
"Katliamları gerçekleştiren ve organize
edenlere yönelik, gelecekte birgün
uluslararası toplumun bundan ötürü
kendilerini sorumlu tutacağını,
yakalanıp, adalet karşısına çıkarılıp,
cezalandırılacaklarına dair açık ve net
bir mesaj göndereceğini" bildirdi.
Irak'ın Musul iline bağlı Sincar'ın,
Ağustos 2014'de DAEŞ'in kontrolüne
geçmesiyle birlikte, kaçmayı
başaramayan birçok Yezidinin toplu bir
şekilde katledildiği, kadın ve kızların da
DAEŞ militanları tarafından köle olarak
kullanıldığı bildiriliyor.
AA
ABD'de Cumhuriyetçi adaylardan Graham yarıştan çekildi
BD'de gelecek yıl yapılacak
A
başkanlık yarışı için
Cumhuriyetçi Parti'den aday
adayı olan Lindsey Graham
yarışı bıraktığını duyurdu.
Güney Carolina Senatörü
Graham, YouTube'daki
hesabından paylaştığı videoda,
"Bugün başkanlık seçimi
kampanyamı durduruyorum.
Benimle bu yolculuğa çıkan
herkese teşekkür ediyorum"
ifadesini kullandı. Graham, CNN
televizyonuna verdiği röportajda
ise diğer Cumhuriyetçi
adaylardan herhangi birini şu
an desteklemek gibi bir
düşüncesinin bulunmadığını
söyledi. Graham, "Şimdi biraz
ailemle vakit geçireceğim ve ne
yapacağımı düşüneceğim" diye
konuştu. Dış politikada "şahin"
görüşleriyle tanınan Lindsey
Graham, başkanın önceliğinin
ulusal güvenlik olması
gerektiğini, DAEŞ ile mücadele
için Irak ve Suriye'ye Amerikan
askerlerinin gönderilmesi
gerektiğini savunuyordu.
Graham, şu ana kadar yapılan
anketlerde diğer 13 aday
arasında sonlarda görünüyordu.
Anketlere göre Cumhuriyetçi
Parti'nin aday adayları arasında
Donald Trump önde giderken
Ted Cruz, Marco Rubio ve Ben
Carson onu takip ediyor.
AA
23 ARALIK 2015
Politika
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
CHP’li Tanrıkulu: Kürt sorunu
hendekle de tankla da çözülemez
olması sadece esnafın değil
Diyarbakır’ı ve bütün bölgeyi
etkilemiştir.” İnsanların birbirine kin
duyabileceğini ama devlet denen
kurumun yurttaşına karşı kin
taşıyamayacağını belirten Tanrıkulu,
“Görüyoruz ki devlet, AKP’nin
yönettiği devlet, kinle hareket
etmektedir. Bu öfke başbakanın,
cumhurbaşkanının ve siyasetçilerin
diline yansımış durumdadır. Biz bu
dili darbe dönemlerinde gördük.
‘Temizleyeceğiz’, ‘yıkacağız’ dili barışa
giden süreci tahrip ediyor. Bir halk
toptan cezalandırılıyor.
umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkan Yardımcısı Sezgin
C
Tanrıkulu, Kürt sorununun hendekle
de barikatla da tankla da topla da
çözülemeyeceğini söyledi. Tanrıkulu,
“Üçüncü yol mümkündür ve kinimizi
öfkemizi ve nefretimizi bir kenara
bırakarak Meclis'te yeni bir yol
açmaktır.” dedi. CHP Genel Başkanı
Tanrıkulu, sokağa çıkma yasağı ve
çatışmaların devam ettiği Sur
ilçesinde, Aralık’tan beri iş yerini
açamayan esnafları dinledi. 19 gündür
süren sokağa çıkma yasağının temel
insan hakları hukukuna aykırı
olduğunu hatırlatan CHP Genel
Başkan Yardımcısı, bunun hiçbir
hukukla izah edilemeyeceğini
kaydetti. Sokağa çıkma yasaklarının
hiçbir yasal dayanağının olmadığını
kaydeden Sezgin Tanrıkulu, şunları
kaydetti: “Sur sadece Diyarbakır’ın
değil bölgenin ticaret merkezidir.
Buranın 19 gün boyunca kitlenmiş
Halkın çoğunda terk edilmişlik ve
vazgeçmişlik vefasızlık duygusu var.
Hiçbir ilgi yok, sorunları dinleme ve
çözüm konusunda inançta yok. Evet
hendek, barikatla Kürt sorunu
çözülmez ama tankla topla da
çözülmez. Üçüncü yol mümkündür ve
kinimizi öfkemizi ve nefretimizi bir
kenara bırakarak mecliste yeni bir yol
açmaktır. Bir diyalogla bir masa
kurmaktır ve bu masada gerçekten rol
almaktır. Biz CHP olarak bir kez daha
söylüyoruz. Buna hazırız. Meclis'te bir
süreç başlamalı, orada çözülmelidir.
Bütün siyasetçileri düşen görev budur.
Meclis'te adım atmadıkça burada adım
atmak zorlaşıyor.” Sokağa çıkma
yasağı bitmezse, millet işyerini
açmazsa ve çatışma ortamı bitmezse
sıkıntıların devam edeceğini dile
getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı
Tanrıkulu, çatışma ve sokağa çıkma
yasağının sonlandırılması gerektiğini
vurguladı. Tanrıkulu, sözlerini şöyle
tamamladı: “Esnafın dükkanları
kapalı bu sezonda. Sur, bölgenin
ticaret merkezidir. Ayakkabı ve tekstil
bakımından bölgeye hitap ediyor.
20 gündür çekleri ve senetleri var
ödeyemiyorlar, esnaflar. Onları geçtiler
insani olmayan bir sorun söz konusu.
Bundan önce bu sorunun sokağa
çıkma yasağı ve çatışmanın
sonlanması lazım. Evleri var
çıkamıyorlar. Olmayan uygulama daha
da ağırlaşıyor koşullar. Eğer
öngördükleri bir şey varsa, ‘kardeşim
biz sizden vazgeçtik’ diyorlarsa bunu
açık açık söylesinler. Dilleri altında
varsa desinler, herkes başının çaresine
bakar. Bu kadar ağır koşullar olacak
hem de doğru dürüst laf etmeyeceksin.
Bu iş sürdürülebilir değil.”
CİHAN
Türkçe Eğitim Günü kutlamaları kapsamında
"Türkçe'nin Balkanlardaki
Önemi" başlıklı panelinde
yaptığı konuşmada, Balkanlar ve Doğu Avrupa'da barış
ve kardeşlik için dost bildiği
halklara gönlünü açan, hayalleri yeniden gerçeğe
dönüştürmek için yola koyulmuş dost bir Türkiye'nin bulunduğunu söyledi.
Türkiye'de yapılan 1 Kasım
seçimlerinde, Balkanlarda
yaşayanların ellerini semaya
açıp dua ettiğini ifade eden
Akdoğan, şöyle konuştu: "Bir
ülkenin insanları, başka bir
ülkenin seçimleri için niye
dua eder? Başka bir ülkenin
güçlü olmasını, kudretli olmasını niye arzu eder? Bunu
çok iyi anlamamız gerekir.
Başbakan Yardımcısı
Akdoğan, "Irkçı
akımlar, yabancı
düşmanlığı, dini
mekanlara yönelik
saldırılar giderek
artıyor. Birileri istiyor
ki medeniyetler
arasında çatışma
yaşansın" dedi.
Çünkü o mazlum milletler
başı sıkıştığında bir şefkat
elinin kendilerine uzan-
masını istiyor.
Türkiye ne kadar
güçlü olursa bölgenin barış ve istikrarına o kadar
katkıda bulunabiliyor. Bu yüzden
Türkiye'nin kaderiyle
kendi kaderlerini bir
görüyorlar. Bundan dolayı
Türkiye'de olup bitenleri
bu coğrafyanın insanları
da yakından takip ediyor."
"D
Diller zenginlik olarak
görülmek yerine kısıtlanıyor"
Akdoğan, dilin birleştirici
ve bütünleştirici bir yönü
bulunduğunu, geçmişte
bölgede birleştirici bir
unsur olan kültür diplomasisine yeniden ihtiyaç
duyulduğunu bildirdi.
Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde ırkçı akımların arttığına dikkati çeken
CHP'li Özel: Aileler, neden hala
şehit geldiğine bir cevap bekliyor
ırnak’ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü ile
çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı
Ş
hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş
Erdoğan Kaya’nın Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde defnedildi. Şehidin cenazesine katılan CHP Grup
Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel
açıklamalarda bulundu. Özel, ailelerin neden
hala şehit geldiğine bir cevap beklediğini
söyledi.
Saruhanlı’daki şehit töreni ardından Akhisar
Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden Soma
davasına katılan CHP Grup Başkanvekili Özel,
burada şehit ailelerinin talepleri hakkında
açıklamalarda bulundu. Özel, “Bugün Manisa
ili Saruhanlı ilçesinin Dilek köyünde
beldesinde şimdi de artık mahalle oldu, mahallesinde bir cenazeye gittik.
Bizim Dilek’le iletişimimiz üç türlü oluyor.
Dilek’te herkes fakir, herkes işsiz. Dilek’teki
herkes uzman çavuş olmak istiyor, onlara
yardımcı oluyoruz. Uzman çavuş olduktan
sonra çatışmalar arttıkça bu sefer diyorlar ki
‘Biz belediyelere, kamu kurumlarına yatay
geçiş yapmak istiyoruz’ geçenler geçiyorlar,
geçemeyenlerin de cenazelerine gidiyoruz.
Yalçın Akdoğan: Birileri istiyor ki
medeniyetler arasında çatışma yaşansın
aşbakan Yardımcısı Yalçın
B
Akdoğan, Aleksandar
Palas Otel'de, 21 Aralık
7
Dilek’te uzman çavuşlukla ilgili üç türlü bir hallenme var. Belki Türkiye’de ortalamanın en
üstünde uzman çavuşa sahip mahalle Dilek’tir.
Dilek’e dikkat etmek lazım, Dilek’e bakmak
lazım. Biz bugün cenazeyi Cemevi’nden aldık
mezarlığa giderken Dilek’te asfaltın üzerinde
yürüdük.
Akdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün Avrupa'nın birçok
bölgesinde farklı diller
zenginlik olarak görülmek
yerine kısıtlanıyor. Irkçı
akımlar, yabancı düşmanlığı,
dini mekanlara yönelik
saldırılar giderek artıyor.
Avrupa Birliği'ne girmiş ileri
standartlarda demokratik,
hukuk devleti olan ülkelerden bahsediyoruz. Bu ülkelerde Türklerin evi yakılıyor,
camiler kundaklanıyor, kendi
gibi düşünmüyor, giyinmiyor,
farklı diye insanlar şiddete
maruz kalabiliyor. Neo-Nazizm yeniden hortluyor. Birileri istiyor ki medeniyetler
arasında çatışma yaşansın.
AB üyesi oldukları halde
Türkçe'nin eğitim ve medya
alanlarında kullanılmasından rahatsızlık duyan ülkeler
var. Türklere ve Müslümanlara yönelen şiddet dalgasına
'dur' diyemeyen ülkeler var.
Makedonya, Avrupa'da
yayılan bu akımlara en güzel
cevabı oluşturabilecek bir
ülkedir. Makedonya, Avrupa
Birliği'ne girmedi ama
hoşgörü zihniyeti açısından
Avrupa Birliği'ne giren birçok
ülkeden daha ileri standartlarda olduğu söylenebilir."
Akdoğan, Aleksandar Palas
Otel'de düzenlenen resepsiyonda Türk öğretmenlerle
bir araya geldi.
AA
Milletvekillerinin, gelen grup başkanvekillerinin, vali beylerin, komutanların, generallerin paçaları toz olmasın diye o aradaki yola
asfalt dökmüşler dün gece yarısı. Dilek, 40
yıldır asfalt bekler, çamurun içinde yürür,
tozun içinde solur, perişanlık halinde durur.
Ne zaman şehit olur gidip bir parmak asfalt
dökerler. 20 günde o asfalt kalkar gider Dilek,
tozuyla toprağıyla karşı karşıya kalır. En az
hizmet alan Manisa’nın en fakir mahallesine
yine şehit ateşi düştü.” dedi.
“SAVAŞ VARSA BİZ DE BİLEK”
Şehit annesinin oğlunun cenaze törenine
katılamadığını kaydeden Özel şunları söyledi:
“Maalesef bugün şehidin annesi cenazeye
katılamadı. Hastanede yatıyordu ama şehidin
teyzesi ağlayarak, bağırarak seslendi bize, ‘Sesimizi Meclis'te dile getirin’ dedi.
Kurtulmuş: Türkiye ve İsrail arasında müzakereler sürüyor
‘Savaş varsa biz de bilek’ diyor burasının adı
Dilek. ‘Savaş varsa biz de bilek, gidek
vatanımız için biz de ölek’ diyor. ‘Ama’ diyor,
‘Savaş yoksa bu çocuklar neden ölüyor’ diyor.
'Buna bir cevap versin hükümet' diyor.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, "Türkiye ile İsrail arasındaki müzakereler
siyasi olarak kesinleşmiş noktada değildir ancak olumlu bir istikamette cereyan etmektedir" dedi.
'Bizim çocuklarımız savaş var da ölüyorsa helal
olsun' diyor 'Ama birleri için ölüyorsa, birleri
başkan olacak diye ölüyorsa, birileri Türkiye
siyasetini dizayn edecek diye ölüyorsa, birileri
korku üzerinden bir şey üretecek diye ölüyorsa,
bu çocuklar niye ölüyor' diye ağlıyorlar.
aşbakan Yardımcısı ve Hükümet
Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Çankaya
B
Köşkü'nde, Başbakan Ahmet Davutoğlu
başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Terör saldırılarından etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi
için çalışma yapıldığını belirten Kurtulmuş, "Terör ortamından etkilenen, 12
ilçemiz başta olmak üzere etkilenen
vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmış
olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için
bütün titizlikle çalışmalar yapılmış ve inşallah bunlar giderilecektir" dedi.
"Gerilim sonlandırılmış oldu"
Kurtulmuş, Musul'daki Türk askeri varlığına ilişkin, oradaki Türk askerinin varlığının, Musul Ulusal Muhafız
Kuvvetleri'nin eğitilmesi ile ilgili
olduğunu bildirdi. Bölgeye ilave güç kaydırıldığını hatırlatan Kurtulmuş, şöyle
konuştu:
"Son zamanlarda orada çok yakın bir
noktaya kadar gelen DAEŞ'in tehditinden
oradaki insanların korunması, bizim
oradaki askerlerimizin korunması için de
oraya ilave bir güç kaydırılması
yapılmıştı ama maalesef kamuoyunun
bu konuda çok abartılı bir şekilde yaklaşması ve özellikle Irak Merkezi Hükümetince bazı olağanüstü hassasiyetlerin
oluşması, konunun uluslararası alana
taşınmasına neden oldu, BM ve Arap
Ligi'ne taşınmasına neden oldu.
Türkiye, bu hassasiyetleri göz önünde
bulundurarak ve DAEŞ'in de bizim üslerimize karşı yakın tehdidini her an
gözetleyerek, oradaki birliklerimiz belirli
bir noktaya, yine Irak'ın kuzeyinde belli
bir noktaya çekildi ve bunun üzerine de
zaten Irak merkezi hükümetinden de
Türkiye'nin bu adımının olumlu karşılandığına dair açıklamalar yapılmış oldu.
Böylece Başika örneğinden, Başika
olayından kalkarak Irak merkezi
hükümeti ile Türkiye arasında bir sorun
ve gerilim yaşanmasını isteyen çevrelerin
de istekleri olmamış oldu, bu gerilim bir
türlü sonlandırılmış bulundu."
İsrail ile ilişkiler
Kurtulmuş, Türkiye ile İsrail arasındaki
anlaşma konusunda da kamuoyunun
doğru bilgilendirilmesinin vazifeleri
olduğunu İsrail ile normal seyrinde
giden ilişkilerin kesilmesine neden olan
tarafın Türkiye olmadığını belirtti. Mavi
Marmara Gemisi ile Türk vatandaşlarının
uluslararası sularda insani yardım
malzemesi götürürken şehit edildiğini ve
İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini
anımsatan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"İlişkilerin kesilmesi Türkiye tarafının
hatasıyla değil, İsrail'in o günkü yöneticilerinin son derece gaddarca uluslararası hukuka hiçe sayarak yaptığı
saldırı sonrasındadır.
Bunu hatırlatmayı önemli görüyorum.
Uluslararası hukukta bir çok alanda Mavi
Marmara konusunda İsrail’in saldırgan
tavrının mahkum edildiği, bir çok raporun yayınlandığını da not düşmek isterim. Özellikle 27 Eylül 2010'da Birleşmiş
Milletler İnsan Hakları İzleme Komitesi'nin bu konudaki yaptığı açıklama da
uluslararası kamuoyunun elindedir.
Bu süre içinde Türkiye, o zaman
başbakan olan Cumhurbaşkanımız ve ilgili yetkililer tarafından defaatle İsrail ile
ilişkilerin normalleştirilmesi için 3 temel
şartın vazgeçilmez olduğunu açıklamıştır. Bunlar İsrail'in Türkiye'den özür
dilenmesi, bu olayda şehit edilenlerin
ailelerine, yakınlarına tazminat ödenmesi, üçüncüsü ise Gazze'ye yönelik
ablukanın kaldırılmasıdır.
Şimdiye kadar bu sure içinde 2013 yılında
İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu
tarafından bir özür beyanı yapılmıştır.
Birinci şart yerine getirilmiştir. İkinci ve
üçüncü şartın yerine getirilmesi için de
Türkiye ve İsrail tarafının teknisyenleri
arasında görüşmeler sürdürülmektedir.
Müzakereler devam ediyor. Müzakere
süreci siyasi olarak kesinleşmiş bir noktada değildir ancak müzakereler olumlu
bir istikamette devam etmektedir." AA
Ben milletvekiliyim. İktidar, muhalefet fark
etmez. O acılı anneler, kardeşler yakamıza
yapıştı bizim bugün. Diyorlar ki; ‘Savaş varsa
biz de bilek, gidek biz de ölek ama savaş yoksa
bu çocuklar neden ölüyor.
Bu işe bir çözüm bulun' diyorlar. Bu da herhalde acısı büyük, derdi büyük, tozu toprağı
çok şehit verildiği zaman 20 günlük geçici asfaltlar atılan Dilek kasabasının sesini de birilerinin duyması lazım artık.”
AA
8
Gündem
23 ARALIK
2015
belirtirken, AK
Parti’nin “Başkanlık
Sistemi” önerisine
sert eleştiriler
yöneltti.
konularda
yalpalamaları
olduğunu kaydetti.
AK Parti ve CHP ile
hem ayrı hem de
aynı yerde
durdukları noktalar
olduğunu söyleyen
Parsak, CHP’nin
“Türk vatandaşlığı
tanımı” gibi
Öte yandan, 1 Kasım
seçiminde yaşanan
oy kaybından sonra
Bahçeli’ye
başkaldırarak parti
yönetiminin
değişmesini ve
bunun için öncelikle
İKNA ENDİŞESİ
Akdoğan:
Bakın
Amerika'da bir
yobaz var...
aşbakan
B
Yardımcısı Yalçın
Akdoğan, ABD'de
Cumhuriyetçi
Parti'nin başkan
aday adaylarından iş
adamı Donald
Trump'ın İslam
karşıtı söylemlerine
ilişkin, "Bakın
Amerika'da bir
yobaz var 'Trump'
isminde.
Müslümanları
aşağılıyor, yabancı
düşmanlığı yapıyor.
Bu medeniyetler
çatışması tezine
destek vermektir. O
'IŞİD' denen terör
örgütünün
ekmeğine yağ
sürmektir. İşte
bütün bunlara karşı
biz, hoşgörüyü
yüceltmek
durumundayız"
dedi.
"Canımdan can olan
canım kardeşlerim,
hepinizi hürmetle
selamlıyorum.
Türkiye'den Sayın
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip
Erdoğan'ın,
Başbakanımız Sayın
Ahmet
Davutoğlu'nun ve 78
milyon Türkiye
tüzük kurultayı
yapılması amacıyla
çalışan muhalif
isimlere imza veren
delegelere yönelik
genel merkezin
“ikna” çalışması
yapacağı iddia
edildi. Ayrıca MHP
Lideri Bahçeli’nin bu
imzalara göre bazı
teşkilatları fes
edebileceği ifade
ediliyor. AA
ışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Rusya’nın
D
Suriye’de İdlib şehir
merkezine düzenlendiği
hava saldırılarını
şiddetle kınadı.
İnönü harekâtı
işli Belediye Başkanı Hayri
İnönü’nün, 2010-2013 yılları
Ş
arasında bazı taşınmazların
Şişli Meslek Yüksekokulu’na
devrinin iptali için belediye
meclisine sunduğu teklif, 8’i
Ak Partili ve 29’u CHP’li 36
üyenin oylarıyla reddedildi.
Meclis toplantısının ardından
basın açıklaması yapan İnönü,
“Ucu, bana dahil, kime
dokunursa dokunsun bu hak
arama davasından
vazgeçmeyeceğim” dedi.
Açıklamasına, “Başkanlığım
dönemimde, belediye
meclisini ilk kez özel bir
gündemle olağanüstü
toplantıya çağırdım” diyerek
başlayan İnönü, şunları
söyledi:
“Belediyemize ait bazı
taşınmazlarla ilgili, 2010 - 2013
yılları arasında, hukuka aykırı
işlemler yapıldığını tespit
ettik. Bazı gayrimenkullerin,
intifa hakkı verilmesinde
belediyelere verilen yetkilerin
dışına çıkılmıştır. Bu
bağlamda özel eğitim kurumu
statüsündeki Şişli Meslek
Yüksekokulu’na, taşınmazların
kullanım hakları 30 yıllığına 1
lira karşılığında devredilmiştir.
Hizmet binaları hariç
gayrimenkullerin alanı 70 bin
metrekaredir. Şişli gibi alan
olarak küçük, ancak emlak
fiyatı olarak büyük kıymet arz
eden böyle bir değerin, Şişli
halkına hizmet haricinde
kullanılması kabul edilemez.
Raporlar, bu taşınmazların
değerinin 300 milyon dolar
civarında olduğunu
göstermektedir.”
‘Ucu bana da dokunsa’
Attığı adımın tamamen
hukuksal bir durumun
düzeltilmesi için olduğunu
belirten İnönü, şöyle devam
etti;
“İlgili dönemde bu kararların
bazılarında grup kararı gereği
oyum ve imzam vardır. Şimdi
belediye başkanı olarak, daha
geniş yetki ve imkanlarla bu
kararları değerlendirdim.
Ve Şişli halkı aleyhine bir
durum oluştuğunu tespit
ettim. İşte bu nedenle,
Şişli’nin hakkını aramak için
hukuki süreci başlattım.
Konunun idari ve adli yönden
araştırılması ve sorumlular
hakkında gereken işlemlerin
yapılması için, hukukun
imkanlarını sonuna kadar
kullanacağız. Belediye
Çavuşoğlu, İdlib şehir
merkezinde çok sayıda
sivilin ölümüne neden
olan Rus hava
saldırılarına ilişkin
görüşlerini yazılı olarak
açıkladı. Açıklamasında,
“Rus Hava Kuvvetleri’nin
dün (20 Aralık) İdlib
şehir merkezine
düzenlediği saldırıyı
şiddetle kınıyoruz”
ifadesini kullanan
Çavuşoğlu, saldırıda
valilik binası, mahkeme
binası ve bir okul ile
yerleşim birimlerinin
hedef alındığını, 200’e
yakın Suriyelinin
hayatını kaybettiğini, çok
sayıda Suriyelinin
yaralandığını vurguladı.
Çavuşoğlu, şunları
kaydetti:
“Dünkü saldırıda ölen ve
yaralanan Suriyelilerin
hepsi sivildi.
Başkanı olarak, belediyeye ait
bütün taşınır ve taşınmaz
malların korunmasından
birinci derecede ben
sorumluyum.
Ucu, bana dahil kime
dokunursa dokunsun bu hak
arama davasından
vazgeçmeyeceğim. Görev ve
sorumluluğum, idarenin aldığı
hukuksuz kararlardan geri
dönmektir. Bu tüm Şişli
halkına borcum ve
sorumluluğumdur.”
Devredilen gayrimenkuller
Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı
eski Şişli Belediye Başkanı
Mustafa Sarıgül’ün yaptığı
Şişli Meslek Yüksekokulu’na
devredilen gayrimenkuller
şunlar: Kaptanpaşa
mahallesinde 636 metrekare,
Ayazağa mahallesinde ayrı
ayrı 24 bin 328 metrekare, 5
bin 848 metrekare, 19 bin 594
metrekare, 12 bin 944
metrekare, 3 bin 858 metrekare
arazi, Esentepe’de 6 bin 268
metrekare Hizmet Binası,
Meşrutiyet mahallesinde 1673
metrekare Şişli Kent Kültür
Merkezi ve Cumhuriyet
mahallesindeki 118 metrekare
Feriköy Hizmet Binası. AA
kurulmasını içeren bir kanun
teklifini TBMM Başkanlığı’na
sundu.6 maddelik teklif, söz
konusu mahkemelerin askeri
olanlar da dahil her türlü idari
işlem, eylem ve diğer
sebeplerden kaynaklananlar ile
adli yargının görev alanına giren
insan zararlarına ilişkin dava ve
işleri görmek üzere
görevlendirilmesini içeriyor.
Teklif, ilgili mahkemelerin
HSYK’nın olumlu görüşü
alınarak her ilde ve merkez
nüfusu 100 binin üzerindeki her
ilçede, tek hakimli ve asliye
mahkemesi derecesinde
kurulmasını öngörüyor. Teklifte,
mahkemelerin görevleri, “İlgili
kanunlar gereğince adli yargıda
görülen, askeri olanlar dahil, her
türlü idari eylem ve işlemler ile
idarenin sorumlu olduğu diğer
sebeplerden doğan, vücut
bütünlüğünün kısmen veya
tamamen yitirilmesine yahut
kişinin ölümüne bağlı maddi ve
manevi zararların tazminine
ilişkin dava ve işlere bakar”
biçiminde sıralandı. AA
Akdoğan,
Makedonya'nın çok
kültürlü yapısını
korumaya devam
ettiğini belirterek,
bugün Avrupa için
örnek
gösterilebilecek bir
olgunluğa sahip
olduğunu ifade etti.
Avrupa'da ırkçılığın
yapıldığını,
camilerin
kundaklandığını ve
Türklerin evlerinin
yakıldığını
vurgulayan
Akdoğan, "Bakın
Amerika'da bir
yobaz var 'Trump'
isminde.
Müslümanları
aşağılıyor, yabancı
düşmanlığı yapıyor.
Bu medeniyetler
çatışması tezine
destek vermektir. O
'IŞİD' denen terör
örgütünün
ekmeğine yağ
sürmektir.
Amerika'nın
üzerinde yükseldiği
değerlerin temeline
dinamit koymaktır.
İşte bütün bunlara
karşı biz, hoşgörüyü
yüceltmek
durumundayız"
değerlendirmesinde
bulundu.
Yalçın Akdoğan,
Türkçe'nin hoşgörü
ve dostluk dili
olduğuna işaret
ederek,
"Eline, beline, diline
hakim ol" diyen
Hacı Bektaş Veli'nin
dilinden kimseye
kötülük
gelmeyeceğini
belirtti.
Türkiye'nin, bugün
bölgesel bir güç
olduğunu ve gücüne
güç kattığını
vurgulayan
Akdoğan,
bunun sonucu
olarak da bütün bu
bölgelerin güven ve
istikrar içinde
olacağını kaydetti.
Akdoğan, 21 Aralık'ı
milli bayram ilan
ettiği için
Makedonya
devletine de
teşekkürlerini iletti.
Makedonya
Başbakanı Nikola
Gruevski de yaptığı
konuşmada, bu yıl
dokuzuncusu
düzenlenen
Makedonyalı
Türklerin bu önemli
bayramını
kutlayarak, dokuz
yıldır kutlamaların
birlik içerisinde
düzenlendiğini
belirtti.
Misafirlerimiz için bugüne
kadar yaptığımız
harcamalar 9 milyar dolar.
Bunun içindeki rakam
yabancılardan bize gelen
destek 417 milyon dolardır.
Dünya küre olarak var, ama
vicdan olarak yok... İhtiyacı
olana ırk, dil, mezhep
ayrımı yapmaksızın el
uzatma bizim milli
kültürümüzün özünde
vardır. Şu büyük bir gururla
belirtmek isterim ki Türkiye
karşılık beklemeden
vermeyi şefkat merhamet ve
iyiliği kurumlaştırmış bir
ülkedir. Hamdolsun zira
acının rengi, ırkı dili dini
yoktur.
Yeni nesillere
aralarındaki bağı
güçlendirmeleri
önerisinde bulunan
Başbakan
Gruevski, "Türk
halkı Makedonya
toplumunun önemli
bir parçasıdır,
ülkenin gelişimi ve
ilerlemesinde
önemli rol
oynamaktadır.
Makedonya'daki
Türk toplumu
ekonomi, siyaset,
spor ve kültür
alanlarına destek
vermekle birlikte
tüm sosyal
alanlarına katkıda
bulunmaktadır" diye
konuştu. AA
Hatırlanacağı üzere,
geçtiğimiz pazar günü
Şam yakınlarında Doğu
Guta’da bir pazar yerine
yapılan saldırıda
hayatını kaybeden 65 ve
yaralanan 120 Suriyelinin
büyük kısmı da sivildi.
Bu insanlık adına utanç
verici bir durumdur.
Rusya, 30 Eylül 2015’te
Suriye’ye girdiğinden
beri büyük çoğunlukla
ılımlı muhalifleri hedef
alıyor. Sivil yerleşim
birimleri de artan oranda
bu saldırılardan nasibini
alıyor.
Geçen hafta Suriyeli bir çocuğun “Ey ölüm meleği acele et ki cennette yemek yiyeyim” sözlerinin
basına yansıdığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan sesi titreyerek sürdürdüğü konuşmasında
“Çocukların o küçük bedenleri açlık gibi, ölüm gibi, savaş ağır yükleri nasıl taşır?” diye sordu.
umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
C
dünyada pekçok sorunun
temelinde maddi imkan
kıtlığı değil, Merhamet ve
empati eksikliği olduğunu
belirterek bir çok kuruluş ve
sivil toplum örgütleriyle
dünyanın en ücra
köşelerindeki kanayan
yaralara merhem olmaya
çalıştıklarını söyledi.
Suriyeli küçük bir çocuğun
feryadını hatırlatan
Erdoğan, “Bu feryada eğer
nasır bağlamamışsa hangi
vicdan dayanır” diye
konuştu. Erdoğan dün
Uludağ Üniversitesi’ndeki
Fahri Doktora ve Timsah
Arena’nun açılış törenlerine
katılmak üzere Bursa’ya
geldi.
Uludağ Üniversitesi’nde
“Türkiye’nin insani yardım
diplomasisi ve İnsani
yardım politikası” konulu
panele katılan Erdoğan’a
“Uluslararası ilişkiler
alanında fahri doktora”
unvanı verildi. Rektör
Prof.Dr. Yusuf tarafından
fahri doktora beraatı
sunulan Erdoğan, doktora
cüppesiyle çıktığı kürsüde
“Bu şerefli payeyi hayatım
boyunca büyük bir iftiharla
taşıyacağımı özellikle ifade
etmek istiyorum” dedi.
Erdoğan, özetle şunları
söyledi:
EN CÖMERT ÜÇÜNCÜ
ÜLKEYİZ:Türkiye’nin son 13
yılda kat ettiği mesafenin ne
şekilde görüldüğü
alanlardan birisi insani
yardımlardır. Hiçbir ülke ile
mukayese edilmez. 2002’den
önce alan el durumunda
olan Türkiye’den
hamdolsun veren el
konumuna yükselen
Türkiye’ye ulaştık. 5 kıta 140
ülkeye yardım yapıyoruz.
Türkiye, 2014 yılı itibarıyla
4.5 milyar dolar yardımla
dünyanın en cömert üçüncü
ülkesi olmuştur. Bizim
petrol kuyularımız yok,
doğalgaz rezervlerimiz, yer
altı zenginliklerimiz yok
ama Anadolu
büyüklüğünde bir
vicdanımız var.Bunu insani
vicdani ve bir de tabi Ensar
ruhuyla yapıyoruz.
Rusya, Suriye’ye DAEŞ’le
mücadele kisvesi altında
girdi. Rusya bu süre
zarfında 4 bine yakın
hava saldırısı düzenledi.
Bunların yaklaşık yüzde
91’i muhalifleri hedef
aldı. Muhaliflere
saldırılar sonucunda
DAEŞ daha da güçlendi.
Rusya’nın derdi DAEŞ
değildir. Rusya, Suriye’yi
tekrar Esed’e teslim etme
HP'li bir vekilin
Atatürk'ün resmini
indirdiğine dair çıkan
haberlerin ardından CHP
karıştı. Ankara Milletvekili
Aylin Nazlıaka, olayı önce
inkar etse de sonra böyle
bir olayın yaşandığını
itiraf etti.'Atatürk posteri
indirildi' haberi CHP’yi
karıştırdı. Aylin Nazlıaka
önce inkar etti sonra bir
başka vekilin yaptığını
söyledi.
C
CHP Ankara Milletvekili
Aylin Nazlıaka’nın
odasında asılı bulunan
HP Genel Başkan
Yardımcısı Mehmet
Bekaroğlu, “İsrail ile
ilişkilerde yeni dönemi
nasıl değerlendirdiğine”
ilişkin soru üzerine, ülke
ilişkilerinin temelinin, ikili
ve uluslararası hukuka
bağlı çıkar ilişkileri
olduğunu ifade etti.
C
Bekaroğlu, TBMM’de
düzenlediği basın
toplantısında, “CHP
olarak bütün ülkelerle
ama özellikle bölge ve
komşu ülkelerle ikili ve
uluslararası hukuka
uygun dostluk ve iyi
ilişkilerin
sürdürülmesinden
yanayız” diyen
Bekaroğlu, şöyle devam
etti:
SIRTIMIZI NASIL
DÖNERİZ?Zaman zaman
bize, ’Suriye, Filistin, Irak,
Afganistan, Libya,
Balkanlar Somali,
Myanmar, yahu siz neden
buralarla bu kadar
ilgileniyorsunuz?’ diyenler
var. Bataklık olarak tarif
ettikleri Ortadoğu’da ne
işimizin olduğunu
sorgulayanlar var. Bize
bunu soranlara asıl biz
şunu sormak zorundayız.
Aksi mümkün mü? Daha
yüz yıl öncesine kadar
birlikte yaşadığımız
insanlara cetvelle çizilen
sınırları engel görüp,
sırtımızı nasıl dönebiliriz.
VİCDANINIZ NASIR
BAĞLAMADIYSA:Geçen
hafta Suriyeli bir yavrunun
ciğerlerimi adeta dağlayan
gözlerimi yaşartan o yazdığı
yürek parçalayıcı vasiyeti
eminim hepiniz okumuş ya
da duymuşsunuzdur. Çok
farklı bir şeydi (Burada
duygulanarak sesi titredi):
’Ey ölüm meleği acele et ki
cennete yemek yiyeyim.’ Bu
“İsrail ile ilişkiler
geçmişte iç politikanın
parçası haline getirildi.
Şimdi ise İsrail ile
dostluk kuruluyor. ‘Niye
kuruluyor?’ diye bir şey
söylemeyiz. Biz, bütün
ülkelerle iyi ilişkiler
kurulmasından yanayız
ama hükümetin uç
noktalarda gezen ve
uluslararası ilişkileri iç
politika malzemesi
yapan tutumunu
eleştiriyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanı
herhalde
‘Vallahi bu
İHH bizi kandırdı,
aldattı. Aslında
bizim İsrail ile
sıkıntılarımızın
olmaması gerekir’
diyecektir.” AA
feryada eğer nasır
bağlamamışsa hangi vicdan
dayawnır? Bir yavru bunu
söyleyecek şuura, idrake
sahip. Çocukların o küçük
bedenleri açlık gibi, ölüm
gibi savaş ağır yükleri nasıl
taşır?
Akdeniz’i bir mülteci
mezarlığına çeviren
çaresizliğe kim gözlerini
kapatabilir? Biz tarihimiz
boyunca güçlü olduğumuz
dönemlerde zayıflara,
mazlumlara, ihtiyaç
sahiplerine her daim el
uzattık. İhtiyacımız
olduğunda da dost ve
kardeşlerimizden yardım
gördük. Uluslararası
ilişkilerde belli ülkelerden
gelen suflelere göre yön
değiştirmek neme lazım
demek çok kolaydır. Esas
mesele insanı merkeze alan
ilkeli tutarlı ve vicdani bir
politikayı tüm zorluklarına
rağmen devam
ettirebilmektir. Büyük
devlet ancak böyle olur.
9 gözaltı
Erdoğan, panelin ardından
Uludağ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ı
makamında ziyaret etti.
Erdoğan’ın Uludağ
üniversitesi Görükle
Kampusu’ne gelişi öncesi
geniş güvenlik önlemleri
alındı. Aralarında Türkiye
Gençlik Birliği üyelerinin de
bulunduğu 9 kişi gözaltına
alındı.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Uludağ
Üniversitesinde
“Türkiye’nin İnsani
Diplomasisi” konulu panel
ve Fahri Doktora Tevcih
Töreni’ne katılarak bir
konuşma yaptı.AA
Bu saldırı neticesinde
kardeşlerimiz şehit oldu.
150 çocuğu öldürdü
hayalperestliği içindedir
ve bu amacına ulaşmak
için muhalifler olsun
siviller olsun Suriyelileri
öldürmektedir. Rusya’nın
operasyonları sonucu
ölen sivil sayısı 600’ün
üzerindedir. Bazı
kuruluşlar bu rakamın
800 civarında olduğunu
belirtmektedir. Bu
sayının 150’den
fazlasının çocuk
olduğunu tüm dünyanın
bilmesini istiyoruz.” AA
Hepsine bir kere daha Allah'tan
rahmet diliyoruz. İsrail'le
iliskilerimizin yeniden
normalleşmesi, Mavi Marmara
saldırısı sonrasında dile
getirdiğimiz şartların yerine
getirilmesine bağlıdır. Bu konuda
görüşmeler sürmektedir. Henüz
nihai bir anlaşmaya varılmış
değildir. Görüşmelerde ilerleme
kaydedilmiştir. Nihai anlaşma
yapılmadan Anlaşmanın içeriği
olarak dolaşan haberler doğru
değildir.
AK Parti
Sözcüsü Ömer
Çelik, Twitter' dan Türkiye ile
İsrail arasında
yürütülen
müzakerelere
ilişkin açıkla malarda bulundu
CHP'yi
karıştıran
Ö
Atatürk
krizi
Sarı,
CHP
İstanbul’da
iddialı
‘İHH bizi kandırdı’ diyecekler K
İyimaya: İnsan Zararları Mahkemesi kurulsun
k Partili Adalet Komisyonu
A
Başkanı Ahmet İyimaya,
İnsan Zararları Mahkemesi
halkının
selamlarını,
sevgilerini getirdim"
diyerek
konuşmasına
başlayan Akdoğan,
21 Aralık'ın Türkçe
eğitim Günü olarak
ilan edildiğini
söyledi.
‘Rusya, Suriye’de 800 sivili öldürdü’
300 milyon dolarlık belediye taşınmazının 1 lira
karşılığı 30 yıllığına Şişli Meslek Yüksekokulu’na devrinin
iptali için Belediye Meclisi’nden onay alamayan İnönü
hukuki süreç başlattığını açıkladı
9
Nasır bağlamamışsa hangi vicdan bu feryada
Gündem
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Akdoğan,
Aleksandar Palas
Otel'de düzenlenen
resepsiyonda Türk
öğretmenlerle bir
araya geldi, daha
sonra Boris
Traykovski spor
Salonu'nda
Makedonya'da
yaşayan Türklere
hitap etti.
M
23 ARALIK
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
MHP de ‘hayır’ gibi ‘evet’ diyor
HP Anayasa
Komisyonu
üyesi Mehmet
Parsak, MHP’nin
anayasanın ilk dört
maddesi ve bunlara
bağlantı, eğitimin
dili, vatandaşlık
tanımı ve üniter
yapıya ilişkin bir dizi
maddeler
konusunda kırmızı
çizgilerinin
bulunduğunu
2015
Atatürk resmini, “Artık
yeni şeyler söyleme
zamanı” diyerek
indirdiğini ve bunu da 10’a
yakın CHP’li vekilin
olduğu bir ortamda
anlattığı ortaya çıktı.
Aydınlık yazarı Sabahattin
Önkibar'a konuşan
Nazlıaka olayı doğrularken
söz konusu vekilin kadın
olduğunu belirtti.
NAZLIAKA OLAYI
DOĞRULADI
Aydınlık yazarı Sabahattin
Önkibar Nazlıaka ile
yaptığı görüşmeyi
köşesine taşıyarak olayı
Nazlıaka'nın doğruladığını
yazdı.
CHP’li bunu yaptı ve ben
ona tanıklık ettim. O
milletvekili ise haber
çıkınca Ata’nın fotoğrafını
yeniden astı.A
AA
'O' VEKİL HABERLERDEN
SONRA GERİ ASTI
Önkibar’ın köşesine
taşıdığı Nazlıaka
açıklaması şöyle:
Benim Atatürk
sevgim tescillidir.
Dolayısı ile Ata’nın
resmini duvardan
indirmeyi ihanet
sayarım. Ancak
olay doğrudur. Bir
mer Çelik resmi Twitter
hesabından yaptığı açıklamada,
İsrail ile yürütülen müzakerelerin
Filistin davasına etki etmeyeceğini
söyleyerek "Devletler arası ilişkilerde
inişler ve çıkışlar olabilir ancak bizim
halklarla iliskilerimiz her zaman
dostane bir düzleme sahiptir" dedi.
İlişkilerin normalleşmesi için,
ongreye Pendik il delegesi olarak
katılan Sarı neden il başkanlığına
aday olduğunu şöyle açıkladı:
“Dünya yeni bir siyasal ‘Büyük
Hikayenin’ arefesindedir ve partimiz
de bu yeni duruma hazırlanmalıdır.
CHP 2019’a doğru giderken bu
anlayışla yeniden yapılanmalıdır.
Bu yeni yapılanma; Türkiye’nin
temel meselelerine ilişkin ideolojik
ve politik duruşun netleştirildiği,
yeni duruma göre şekillenmiş
kadrolarının işbaşına getirildiği ve
yeni örgüt modellerinin hayata
geçirildiği bütüncül bir sürece denk
düşer.
Tüm bu ilkeler etrafında toplanan
kadrolarla birlikte, yeni bir siyasal
etikle, İstanbul’da büyük bir siyasi
iddiayı yeşertip yükseltecek bir
yönetim anlayışı umuduyla CHP
İstanbul İl Başkanlığı’na aday
oldum.”
İsrail'in sunulan şartları kabul etmesi
gerektiğini beliren Çelik, "Henüz
nihai bir anlaşmaya varılmış değildir.
Görüşmelerde ilerleme
kaydedilmiştir. Nihai anlaşma
yapılmadan Anlaşmanın içeriği
olarak dolaşan haberler doğru
değildir. Mavi Marmara şehitleri
konusundaki hassasiyetimiz tüm bu
Yeni örgüt modeli
Sarı temel ilkelerini sıralarken,
“Partimiz 21’inci yüzyılın
koşullarında yeni bir solsosyal demokrat anlayışı merkezine
süreçlerde temel yaklaşımımızdır"
AK Parti Sözcüsü Çelikin
açıklamaları şöyle:
"İsrail'le normal olan ilişkilerimiz,
İsrail'in Gazze'ye insani yardım
götüren Mavi Marmara gemisine
gaddarca saldırması ile bozulmuştur.
alan yeni bir siyasal iddianın
partisi olmalıdır. Gerek
kadro gerek ideolojik politik
duruşlar gerekse yeni bir örgütlenme
modeli temelinde yapılanma şarttır”
dedi. AA
Mavi Marmara şehitleri
konusundaki hassasiyetimiz tüm
bu süreçlerde temel
yaklaşımımızdır. İlkeli
duruşumuz aynen devam
edecektir. Tüm şartlarımız yerine
geldiğinde İsrail ile normalleşme
mümkün olacaktır. Ak Parti'nin
Filistin davasındaki hassasiyeti,
İsrail ile ilişkilerin seyrinden
etkilenmeyecek tarihsel ve ilkesel bir
derinliğe sahiptir. Devletler arası
ilişkilerde inişler ve çıkışlar olabilir
ancak bizim halklarla iliskilerimiz
her zaman dostane bir düzleme
sahiptir. Mesele bundan
ibarettir..."A
AA
Sağlık Bakanı Müezzinoğlu:
Bunlar ihanet cümlesidir
ağlık Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu, sağlık
S
personelinin terör bölgesinden çekilmesine
yönelik çağrılara ilişkin,
"Çekilmek kolaycılıktır.
Bunlar, ihanet cümlesidir.
'Bu ülkenin vatandaşıyım'
diyen birinin söyleyebileceği cümle olabilir mi? Biz
çekilmeyeceğiz, ne pahasına olursa olsun, hiçbir
köşeden" dedi.Müezzinoğlu, "Sağlıklı Yaşam
Kültürünü Teşvik Projesi"
kapsamında sağlık
muhabirleri ile Eymir
Gölü'nde yaptığı bisiklet
turunun ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin
sorularını yanıtladı.Bir
gazetecinin, "Terör olaylarının yaşandığı Güney-
doğu Anadolu bölgesinde
son durum nedir? Hizmete
erişimde sıkıntı hala
yaşanıyor mu" sorusu üzerine Müezzinoğlu,
terörün olduğu bir ortamda vatandaşların
sağlıklı bir yaşam sürebilmesinin çok mümkün
olmadığını söyledi. AA
10
23 ARALIK 2015
Basın-Kritik
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA
Süleyman GÖKSU
BETA MİKROBU VE BOĞAZ İLTİHABI
SULTAN BİRİNCİ AHMET’İN DİNDARLIĞI
alk arasında kısaca “beta” olarak
H
bilinen “A grubu beta hemolitik
streptokok” bakterilerinin sebep olduğu
havaya saçılırlar ve o ortamda bulunanlara
solunum yoluyla geçebilirler. Hasta kişinin
yiyecek ve içecekleriyle veya bakterilerle
kirlenmiş yüzeylerden el-burun-ağız ve
göze temasla da bulaşabilirler. Belirtiler
beta alındıktan ortalama 3 gün sonra
ortaya çıkar. Bazı kişiler beta bakterilerini
boğaz veya derilerinde hiçbir hastalık
belirtisi göstermeden taşıyabilirler.
boğaz enfeksiyonları en çok 5-15 yaş
arasındaki okul çocuklarında görülür.
Anjin veya tonsillo-farenjit adı verilen bu
enfeksiyon antibiyotiklerle tedavi
edilmediği takdirde böbrek iltihabı (nefrit),
kızıl ve romatizmal ateş gibi
komplikasyonlara da yol açabilir. Hastalık
boğaz ağrısı ani olarak başlar, beraberinde
yutkunurken ağrı, tireme ve yüksek ateş de
vardır. Tükürüğü yutmak, ağzı açmak, su
içmek bile ağrılı olduğundan ve ateş ve
terleme ile sıvı kaybından dolayı hastanın
vücudu susuz kalabilir. Bademcikler şiş ve
kırmızıdır, bazen üzerlerinde beyaz
iltihaplar, yumuşak ve sert damakta
küçük, kırmızı benekler oluşabilir.
Boyundaki lenf düğümleri şişebilir ve
ağrılı olabilir. Bazı hastalarda baş ve vücut
ağrıları, deri döküntüleri, bilhassa küçük
çocuklarda bulantı kusma gelişebilir.
Küçük çocuklarda hastalık seyrektir ve ateş
ve burun tıkanıklığı gibi belirtiler görülür.
Nasıl teşhis edilir?
Beta bakterilerinin sebep olduğu
enfeksiyon virüslerin etken olduğu
enfeksiyonlarla karışabilir. Burun akıntısı,
hapşırma, öksürük gibi belirtiler varsa
viral enfeksiyon ihtimali fazladır. Boğaz
ağrısı ve ateşe karşılık öksürük olmaması,
boyun lenf düğümlerinin şişmesi,
bademcikler üzerinde beyaz veya sarı
salgılar ise beta lehinedir. Boğazdan
alınan sürüntüden “hızlı antijen testi” ile
dakikalar içinde teşhise varılabilir. Test
negatif ise ve beta şüphesi yüksekse steril
olarak alınacak salgıların kültüründe
bakteri üretilebilir.
Kolay bulaşır
Beta mikropları çok bulaşıcıdır, hasta
kişinin öksürmesi ve hapşırması sırasında
Tedavide antibiyotik şart
Beta bakterisinin yol açtığı boğaz
iltihaplarında antibiyotik kullanılması
şarttır ve tercih edilecek antibiyotik de
hastanın alerjisi yoksa penisilin olmalıdır.
Penisilin ağızdan alınabilir ama
gerekiyorsa iğne şekli de kullanılabilir.
Penisline alerji olanlarda makrolid
grubundan bir antibiyotik tercih
edilmelidir. İlk 48 saat içinde başlanan
antibiyotik tedavi ile hem hastalık süresi
kısalır hem belirtilerin şiddeti ve
komplikasyon riski azalır ve hem de
enfeksiyonun başkalarına yayılması da
önlenmiş olur. Antibiyotiklerin erken
kesilmesi bulaşıcılığın 2-3 hafta sürmesine
yol açar. Yüksek ateş ve boğaz ağrısı için
asetaminofen, ibuprofen gibi ilaçlardan
faydalanılabilir. Bol sıvı alınması, boğazın
ılık tuzlu su ile gargarası, solunan havanın
nemli olması ve istirahat hastayı rahatlatır.
Gelelim neticeye
Antibiyotiklerin gereksiz kullandığı
hastalıkların başında üst solunum yolları
enfeksiyonları (ÜSYE) gelir çünkü bunların
nerdeyse yüzde 90’ ının sebebi virüslerdir.
Buna karşılık beta mikroplarının yol açtığı
boğaz iltihapları ise mutlaka
antibiyotiklerle tedavi edilmelidir.
Tedaviye başlandıktan 24 saat sonra
bulaşıcılık geçer.
Şehitler anısına çakıldan
dev Türk bayrağı yaptı
fyonkarahisar'ın
Sandıklı ilçesi Hüdai
A
Kaplıcalarındaki Hüseyin
Develi Huzurevinde
yaşayan 62 yaşındaki
Turhan Kaplan, topladığı
çakıl taşları ile Timurlenk
tepesine şehitler için dev
Türk bayrağı hazırladı.
Kaplan, 6 Eylül 2015'te
Hakkari'nin Dağlıca
ilçesinde teröristlerin
saldırısında şehit düşen 16
askerin anısını yaşatmak
için bir Türk bayrağı
yapmaya karar verdi.
El arabası ve tenekelerle 3
ayda topladığı irili ufaklı
çakılları, Timurlenk
tepesine getiren Kaplan,
220 metrekare alana serdi.
Ardından, sırt pompası ile
taşları kırmızı ve beyaza
boyayan Kaplan, dev bir
Türk bayrağı oluşturdu.
Kaplan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada,
Dağlıca'da 16 askerin şehit
edilmesinden çok
etkilendiğini ve onların
hatırası için bir şey
yapmak istediğini
anlatarak, şunları söyledi:
"Dağlıca'nın hemen
ardından 15 polisimiz daha
şehit olmuştu. Onlar için
bir şeyler yapmak istedim.
'Elimden ne gelebilir' diye
düşündüm. Sonra bu
bayrağı yapmaya karar
verdim. Sabah gelip bu
bölgeyi tespit ettim.
El arabası ve tenekeler ile
çevreden taşları toplayıp
buraya getirdim. Günlerce
uğraştım. Kimseden
yardım almadım. Hiç
yorulmadım. Allah'ım
bana güç verdi, bunu
yaptım. Bu bayrağı başta
şehit ve gazilerimiz olmak
üzere, polislerimize,
askerlerimize,
Cumhurbaşkanım ve
Başbakanıma hediye
ediyorum."
AA
Darülaceze sakinlerinin
nostaljik İstanbul turu
arülaceze sakinleri, İETT’nin
D
‘Tosun’ marka nostaljik
otobüsleriyle İstanbul turu yaptı.
Nostaljik şarkılar eşliğinde
yolculuk yapan Darülaceze
sakinleri, İstanbul’un tarihi ve
simge mekanlarını gezerek
geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.
Darülaceze Başkanlığı tarafından
düzenlenen ve İETT Genel
Müdürlüğü tarafından organize
edilen geziye, aralarında
engellilerin de bulunduğu çok
sayıda Darülaceze sakini katıldı.
Okmeydanı Darülaceze Başkanlığı
önünde İETT tarafından biri
engelli otobüsü olmak üzere
İETT’nin en eski ‘Tosun’ marka üç
nostaljik otobüs hazır bekletildi.
Darülaceze sakinleri, nostaljik
otobüslere binerek İstanbul turu
yaptı. Tur sırasında sevinçleri
gözlerinden okunan yaşlı
sakinler, 70’li yılların şarkıları
eşliğinde yolculuklarını sürdürdü.
Adeta geçmişe yolculuk yapan
yaşlılar sevinçlerini, trafikte
ilerleyen diğer
sürücülere el
sallayarak gösterdi.
Darülaceze’de
kalanları bütün
nimetlerden
faydalandırmak için
ellerinden gelen tüm
gayreti gösterdiklerini
söyleyen Darülaceze
Başkanı Hamza
Cebeci,
“Darülaceze’de kalan
insanları burada bir tutuk evinde
tutar gibi değil, onların da bütün
nimetlerden istifade etmeleri için
elimizden gelen gayreti
gösteriyoruz. Zaman zaman
havalar iyi olduğunda piknik
yaptırıyoruz, boğaz turu
yaptırıyoruz. Bugün de sağolsun
arkadaşlarımızın müracaatı
üzerine İETT bize üç tane nostaljik
otobüsünü bizzat aldı getirdi ve
buradan üç otobüsün aldığı kadar
gezmeye fiziki yapı olarak müsait
olan sakinlerimizi otobüslere
alarak İstanbul’un en güzel
yerlerini tarihi yarım ada dahil
olmak üzere gezdirecekler.
İnşallah sakinlerimiz günlerce
burada anlatabilecekleri güzel bir
hava yaşayacaklarını umuyoruz.”
dedi. Darülaceze’de yaşayan yaşlı
insanlara nostalji havasında bir
gezi yaptırmak için nostaljik
otobüsleri hazırladıklarını
belirten İETT Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanı Hasan İçen,
“Faaliyetlerimizden biri de bugün
inşallah Darülaceze sakinlerine
İstanbul’u gezdireceğiz. Özellikle
İstanbul’un tarihi yarımadasını
gezecekler. Biliyorsunuz bizim en
eski otobüsümüz tosun. Tosun
marka araçlarla gezilerini
sağlayacağız. Bildiğiniz gibi
Darülaceze’de genelde yaşlı
insanlar kalmakta. Onlara da
tarihi bir nostalji yaşatmak adına
böyle bir organizasyon
düzenledik.” şeklinde konuştu.
Aykut Sönmez isimli Darülaceze
sakini de, “Beni kırk elli sene
evveline götürdü.
Ben bunları yaşadım, bu
otobüslere bindim. Böyle buradan
bileti alırdık önden inerdik.
Bunları yaşadık, o boynuzlu
otobüsler vardı. Onlar ara sıra
çıkardı şoför iner takardı. Çok
güzel oldu bizi o senelere götürdü.
Çok hoşuma gitti.” ifadelerini
kullandı. Cenay Öztunç isimli
Darülaceze sakini ise,
“Çocukluğum bu arabalarla geçti
benim. Fatih’liyim ben bu
arabalar seksenli
yılların boynuzlu.
Edirnekapı - Eminönü
çalışırlardı. Hatta
arabada boynuzu
çektiğimiz zaman
araba dururdu. Şoför
bizi kovalardı. 45 yıl
önceye gittim şuanda
Allah razı olsun
yetkililerden.”
şeklinde duygularını
dile getirdi. CİHAN
ultan Birinci Ahmet
S
Han’ın hocası ve imamı
Mustafa Safi Efendi anlattı:
Efendimizin sünnetine
kuvvetle bağlı idi.
Sultan Ahmet Han, ibadete
fevkalâde düşkün idi.
Küçük günahları bile büyük
görür yapmazdı,
yakınlarındakileri daima
günahlardan men eder ve
iki cihanda aziz eden
Allah’ın emirlerine itaat ve
ibadete teşvik ederdi.
Gençliğinde de asla nefsinin
hevasına kapılmayıp,
kalbini daima Cenab-ı
Hakk’a ibadete bağlamıştı.
Onun hali Peygamberimiz
(s.a.v)’in:
“Yedi sınıf vardır ki başka
hiçbir gölgenin olmadığı o
günde Allahü Teâlâ onları
Arş-ı Ala’nın gölgesinde
gölgelendirir:
Adaletli sultan, Allahü
Teala’nın ibadetinde
büyüyen genç, kalbi
mescide bağlı adam…”
Hadis-i şerifine uygun
düşmüştür. Resûlullâh
Padişahın nedimlerinden
Hacı Mustafa Ağa
naklettiğine göre Sultan
Ahmet Han:
“Mevlâ’ya şevk ile ve zinde
olarak ibadet yapıldığında
kalbde bir huzur meydana
gelir ve kul, ibadet için
çektiği zahmet ve
meşakkatten lezzet bulur.
Cenab-ı Hakk’a ibadet bana
asla zahmet olmaz, belki
ruhuma gıdadır.” dedi.
Ben de dedim ki: “Ey cihan
mülkünün padişahı! Bu
cihanda ilim, zühd ve takva
cinsinden bütün hayırlı
amellerin hepsi sizin
adaletinizin eseridir.
Kökün dalları adalet,
meyvesi de ibadetlerdir.”
Sultan şöyle cevap verdi:
“Cümlemizi Hak yoluna
hidayet eden Peygamber
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri,
kâinat onun ayağının
altındaki toz kadar kıymetli
değil iken, bütün mahlukat
onun sebebiyle vücut
bulmuş iken, ismet sahibi
ve günahları dahi
bağışlanmış iken Cenab-ı
Hakk’ın nimetine şükür
etmek için daima ibadet ile
meşgul idiler. Biz ona
uymayalım mı?” (Zübdetü’tTevarih)
Kaldığı evde çıkan yangında hayatını kaybetti
aziosmanpaşa’da bir
G
apartmanın bodrum
katında yangın çıktı. Yoğun
dumandan zehirlenen ve
kısmen yanan Raşit Onay
(65) hayatını kaybetti. Polis,
olayla ilgili soruşturma
başlattı.
yangının büyüme
ihtimaline karşı binayı
tahliye etti. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri Raşit
Onay’ın kaldığı daireye
girdi.
Sağlık ekipleri yerde
hareketsiz halde bulunan
Fevzi Çakmak
Mahallesi 768.
Sokak 9 numarada
bulunan
apartmanın bodrum
katında yangın
çıktı.
Apartmanı saran yoğun
dumanı fark eden bina
sakinleri durumu itfaiye,
polis ve sağlık ekiplerine
bildirdi. Apartman sakinleri
Aslan, komşularının
uyarılarıyla binayı tahliye
ettiklerini söyledi. Turan
Aslan, yangının elektrik
sobasından
kaynaklanmış
olabileceğini
belirtti.
Aslan, hayatını
kaybeden Raşit
Onay’ın akşam
saatlerinde bir
arkadaşıyla
birlikte
apartmana
geldiği bilgisini
verdi.
Edinilen bilgilere
göre, konfeksiyon
işiyle uğraşan Raşit
Onay, akşam
saatlerinde kaldığı
apartmana geldi.
Elektrik sobasını yakan
Onay uykuya daldı.
Sobanın devrilmesi sonucu
evdeki kumaş parçaları
tutuştu.
yangını misafirlerini
uğurlamak için dışarı çıkan
alt kat komşularının fark
ettiğini aktardı.
Onay’ın hayatını
kaybettiğini belirledi. Olay
yeri inceleme ekipleri de
yangın çıkan adreste
inceleme yaptı.
Polis, yangının çıkış
sebebini ve Raşit Onay’ın
ölüm sebebini belirlemek
için çalışma başlattı.
Yapılan ilk incelemede
Raşit Onay’ın yoğun duman
sebebiyle zehirlendiği el ve
ayaklarının da kısmen
yandığı öğrenildi. Bina
sakinlerinden Turan Aslan,
Onay’ın cesedi olay
yerindeki gerekli
incelemenin ardından
otopsi için Adli Tıp
Kurumu’na kaldırıldı.
CİHAN
Gecekondu
‘bazkondu’ oldu
letişim teknolojisinin
vazgeçilmez unsurlarından
olan baz istasyonları,
Türkiye'de sık sık tartışma
konusu oluyor.
Baz istasyonlarının insan
sağlığını tehdit ettiği algısı,
GSM şirketleri ile vatandaşları
çoğu zaman karşı karşıya
getiriyor.
Ümraniye'de üzerinde onlarca
baz istasyonu bulunan 2 katlı
gecekondu görünümlü binanın
üzerindeki baz istasyonları
görenleri şaşırtıyor.
Adeta baz istasyon merkezini
andıran binada ailelerin
yaşaması dikkatlerden
kaçmıyor. Baz istasyonları
binanın tamamını kaplıyor.
CİHAN
23 ARALIK 2015
11
Aday öğretmenler il tercihi yapacaklar
Eğitim
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
MEB’e kurs
öğrenci
başvurusu nasıl
yapılır şartları
EB kurs başvuruları Öğrenci Öğretmen eba e-kurs Başvuruları 2.Dönem
M
Destekleme Kursları Öğrenci ve Öğretmen
Başvuruları başladı.
MEB kurs başvuruları Öğrenci Öğretmen
eba e-kurs Başvuruları 2.Dönem Destekleme Kursları Öğrenci ve Öğretmen Başvuruları başladı MEB EBA üzerinden
2.Dönem e-kurs öğretmen öğrenci ve
ücretli öğretmen başvuruları başladı.
Kurs başvuruları, Öğretmen başvuruları,
Ücretli öğretmen başvuruları, Öğrenci
başvuruları ve sınıf oluşturma işlemleri II.
dönem için sıfırdan yapılacak olup,
Kurslar sadece dönemlik açılacaktır.
EKurs modülü aktif edilmiş olup
25.12.2015 tarihine kadar kurs açmak
isteyen okulların modüle girişlerini
tamamlaması gerekmektedir. Modüle
girdikten sonra II. Dönemi seçip yeni
dönem kurs başvurularınızı yapabilirsiniz.
Kurs başvuruları, Öğretmen başvuruları,
Ücretli öğretmen başvuruları, Öğrenci
başvuruları ve sınıf oluşturma işlemleri II.
dönem için sıfırdan yapılacak olup,
Kurslar sadece dönemlik açılacaktır.
Haber Merkezi
D
Ü
N
K
Ü
Ç
Ö
Z
Ü
M
Ç
E
N
G
E
L
B
U
L
M
A
C
A
Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB)
Öğretmen
Yetiştirme ve
Geliştirme Genel
Müdürü Ali Yılmaz, bu yıl yeni
atanan öğretmenlerden mesleğe
hazırlık eğitimi
için il tercihi
isteyeceklerini belirterek, "Atamasını yapacağız,
maaşını ödeyeceğiz. Aday öğretmeni 6 ay boyunca
usta öğretmen
yanında usta-çırak
ilişkisiyle
yetiştirmeye
çalışacağız" dedi.
ve Öğrenim Araştırması (TALIS) ile 5
yılda bir dünyada eğitimcilerin seviyesinin belirlendiğini dile getirerek,
Türkiye'nin de 2008'de bu araştırmaya
katıldığını aktardı. Ali Yılmaz, iki hafta
önce Kopenhag'ta TALIS'in toplantısına
katıldığını bildirerek, "Bu yıl TALIS'e
dahil olduk.
Bundan sonraki değerlendirmelere
katılacağız. Bunlardan ilki 2018'de
yapılacak. Bunu önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin uluslararası arenadaki
düzeyini görme şansı verecek" şeklinde
konuştu.
ılmaz, AA muhabirine yaptığı açıkY
lamada, geçen yıl yönetmelik
değişikliğiyle "aday öğretmenlik" uygulamasına geçildiğini anımsatarak, bu
uygulamada performansın esas
alındığını, başarılı öğretmenlerin
mesleğe başladığını söyledi.
Öğretmen yetiştirmede bir dizi yeniliklerin yaşandığına dikkati çeken Ali Yılmaz, "Bu yıl öğretmenlerimizden 6 aylık
süreyle mesleğe hazırlık eğitimi alacaklardan il tercihlerini isteyeceğiz ama atamasını yapacağız, maaşını ödeyeceğiz.
Aday öğretmeni 6 ay boyunca usta
öğretmen yanında usta-çırak ilişkisiyle
yetiştirmeye çalışacağız. Böylece öğret-
men kalitesini biraz daha artıracağımızı
düşünüyoruz. Daha güzel bir haber,
müjde de diyebiliriz, 64'üncü
Hükümetin 1 yıllık planı içerisinde
öğretmen akademilerinin kurulması da
var.
Bu akademilerin kurulması halinde
öğretmen kalitesini birinci elden yükseltmek için fırsat bulmuş olacağız.
Bundan dolayı buna büyük ümit bağlıyoruz" diye konuştu. Genel Müdürlük
olarak öğretmenlere yönelik çalışmalar
yürüttüklerini ifade eden Yılmaz,
merkezi Paris'te bulunan Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
tarafından yapılan Uluslararası Öğretim
OECD tarafından uluslararası çapta 3
yılda bir 15 yaşındaki öğrencilerin
başarısının sınandığı Uluslararası
Öğrenci Değerlendirme Programı'nın
(PISA) da TALIS ile ilişkilendirileceğini
anlatan Yılmaz, "Öğrenci başarısı, öğretmen niteliğinden etkilenen önemli bir
değişkendir.
Öğretmenlerimizin kalitesini artırabilirsek, uluslararası sınavlardaki
öğrenci başarımızı artıracağımızı
düşünüyoruz. TALIS ve PISA'nın 2018'de
ilişkilendirilmesinin isabetli bir karar
olduğunu düşünüyorum" ifadelerini
kullandı.
AA
Maliye Bakanlığı 50 defterdarlık uzman yardımcısı alacak
aliye Bakanlığı defterdarlıkM
larda çalıştırılmak üzere 50
uzman yardımcısı alacak. Konuya
ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de
yayımlandı.
Buna göre, Maliye Bakanlığı taşra
teşkilatında (defterdarlıklarda)
çalıştırılmak üzere sınavla 50 defterdarlık uzman yardımcısı istihdam edecek.
Yazılı sınav, 20 Mart'ta Ankara'da
yapılacak. Başvurular, 15-26 Şubat
arasında alınacak. Giriş sınavının
yazılı bölümüne katılmaya hak
kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri ve saati, e-Devlet
portalı (www.turkiye.gov.tr),
Maliye Bakanlığı
(www.maliye.gov.tr) ve Personel
Genel Müdürlüğü
(www.pergen.gov.tr) internet sayfalarında sınavdan en az 10 gün
önce ilan edilecek.
Yazılı sınavda başarılı olanlara,
sözlü sınavın yeri, günü ve saatine
ilişkin yazı, sınav tarihinden yirmi
gün önce gönderilecek.
AA
Gülen Koleji Uluslararası Matematik yarışmasında altın madalya kazandı
atay’ın İskenderun
H
ilçesinde faaliyet gösteren
Gülen Koleji öğrencileri uluslararası Matematik yarışmasında 4 madalya kazandı.
ABD Matematik Birliği ve Nebraska Üniversitesi tarafından
organize edilen AMC-8 Uluslararası İlköğretim Matematik
Yarışmasından Gülen Koleji
Öğrencileri Madalyalarla
Döndüler.
61.si Düzenlenen Uluslararası
İlköğretim Matematik Yarışmasına Bölgemizde Zirve
Üniversitesi ev sahipliği yaptı.
Gaziantep’te 4 bin’e yakın
öğrencinin katıldığı yarışmaya
Dünya genelinde 300.bin’i
aşkın öğrenci katıldı. Gülen
Koleji Öğrencileri 80’den fazla
ülke ve 300.bin’i aşkın öğrenci
arasından 1 Altın,2 Gümüş ve 1
Bronz Madalya kazanma
başarısı gösterdiler.Gülen Koleji’nden İbrahim Kınağ altın
madalya alırken, Ahmet Anıl
Palta ve Teoman Türkoğlu, ikinci olarak gümüş ve Meryem
Yolcu ise, üçüncü olarak bronz
madalya aldılar. Gülen Koleji
müdürü Şaban Erdem, “Uluslararası bir yarışmada 4
öğrencimiz madalya aldı. Okulumuzda eğitim öğretimin yanı
sıra bilimsel projelere de önem
veriyoruz. Matematik yarışmasında derece elde eden
öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum” dedi.
AA
12
Bitki çayları mevcut hastalığı iyileştirdiği doğru değil
23 ARALIK 2015
Sağlık
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
acettepe Üniversitesi Eczacılık
H
Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Funda Nuray Yalçın, her tıbbi
bitkinin çayının yapılamayacağını,
suda çözülebilen ve az etkili bitkilerle çay hazırlanması gerektiğini
söyledi.
Bitkisel çay içildiği zaman mevcut
hastalıkların iyileşeceği yönünde
yaygın inanışın var olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu kesinlikle
doğru değildir. Bitkisel çayların,
içildiği anda mevcut hastalığı
düzeltecek özelliği yoktur. Belli bir
süre kullanıldığı takdirde iyi yönde
etkileri görülebilir" dedi.
Yalçın, bitkisel çayların içinde
birçok bitki türü olabildiğini belirterek, "Bu bitkilerin içerisinde
birtakım kimsayal maddeler var.
Bu çaylar, kimyasal maddeler üzerinden etki gösterecektir. Bunun
anlamı şudur; sizin o anki hastalık
durumunuzu tedavi etmekte
yardımcı olabilirler ama aynı zamanda içtiğiniz bir ilaçla ya da
yediğiniz gıdalarla etkileşim
gösterebilir. O yüzden olumsuz etkileri de olabilir. Biz o nedenle bu
tür çayların içerisinde en fazla 3 ya
da 5 bitkinin yer almasını öneriyoruz" diye konuştu.
Çocuklar, hamileler ve emziren annelerin bu çayları kullanmasını
çoğunlukla istenmediklerine
dikkati çeken Yalçın, "Yine 'Bu
çaylar sağlıklıdır' diyerek çok
tüketmek de doğru değil. Bu tüm
tıbbi çaylar için geçerli. Faydası
kadar fazla tüketildiğinde bazı
sorunları da beraberinde getirebilir.
Dikkatli tüketmekte fayda var.
Genelde soğuk algınlığı veya mide
problemleri, gaz problemleri ve
iştah açmak gibi bazı hastalıkların
tedavisinde yardımcı çaylar
tüketilebilir" ifadesini kullandı.
Yalçın, evde hazırlanan bitki çaylarında mutlaka doğru ürünlerin
kullanılması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Her tıbbi bitkinin çayı yapılamaz.
Suda çözülebilen ve az etkili bitkil-
erle çay hazırlanmalı. Bu çaylar,
doğru bitkilerle doğru yöntemlerle
hazırlanırsa sağlık açısından faydalıdır. Çok ciddi etkili bitkilerle
çay hazırlayamazsınız. Bitkiler,
etkililer, çok etkililer, orta etkililer
ve zayıf etkililer diye ayrılmakta.
Bitki çayları, zayıf etkililerden
hazırlanır.
Nadiren orta etkililerden içerisine
konulmaktadır ama çok kuvvetli
bitkileri kesinlikle çay hazırlarken
kullanmamak gerekir. Zayıf ve orta
etkililer dışındaki bitkilerden uzak
durulmalı." Piyasadaki paket
bitkisel çaylarda güvenilir
markaların tercih edilmesini
isteyen Yalçın, şunları kaydetti:
"Piyasada birçok marka var. Bunlara karşı çok dikkat edilmesi
gerekiyor. Paketlerde ilgili kurumların onayı aranmalı. Paketlerin
üzerinde yazan bitkilerin gerçek
olup olmadığı kontrol edilmeli.
Eğer paketlerdeki bitkiler gerçekse
ve doğru hazırlanırsa bu çaylar da
sağlık için faydalıdır."
Yasemin ERENER-EKONOMİ
a
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
a
İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 4599
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kartal
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 4084
f) Parsel No: 18
g) Yüzölçümü: 374 m²
h) Satılacak Hisse Oranı: 59/187
ı) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
l) Adres (Cadde-Sokak-No)
: Yakacık (Hürriyet) Mah.Namzet Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 141.600.-TL
4) Geçici Teminatı
: 4.248.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 06 Ocak 2016-13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir
Fuatpaşa Cad.No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli
: 175.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını
ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare
tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için
adres göstermesi (Adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması
gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin
edecekleri belge,
d) İmza sirkülerini vermesi,
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış
olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre
temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi vermesi.
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için
ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
BASIN:209487/www.bik.gov.tr
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No: 4632
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli: İstanbul
b) İlçesi: Kartal
c) Cinsi: Arsa
d) Pafta No: --e) Ada No: 4082
f) Parsel No: 3
g) Yüzölçümü: 305 m²
h) Satılacak Hisse Oranı: Tamamı
ı) Halihazır: İşgalli
j) İmar Durumu: Konut Alan+3
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok
Parselin mahreci olmadığı için
imar planında ‘a’ ile işaretli
kısım satın alınmadan uygulama
yapılamaz
l) Adres (Cadde-Sokak-No)
: Yakacık (Hürriyet) Mah.Taşlı Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 366.000.-TL
4) Geçici Teminatı
: 10.980.-TL
5) İhale Tarihi ve Saati
: 06 Ocak 2016-13:00
6) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu
Saraçhane/İstanbul
7) İhale Usulü
: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
8) İhale Şartnamesi
: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir
Fuatpaşa Cad.No:26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
9) Şartname Bedeli
: 250.-TL
10) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. Kimlik Numaralarını
ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare
tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için
adres göstermesi (Adres beyanı),
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
c-a) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu
tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış
olması gerekir.)
c-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (c-a)’daki esaslara göre temin
edecekleri belge,
d) İmza sirkülerini
d-a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin
bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış
olması gerekir.)
d-b) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerin her birinin (d-a) fıkrasındaki esasa göre
temin edecekleri belge,
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi
11) Nüfus Cüzdan Sureti ve İkametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için
ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah.
Şehzadebaşı Cad.No:25 34134 Fatih/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.
12) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de
şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR
BASIN:209508/www.bik.gov.tr
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer yoğun
olmak üzere pus ve sis hadisesi ile birlikte iç ve doğu bölgelerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak
üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında
önemli bir değişiklik beklenmiyor, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri
civarında, diğer bölgelerde normallerin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey
ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3
İstanbul: Az bulutlu 12
İzmir: Az bulutlu ve açık 14
Adana: Az bulutlu ve açık 19
Antalya: Az bulutlu ve açık 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 12
ANKARA
İS TAN BUL
Bugün
23 Aralık Çarşamba
13
5
Bugün
23 Aralık Çarşamba
Rüzgar
Nem
14
%63
10
-9
AN TAL YA
İZ MİR
Bugün
23 Aralık Çarşamba
Rüzgar
Nem
13
%76
14
2
Bugün
23 Aralık Çarşamba
Rüzgar
Nem
22
%96
20
6
Rüzgar
20
Nem
%72
23 ARALIK 2015
Kültür-Sanat
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
13
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 2016’ya
iddialı pojelerle merhaba diyecek
lusal ve uluslararası platformda
pek çok etkinliğe ev sahipliği yapan
U
İstanbul Lütfi Kırdar, pek çok “ilk”e
imza attığı 2015 yılının ardından 2016
yılına da iddialı projelerle ‘merhaba’
diyor.
Kongre turizmi sektörünün yükselişine
dikkat çeken İstanbul Lütfi Kırdar
Genel Koordinatörü Güniz Atıs Azrak,
geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen projeler
ile 2016 yılı hedeflerini açıkladı.
Türkiye'nin ilk Uluslararası Kongre
Merkezi İstanbul Lütfi Kırdar, 2015
yılında önemli başarılara imza atmanın
verdiği gururla 2016 yılını karşılıyor.
Sadece İstanbul’da değil Avrupa’da da
Association of Convention Centres / Uluslararası Kongre
Merkezleri Birliği) Kalite Standartları Ödülü’nü 2015 yılında
almaya hak kazandı.
Yine 2015 yılında, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
tarafından desteklenen “Dijital Çağın Küresel Kongre
Merkezi: Lütfi Kırdar” projesi ile sektördeki yerini
perçinleyen İstanbul Lütfi Kırdar, ziyaretçilerine dijital
çağın getirdiği tüm imkanları sunarak bir ‘ilk’i daha gerçekleştirmiş oldu.
Yetinmeyip dijitalleşen yapısına yeni bir halka daha
ekleyen İstanbul Lütfi Kırdar; geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği
Apple iBeacon teknolojisinin entegrasyonu ile ziyaretçilerine, mobil cihazlar üzerinden daha erişilebilir bir etkinlik
deneyimi sunmaya başladı.
2015 yılında yaklaşık 780 katılımcı firma 13 fuar ve kongre
düzenlenen İstanbul Lütfi Kırdar’da; 27 konser ve 50 konferans yapıldı ve toplamda 240 bin ziyaretçi ağırlandı. 2016
yılını da önemli projelerle karşılamaya hazırlanan İstanbul
Lütfi Kırdar, İstanbul’un dünyadaki stratejik konumuyla
birlikte yükselişini sürdürüyor.
İSTANBUL DÜNYADA 9. SIRADA
2014 yılı itibariyle İstanbul; kongre merkezleri arasında
dünya sıralamasında 9’uncu, Avrupa sıralamasında ise
8’inci sırada yer aldı. İstanbul’un dünya çapındaki stratejik konumunun önemini anlatan İstanbul Lütfi Kırdar
Genel Koordinatörü Güniz Atıs Azrak, merkezin sektördeki
öncü konumuyla birlikte gücünü perçinlediğini belirtti.
TÜİK verilerine göre, 2014 yılı turizm geliri olan 26 milyar
doların yaklaşık yüzde 10’unun (2.5 milyar dolar) kongre
turizminden karşılandığını açıklayan Azrak, “Yılda 100 milyona yakın kişi toplantı, iş ve kongre amaçlı seyahat
düzenliyor.
Kongre turizminde kişi başı ortalama harcama, kıyı turizminden yaklaşık 5 kat daha fazla. Bu nedenle kongre sektörünün ekonomiye direkt etkisinin yanı sıra endirekt ve
çarpan etkisi yüksek. Sektör paydaşları olarak bizler, yerel
yönetim ve kamu desteğiyle, bu pazarı büyütmenin tüm
ekonomi üzerindeki etkisinin bilinciyle çalışmalarımıza
devam ediyoruz” dedi.
2016’DA ÖNEMLI KONGRELER GERÇEKLEŞECEK
TÜRSAB 2013 Kongre Turizmi Raporu’na göre 2013 yılında
2.5 milyon kişi kongre turizmi için Türkiye’ye geldi.
Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü verilerine
göre, kongre sektörü Türkiye’de dünya ortalamasından 2
kat daha fazla büyüyor. Dünyada bu artış yüzde 10 iken,
Türkiye’de yaklaşık yüzde 22.
2016 yılında da büyümenin devam edeceğini ifade eden
Azrak, sadece kongre merkezi olarak değil etkinlik mekanı
olarak da pek çok önemli projeye imza atacaklarını anlattı:
“2016 yılında İstanbul Lütfi Kırdar’da gerçekleşmesi planlanan önemli kongreler ile anlaşma aşamasındayız.
Sadece kongre değil, aynı zamanda bir etkinlik mekanı
olarak ses getirecek sanat etkinliklerine, fuarlara ve şirket
etkinliklerine de ev sahipliği yapacağız. Hepsi de merakla
beklenen projeler arasında yer alacak.”
Ulusal ve uluslararası binlerce etkinliğe ev sahipliği yapan
İstanbul Lütfi Kırdar hakkında ayrıntılı bilgi almak için
www.icec.org/tr adresi ziyaret edilebilir.
Döne YILDIRIM-EKONOMİ
kongre ve etkinlik merkezlerinin
öncülüğünü yapan İstanbul Lütfi Kırdar, iddialı projeleriyle yeni döneme
hazırlanıyor.
Uluslararası standartlarda başarısını
kanıtlayan İstanbul Lütfi Kırdar,
dünyada yalnızca 28 kongre merkezinin
sahip olduğu AIPC (The International
a
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
KÜÇÜKÇEKMECE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi borçluları aleyhine açılmış olan icra takip dosyalarına istinaden; aşağıda dosya numarası, adı ve soyadı veya ünvanı,
borç tutarı ve borç nevi belirtilen ödeme emirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103., 104., 105. ve 106. maddeleri hükümlerince ilanen tebliğinin yapılmasına
karar verilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 105. ve 106. maddeleri hükümlerince ilgililerin, bu ilan tarihinden başlayarak (1) bir ay içinde Küçükçekmece Sosyal Güvenlik
Merkezi’ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı olmak
üzere yerinde, adres bildirenlere ise posta ile resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde sözü edilen (1) bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı İLAN OLUNUR.
Dosya No
Ünvan/İsim
Borcun Nevi
Borç Toplamı
Sicil
01 0644633
2007/41397 DÜELLO TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
7,300.31
01 0644633
2009/10257 DÜELLO TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
38,963.35
01 0644633
2012/10267 DÜELLO TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
8,770.63
01 0644633
2012/10266 DÜELLO TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
97,938.34
09 1056940
2010/42332 DÜNDAR GÜLEN
PRİM
6,467.98
09 1057765
2008/17448 DÜNYA ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
2,843.60
09 1013196
2013/116465 DÜZEY TÜKETİM MALLARI SAN.PAZ.TİC.A.Ş.
PRİM
23,335.30
09 1068550
2007/20689 E.T.B.HOME TEKSTİL COMPANY LTD.ŞTİ.
PRİM
2,768.76
09 1068550
2009/49901 E.T.B.HOME TEKSTİL COMPANY LTD.ŞTİ.
PRİM
2,001.80
01 1021679
2005/26653 EBA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
35,373.37
09 1081188
2008/14097 EBRT ENİNE BOYUNA MEDYA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC.A.Ş.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
5,361.12
09 1081188
2008/14098 EBRT ENİNE BOYUNA MEDYA İŞLETMECİLİĞİ SAN. VE TİC.A.Ş.
PRİM
59,865.10
09 1317338
2012/60153 EDA FAK-ŞUBE
İDARİ PARA CEZASI
2,918.40
09 1317338
2012/60154 EDA FAK-ŞUBE
İDARİ PARA CEZASI
2,918.40
09 1317338
2012/60152 EDA FAK-ŞUBE
İDARİ PARA CEZASI
4,380.00
09 1071643
2013/15843 EDA KAĞITÇILIK OLUKLU MUK.KOLİ AMBALAJ VE TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
2,647.99
09 1057619
2013/11347 EFİ TEKSTİL GIDA VE İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
3,989.13
09 1074952
2010/24216 EGE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM HİZM.SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
5,573.59
09 1003960
2012/26329 EGE TEKSTİL
PRİM
6,039.24
09 1039452
2013/18195 EGE BOYA TEKS. VE DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
2,103.31
09 1072529
2008/11120 EGELER GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
10,684.04
09 1072529
2007/34926 EGELER GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
43,842.61
09 1079967
2009/41794 EGEMEN İTHALAT İHRACAT TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
43,790.98
09 1079369
2009/82348 EGGE İNŞ.MAK.İHT.İHR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
4,925.08
09 1033628
2010/43020 EKBER ARPAÇAY
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
3,858.17
09 1033628
2010/43019 EKBER ARPAÇAY
PRİM
43,082.29
09 1063007
2010/15268 EKREM BOSTAN
PRİM
2,009.12
09 1022393
2013/116677 EKSAN OTOMOTİV PAZARLAMA TİC. VE SAN.A.Ş.
PRİM
20,862.70
09 1041464
2008/25406 EKVATOR ELEKTRİKLİ ALETLER SAN. VE TİC.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
6,886.24
09 1041464
2008/25405 EKVATOR ELEKTRİKLİ ALETLER SAN. VE TİC.
PRİM
79,191.77
09 1041464
2007/33830 EKVATOR ELEKTRİKLİ ALETLER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
29,440.36
09 1041464
2007/33829 EKVATOR ELEKTRİKLİ ALETLER SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
52,856.87
09 1035131
2005/26260 ELEGANS TEKSTİL DIŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
5,202.50
09 1068184
2012/39266 ELİF SAVAŞ
İDARİ PARA CEZASI
2,217.76
09 1086232
2008/30085 ELİT ÇANTA DERİ TEKS.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
4,446.44
09 1316826
2010/20282 ELİT PLASTİK VE KİMYEVİ MAD.TEKS.İTH.İHR.DIŞ.TİC.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
2,664.00
09 1316826
2010/20879 ELİT PLASTİK VE KİMYEVİ MAD.TEKS.İTH.İHR.DIŞ.TİC.
İDARİ PARA CEZASI
3,997.98
09 1316826
2010/20281 ELİT PLASTİK VE KİMYEVİ MAD.TEKS.İTH.İHR.DIŞ.TİC.
PRİM
30,191.82
09 1007934
2012/14528 ELİT TEKSTİL KONFEKSİYON SAN.LTD.ŞTİ.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
8,634.87
09 1314594
2010/62077 ELMASOĞLU GIDA VE İHT.MD.PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
9,381.24
09 1071930
2007/26859 ELVAN BULUT
PRİM
9,506.24
09 1059861
2013/18975 ELVEDA ÇALIŞKAN
PRİM
4,492.57
09 1069089
2008/10652 EMA İNŞ.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
5,157.46
09 1069089
2008/10653 EMA İNŞ.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
6,788.57
09 1076644
2013/20926 EMA TEKSTİL KUYUMCULUK PET.TUR.NAKLİYAT İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM
15,504.15
09 1086603
2008/19261 EMAŞ İNŞAAT VE MALZ.OTO SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
14,250.76
09 1028296
2013/106374 EMEL COŞKUN
PRİM
3,963.94
09 1028296
2013/10423 EMEL COŞKUN
PRİM
15,265.58
09 1072862
2007/13740 EMEL GÜNEŞ
İDARİ PARA CEZASI
3,222.60
09 1072862
2007/13739 EMEL GÜNEŞ
İDARİ PARA CEZASI
3,299.30
09 1015361
2008/25457 EMES İNŞAAT SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
10,519.21
09 1029797
2008/25588 EMEY TURZ.İNŞ.TEK.TEM. VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ.
PRİM
1,931.08
09 1029797
2007/37635 EMEY TURZ.İNŞ.TEK.TEM. VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ.
PRİM
4,967.25
09 1029797
2013/106819 EMEY TURZ.İNŞ.TEK.TEM. VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ.
PRİM
11,756.26
09 1029797
2013/10538 EMEY TURZ.İNŞ.TEK.TEM. VE GIDA SAN.LTD.ŞTİ.
PRİM
15,094.37
09 1084613
2010/46721 EMİN AYMELEK
İDARİ PARA CEZASI
3,195.00
09 1084613
2011/32944 EMİN AYMELEK
İDARİ PARA CEZASI
3,195.00
09 1084613
2011/32945 EMİN AYMELEK
İDARİ PARA CEZASI
3,195.00
09 1301928
2012/29962 EMİN KARADEMİR
İDARİ PARA CEZASI
3,322.80
01 0598038
2012/24105 EMİN YAPI MALZ.İML.İHR.İTH.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
14,715.76
09 1072869
2013/66954 EMİN ZENGİN
İDARİ PARA CEZASI
3,811.86
09 1072869
2013/66953 EMİN ZENGİN
İDARİ PARA CEZASI
7,620.60
09 1305284
2009/27119 EMİNE BAYRAV
İDARİ PARA CEZASI
2,724.36
09 1305284
2009/27120 EMİNE BAYRAV
İDARİ PARA CEZASI
4,086.55
09 1305284
2009/11768 EMİNE BAYRAV
PRİM
18,750.71
09 1301224
2011/24802 EMİNE CİN
İDARİ PARA CEZASI
3,195.00
09 1080506
2014/52974 EMİNE GÜLAY TÜRKYILMAZ
PRİM
5,941.53
09 1067653
2010/64556 EMİNE IŞIK
PRİM
3,076.98
09 1055543
2013/18685 EMİNE KANIK
PRİM
2,234.70
09 1061959
2009/79163 EMİNE KANIK
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
3,555.05
09 1087256
2009/20609 EMİR ALIŞVERİŞ MERKEZİ LTS.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
4,575.38
09 1069240
2006/18160 EMİR ESEN
PRİM
2,304.96
09 1052999
2009/47594 EMRİYE ÇAVDAR
İDARİ PARA CEZASI
5,814.41
09 1044503
2008/26370 EMTAŞ İNŞAAT İSKELE SİS. VE END.KALIPLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
2,512.10
09 1061622
2007/14188 ENDER İPLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
11,830.13
09 1304980
2008/26328 ENERTES İNŞAAT TESİSAT SAN. VE TİC.ŞTİ.
PRİM
5,415.61
09 1075295
2008/19312 ENGİN AKGÜL
PRİM
17,748.68
09 1077002
2010/33872 ENGİN ALABALIK
İDARİ PARA CEZASI
3,547.08
09 1077002
2010/33873 ENGİN ALABALIK
İDARİ PARA CEZASI
7,094.16
09 1031337
2009/13394 ENGİN ÇUHACI
PRİM
6,962.98
09 1031337
2008/23289 ENGİN ÇUHACI
PRİM
111,089.06
09 1305904
2012/39953 ENGİN KORKMAZ
PRİM
2,825.20
09 1082929
2009/77796 ENGİN KORKMAZ
PRİM
1,920.37
09 1018975
2013/116574 ENGİN MOBL.DAY.TÜK.MAL.İNŞ.TİC.L.ŞTİ.
PRİM
3,023.76
09 1048979
2009/81799 ENGİN YERİŞ
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
2,054.17
09 1048979
2009/81798 ENGİN YERİŞ
PRİM
24,307.93
09 1076563
2012/35106 ENGİN YERLİKAYA
PRİM
2,337.69
09 1308061
2010/27077 ENGİN YETER
PRİM
3,032.76
09 1080401
2009/13833 ENİS ÖZDOĞAN
PRİM
4,466.99
09 1039361
2008/25557 ENS GIDA DAĞITIM PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
17,447.49
09 1051039
2009/47593 ENS TEKS.DIŞ TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
İDARİ PARA CEZASI
7,499.29
09 1083798
2009/78150 ENVER ARSLAN
PRİM
3,185.28
09 1017897
2011/26433 EPA İNŞ TİC. VE PAZL.LTD.ŞTİ.
PRİM
113,417.30
09 1064539
2013/19173 ER KOLİ OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
PRİM
2,840.78
09 1017297
2012/36346 ERAL İNŞAAT TEKS.OTO SAN.TİC.A.Ş.
PRİM
11,060.17
09 1023252
2013/105416 ERAY TEKSTİL TURİZM GIDA SAN. VE TİC.L.ŞT.
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
9,917.69
09 1023252
2013/105413 ERAY TEKSTİL TURİZM GIDA SAN. VE TİC.L.ŞT.
PRİM
110,746.98
09 1067226
2007/39024 ERBAKAN ASLAN
PRİM
4,132.01
09 1078611
2014/52779 ERCAN AÇIKKAN
PRİM
5,813.37
09 1081861
2009/30824 ERCAN DURMAZ
PRİM
19,036.38
BASIN:208826/www.bik.gov.tr
14
Magazin-Tv
23 ARALIK
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
eniz Akkaya fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Sosyal
D
medya hesabı üzerinden fotoğraf paylaşan Akkaya
takipcilerine şoyle duyurdu: "Sevgili dostlar, minik bir zehirlenme geçirmekteyim. Her sabah sizlerle buluşmayı
iple çektiğim programa bir ihtimal katılmam mümkün olmayacak yarın. Şifa bulduğum an ekrandayim."HABER
MERKEZİ
Ece Erken,
Filipinli
dadıya ne
kadar ödüyor?
Şarkılarla
‘Deja Vu’
Deniz Akkaya
hastaneye kaldırıldı
şi Serkan Uçar'dan boşanan Ece
E
Erken, oğlu Eymen'e Filipinli bir
bakıcı tutmuştu. Ünlü sunucunun,
ykü Gürman, ‘Deja Vu’ adını verdiği performansıyla 24 Aralık’ta Beyoğlu’nda yer alan Mask Live Music Club sahnesinde olacak.Geçmişten
günümüze, hafızalarda yer etmiş klasik haline gelen Türk Sanat Müziği ve
Türk Halk Müziği eserlerini Gürman, Orhan Şallıel yönetimindeki Project ile
caz formatında yeniden söyleyecek. Bu özel proje için ikili, “Duyunca hatırlayacağınız şarkılar, belki de her birinizin ‘Yaşamıştım bu anı’ diyeceğiniz
öyküleriniz. Yani Deja Vu” dedi. HABER MERKEZİ
Ö
Aşk dedikoduları
isyan ettirdi
bakıcıya 5 bin lira maaş verdiği iddia
edilmişti.Filipinli bakıcıyı ayarlayan şirketin sahibi Olcay Nazlı Karakuş, 'Ece
Erken, yeni işe başlayan dadıya aylık 5
bin lira maaş vermeyi kabul etti' haberlerini yalanladı: "Ece Erken'e hizmet
veren bakıcıyı üç hafta önce Filipinler'den getirdik ve aylık bin dolara anlaştık. Çıkan dedikodular yüzünden
bakıcı hizmeti verdiğimiz birçok ünlü
isim fiyatların yükseldiği endişesiyle
aradı." Karakuş; dadıların çalışma
vizelerini aldıklarını ve SGK'larını yaptırdıklarını da söyledi. HABER MERKEZİ
Nursel Köse'den
Nurgül Yeşilçay
sorusuna ilginç yanıt
erya ve Ferhan Şensoy kardeşler “Delibal” galasına
birlikte katıldı.Adları Çağatay Ulusoy'la aşk dedikoDdularına
karışan kardeşlerden Derya isyan etti: "Size
elibal'ın galasına Paramparça
D
dizisinin Keriman'ı Nursel Köse
de katıldı.Köse, Nurgül Yeşilçay’ın
mantıklı geliyor mu? Önce benle yazıldı, sonra Ferhan'la. Böyle bir şey olabilir mi? Çağatay ikimizin de çok
yakın arkadaşı."HABER MERKEZİ
diziden ayrılacağı yönünde çıkan
haberler sorulunca ilginç bir yanıt
verdi: “Biz dizinin fakir tarafındayız,
zengin kısmında olanlardan haberimiz
olmuyor.” HABER MERKEZİ
YAYIN AKIŞI
07:301'de Sabah
10:00Böyle Bitmesin
11:50Ana Ocağı
13:35Yunus Emre
15:20Pastane
16:15Diriliş "Ertuğrul"
18:50Hava Durumu
18:55Spor
19:00Ana Haber Bülteni
19:55"Sihirbaz"
22:00Filinta
00:35Alias "Kod Adı"
01:25Tanıklar "Fadime Şahin"
02:50Beni Böyle Sev
07:15Çizgi Film Kuşağı
09:00Tinker Bell ve
Kayıp Hazine
10:45Yerli Sinema
12:15Ütopya
13:30Ütopya Panorama
15:15Kaçak Gelinler
16:45Oynat Bakalım
17:45 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
20:00Ayrılsak da Beraberiz
2015
05:30 Ulan İstanbul
06:35 Kanal D Haber
Günaydın
09:10 Aşk ve Günah
10:00 Aşk ve Günah
11:15Aşk ve Günah
12:30 Gün Arası
12:45 Kısmetse Olur
16:15 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Kanal D Ana
Haber Bülteni
20:00 Poyraz Karayel
23:45 Abbas Güçlü ile
Genç Bakış
00:00Gerçek Adalet
01:45Ekip 49
03:30Yedi Psikopat
05:10Dudaktan Kalbe
06:15Yeter Ki Sen Kazan
07:00Her Sabah
08:452. Sayfa
10:30Doktor Aytuğ
12:30Öğle Haberleri
12:50Derya'nın Dünyası
14:45Dudaktan Kalbe
16:15Dolu Dolu Anadolu
17:50Sıcak Gündem
18:00Ana Haber
18:50Yeter Ki Sen Kazan
19:50Fünye
21:45Kayıp Kimlik
23:45Hayatın Rengi
07:00Kadın İsterse
08:00Dürüye'nin Güğümleri
10:30Acemi Cadı
12:15Güzel Köylü
14:30Gönül İşleri
16:45Kaçak Gelinler
19:00Star Haber
20:00Çilek Kokusu
06:30 Kız Tarafı Erkek Tarafı
09:30 Acil Aşk Aranıyor
12:00 Nursel'in Mutfağı
13:00 Evrim Akın İle Ev Kuşu
14:00 Mayıs Kraliçesi
16:30 Kız Tarafı Erkek Tarafı
18:30 Show Ana Haber
19:45 Düğün Dernek
22:00 Acil Aşk Aranıyor
00:30 Kız Tarafı Erkek Tarafı
02:30 Evrim Akın İle Ev Kuşu
03:30Turgay Başyayla İle
Lezzet Yolculuğu
04:20 Analar ve Anneler
06:45 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
13:40 Sağlıklı Mutlu Huzurlu
16:30 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Eve Dönüş
23:20 Kim Milyoner
Olmak İster?
05:00Gezenti
05:20Donanım Haber
06:00Shappies
06:20Monster Warriors
06:40Ejder Avcıları
09:00Trend Topic
12:00I Heart Radio
15:30Donanım Haber
18:00Yeşil Öyküler
18:40Fırıldak Ailesi
08:45Lifestyle
08:55 Hava Durumu
09:00Haber Merkezi
09:15Ekonomi Piyasalar
09:20Spor
09:30Ekonomi Notları
10:00Haber Merkezi
10:15Ekonomi Piyasalar
10:20Spor
10:30Seçim Aktüel
10:45Spor
10:55Hava Durumu
11:00Haber Merkezi
11:15Ekonomi Piyasalar
11:20Spor
11:30Haber Merkezi
11:35Ekonomi Piyasalar
11:40Spor
02:00Gece Haberleri
02:15Tarafsız Bölge
04:00Gece Haberleri
04:155N1K
05:20Serra ile İtalyan İşi
06:00Güne Merhaba
07:40Spor
07:50Güne Merhaba
08:40Spor
08:49Güne Merhaba
09:00Parametre
10:00Haber
10:35Paranın Gündemi
11:00Haber
12:00Bugün
13:48Hava Durumu
14:00Günlük
14:50Hava Durumu
07:00Geri Sayım
09:45Cnbc-e.com'da Bugün
10:00Piyasa Ekranı
10:30Piyasaya Bakış
11:00Piyasa Ekranı
12:00Finans Cafe
14:00Piyasaya Bakış
14:30İş Dünyasından
15:00 Piyasaya Bakış
15:30Piyasa Ekranı
16:00 Kapanışa Doğru
16:45Cnbc-e.com'da Bugün
17:00 Son Baskı
17:30Piyasaya Bakış
18:00Avatar
18:30Penguins of Madagascar
19:00The Simpsons
20:00Mom
11:35Spor Bülteni
11:55Hava Durumu +
Yol Durumu
12:00Ajans Bugün
12:35İşin Sırrı
12:503 Dakika
12:55Hava Durumu +
Yol Durumu
13:00Ajans
13:50Hava Durumu
13:55Yol Durumu
14:00Ajans
14:30Spor Bülteni
14:50 3 Dakika
15:00Ajans Gün İçi
15:25Bize Sorun
16:00Ajans Gün İçi
16:30Spor Bülteni
07.30İsmail Küçükkaya ile
Çalar Saat
10.00Kiraz Mevsimi
12.15Adı Mutluluk
14.30Unutma Beni
16.30Zuhal Topal'la
19.00Fatih Portakal ile
FOX Ana Haber
20.00Maskeli Beşler Kıbrıs
00.00Yabancı Film
02.00İnadına Aşk
12:00Haber Masası
12:25Dünya Raporu
12:35Ekonomide Görünüm
12:45Spor Bülteni
13:00Gün Ortası
13:35Ekonomide Görünüm
13:45Spor Bülteni
14:00Gün Ortası
14:45Ekonomide Görünüm
15:00Güne Bakış
15:35Ekonomide Görünüm
15:45Spor Bülteni
16:00Güne Bakış
16:35Ekonomide Görünüm
16:45Spor Bülteni
17:00Akşam Haberleri
18:00Akşam Raporu
20:00Televizyon Gazetesi
23 ARALIK 2015
Spor
HERKES İÇİN EKONOMİ POLİTİKA
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan, taraftarların "Timsah Arena"
olarak adlandırdığı stadın açılış kurdelesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Şöhretler Karması ile Bursa Şöhretler Karması arasındaki gösteri maçının başlama vuruşunu yaptı
Bursa'nın yeni stadını
Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı
ursa Büyükşehir
B
Belediyesi tarafından
yaptırılan, Bursaspor
"MUHTEŞEM SONUÇLARDAN BIRISI"
taraftarlarının "Timsah
Arena" olarak adlandırdığı
yeni stat, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından törenle açıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Akif Çağatay Kılıç, stadın,
Bursa'ya, Türkiye'ye ve
Türk sporuna hayırlı olmasını temenni etti. Kılıç,
törende yaptığı konuşmada, "2002 yılından
itibaren AK Parti iktidarlarıyla yürünen yolda, gelinen muhteşem
sonuçlardan birisi de
Bursa Büyükşehir
Stadyumu olmuştur.
Tribünleri dolan stadın
açılışında ilk olarak Bursalı şarkıcı Fettah Can
sahne aldı. Söz ve müziği
kendisine ait Bursaspor
Marşı'nı da söyleyen Can,
taraftarlarla tezahürat
yaptı.
Stattaki coşku Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın protokol
tribününde görünmesiyle
iyice arttı. Erdoğan, kendisini alkışlarla karşılayan
taraftarları eliyle selamladı. Sahadaki beyaz
zemin üzerine yansıtılan
ve stattaki ekranlarda da
yer alan görüntülerle, Bursaspor'un kuruluş tarihi
anlatıldı.
Daha sonra Bursasporlu
futbolcular ve teknik
heyet, anons eşliğinde sahaya çıktı. Teknik direktör
Hamza Hamzaoğlu ve kaptan Serdar Aziz en fazla
alkışı alırken, bu sırada
kısa süreli havai fişek gösterisi yapıldı.
Sizlerin her zaman yol göstericiliği ve açtığı yolda ilerlemek üzere
hükümetimiz, gece gündüz
demeden Sayın
Başbakanımızın başkanlığında çalışmaya devam
edecektir" ifadelerini kullandı.
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe de
Bursa ve Türkiye'ye prestij
kazandıran, daha tamamlanmadan ödül alan yeni
stadın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi.
Stadın yapımına katkıda
bulunan Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a
teşekkür eden Altepe,
"Stat, Bursa'ya ve ülkemize
hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
daha sonra Gençlik ve
Spor Bakanı Kılıç, Türkiye
Futbol Federasyonu
Başkanı Yıldırım
Demirören, Büyükşehir
Belediye Başkanı Altepe ve
Bursaspor Kulübü Başkanı
Recep Bölükbaşı ile stadın
açılış kurdelesini kesti.
Kurdele kesimi sonrası stat
içi ve dışında havai fişek
gösterisi yapıldı. Stat içindeki ışık şelalesi, tribünleri
dolduranlarca uzun süre
alkışlandı.
BAŞLAMA VURUŞU
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN
Açılış töreninin son
bölümünde Türkiye
Şöhretler Karması ile
Bursa Şöhretler Karması,
gösteri maçı yaptı.
Başlama vuruşunu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı maçta
Türkiye Şöhretler Karması'nda Rüştü Reçber,
Ömer Çatkıç, Ali Tandoğan, Alpay Özalan,
Ogün Temizkanoğlu, Ömer
Erdoğan, Hakan Ünsal,
Soner Tolungüç, Tarık
Daşgün, Celil Sağır, Tayfur
Havutçu, Evren Turhan,
Serhat Akın, Hami
Mandıralı, Fatih Tekke,
Ayhan Akman ve Ahmet
Dursun gibi Türk futbolunun unutulmaz isimleri
forma giydi.
Bursa Şöhretler Karması'nda ise Nevzat
Dinçbudak, Ersel Uzgur,
Turan Şen, Erkan Özbey,
Ümit Şengül, Tunahan Akdoğan, Cemal Vardar, Beyhan Çalışkan, Çetin
Kahraman, Bahtiyar Yorulmaz, Okan Yılmaz, Yılmaz
Türker, Erdinç Kayhan,
Kadir Çattık, Erkan Öncel,
Ahmet Suhpi Evke,
Hüseyin Hürsoy, Ali Aköz,
Vedat Vatansever, Fettah
Can ve Mümin Kaşmer yer
aldı.
Yeşil krampon giydiği
görülen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, her iki takımın
oyuncularıyla tek tek
tokalaştı ve hatıra fotoğrafı
çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
saha kenarında gazetecilerin birlikte fotoğraf çektirme isteğini de geri
çevirmedi. Yeni stattaki ilk
golü Türkiye Şöhretler Karması'nda yer alan ve bir
dönem Bursaspor formasını da giyen Ali Tandoğan attı.
AA
15
Duman: Galatasaray'a
kolay teslim olmayacağız
Kastamonuspor 1966
Teknik
Direktörü
Duman:
K
"Seyir
zevki
yüksek,
mücadeleci
takım ile
sahada
olmak
istiyoruz"
adeleyi
ta gereken müc
aç
M
ı dile
1966
astamonuspor Ahmet ortaya koyacakların ı kayrü
nl
, şu ar
Teknik Direktö e Kugetiren Duman
iy
rk
en önce iyi
Tü
Duman, Ziraat iç sahada
detti: "Her şeyd
ı hedefliyda
ay
'n
m
tbol oyna
pası E Grubu
fu
ı
ar
kl
ca
yapa
Galatasaray ile
oruz.
çirkinu
ol
tb
fu
,
ta
maç
ek, mücadir play
leştirmeden, fa adele ede- Seyir zevki yüks da
üc
saha
çerçevesinde m
eleci takım ile
i.
.
ed
uz
yl
or
sö
i
tiy
is
in
er
cekl
olmak
lay teslim
ko
'a
ay
ar
as
at
al
G
enli
m
ik
D
alci
l
ay
ai
H
m
.
İs
ız
t
Kuzeyken
olmayacağ
leştirz.
ek
yi
rç
çi
ge
ek
de
rç
i'n
ge
,
er
Tesisl
değiliz
te
ze
ga
da
an
ilen antrenm
yapan
gücü tartışılcilere açıklama
Galatasaray'ın in,
an
um
D
rk
teknik direktör afir etmek- maz. Futbolu çi
play
is
ir
m
fa
'ı
,
ay
en
ar
ed
as
m
at
ir
Gal
leşt
ı beın
ar
asaray
kl
at
ca
al
G
ya
de
du
ten gurur
çerçevesin
ken mücadelirtti.
karşısında gere
leyi vereceğiz."
amladıkHazırlıkları tam
iz olur mu?"
Duman,
larını bildiren
Duman, "Sürpr l her türlü
u
m
ru
du
bo
"Galatasaray'ın
sorusuna, "Fut türlü sürligde kendi
açık. Her
ca
nu
belli, biz de 3.
so
er bir ekvabını verdi.
grubumuzda lid
priz olabilir" ce 66z.
ru
yo
nu
r 19
oy
ibiz. İyi futbol
Kastamonuspo
üm
ve
u
ı, 23 Aralık
uz
aç
um
m
atasaray
al
Bu iyi futbol
G
ay
Gazi
atasar
cadelemizi Gal
Çarşamba günü k.
AA
eceğiz"
er
st
ca
gö
la
pı
da
ya
da
da
ın
karşıs
Stadı'n
diye konuştu.
Güneş saha zemininden yakındı
Hilmi Öksüz:
Donk için Galatasaray
ile görüşmeler yapılıyor
asımpaşa Kulübü
K
Başkan Vekili Öksüz,
"Ryan Donk için
Beşiktaş
k
e
r
i
D
k
i
Tekn
:
ş
e
n
ü
G
ü
r
tö
ım
r
a
l
u
c
n
u
y
"O
sahaya
adapte ola
r
o
Z
.
r
a
l
ı
d
a
m
bir maçı 3 .
tik
ç
e
g
a
l
n
a
u
p
eşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda
B
Osmanlıspor'u 3-2 yendikleri maçta, fut-
Galatasaray ile üst
düzeyde görüşmeler
yapılıyor" dedi.
Futbolda ara transfer
dönemi öncesi
Galatasaray, Hollandalı
oyuncu Ryan Donk için
Kasımpaşa ile
görüşmelerini sıklaştırdı.
Kasımpaşa Kulübü
Başkan Vekili Hasan
Hilmi Öksüz, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın
oyuncuları Ryan Donk'a
talip olduğunu ve
pazarlıkların üst seviyede
yapıldığını kaydetti.
Hollandalı futbolcularının Galatasaray'a
olası transferi için
görüşmelerin yapıldığını
aktaran Öksüz, "Ryan
Donk için Galatasaray ile
korkuyor. Oyuncular geçen seneki saha olmadığını söylediler. Bu sadece bir tespitti"
ifadelerini kullandı.
bolcularının kötü zemin nedeniyle
sakatlık korkusu yaşadığını ifade etti.
por'a da yazık oluyor. Onlar da bir maç
dışında kazanamadı. Bugün 3 puan aldık
sevinçliyim. Oyuncularım sahaya adapte
olamadılar. Zor bir maçı 3 puanla geçtik.
50 sene önceki anlayış devam ediyor.
Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Güneş, zemini eleştirdi.
Ev sahibi ekibin de sahanın durumundan
etkilendiğini kaydeden Güneş, "Maç sahası gördüğünüz gibi buz olabilir, soğuk
olabilir ama kötü bir zeminde Osmanlıs-
Top toplayıcı çocuklar topu getirmiyor,
oyunu ağırlaştırıyor" diye konuştu.
Değerli futbolculara sahip olduklarını belirten deneyimli teknik adam, "Sahanın
zemini çok kötüydü. Üçüncü ligde böyle
sahalar olmaz. Bu takımları lige almam.
Oyuncu giremiyor. Sakatlanacağım diye
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa
Reşit Akçay, iyi oynadıkları bir maçtan yenilgiyle ayrıldıkları için canının sıkıldığını
söyledi. Beşiktaş'ın kenar oyuncularının
gol aradıklarını anlatan Akçay, mücadeleyi şöyle değerlendirdi: "İyi oynadığımızı
düşündüğümüz içerideki 5. maçı da yenil-
AKÇAY: "BIKTIM USANDIM"
Galatasaray'da kupada ikide iki peşinde
alatasaray Futbol Takımı,
G
Ziraat Türkiye Kupası E
Grubu'ndaki ikinci maçında
bugün Spor Toto 3. Lig
ekiplerinden Kastamonuspor
1966'ya konuk olacak.
Gruptaki ilk maçında Akhisar
Belediyespor'u 2-1 yenen sarıkırmızılı ekip, Kastamonuspor
1966 karşısında ikinci maçını
da kazanarak yoluna firesiz
devam edebilmenin hesaplarını
yapıyor. Ev sahibi ekip ise ilk
karşılaşmasında Karşıyaka'ya
deplasmanda 2-1 yenilmişti.
Galatasaray'da teknik direktör
Mustafa Denizli'nin, kupadaki
Akhisar Belediyespor
müsabakasında olduğu gibi
yine kadroda rotasyona gitmesi
ve as oyuncularının bir
bölümünü dinlendirmesi
bekleniyor.
Tecrübeli teknik adamın,
sakatlığının düzelmesinin
ardından henüz takımla maça
çıkamayan Lionel Carole'ü de
Kastamonu deplasmanına
götürebileceği öğrenildi. Sarıkırmızılı ekipte Kastamonuspor
1966 müsabakası öncesi, Burak
Yılmaz, Jason Denayer ve Hamit
Altıntop'un sakatlıkları sürüyor.
Kastamonu Gazi Stadı'nda saat
13.45'te başlayacak
karşılaşmayı, hakem Ümit
Öztürk yönetecek. Hazırlıklarını
İstanbul'da tamamlayacak olan
Galatasaray takımı, öğleden
sonra özel uçakla
Kastamonu'ya hareket edecek.
AA
giyle bitirdik. Beşiktaş'ın gol bölgesi
hareketlilik üzerine kurulu. Kenar oyuncuları gol arıyor. Sonuçta Beşiktaş gibi
büyük bir takım karşısında topu kazandıktan sonra eylemlerimizin iyi olmadığını
düşünüyorum.
3-4 tane final pasını iyi kullanamadığımız
için geri dönüş zor oldu. Bunları bir araya
getirdiğimizde iyi oyun, kötü sonuç. Bunları ifade etmekten bıktım usandım.
Canım sıkıldı. Futbolda bunlar var."
AA
üst düzeyde görüşmeler
yapılıyor. Henüz biten bir
şey yok. Hangi oyuncunu
talep edilebileceği
konusunda teknik
heyetimiz, ne kadar bonservis talep edileceğiyle
ilgili de başkanımız Turgay Ciner yetkili.
Galatasaray Kulübü
Başkanı Dursun Özbek ve
başkanımız Turgay Ciner
bu görüşmeleri yapıyorlar" diye konuştu.
"Donk, daha büyük bir
kulüpte ve daha iyi şartlarda oynamayı ister"
Öksüz, Hollandalı futbolcu Donk'un transferle
ilgili düşüncesiyle ilgili
olarak, "Sonuç itibarıyla
Ryan Donk, daha büyük
bir kulüpte ve daha iyi
şartlarda oynamayı tabii
ki ister. O konuda sıkıntı
yok" ifadelerini kullandı.
AA
İslami sigortacılık
hızlanacak
H
ükümetin faizsiz finans sistemine
dönük desteği ve katılım
bankalarının artması İslami
usullerde sigorta olan ‘tekafül’e yönelimi
hızlandıracak. Yeni katılım bankalarıyla
tekafülün % 5 pay alması bekleniyor.
onom
HERKES iÇiN EKONOMi POLiTiKA
23 ARALIK 2015 Çarşamba
KDV dahil 25
www.ekonomigazetesi.net
Dünyada artan talebe paralel, Türkiye’de hükümetin
de faizsiz finans sistemine artan desteğiyle, İslami
usullerde sigorta anlamına gelen ‘tekafül’ talebinin
canlanması ve büyüklüğü 24.5 milyar lira olan sigorta
sektörü içinde pazar payının orta vadede % 5’lere
ulaşması bekleniyor. Yetkililer, İslami sigortadaki
büyüme hızının da dünyadaki yıllık ortalama büyü
me olan % 10’luk büyümeye paralel olmasının beklendiğini belirtiyor. İslami sigorta terminolojisinde
kullanılan tekafül, sosyal dayanışma, işbirliği ve bir
diğerinin zararlarına ortak olma kavramı üzerine kurulu bir sistem olarak tanımlanıyor. Vakıf Emeklilik
Genel Müdürü Mehmet Bostan, Türkiye’nin İslami
sigortacılığın büyümesi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’de İslami
sigortacılık alanında atılımlar söz konusu. Hem sektörde, hem de katılımcılar tarafında beklenti var.
Bostan, katılım bankalarının sayısının artmasının, İslami finans fonlarının çeşitlenmesi ve İslami sigortacılığa yönelik yasal düzenlenmelerin bu alanı daha
da geliştireceğini belirtti. Albaraka ve Kuveyt Türk or-
taklığı Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek
de “Dünyadaki talebe paralel olarak Türkiye’de de
hassasiyetlerinden dolayı geleneksel sigorta ürünlerine uzak duran kişilerin, katılım sigortacılığı ürünlerini tercih edip bu alanda büyümeyi artıracağına
inanıyoruz” dedi ve ekledi: “Her yıl % 10’un üzerinde
büyüyerek güçlenen katılım sigortacılığının
Türkiye’de bu büyümeye paralel bir performans
göstermesini hedefliyoruz.” Katılım Emeklilik olarak
hayat branşında poliçe sayısının 35 bini aştığını
söyleyen İncek “Gelecek yıl en az 40 bin yeni hayat
müşterisini bünyemize katmayı hedefliyoruz” dedi.
Hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren Neova Sigorta’nın Genel Müdürü ve Katılım Sigortaları Derneği
Başkanı Özgür Koç da, yıl sonu itibariyle 500 milyon
TL’nin üzerinde prim üreterek % 2 civarında pazar
payına ulaştıklarını söyledi.
YENİ ŞİRKETLER BEKLENİYOR
Sabancı Holding ve Ageas’ın iştiraki olan ve şu anda
katılım sigortacılığına dönük faaliyeti bulunmayan Ak
Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, bu alana dönük
planları olup olmadığı sorusunu ise şöyle yanıtladı:
“Malezya katılım sigortacılığının en yaygın olduğu
ülkelerden biri ve Sabancı Holding’in Aksigorta’daki
ortağı Ageas’ın Malezya’daki iştiraki, katılım sigortacılığı konusunda dünyanın en büyük şirketlerinden
biri. Dolayısıyla ortağımız, katılım sigortacılığının
Türkiye’de sigortacılık potansiyelini artıracağına ilişkin bir kanaate sahip olursa önümüzdeki dönemlerde bu alana ilgi gösterebilir.
Bakan Tüfenkci, 21 Aralık Dünya
Kooperatifçilik Günü'nü kutladı!
Günü'nü kutladı.
- "Engelleri aştık"
Konuşmanın ardından Amesia
Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin
tanıtım filmi gösterildi.Kooperatifteki lakabının "Muhasip Arı"
olduğunu belirten Medine Alkoç,
kooperatif üyeleri adına yaptığı
konuşmada, başlangıçta kooper-
atif kurmaya korktuğunu ancak
daha sonra başardıklarını anlattı.
Köylerdeki atıl okulları üretim atölyesine çevirmek istediklerini,
böylece köylerde çalışmak isteyen
kadınların ekonomiye
kazandırılabileceğini söyleyen
Alkoç, "Eş ve kayınvalide, kayınpeder engelleri çok fazlaydı başta.
Biz o engelleri aştık ve bir yerlere
geldik" diye konuştu.
Kıbrıs’ta yapılacak 100
milyar Euro’luk iş var!
Bugün itibarıyla ülkemizde 38 farklı türde 56 binden fazla kooperatif ve bu ko operatiflerin 7 milyondan fazla ortağı bulunuyor.Yedi milyonu aşkın insanımızın
güçlerini birleştirmeyi başaran kooperatiflerimiz, refahın, gelişmişliğin, ülkem izin en ücra köşelerine kadar ulaşmasına öncülük ediyorlar.
ümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de 38
farklı türde 56 binden fazla
kooperatif ile bunların 7 milyonu
aşkın ortağı bulunduğunu belirterek, "Yedi milyonu aşkın insanımızın güçlerini birleştirmeyi
başaran kooperatiflerimiz, refahın, gelişmişliğin, ülkemizin en
ücra köşelerine kadar ulaşmasına
öncülük ediyorlar" dedi.Bakan
Tüfenkci, Dünya Kooperatifçilik
Günü dolayısıyla bu alanda
akademik çalışma yapanlar ile
Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi yöneticilerine, Bakanlıkta
düzenlenen törende ödüllerini
verdi.
G
Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, kooperatifçilik anlayışının,
Anadolu medeniyetindeki
yardımlaşma ve dayanışma anlayışının temel felsefesiyle
neredeyse bire bir örtüştüğünü
belirterek, Türkiye'nin sadece
kendi çıkarını gözeten bir toplum
olmadığının altını çizdi. Yaşadığı
coğrafyada herkesin mutlu olmasını isteyen bir toplum
olduğunu belirten Tüfenkci,
"Bugün de Suriyeli kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize, tüm
mültecilere kapılarımızı açmamız,
soframızı paylaşmamız işte bu anlayışın bir sonucudur. Biz, herkes
refah içindeyse, yaşanan refahın
bir manası olduğuna inanan bir
toplumuz. Biz, herkes barış
içindeyse barışın kalıcı olacağını
bilen bir toplumuz" değerlendirmesinde bulundu.
Dünya genelinde 1 milyardan
fazla insanın kooperatif ortağı
olduğunu, bunların tarımdan
sanayiye, el sanatlarından
bankacılığa kadar çok farklı alanlarda faaliyet yürüttüğünü anla-
tan Tüfenkci, dünya gıda üretiminin yarısından fazlasının kooperatifler eliyle sağlandığını
kaydetti.Tüfenkci, kooperatiflerin
ticaret hacimleri, gelişen ve
gelişmekte olan ülkelerin gayrisafi
yurtiçi milli hasıla rakamlarının
yüzde 3 ila 10’unu oluşturduğunu,
bugün itibarıyla Türkiye'de 38
farklı türde 56 binden fazla kooperatif ve bu kooperatiflerin 7 milyondan fazla ortağı bulunduğunu
bildirdi. Kooperatiflerin bulundukları bölgelere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere yönelik
katkılarını görmenin mutluluğunu dile getiren Tüfenkci,
"Yedi milyonu aşkın insanımızın
güçlerini birleştirmeyi başaran
kooperatiflerimiz, refahın,
gelişmişliğin, ülkemizin en ücra
köşelerine kadar ulaşmasına
öncülük ediyorlar" diye konuştu.
operatif İstatistiklerinin Geliştirilmesi Projesi (KOOP-İST)
hakkında bilgi verdi.
Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerinin Sürdürülebilir İdari ve Mali
Yapıya Kavuşturulması Projesi'nin
(BİR-GEP), ülkenin tarım satış kooperatifçiliğinin yeni kooperatifçilik stratejisi çerçevesinde
dönüştürülmesi ve geliştirilmesi,
sürdürülebilir mali ve idari yapıya
kavuşturulması, yaşadıkları
sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin alınması, yeniden yapılandırma diye adlandırılan geçiş
sürecinin sonlandırılması
amacıyla hazırlandığını ifade
eden Tüfenkci, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında
4572 sayılı Kanunda 28 Mart 2013
tarih ve 6455 sayılı Kanunla
yeniden düzenlenerek köklü
değişiklikler yapıldığını bildirdi.
- "Kooperatifçiliğe de özel bir
önem verdik"
Bakan Tüfenkci, hükümet olarak
2023 yılı için her alanda somut
hedefler belirlediklerini, bu hedeflere ulaşmak için yol haritaları
hazırladıklarını belirterek, AK
Parti hükümetleri döneminde kooperatifçiliğe de özel bir önem
verildiğini bildirdi.2012'de
"Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi
ve Eylem Planı" hazırlandığını ve
dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde uygulanmaya başlandığını anımsatan Tüfenkci,
strateji kapsamında yer alan 36
faaliyetin tamamlanması için
Bakanlık olarak kooperatif üst kuruluşları başta olmak üzere tüm
paydaşlarla işbirliği yaptıklarını
anlattı.Bakanlığının bu konudaki
çalışmalarını özetleyen Tüfenkci,
Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS) ve Uluslararası Çalışma
Örgütü tarafından başlatılan Ko-
- "2015'te 575 kadın girişimciye
eğitim verildi"
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu
(DFİF) Gider Hesabı kredilerinin
yeniden yapılandırılarak 1,3 milyar lira olan borcun 574 milyon liraya indirildiğini, böylece
birliklerin 710 milyon lira borç
yükünden kurtarıldığını,
ödemelerin yılda bir kez olmak
üzere 15 taksite ertelendiğini kaydeden Tüfenkci, sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bakanlık olarak kadın kooperatiflerini desteklemeyi de önemsiyor
ve öncelikli sorumluluk alanlarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Türkiye Kooperatifçilik
Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen 'kadın girişimcilerin kooperatif çatısı altında örgütlenmeleri
ve ticari hayatta ekonomik aktör
olarak yer almaları için çalışmalar
yürütülecek' eylemi Kadın Kooperatifleri Tanıtım ve Kapasite
Geliştirme Projesi dahilinde uygulamaktayız. Bu kapsamda; hukuki
altyapı oluşturmak ve eğitim
materyali olarak kullanılmak
üzere Kadın Girişimi Üretim ve
İşletme Kooperatifi Örnek Ana Sözleşmesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında, ekonomik bir faaliyet
yürütmek isteyen kadın girişimcilere Bakanlığımız tarafından
genel kooperatifçilik eğitimi
yanında, faaliyete geçmiş olanlara
kapasite geliştirme eğitimi verilmektedir. 2015 yılında Trabzon,
Konya, Polatlı, Merzifon ve
Bolu’da 575 kadın girişimciye
eğitim verilmiştir."Bu çalışmaların
en son meyvelerinden biri olan
"Amesia Çalışan Arılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin Amasya Merzifon'da
yaşayan kadınların bir araya
gelmesiyle 15 Mayıs 2015'te kurulduğunu belirten Tüfenkci, kooperatif üyelerini tebrik etti.
Bakan Tüfenkci, kooperatifçilik
alanında hazırlanmış yüksek
lisans veya doktora tezlerini
desteklediklerini, bu kapsamda
yüksek lisans tezleri için 3 bin lira,
doktora tezleri için 10 bin lira
maddi destek verdiklerini
bildirdi.Tüfenkci, Bakanlığıyla
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği, Türkiye Kent
Kooperatifleri Merkez Birliği,
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri
Merkez Birliği, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, Marmara Zeytin
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği,
Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Tariş Zeytin,
Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri
Birliğiyle sözleşmeler imzaladıklarını da kaydetti.Bakan Tüfenkci,
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik
TMB Başkanı Mithat Yenigün
➢
Türkiye Müteahhitler
Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Ada’da özellikle çözüm
sonrası ortaya çıkacak
ekonomik potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.
SüTMB Başkanı Mithat
Yenigün, Kıbrıs tarafından
gelen işbirliği teklifini değerlendirdiklerini belirterek,
“Üyelerimiz bugüne kadar 104
ülkede 322 milyar dolarlık iş
yaptı. Bize hem coğrafi hem
manevi olarak en yakın ülkeyle
işbirliği yapmamız zaten geç
kalmış bir durumdu. Kıbrıs’ta
yapılacak 100 milyar Euro’luk iş
var. Birikimimizi kardeş Kıbrıs’a
yansıtmaktan büyük mutluluk
duyacağız” dedi.
Türkiye Müteahhitler Birliği
(TMB) ile Kıbrıs Türk İnşaat
Müteahhitleri Birliği (KTİMB)
arasında yaklaşık bir yıldır
devam eden görüşmeler iş birliği yapma kararıyla sonuçlandı. Görüşmeler ilk olarak
KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer
ve heyetinin Ankara’da TMB’yi
ziyaretiyle başladı. Kıbrıs sorununun siyasi çözümü için yıllardır sürdürülen görüşmelerde
yeni bir döneme girildiği ve
olumlu sonuçlanması beklendiğini vurgulayan Gürcafer,
bu süreç sonucunda, Kıbrıs inşaat sektöründe önemli
gelişmeler beklendiğini vurguladı. Bu çerçevede ortaya çıkacak ekonomik potansiyelin en
iyi şekilde değerlendirilmesi
amacıyla TMB ile uzun vadeli
bir işbirliği yapma önerisinde
bulundu. Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi ile uzlaşmaya varılması halinde ortaya çıkacak
gerek Maraş Bölgesi’nin, gerek
diğer atıl kalmış tesisler ve tar-
ihi eserlerin renovasyonu gibi
birçok proje için yürütülebilecek işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalamayı
amaçlandığı da vurgulandı.
Cumhurbaşkanı
Akıncı kabul etti
Bu çerçevede, iki örgüt
arasında “Mutabakat Zaptı”nın
imzalanmasını amacıyla TMB
Başkanı Mithat Yenigün
başkanlığındaki heyet KKTC'ye
bir ziyaret gerçekleştirdi. TMB
heyeti ziyaret vesilesiyle KKTC
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
ve Başbakan Ömer Soyer Kalyoncu tarafından kabul edildi.
Bu görüşmelerin ardından
Merit Otelde, Maliye Bakanı
Birikim Öztürk ve İçişleri ve
Çalışma Bakanı Asım Akansoy’un da katılımıyla düzenlenen törende “Mutabakat Zaptı”
imzalandı.
TMB Başkanı Mithat Yenigün,
birlikte çalışma teklifini memnuniyetle kabul ettiklerini belirterek, “Türkiye Müteahhitler
Birliği 141 üyesiyle Türkiye’deki
altyapı işlerinin yüzde 70’ini,
yurtdışındaki işlerin yüzde
90’ını yapıyor. 1972 yılından
beri 104 ülkede 322 milyar
dolarlık iş yaptık. Bize hem
coğrafi hem manevi olarak çok
yakın bir ülkeyle işbirliği yapmamız zaten geç kalmış bir durumdu” dedi.
“Kıbrıs’ta turizm hamlesi
yapılabilir”
Mutabakat çerçevesinde etkin
bir işbirliği kurulacağına
inandığını vurgulayan Yenigün
şöyle konuştu:“Umuyoruz ki
Kıbrıs’ta her iki toplumun da
benimseyeceği bir çözüm üzerinde anlaşma yapılır. Çözüm
sonrası Kıbrıs’ta yapılacak çok
işler var. Uzun süre atıl kalmış
yerler var. Yasemin ERENER
Download

İsrail Türkiye`siz yapamaz